Правила користування комп’ютерами в читальних залах

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРАМИ В ЧИТАЛЬНИХ ЗАЛАХ

 1. Загальні положення

1.1. Доступ до електронних інформаційних ресурсів через стаціонарні комп’ютери, розташовані у читальних залах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі – НБУВ) надається з метою задоволення наукових,  освітніх, духовних та культурних потреб усіх категорій користувачів.

1. 2. Через стаціонарні комп’ютери користувачам надається доступу до:  

 • електронних інформаційних ресурсів Бібліотеки (електронних каталогів та баз даних);
 • корпоративних та передплачених електронних інформаційних ресурсів,
 • відкритих зовнішніх мережевих ресурсів;
 • електронних документів на оптичних компакт-дисках із фондів НБУВ.

1.3. Правила користування комп’ютерами в читальних залах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі – Правила) розроблені згідно з діючим Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Типовими правилами користування бібліотеками в Україні, Статутом Бібліотеки та Загальними правилами користування Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського.  

1.4. Правила регламентують відносини між працівниками, які здійснюють обслуговування у читальних залах Бібліотеки, користувачами і працівником,  відповідальним  за комп’ютерну мережу НБУВ, а також права, обов’язки та відповідальність сторін.

 

2. Організація обслуговування користувачів

 

2.1. Перед початком роботи користувачам необхідно зареєструватися у працівника читального залу в «Журналі реєстрації користувачів».

2.2. Доступ до електронних ресурсів через стаціонарні комп’ютери надається працівником читального залу в порядку загальної черги. 

2.3. Тривалість одного сеансу роботи за комп’ютером 1 година. Сеанс роботи з електронними інформаційними ресурсами може бути продовжений за умови відсутності черги.

2.4. Сеанс роботи за комп’ютером здійснюється одноосібно.

2.5. Під час роботи користувачі можуть зберігати свої файли в спеціальній папці «UserDocuments» тільки на час сеансу;

2.6. Змінні носії інформації, які використовуються при роботі на стаціонарних комп’ютерах, автоматично перевіряються встановленим антивірусним програмним забезпеченням (далі – ПЗ). Перевірку змінного носія необхідно розпочинати безпосередньо на початку роботи. При роботі користувачів зі змінним носієм інформації, НБУВ не гарантує збереження інформації, яка містилася на ньому.

2.7. Після закінчення роботи необхідно закрити використане ПЗ і документи, застосовуючи стандартні процедури виходу; видаляти особисті  файли.

2.8. Обслуговування користувачів електронними інформаційними ресурсами у читальних залах Бібліотеки здійснюється відповідно до  режиму роботи НБУВ, встановленим Загальними правилами користування Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського або наказом генерального директора НБУВ. В кінці кожного робочого дня користувачі завершують свою роботу з електронними ресурсами після оголошення про закінчення роботи НБУВ (у читальних залах з іншим режимом роботи після попередження працівника залу).

2.9. Робота на стаціонарних комп’ютерах, які утворюють WI FI зону, регламентована Правилами користування Залом електронних ресурсів.

2.10. Доступ до електронних ресурсів може бути обмежений у зв’язку з виникненням технічних причин.

 

3. Права користувачів

 

3.1. Право доступу до електронних ресурсів через стаціонарні комп’ютери читальних залів  мають  користувачі, які:

 • мають постійний або тимчасовий читацький квиток (для працівників НБУВ – наявність службового посвідчення або читацького квітка);
 • володіють навичками роботи  з операційною системою Windows, її стандартними додатками та веб-браузерами, встановленими на читацьких комп’ютерах НБУВ (Консультації з питань роботи з операційною системою Windows, її стандартними додатками, веб-браузером не надаються);
 • ознайомилися з даними Правилами та згодні їх виконувати.

3. 2. Робота в читальних залах на стаціонарних комп’ютерах здійснюється користувачами самостійно.

3. 3. Користувачі мають право:

3.3.1.  Здійснювати пошук інформації в локальних електронних ресурсах НБУВ, корпоративних, передплачених та відкритих зовнішніх мережевих ресурсах.

