Інтелектуальні інформаційні технології та системи

Призначення огляду – ознайомлення широкого кола споживачів з інформаційними джерелами, які висвітлюють питання активного розвитку та впровадження інтелектуальних інформаційних технологій і систем у діяльність органів державної влади й інші сфери суспільного життя, їхнього впливу на формування особистості та суспільства в цілому. Сучасні інтелектуальні інформаційні технології є справжньою рушійною силою світового економічного і технічного розвитку, яка примножує сьогоднішні знання та духовні цінності, розширює сфери використання досягнень науки і техніки XXI сторіччя.
Завантажити огляд: