Нові надходження довідково-бібліографічних видань

Електронна виставка нових надходжень до відділу науково-бібліографічної інформації.

 

Персоналії

 

1. Два століття з Кобзарем (1814–2014) : бібліогр. покажч. / уклад. і авт. передм. М. П. Семенюк ; літ. ред. А. Перерва. – Харків, 2016. – 148 с. : іл. – Бібліогр.: с. 145.

Покажчик присвячено 200-річчю від дня народження великого українського поета Тараса Шевченка. Видання містить поетичні твори Шевченка під назвою «Кобзар» та їх переклади на інші мови, що були надруковані в Росії, Радянському Союзі, незалежній Україні та в інших країнах. Найбільше творів поета видано Українською діаспорою в Канаді англійською та українською мовами.

Матеріал систематизовано за розділами: «Твори друковані українською мовою», «Твори Т. Шевченка в перекладі на інші мови». Зокрема, до покажчика включені твори Шевченка, видані для сліпих шрифтом Брайля, а також твори на платівках та на компакт-дисках, де твори читають відомі артисти, або співають пісні на слова поета.

Творчість генія допомагають переосмислити ілюстрації. 42 композиції виконані складною технікою – комбінованою монотипією. Графічна Шевченкіана приваблює своїм розмаїттям, оригінальністю і засвідчує щиру народну любов до Тараса Григоровича Шевченка.

Шифр зберігання НБУВ: Ва 808907
Шифр зберігання ВНБІ: д   Ш37.117

 

2. Лесь Курбас 1906–2016 рр. : бібліогр. довід. / Публ. б-ка ім. Лесі Українки для дорослих м. Києва, Від. мистецтв ; упоряд. Л. Криворучко ; уклад.: В. Шкарабан, М. Іванова. – Київ : Фенікс, 2016. – 224 с. : іл.

У виданні подається вичерпна бібліографія публікацій Леся Курбаса і матеріалів про його театральну, кінорежисерську, педагогічну, літературну діяльність на сторінках книжкових видань і газетно-журнальної періодики за 110 років. Довідник складається з двох частин: прижиттєвої бібліографії та публікацій про Леся Курбаса 1961–2016 років.

Перша частина «Прижиттєва бібліографія Леся Курбаса» побудована за хронологією публікацій, подій і вистав. В окремі теми виділено літературну та театральну спадщини режисера.

Друга частина «Лесь Курбас на сторінках книжкових видань і газетно-журнальної періодики 1961–2016 рр.» складається з 13 розділів. Це публікації творчої спадщини режисера, матеріали про режисерську і акторську діяльність, акторське мистецтво в його виставах, режисерську школу і кінематографічну діяльність тощо. До кожної частини подається окремий іменний покажчик.

Шифр зберігання НБУВ: Ва811176
Шифр зберігання ВНБІ: д   К-93

 

Науки про Землю

 

3. Краєзнавці Черкащини : бібліогр. довід. / Черкас. обл. орг., Нац. спілка краєзнавців України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; упоряд.: В. М. Мельниченко, Г. М. Голиш. – Черкаси : Вертикаль, 2016. – 220 с. : фото.

До довідника включені відомі краєзнавці минулого і сьогодення, які зробили вагомий внесок у розвиток Черкащини. Книга вміщує найсуттєвішу інформацію про життя та дослідницьку діяльність подвижників краєзнавства, бібліографічні відомості про їхні найвагоміші праці.

Хронологічно видання охоплює період від зародження системного краєзнавства на території сучасної Черкащини до наших часів. У кінці статті вміщена бібліографія праць краєзнавця і список інформаційних джерел, у яких йдеться про його діяльність. Усього включено 204 статті 96 авторів. Серед них: бібліограф, краєзнавець, музейний працівник Д. П. Бочков; письменник, краєзнавець, громадський діяч Г. П. Варава; письменник, перекладач, педагог, краєзнавець О. П. Варава (Олекса Кобець); художниця, етнограф і фольклорист С. М. Терещенко; автор (співавтор) понад 60 наукових праць з історії війни (1941–1944 рр.) О. О. Яшан та ін.

