Польськомовні видання творів Е. Ожешко ХІХ - початку ХХ ст. у фондах відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ (до 175 -річчя від дня народження письменниці)

Еліза Ожешко (1841–1910 рр.) (E. Orzeszkowa, дівоче прізвище – Ельжбета Павловська) народилася 6 червня (25 травня) 1841 р. в містечку Мильковщина Гродненського повіту Гродненської губернії в родині багатого поміщика та адвоката Бенедикта Павловського. У бібліотеці її батька, який був людиною прогресивних поглядів, була представлена майже вся французька література епохи Просвітництва: праці Вольтера, Дідро, Руссо. Виховання Еліза отримала у Варшавському пансіоні ордену сакраменток, в якому знаходилась з 1852 до 1857 року. В пансіоні майбутня романістка вивчала іноземні мови, історію, математику, відвідувала уроки музики, танців, живопису. Під час навчання вона отримала славу шкільної письменниці. Її світогляд сформувався завдяки працям польських просвітителів, французьких енциклопедистів, англійських позитивістів. Е. Ожешко увійшла в літературу як поборниця демократизму, гуманності, технічного прогресу [1]. Романістка у 17 років вийшла заміж за поміщика Кобринського повіту Петра Ожешко та мешкала в його маєтку Людвіново. Вона надавала підтримку учасникам повстання 1863 р. За причетність до цього повстання її чоловік у 1865 р. був висланий в Пермську губернію, а майно було конфісковане. Їх шлюб за ініціативи письменниці був признаний у 1869 р. не дійсним. Оселившись у Гродно, Е. Ожешко продала маєток Мильковщина (1870 р.) та жила літературною працею. У 1894 р. вона вдруге вийшла заміж за Станіслава Нагорського, займалась благодійністю та патріотично-суспільною діяльністю. Її дебют відбувся в пресі повістю «Картинка з голодних років» («Obrazek z lat głodowych», 1866). Письменниця користувалась псевдонімами E. O., Bąk (z Wa-Lit-No), Li…ka, Gabriela Litwinka [2]. Ранні романи та оповідання «Пан Граба», («Pan Graba», 1869 р.), «Марта» («Marta», 1873 р.) та інші написані на теми суспільної емансипації та боротьби жінок за людську гідність. Розпаду патріархального устрою та піднесенню буржуазії присвячені романи «Елі Маковер» («Eli Makower», 1874–1875 рр.), «Родина Брохвичей» («Rodzina Brochwiczów», 1876 р.). Широке визнання принесли роман «Меір Езофович» («Meir Ezofowicz»), оповідання з життя білоруських селян «Нізіни», («Niziny», 1883 р.), «Дзюрдзі» («Dziurdziowie», 1885 р.), «Хам» («Cham», 1888 р.), роман «Над Неманом» («Nad Niemnem», 1887 р.). З пізніх літературних праць виокремлюється роман «Аргонавти» («Argonauci», 1899 р.) та збірник оповідань «Слава переможеним» («Gloria victis», 1910 р.), присвячений повстанню 1863 р. Письменниця друкувалась з 1866 р. Вона померла після тяжкої хвороби серця, похована в Гродно. Е. Ожешко – одна з перших в Польщі жінок, яка стала професійною письменницею. Ії твори відмічаються широтою тематики, постановкою найбільш важливих проблем часу, її герої виступають як соціально-історичні типи. Вона одна з перших в польській літературі висунула проблеми жіночої емансипації, національної рівності, критикувала капіталізм. У соціальній актуальності тематики, у відданості національно-визвольним ідеям полягав прогресивний характер її творчості [3]. У фонді літератури польською мовою відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства НБУВ зберігаються енциклопедії, які містять статті сучасників письменниці щодо її біографії та творчого здобутку, а також примірники творів Е. Ожешко (64 кн. од.) з власницькими написами: • «Marceli Wroczynski» (Orzeszkowa E. Marta. Powieść. – Warszawa: Wlasność, nakład i druk S.Lewentala,1885 (ІЗ пол. А 625/19), • «Z ksiegozbioru Jana Wiszniewskiego» (Orzeszkowa E. Argonauci. Powieść. Tom I. – Warszawa: Nakład Gebetnera i Wolffa. Kraków: G. Gebetner i Spolka, 1900 (ІЗ пол. А 3266/1), • «Biblioteka W. L. Guzowskiego» (Gloria victis. – Wilno: Naklad W. Makowskiego, 1910 (ІЗ пол. А 3671), • «Бібліотека Київського Будинку вчених», «Держкурси чужеземних мов. Бібліотека» (Orzeszkowa E. Ascetka. – Warszawa: Druk Ed.Nicz I S-ka Nowy-Swiat 70, [s.a.] (ІЗ пол. А 211/645), • «Adam Domaradzki Woiciehowka» (Orzeszkowa E. Na prowincyi. – Warszawa: Wlasność, nakład i druk S.Lewentala, 1884 (ІЗ пол. А 625/4.1), • «Gubrynowicz & Schmidt księgarnia we Lwowie» (Orzeszkowa E. I pieśń niech zapłacze. – Warszawa: Nakład Gebetnera i Wolffa. Kraków: G.Gebetner i Spolka, 1905 (ІЗ пол. А 989), • «Варшавская переплетная И. С. Роговый-Камень. Симферополь», (Orzeszkowa E. Meir Ezofowicz. – Warszawa: Wlasność, nakład i druk S.Lewentala, 1884 (ІЗ пол. А 625/28.1). Дана електронна виставка презентує лише частину фотокопій статей про Е. Ожешко з польськомовних енциклопедій і титульних сторінок польськомовних примірників творів письменниці, що зберігаються у відділі бібіліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства НБУВ. Література 1. Элиза Ожешко. Биография и избранные произведения // [Електорнний ресурс]. – Режим доступу: http:// zetgrodno.com. – 1 с. 2. Элиза Ожешко. Биография писателя // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http// readly.ru. – 3 с. 3. Солдатенкова Т. Я. Поэтика прозы Элизы Ожешко 80-х годов (белорусский цикл, роман «Над Неманом»). Киев, 1894 // [Елетронний ресурс]. – Режим доступу : http // disser Cat www.dissercat.com. – 16 с. Виставку підготувала к. і. н., н. с. Якубова Тетяна Анатоліївна.

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська, 62; 3-й поверх, приміщення № 307-3.
+38 (044) 234-0245 (відділ)
+38 (044) 235-4196 (пункт запису читачів)
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)