Відділ технологій електронного науково-інформаційного обслуговування

Відділ створено у 2008 році
 
Відділ було створено у 2008 році як Відділ обслуговування читачів літературою природничого і технічного профілю, що здійснював обслуговування користувачів бібліотекина базі підсобного фонду відділу, дисертаційногофонду, залу нових надходжень. З травня 2010 р. відділ було реорганізовано у відділ технологій дистантного обслуговування, до складу якого увійшли сектори: обслуговування індивідуальних і дистантних користувачів; навігації по інтранет-, екстранет-, інтернет- середовищам; архівування виконаних довідок. Згодом відділ було перейменовано на відділ технологій дистанційного обслуговування, який у 2015 р. увійшов до Центру бібліотечних електронних ресурсів і технологій.З 2016 р. відділ має назву відділ технологій електронного науково-інформаційного обслуговування.

Завдання
 • Вивчення вітчизняного та закордонного досвіду роботи провідних бібліотек у напрямі впровадження та використання нових форм та методів інформаційного електронного обслуговування; 
 • Створення інтелектуальних наукових електронних бібліотечних ресурсів;
 • Наукова організація та формування інформаційного порталу «Наука України: доступ до знань»;
 • Розвиток інноваційних форм електронного обслуговування користувачів наукових бібліотек;
 • Оперативне інформаційне обслуговування індивідуальних та колективних віддалених користувачів на базі електронних ресурсів Бібліотеки, зовнішніх мережевих ресурсів шляхом підготовки та надання матеріалів довідкового, консультаційного, науково-методичного характеру, тематичних добірок з актуальної тематики за запитами користувачів;
 • Формування електронних проблемно-орієнтованих колекцій та баз даних за профілем діяльності відділу;
 • Організація роботи спеціалізованого залу електронних ресурсів НБУВ; здійснення веб-навігації в інформаційних електронних ресурсах, надання консультаційної допомоги щодо пошуку електронної наукової інформації в локальних, корпоративних та зовнішніх мережевих інформаційних ресурсах.

Діяльність
 • Науково-дослідна діяльність: 
  • вивчає і аналізує вітчизняний та закордонний досвід роботи провідних бібліотек у напрямі впровадження та використання нових форм та методів інформаційного електронного обслуговування; 
  • проводить наукові дослідження з питань організації інформаційного електронного бібліотечного обслуговування віддалених та локальних користувачів НБУВ, ефективності використання електронних інформаційних ресурсів та оцінки якості сервісних послуг, впровадження новітніх електронних інформаційних технологій в систему бібліотечно-інформаційного обслуговування;
  • створює об’єкти права інтелектуальної власності, зокрема, об’єкти авторського права, що створюються в результаті науково-дослідної роботи;
  • здійснює моніторинг вітчизняних та зарубіжних електронних БД науково-інформаційного змісту, вирішення питань щодо умов доступу для користувачів НБУВ, інформаційне супроводження на порталі НБУВ, надання консультативно-методичної допомоги користувачам;
  • збирає, обробляє, аналізує і узагальнює наукову інформацію відповідно до тематики діяльності відділу;
  • узагальнює результати наукових досліджень за профілем діяльності відділу, розробляє рекомендацій щодо їх впровадження в практику роботи НБУВ, наукових бібліотек України та інших науково-освітніх установ;
  • готує наукові публікації, довідки, інформаційні, аналітичні матеріали з питань, що входять до компетенції відділу.
 • Науково-методична діяльність:
  • розробляє науково-методичні та інструктивні матеріали, що регламентують виконання технологічних процесів у відділі;
  • надає консультативну допомогу співробітникам НДУ НАН України та наукових бібліотек України відповідно до профілю діяльності відділу;
  • проводить лекції та практичні заняття з метою підвищення кваліфікації співробітників і користувачів НБУВ з питань електронного обслуговування локальних та віддалених користувачів;
  • розробляє та представляє на порталі НБУВ інструктивно-методичні матеріали довідкового та навчального характеру щодо методики пошуку електронної наукової інформації;
  • підвищує фаховий рівень співробітників відділу у галузі інформаційного електронного бібліотечного обслуговування шляхом використання різних науково-організаційних заходів (лекцій, семінарів, курсів, на робочих місцях тощо).
 • Науково-практична діяльність:
  • здійснює формування електронних проблемно-орієнтованих колекцій та баз даних за профілем діяльності відділу;
  • готує та представляє на порталі НБУВ проблемно-орієнтовані матеріали науково-інформаційного та довідкового характеру для оперативного задоволення інформаційних потреб відділених користувачів відповідно до пріоритетних напрямів розвитку держави та наукових досліджень у галузі природничих, технічних та гуманітарних наук;
  • здійснює формування ресурсів інформаційного порталу «Наука України: доступ до знань»;
  • здійснює інформаційне наповнення профілів науковців на Бібліотечному порталі НАН України;
  • виконує онлайнові довідкові та консультативні послуги шляхом підготовки та надання довідок за запитами віддалених користувачів з використанням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій та спеціальних програмно-технологічних розробок;
  • організує роботу спеціалізованого залу електронних ресурсів НБУВ;
  • здійснює веб-навігацію в інформаційних електронних ресурсах, надає консультаційну допомогу щодо пошуку електронної наукової інформації в локальних, корпоративних та зовнішніх мережевих інформаційних ресурсах;
  • надає користувачам НБУВ методичні консультацій щодо пошуку електронної інформації в електронних каталогах і базах даних НБУВ, пошукових можливостей БД провідних світових виробників наукових інформаційних ресурсів.

Обслуговування віддалених користувачів:
 • Віртуальна довідка — безкоштовна інтерактивна послуга, яка надає відповіді на разові запити віддалених (індивідуальних та колективних) користувачів, пов'язані з пошуком інформації (бібліографічної, фактографічної) з усіх галузей знання.
 • Тематичний інтернет-навігатор - тематичні колекції веб-ресурсів, представлені на сайті Бібліотеки у вигляді анотацій та гіперпосилань на актуальні інформаційні ресурси мережі Інтернет.
 • Наукові реферативні огляди - тематичні реферативні огляди за пріоритетними напрямами наукової діяльності

Приймаються замовлення на скановані копії обкладинки, анотації з титульного листа та змісту книжок з виставок нових надходжень Бібліотеки.


Обслуговування користувачів в Бібліотеці:

зал

 • доступ до електронних локальних науково-інформаційних ресурсів Бібліотеки, передплачених та корпоративних ресурсів, зовнішніх мережевих ресурсів та сервісів Інтернет через стаціонарні комп'ютери та власні портативні засоби з можливістю підключення до WI-FI мережі;
 • консультативна допомога користувачам щодо пошуку електронної інформації та збереження знайденої інформації для подальшого перенесення на електронні носії;
 • навчання користувачів методиці пошуку в електронному каталозі та БД Бібліотеки;
 • виконання усних бібліотечних та бібліографічних довідок на некомерційній основі;
 • можливість самостійної роботи з власними електронними документами, використовуючи стаціонарні комп'ютери залу;
 • перегляд електронних документів на оптичних компакт-дисках (CD, DVD)
 • надання платних послуг згідно з Переліком платних послуг, які надаються Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського:
  • підключення до електромережі персональних комп'ютерів для роботи у мережі WI-FI;
  • підключення електронних пристроїв (ноутбуків, фотоапаратів, мобільних телефонів тощо) до електромережі для підзарядки;
  • роздрукування на принтері електронної інформації та інші послуг.

Завідувач відділу технологій електронного науково-інформаційного обслуговування Людмила Коновал.

+38 (044) 524-11-19