Шифр зберігання НБУВ: Ва 809789
Шифр зберігання ВНБІ: Д891(4Укр–Чек)д.я2   К-77

 

Біологічні науки

 

4. Драчук С. П. Біомеханіка людини : тлумач. слов.-довід. / С. П. Драчук, В. Ю. Богуславська, О. Г. Сокольвак. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 340 с. – Бібліогр.: с. 338.

У виданні подані визначення та тлумачення основних термінів і понять біомеханіки. Зокрема, терміни, що стосуються будови опорно-рухового апарату людини; описи руху, здійснюваного людиною в процесі виконання фізичних вправ; спортивного травматизму і захворювань; використання законів фундаментальної фізики стосовно функціонування живого організму; явищ функціональної анатомії та фізіології нервово-м'язової системи забезпечення управління руховою діяльністю.

Допоміжний апарат складається з відомостей про побудову словника, переліку умовних скорочень, української абетки, додатків: «Основні антропометричні характеристики (антропометрична норма) тіла людини»; «Типові види роботи м'язів»; «Динамічні антропометричні характеристики тіла людини (В. І. Дубровський, В. Н. Федорова, 2008). Коефіцієнти рівнянь множинної регресії виду Y=B0+B1X1+B2X2 для вираховування мас-інерційних характеристик сегментів тіла чоловіків за вагою (Х1) та довжиною тіла (Х2). Координати центрів мас (зріст людини – 100%). Координати центрів суглобів людини, % від зросту»; «Коефіцієнти рівняння для визначення маси сегментів тіла за масою (М) і довжиною (Н) тіла (за В. М. Селуяновим)»; «Статична антропометрична характеристика тіла людини (Б. Ф. Ломов та ін., 1982)»; «Відносна вага та розташування центрів мас біоланок тіла людини. Одиниці вимірювання фізичних величин, основні одиниці системи СІ. Одиниці, які не відносяться до системи СІ, але широко використовуються в дійсний час. Похідні одиниці системи СІ»; «Коефіцієнт тертя кочення, СМ».

Шифр зберігання НБУВ: Ва 805154
Шифр зберігання ВНБІ: Е7 я2   Д-72

 

Енергетика. Радіоелектроника

 

5. Подземная радиосвязь. Радиотехнические и сейсмические каналы в земной коре, шахтах и транспортных туннелях : науч.-вспомогат. библиогр. указ. зарубеж. публ. за 1900–2000 гг. / М-во культуры Украины, Харьк. гос. науч. б-ка им. В. Г. Короленко ; сост. В. И. Яцышин. – Харьков, 2016. – 491 с. – Библиогр.: с. 487–488.

Видання відображає закордонні публікації в галузі підземного радіозв'язку за 100 років. Покажчик присвячений проблемам забезпечення життєдіяльності людини та використання нею технічних засобів передачі та обробки інформації у підземному середовищі.

Ретроспективний характер покажчика визначив хронологічний порядок надання матеріалів. У межах кожної рубрики бібліографічний опис згруповано за видами видань (публікацій): публікації у періодичних виданнях, інформаційні публікації U. S. Bur. Mines та інших організацій, науково-технічні звіти, наукові доповіді, інші науково-технічні публікації, книжкові видання, публікації з неповними бібліографічними даними.

Допоміжний апарат складають: перелік скорочень (періодичні видання); список корпорацій та фірм, наукових товариств, конференцій, семінарів, сесій; терміни та поняття в іноземних скороченнях; скорочення російськомовних термінів та понять; перелік джерел інформації, які були використані при складанні покажчика.

