Правила користування залом електронних ресурсів

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЗАЛОМ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ

 

 1. Загальні положення

 

1.1 Зал електронних ресурсів (далі – Зал) є спеціалізованим читальним залом Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі НБУВ), який структурно входить до Відділу технологій дистанційного обслуговування (далі ВТДО) Центру бібліотечних електронних ресурсів і технологій (далі ЦБЕРТ). Зал забезпечує оперативне обслуговування всіх категорій користувачів локальними, корпоративними та передплаченими електронними інформаційними ресурсами НБУВ, відкритими зовнішніми мережевими ресурсами, електронними документами на компакт-дисках з фондів НБУВ.

1.2. Правила користування Залом розроблені згідно з Статутом НБУВ, Загальними правилами користування Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського, Правилами користування комп’ютерами в читальних залах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Положеннями про ЦБЕРТ та ВТДО.   

1.3. Правила регламентують відносини між працівниками, які здійснюють обслуговування у Залі, користувачами і системним адміністраторм,  відповідальним  за комп’ютерну мережу НБУВ, а також права, обов’язки та відповідальність сторін.

     

2. Організація обслуговування користувачів

 

2.1. Доступ до електронних інформаційних ресурсів через стаціонарні комп’ютери надається з метою задоволення наукових, освітніх, духовних та культурних потреб усіх категорій користувачів.

2.2. Обслуговування користувачів електронними ресурсами та електронними документами на компакт-дисках з фондів НБУВ здійснюється за умови реєстрації у працівника Залу в «Журналі реєстрації користувачів».

2.3. Доступ до електронних ресурсів через стаціонарні комп’ютери надається працівником  Залу в порядку загальної черги.  Тривалість одного сеансу роботи за комп’ютером - 1 година.

 2.4. Тривалість одного сеансу роботи з електронними інформаційними ресурсами може бути продовжена за умови відсутності черги.

 2.5. Сеанс роботи за комп’ютером здійснюється одноосібно та самостійно.

 2.6. Під час роботи користувачів можуть зберігати свої файли в спеціальній папці «User Documents» тільки на час сеансу;

2.7. Змінні носії інформації, які використовуються при роботі на стаціонарних комп’ютерах, автоматично перевіряються встановленим антивірусним програмним забезпеченням (далі – ПЗ). Перевірку змінного носія необхідно розпочинати безпосередньо на початку роботи. При роботі користувачів зі змінним носієм інформації, НБУВ не гарантує збереження інформації, яка містилася на ньому.

2.8. Після закінчення роботи необхідно закрити використане ПЗ і документи, застосовуючи стандартні процедури виходу; видалити особисті  файли.

2.9.   Перелік послуг для користувачів  Залу включає:  

 • оперативний доступ до електронних інформаційних ресурсів через стаціонарні комп’ютери Залу та власні портативні засоби користувачів з можливістю підключення до мережі з використанням Wi-Fi з’єднання;
 • консультативна допомога з питань пошуку інформації;
 • усні бібліографічні (адресні, уточнювальні, тематичні) та бібліотечно-інформаційні довідки;
 • підключення до електромережі НБУВ персональних  комп’ютерів користувачів для роботи з використанням Wi-Fi з’єднання;
 • перегляд електронних документів на оптичних компакт-дисках;
 • автоматизовані робочі місця  для самостійної роботи з електронними документами.

2.10. Згідно з «Переліком платних послуг, які надаються Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського», затвердженим генеральним директором НБУВ,  користувачам надаються платні послуги:

 • роздрукування на принтері електронної інформації;
 • оформлення послуги фотокопіювання власними технічними засобами документів з фонду основного зберігання (відповідно до п.  4.12 Переліку платних послуг, які надаються Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського.

2.11.  Режим роботи Залу здійснюється відповідно до режиму роботи  НБУВ, встановленим Загальними правилами користування Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського або наказом генерального директора НБУВ. В кінці кожного робочого дня користувачі завершують свою роботу на стаціонарних комп’ютерах Залу після оголошення про закінчення роботи НБУВ. Режим роботи на стаціонарних комп’ютерах: у период з жовтеня по червень:   з понеділка по суботу –  з 9.15 до 19.30, у неділю – з 9.15 до 17.30; у період з липня по вересень: з понеділка по суботу – з 9.15 до 17.30. Режим роботи може змінюватися на підставі наказу генерального директора НБУВ про зміни у режимі роботи. Після завершення користувачами роботи на стаціонарних комп’ютерах працівник Залу здійснює перевірку та відключення обладнання.

2.12. Доступ до електронних ресурсів може бути обмежений або відсутній у зв’язку з виникненням технічних причин.