 •    Працювати з власними електронними документами, використовуючи спеціально виділені  стаціонарні комп’ютери Залу електронних ресурсів.
 •    Переглядати  документи на оптичних компакт-дисках, отримані з фондів НБУВ, використовуючи стаціонарні комп’ютери, які розташовані у WI FI зоні Залу електронних ресурсів.
 •   Отримати оперативну консультативну допомогу  від працівника читального залу з питань пошуку інформації в електронному каталозі, електронних базах Бібліотеки та  науково-інформаційних ресурсах, до яких НБУВ надає доступ.
 •   Тимчасово зберігати файли зі знайденою  інформацією тільки  у спеціальній папці «User Documents»; файли, залишені користувачем в інших місцях, підлягають видаленню (збереження власної інформації у папці не гарантується).
 •  Здійснювати копіювання знайденої інформації на власний змінний носій; пересилати необхідні документи, використовуючи власні електронні поштові скриньки.

                                            

4.  Обов’язки користувачів

 

4.1. При роботі на стаціонарних комп’ютерах у читальних залах НБУВ користувачі зобовязані:

4.1.1. Виконувати дані Правила.

4.1.2. Пред'являти читацький квиток та контрольний листок працівнику читального залу для   реєстрації.

4.1.3. Використовувати доступ до електронних ресурсів через стаціонарні комп’ютери читальних залів тільки з науковою, культурно-освітньою та  виробничою  метою.

4.1.4. Дотримуватися Закону України «Про авторське право і суміжні права» при копіюванні та використанні повнотекстової інформації (відповідно до ст.. 22, 23 вищеназваного Закону України від 23. 12. 1993 №3792-XXII).

4.1.5. Повідомляти працівника читального залу про несправності і порушення, які виникли в роботі стаціонарного комп’ютера.

4.1.6. Дбайливо ставитися до майна читальних залів, технічного і ПЗ, обладнання та електронних носіїв інформації НБУВ.

4.1.7. Дотримуватися техніки безпеки та правил технічної експлуатації під час роботи з стаціонарним комп’ютером і електрообладнанням.

 4.1.8. Звільнити робоче місце за вимогою працівника залу чи системного адміністратора, відповідального за комп’ютерну мережу НБУВ у випадку виявлення порушень при користуванні  комп’ютерами, виникнення ситуації, що загрожує безпечній та стабільній роботі комп’ютерної мережі НБУВ.

 

4. 2. Користувачам не дозволяється:

 

4.2.1. Розпочинати роботу за комп’ютером  без дозволу працівника читального залу; самостійно включати та відключати комп’ютери, або будь-яким іншим чином втручатись в роботу мережевого та комп’ютерного обладнання.

4.2.2. Вилучати будь-які файли на комп’ютері та встановлювати інше ПЗ; вносити зміни до налаштувань комп'ютера та ПЗ; у випадку знищення системних компонентів, переналагоджування комп’ютера працівник, відповідальний за комп’ютерну мережу  НБУВ має право припинити сеанс роботи користувача.

4.2.3. Самостійно переміщувати, підключати, переключати та встановлювати обладнання (за виключенням змінного носія інформації), а також втручання до комп’ютерного обладнання.

4.2.4.Відключати та від’єднувати змінний носій інформації до завершення перевірки антивірусним ПЗ, намагатись перешкодити такій перевірці.

4.2.5.Використовувати доступ до мережі Інтернет в комерційних (розміщення реклами, використання спеціалізованого ПЗ для збирання електронних грошей «біткоінів» і т. д.), протизаконних (порушення авторських прав, заклики до насильства і розпалювання національної і расової ворожнечі, порнографічна спрямованість і т. д.), розважальних цілях (різноманітні види голосових переговорів, підключення до мережевих відеоігор), а також з метою, яка порушує чинне законодавство України.

4.2.6. Користуватись мережевими протоколами: обміну файлів (BitTorrent, Samba тощо), IP-телефонії (Skype, SIP тощо), обміну повідомленнями (ICQ, Google Talk тощо).

 • Захаращувати робоче місце біля комп’ютера. Розташовувати сторонні предмети на клавіатурах, системних блоках та моніторах стаціонарних комп’ютерів читальних залів.
 • Розміщувати та вживати харчові продукти, напої під час роботи за стаціонарним комп’ютером.
 • Займати робоче місце при встановленій табличці «Комп’ютер не працює».
 • Перешкоджати виконанню посадових обов’язків працівнику, відповідальному за  комп’ютерну мережу НБУВ.