Шифр зберігання НБУВ: Ва806956
Шифр зберігання ВНБІ: З88 я1   П-44

 

Медицина. Медичні науки

 

6. Полякова І. М. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів : наук.-біогр. вид. з історичним нарисом : у 2 т. Т. 1. Медичний факультет університету Св. Володимира. 1841–1919 / І. М. Полякова, В. П. Шипулін, Г. Ю. Голубєва [та ін.] ; за ред.: К. М. Амосової, Я. В. Цехмістера. – Київ : Авіцена, 2016. – 192 с. : фото. – Бібліогр.: с. 184–190.

Видання приурочено до 175-річчя Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця. Книга нараховує понад 500 біографічних статей. Перший том містить біографічні довідки професорів університету, які працювали у 1841–1919 рр. У другому буде розміщена інформація з 1919 року дотепер.

Допоміжний апарат складається з іменного покажчика персоналій.

Шифр зберігання НБУВ: В356579/1
Шифр зберігання ВНБІ: Р11(4Укр) я2   Б-63

 

Історія. Історичні науки

 

7. Абліцов В. Київ : енциклопедія / В. Г. Абліцов. – Київ : Фенікс, 2016. – 288 с. : фото.

Видання є спробою передати думку автора, що кияни – це не тільки ті, хто народився в столиці України, хто почав і продовжує історію давнього міста, але й ті, кого життя, за певних обставин, розкидало по всій земній кулі. Енциклопедія висвітлює відомі та відкриті нові постаті й сторінки київського літопису. Серед них: фундатор першої східнослов'янської держави в Наддніпрянщині – князь Аскольд; княгиня Ольга; великий київський князь – Ярослав Мудрий; піонер космонавтики, конструктор – Юрій Кондратюк (Олександр Шаргей); композитор, хоровий диригент – Олександр Кошиць; конструктор, винахідник нового типу авіаційного двигуна – Архип Люлька; авіаконструктор Ігор Сікорський; спортсмени (боксери), меценати, благодійники – брати Віталій та Володимир Клички та ін.

Шифр зберігання НБУВ: Ва810766
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4Укр-К)д. я20   А-15

 

8. Дубровиччина: історія і сьогодення : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Рівн. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.: Л. М. Малишева, Т. В. Матушевська ; наук. консультант В. Т. Борщевич ; наук. ред. О. Л. Промська. – Рівне : Волин. Обереги, 2017. – 206 с.

У виданні представлені відомості про документи, у яких відображаються основні аспекти історичного, економічного, політичного та культурного розвитку Дубровиччини (Рівненська область) з найдавніших днів до сьогодення, а також матеріали, що розповідають про пам¢ятки історії та культури, про видатних діячів та письменників краю, відомих постатей, пов¢язаних з Дубровицьким краєм.

До покажчика включені бібліографічні описи книг, брошур, статей із збірників та періодичних видань українською, російською та польською мовами. Основна інформація згрупована у відповідності до хронології подій в історії України.

Допоміжний апарат складається з іменного та географічного покажчиків, списку переглянутих періодичних видань.

Шифр зберігання НБУВ: Ва 811090
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4Укр-Рів) я1   Д-79

 

9. Україна 2016–2017: ознаки прогресу та симптоми розчарування (аналітичні оцінки) = Ukraine 2016–2017: signs of progress and symptoms of disappointment (assessments) / [Нац. ін-т стратег. дослідж.] ; авт.: Ю. Якименко (керівник проекту), А. Биченко, В. Замятін [та ін.] ; ред.: А. Чернова, В. Клименко. – Київ, 2017. – 94 с.

Дана аналітична оцінка ситуації в Україні у 2016 році в різних сферах, відображені здобутки і проблеми України, відзначені основні події та результати процесу трансформації у країні. Врахована громадська думка про підсумки року: здійснені та заплановані реформи в більшості сфер не мають системного характеру, а спосіб їх реалізації часто призводить до поточних результатів, далеких від очікуваних. Оцінки реформ українськими громадянами є значно більш негативними, ніж оцінки зарубіжних партнерів України та експертного середовища. Видання знайомить з прогнозами розвитку країни на 2017 рік.