  

3. Права користувачів

 

3.1. Доступ до електронних ресурсів через стаціонарні комп’ютери Залу  надається  користувачам, які:

     -    мають постійний або тимчасовий читацький квиток (для працівників НБУВ – наявність службового посвідчення або читацького квитка);

     -  володіють навичками роботи  з операційною системою Windows, її стандартними додатками та веб-браузерами, встановленими на читацьких комп’ютерах НБУВ (Консультації з питань роботи з операційною системою Windows, її стандартними додатками, веб-браузером не надаються);

     -    ознайомилися з даними Правилами та згодні їх виконувати.

3.2. Користувачі мають право:

 1. Здійснювати пошук інформації в локальних електронних ресурсах НБУВ, корпоративних, передплачених та відкритих зовнішніх мережевих ресурсах.
 2. Використовувати комп’ютери Залу для перегляду електронних документів на компакт-дисках, отримані з фондів НБУВ.
 3. Отримувати оперативну  консультативну допомогу з питань пошуку інформації в електронному каталозі, електронних базах даних НБУВ та науково-інформаційних ресурсів, до яких НБУВ надає доступ, створення добірок електронних документів.
 4. Отримувати усні бібліографічні (адресні, уточнювальні, тематичні) та бібліотечно-інформаційні довідки.
 5.  Переглядати  документи на оптичних ком пакт-дисках, отриманих з фондів НБУВ.
 6. Тимчасово зберігати файли зі знайденою  інформацією тільки  у спеціальній папці «User Documents»; файли, залишені користувачем в інших місцях, підлягають видаленню (збереження власної інформації у папці не гарантується).
 7. Здійснювати копіювання знайденої інформації на власний змінний носій; пересилати необхідні документи, використовуючи власні електронні поштові скриньки.
 8. Підключати до електромережі Залу для роботи з інформацією та документами особисті ноутбуки, а також інші електронні пристрої (мобільні телефони, фотоапарати, сканери тощо), використовуючи спеціально виділені розетки.
 9. Отримувати інші види послуг, які надаються згідно з «Переліком платних послуг, які надаються Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського», затвердженим генеральним директором НБУВ.

 

4. Обов’язки користувачів

 

4.1. При роботі на комп’ютерах у Залі користувачі зобов’язані:

 1. Виконувати дані Правила і дотримуватись режиму роботи Залу.
 2. Пред'являти читацький квиток та контрольний листок працівнику Залу для    реєстрації в «Журналі реєстрації користувачів.
 3. Використовувати доступ до електронних ресурсів через стаціонарні комп’ютери Залу тільки з метою задоволення наукових, освітніх,  духовних та культурних потреб.
 4.   Дотримуватися Закону України «Про авторське право і суміжні права» при копіюванні та використанні повнотекстової інформації (відповідно до ст.. 22, 23 вищеназваного Закону України від 23. 12. 1993 №3792-XXII).
 5.  Повідомляти працівника  Залу про несправності і порушення, які виникли в роботі стаціонарного комп’ютера.
 6.  Дбайливо ставитися до майна Залу, технічного і ПЗ, обладнання та електронних носіїв інформації НБУВ.
 7.  Дотримуватися техніки безпеки та правил технічної експлуатації під час роботи з стаціонарним комп’ютером і електрообладнанням Залу.
 8.  Дотримуватися тиші, порядку та чистоти при роботі в  Залі, під час роботи вимкнути   мобільний телефон або перевести його у режим без звуку.
 9.  Дотримуватися етики поведінки, бути ввічливими у відносинах з іншими користувачами, працівниками НБУВ

4.1.10. Звільнити робоче місце за вимогою працівника Залу чи системного адміністратора, відповідального за комп’ютерну мережу НБУВ у випадку виявлення порушень при користуванні  комп’ютерами, виникнення ситуації, що загрожує безпечній та стабільній роботі комп’ютерної мережі НБУВ.

 

 1. Користувачам не дозволяється:

 