5. Відповідальність користувачів

 

5.1. Користувачі несуть відповідальність за:

5.1.1. Використання доступу до електронних ресурсів локальної мережі НБУВ та мережі Інтернету з метою та в цілях передбачених  підпунктами 4.2.5, 4.2.6  даних Правил.

5.1.2. За пошкодження програмно-технічних засобів при  роботі на стаціонарних комп’ютерах читальних залів. У випадку пошкодження програмно-технічних засобів користувачі можуть бути притягнуті до адміністративної, матеріальної та кримінальної  відповідальності згідно з чинним законодавством України.

5.1.3. За порушення  даних Правил користувачі можуть бути позбавлені права користування Бібліотекою згідно з Загальними правилами користування Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського.

 

6. Обов’язки працівників читальних залів

 

6.1. Працівники залів, у яких здійснюється обслуговування електронними  інформаційними ресурсами, зобов’язані забезпечувати:

6.1.1. Обслуговування користувачів локальними електронними інформаційними ресурсами НБУВ, корпоративними, передплаченими та відкритими зовнішніми мережевими ресурсами, електронними документами на компакт-дисках з фондів НБУВ.

6.1.2. Консультування користувачів з питань пошуку інформації в електронному каталозі та базах даних НБУВ, використання ресурсів та сервісів НБУВ та Інтернету.

6.1.3. Оперативне інформування користувачів щодо організації та умов доступу до електронних ресурсів згідно з даними Правилами, Загальними правилами користування Національною Бібліотекою України імені В. І. Вернадського та іншими документами, які регламентують обслуговування користувачів.

6.1.4. Культуру обслуговування користувачів та створення комфортних умов для їх роботи.

6.1.5. Здійснення контролю за належним використанням майна, технічного і програмного забезпечення, обладнання та електронних носіїв інформації НБУВ.

6.1.6. Оперативне інформування працівника, відповідального за комп’ютерну мережу НБУВ про виникнення програмних чи технічних проблем у роботі комп’ютерного обладнання читальних залів, у випадках загрози інформаційній безпеці комп’ютерної мережі НБУВ, встановлення факту порушення користувачем п. 4.2. цих Правил.

6.1.7. У випадку виникнення надзвичайних ситуацій забезпечити заходи безпеки користувачів відповідно до  розпоряджень дирекції та штабу ЦО НБУВ.

 

6.2. Працівникам не дозволяється:

 

6.2.1. Надавати стороннім особам відомості, що становлять службову інформацію.

 

                     7. Права працівників читальних залів

 

7.1 Працівники читальних залів, які здійснюють обслуговування електронними ресурсами, мають право зробити зауваження чи припинити сеанс роботи користувача, якщо він порушує дані Правила.

7.2 Працівник, відповідальний за комп’ютерну мережу НБУВ у випадках підтвердження факту загрози інформаційній безпеці комп’ютерної мережі НБУВ, має право припинити сеанс роботи користувача або мережевих сервісів.

 

8. Відповідальність працівників читальних залів

 

8.1 Працівники читальних залів несуть відповідальність за:

 • Надання якісних послуг користувачам у відповідності з п.п. 1.2 і 2.8 даних Правил.
 • Культуру обслуговування користувачів та створення комфортних умов для їх роботи.

Контактна інформація сектору обслугов. дистанційних користувачів

+38 (044) 524-1119
service@nbuv.gov.ua
vtdo@nbuv.gov.ua
Віртуальна довідка
пн - пт: 9.15 - 17.30
сб, нд: вихідні

Контактна інформація залу електронних ресурсів

просп. Голосіївський, 3, 2-й поверх, к. 301.
+38 (044) 524-8146
vtdo@nbuv.gov.ua
Зал електронних ресурсів
січень - червень
пн - сб: 9.15 - 19.45
нд: 9.15 - 17.45
липень - вересень
пн - сб: 9.15 - 17.45
жовтень - грудень
пн - сб: 9.15 - 19.45
нд: 9.15 - 17.45