Шифр зберігання НБУВ: Со35009
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4Укр) я2   У-45

 

Держава і право. Юридичні науки

 

10. Попова Т. В. Стратегічні комунікації : словник / Т. В. Попова, В. А. Ліпкан ; за заг. ред. В. А. Ліпкана ; М-во інформ. політики України, Глоб. орг. союзн. лідерства, М-во оборони України. – Київ : О. С. Ліпкан, 2016. – 416 с. – Бібліогр.: с. 406–415.

Словник відбиває реальний стан наукової й експертної дискусії навколо стратегічних комунікацій і ввібрав у себе як її надбання, так і проблеми. Розглядається феномен даних комунікацій з позицій системного підходу, сучасних інформаціологічних та комунікативних стратегій. У ньому зібрані основні поняття і терміни, якими послуговуються у сфері стратегічних комунікацій, а також користуються при реалізації кожного їх компонента.

Термінологія словника апробована при реалізації інформаційної політики. Видання вносить значний вклад у розуміння формування авторських неологізмів, термінологічного поля стратегічних комунікацій, формування категорійно-понятійних рядів, що описують системні явища.

Шифр зберігання НБУВ: Ва808873
Шифр зберігання ВНБІ: Х81(4Укр) я2   П-58

 

Культура. Наука. Освіта

 

11. Вітчизняні ресурси біографічної та бібліографічної інформації: проблеми формування й використання : колект. монографія / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; В. І. Попик (керівник проекту), Н. І. Любовець, О. М. Яценко [та ін.]. – Київ, 2016. – 272 с.

У виданні аналізується історичний досвід розвитку біографічних досліджень в Україні та формування їх сучасної дослідницької парадигми, висвітлюється питання функціонування біографічного знання в українському суспільстві, окреслюються проблеми та перспективи завдання діяльності бібліотек як провідних центрів інтеграції, опрацювання й поширення друкованих та електронних ресурсів біографічної та біобібліографічної інформації. Книга складається з чотирьох проблемно-тематичних розділів: «Історичний досвід, теоретичні й науково-методичні проблеми розвитку сучасної української біографіки і формування ресурсів біографічної та біобібліографічної інформації», «Інформаційна діяльність бібліотек України у сфері нагромадження, систематизації і поширення історико-біографічної інформації», «З досвіду роботи Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського над формуванням масштабних ресурсів біографічної інформації», «Біографічна та біобібліографічна інформація в сучасному суспільстві».

Шифр зберігання НБУВ: Ва807021
Шифр зберігання ВНБІ: Ч755 я2   В-54

 

12. Шалыганова А. Л. Правление Харьковской общественной библиотеки 1885–1918 : биобиблиогр. слов. / А. Л. Шалыганова ; авт. вступ. ст. А. Л. Шалыганова ; науч. консультанты: И. Я. Лосиевский, Н. М. Березюк, В. П. Жукова. – Харьков : Федорко, 2016. – 328 с. : 63 портр.

Хронологічні рамки словника висвітлюють роботу Правління бібліотеки від його першого засідання (1885) до фактичного розпуску (1918).

Словник включає 138 статей. Кожна стаття містить коротку біографію персони та опис наукової, просвітницької, благодійної діяльності у бібліотеці, детальну бібліографію. Видання надає відомості про 1400 імен, включаючи членів та кандидатів у члени Правління Харьківської громадської бібліотеки, яка нині називається Харьківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка. Книга містить як вже відомі імена, так і призабуті, які були викреслені з історії. Зроблена спроба проаналізувати виникнення та розвиток різноманітних бібліотечних ініціатив і досягнень, надати оцінку у становленні особистого внеску тих чи інших членів Правління.

Допоміжний апарат включає іменний покажчик та додатки: «Председатели Правления», «Члены ревизионной комиссии ХОБ», «Члены библиотеки».

