Воблий Костянтин Григорович (1876–1947) – фундатор української економіко-географічної школи

Воблий Костянтин Григорович (1876–1947) – фундатор української економіко-географічної школи. Український вчений-економіст та географ, член ВУАН, доктор політичної економії та статистики; професор Київського університету Св. Володимира; віце-президент АН УРСР; директор інституту економіки; заслужений діяч науки УРСР; член Держплану УРСР (1945–1947 рр.); автор численних наукових праць з економічної географії, зокрема розвитку продуктивних сил республіки в галузі цукрової промисловості, а також монографій та підручників з економічної географії. Народився Костянтин Григорович Воблий в сім’ї священика, після закінчення курсу у народній школі (1896 р.) навчався у духовному училищі та семінарії в Полтаві, а пізніше – у Київській духовній академії. У 1900 р. вступив на юридичний факультет Юр’ївського (Тартуського, Естонія) університету. У 1901 р. перевівся на юридичний факультет Варшавського університету, який закінчив у 1904 р. З 1906 до 1909 рр. – приват-доцент політекономії і статистики Київського університету Св. Володимира, де склав усний іспит на ступінь магістра політекономії, водночас він читав лекції на Вищих жіночих курсах та у Київському комерційному інституті (ККІ). У 1910–1912 рр. він був деканом економічного відділення ККІ, а з 1917 р. – ректором Інституту (нині КНЕУ ім. Вадима Гетьмана). У 1918–1921 рр. К. Г. Воблий працював професором Таврійського (м. Сімферополь) університету, в цей час він був обраний дійсним членом ВУАН по кафедрі прикладної економіки. З 1925 до 1929 рр. керував соціально-економічним відділом АН України, пізніше (1928–1930 рр.) був обраний віце-президентом АН УРСР. У 1933–1947 рр. – завідував кафедрою економічної географії геолого-географічного факультету Київського університету, в той же час (1942–1947 рр.) К. Г. Воблий обіймав посаду директора Інституту економіки АН УРСР. За свою активну науково-практичну діяльність протягом понад 40 років К. Г. Воблий написав близько 450 наукових праць: фундаментальні монографії, підручники, аналітичні та комплексні дослідження окремих галузей народного господарства, статті, замітки, економічні огляди, тощо. За багаторічну науково-педагогічну і громадську діяльність К. Г. Воблого було нагороджено Орденом Леніна та Трудового Червоного Прапора. Організатор української економіко-географічної школи – К. Г. Воблий помер у 1947 р., похований на Лук’янівському цвинтарі. Експоновані книжки бібліотеки Київського університету Св. Володимира є частиною фонду відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства НБУВ. Виставку підготувала м. н. с. відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Афанасьєва З. Б.

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська, 62, 3-й поверх, приміщення № 307-3.
+38 (044) 234-02-45 (відділ)
+38 (044) 235-41-96 (пункт запису читачів)
Інститут книгознавства