 1. Розпочинати роботу за комп’ютером без дозволу працівника Залу, самостійно включати та відключати стаціонарні комп’ютери Залу, або будь-яким іншим чином втручатись в роботу мережевого та комп’ютерного обладнання.
 2. Вилучати будь-які файли на стаціонарному комп’ютері та встановлювати ПЗ; вносити зміни до налаштувань комп'ютера та ПЗ; у випадку знищення системних компонентів та переналагоджування комп’ютера системний адміністратор, відповідальний за комп’ютерну мережу  НБУВ має право припинити сеанс роботи користувача.
 3. Самостійне переміщення, підключення, переключення та встановлення обладнання  (за виключенням змінного носія інформації), а також втручання до комп’ютерного обладнання;
 4. Відключати та від’єднувати змінний носій інформації до завершення перевірки антивірусним ПЗ, намагатись перешкодити такій перевірці.
 5. Використовувати доступ до мережі Інтернет в комерційних (розміщення реклами, використання спеціалізованого ПЗ для збирання електронних грошей «біткоінів» і т. д.), протизаконних (порушення авторських прав, заклики до насильства і розпалювання національної і расової ворожнечі, порнографічна спрямованість і т. д.), розважальних цілях (різноманітні види голосових переговорів, підключення до мережевих відеоігор), а також з метою, яка порушує чинне законодавство України.
 6. Користуватись мережевими протоколами: обміну файлів (BitTorrent, Samba тощо), IP-телефонії (Skype, SIP тощо), обміну повідомленнями (ICQ, Google Talk тощо);
 7. Захаращувати робоче місце біля комп’ютера. Розташовувати сторонні предмети на клавіатурах, системних блоках та моніторах стаціонарних комп’ютерів Залу.
 8. Розміщювати та вживати харчові продукти, напої під час роботи за стаціонарним комп’ютером Залу.
 9. Займати робоче місце при встановленій табличці «Комп’ютер не працює».
 10. Перешкоджати виконанню посадових обов’язків системному адміністратору, відповідальному за комп’ютерну мережу НБУВ.

 

5. Відповідальність користувачів

5.1. Користувачі несуть відповідальність за:

5.1.1.  Використання доступу до електронних ресурсів локальної мережі НБУВ та мережі Інтернету з метою та в цілях передбачених  підпунктами 4.2.5, 4.2.6  даних Правил.

 1. За пошкодження програмно-технічних засобів при  роботі на стаціонарних комп’ютерах Залу. У випадку пошкодження програмно-технічних засобів користувачі можуть бути притягнуті до адміністративної, матеріальної та кримінальної  відповідальності згідно з чинним законодавством України.
 2. За порушення  даних Правил користувачі можуть бути позбавлені права користування НБУВ згідно з Загальними правилами користування Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського.

 

6. Обов’язки працівників Залу

 

6.1. Працівники Залу зобов’язані забезпечувати:

 1. Обслуговування користувачів локальними електронними інформаційними ресурсами НБУВ, корпоративними, передплаченими та відкритими зовнішніми мережевими ресурсами, електронними документами на компакт-дисках з фондів НБУВ.
 2. Консультування користувачів з питань методики пошуку інформації в електронному каталозі та базах даних НБУВ, використання ресурсів та сервісів НБУВ та Інтернету.
 3.   Оперативне інформування користувачів щодо організації та умов доступу до електронних ресурсів згідно з даними Правилами, Загальними правилами користування Національною Бібліотекою України імені В. І. Вернадського та іншими документами, які регламентують обслуговування користувачів.
 4. Культуру обслуговування користувачів та створення комфортних умов для їх роботи.
 5. Здійснення контролю за належним використанням майна, технічного і програмного забезпечення, обладнання та електронних носіїв інформації Бібліотеки.
 6. Оперативне інформування системного адміністратора, відповідального за комп’ютерну мережу НБУВ, про виникнення програмних чи технічних проблем у роботі комп’ютерного обладнання Залу, у випадках загрози інформаційній безпеці комп’ютерної мережі НБУВ, встановлення факту порушення користувачем п. 4.2. цих Правил.
 7. У випадку виникнення надзвичайних ситуацій забезпечити заходи безпеки користувачів відповідно до  розпоряджень дирекції та штабу ЦО НБУВ.
 8.   Працівникам не дозволяється:

6.2.1. Надавати стороннім особам відомості, що становлять службову інформацію.

 

 1. Права працівників Залу

1. Працівник Залу має право зробити зауваження чи припинити сеанс роботи користувача, якщо він порушує дані Правила.

2. Системний адміністратор, відповідальний за комп’ютерну мережу НБУВ, у випадках підтвердження факту загрози інформаційній безпеці комп’ютерної мережі НБУВ, має право припинити сеанс роботи користувача або мережевих сервісів.

 

 1. Відповідальність працівників Залу

 

 1. Працівники Залу несуть відповідальність за:
  1. Надання якісних послуг користувачам Залу у відповідності з п.п. 2.9 – 2.11 даних Правил.
  2.  Культуру обслуговування користувачів та створення комфортних умов для їх роботи.

 

Контактна інформація відділу технологій електронного науково-інформаційного обслуговування

просп. Голосіївський, 3, 2-й поверх,
к. 301.
+38 (044) 524-81-46,
+38 (044) 524-11-19
service@nbuv.gov.ua
Зал електронних ресурсів
Режим роботи
Віртуальна довідка
Режим роботи