Культурна спадщина грузинського народу у виданнях з фондів відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ (до Дня незалежності Грузії).

Історія грузинського народу надзвичайно багатогранна. За весь час свого існування він переживав як війни, так і роки миру та злагоди, піднесення й розквіту. Багата й самобутня культура Грузії, витоки якої сягають у далеке минуле. Значне місце у духовній спадщині грузинів займає музичний фольклор, особливістю якого є хоровий спів з його багатоголоссям. Підтвердженням цього є визнання у 2001 р. ЮНЕСКО грузинської пісні шедевром усного нематеріального спадку. Самобутніми є живопис, архітектура, народні танці й драматургія Грузії. Особливе місце у культурному житті цієї країни займають літературні пам’ятки, про які згадується ще у V ст. н.е.. Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства НБУВ запрошує переглянути електронну виставку, яка презентує фотокопії друкованих ілюстративних матеріалів із запропонованої теми. Тут ви можете побачити копії титульних аркушів праць відомого грузинського журналіста, педагога, дитячого письменника, якого вважають засновником наукової педагогіки в Грузії, Я. С. Гогебашвілі: «Прописи с рисунками» (1884), «Родной язик. Азбука и книга для чтения» (1884); грузинського поета кінця ХІІ – початку ХІІІ ст., автора відомого збірника од «Тамариани», Чахрухадзе «Похвала царице Тамаре и ее супругу царю Давиду». Поетична спадщина представлена збірками З. Чичинадзе «Сборник стихотворений» (1878), Н. Бараташвілі «Стихотворения» (1890), Мел. Календжерідзе «Народная поэзия и ее педагогическое, эстетическое и научное значение» (1896). В експозиції можна побачити копії нотних видань, зокрема: «Грузинское пение: карталинский и кахетинский напевы литургии» (1899) та «Карталино-Кахетинское Церковно-Грузинское пене: карбеловского напева» (1897) для триголосного чоловічого хору тощо. Усіх, кого зацікавила дана тема, хто бажає більше дізнатися про запропоновані документи, прочитати тексти грузинською мовою, переглянути нотні видання, запрошуємо до читального залу відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства НБУВ. Виставку підготувала м. н. с. Шекера І. С.

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська, 62; 3-й поверх, приміщення № 307-3.
+38 (044) 234-0245 (відділ)
+38 (044) 235-4196 (пункт запису читачів)
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)