Шифр зберігання НБУВ: Ва809880
Шифр зберігання ВНБІ: Ч734(4Укр)7д. я2   Ш-18

 

Філологічні науки. Художня література

 

13. Вільмош Г. Українсько-угорський словник лінгвістичних термінів = Vilmos Gazdag. Ukrán-magyar nyelvészeti szakszótár / Газдаг Вільмош. – Ужгород : Аутдор-Шарк, 2016. – 164 с.

Видання охоплює найважливіші мовознавчі терміни українською та їх відповідники угорською мовою. Словник заповнив лакуну, що існувала в перекладознавстві на цьому терені. Книга може активно використовуватися як у теоретичній, так і практичній роботі з мовою. Угорська частина словникових статей містить синоніми термінів, що пояснюється паралельним вживанням в угорській мові термінів, що походять від латинських оригіналів і є їхніми кальками. Саме це чинить значну подібність угорських і слов¢янських термінів. До видання залучено найнеобхіднішу лексичну інформацію. Словник є цінним внеском у вітчизняну та світову науку та культуру.

Шифр зберігання НБУВ: Ао273962
Шифр зберігання ВНБІ: Ш166 я2   В-46

 

14. Ющук І. П. Словник української мови VI століття / І. П. Ющук. – Київ : Київ. міжнарод. ун-т, 2017. – 352 с. – Бібліогр.: с. 342–343.

VI століття вважається переломним у житті слов'янських племен – це час так званого Великого переселення народів. У зазначений період були відмінності між говорами різних племен, які й лягли в основу діалектів і мов слов'янських народів.

У словнику зібрано понад 13 тисяч слів української мови слов'янського походження, які звучанням і значенням (повністю або частково) збігаються зі словами верхньолужицької (7,5 тис. слів), чеської (10,8 тис. слів), словенської (9,3 тис. слів), сербської й хорватської мов (10,2 тис. слів), території яких не межують з Україною. Ці слова є переконливим свідченням про побут, звичаї й життєві турботи наших далеких предків.

Допоміжний апарат складається з умовних скорочень, списку використаних джерел, додатку «Корені нашої мови».

Шифр зберігання НБУВ: Ва811267
Шифр зберігання ВНБІ: Ш141.4  я2   Ю-99

 

15. Японсько-український словник ономатопеїчної лексики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; уклад.: О. Кобелянська, Х. Еґава. – Київ : Видавн. дім Дмитра Бураго, 2016. – 320 с. – Бібліогр.: с. 316–317.

Книга містить 400 ключових і понад 2000 похідних та синонімічних найчастотніших слів сучасної японської мови, що належать до групи ономатопеїчної лексики, яка є надзвичайно поширеною у повсякденному побутовому мовленні японців, художній літературі тощо.

Видання допоможе вивченню ономатопеїчної лексики в сучасній японській мові. За кількістю ономатопеїчної лексики японська мова посідає друге, після корейської, місце серед мов світу. Головним формальним критерієм віднесення тих чи інших лексем до класу ономатопоетом у японському мовознавстві передусім є їхня морфемна структура, насамперед коренева редуплікація (іноді це лише подвоєння приголосних), яка значно посилює образність та метафоричність цих слів.

Під час підготовки словника здійснено комплексний аналіз наявних досліджень звуконаслідування в японській мові. Проаналізовано основні моделі ономатопеїчних слів з урахуванням їх фонетичних та семантичних особливостей. Справжня лінгводидактична проблема полягає у вирішенні важливого і досить складного методичного питання. Зокрема, за якими критеріями і які японські ономатопоетоми слід відбирати для першочергового засвоєння, у якій кількості їх відбирати для того чи іншого етапу вивчення японської мови і в якій послідовності це краще робити?

Шифр зберігання НБУВ: Ао273472
Шифр зберігання ВНБІ: Ш175.12 я2   Я-70

 

Мистецтво. Мистецтвознавство

 

16. Миславский В. Н. Фактографическая история кино в Украине 1896–1930 : в 2 т. / Харьк. нац. ун-т искусств им. И. П. Котляревского ; авт.-упоряд. В. Н. Миславский. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Харьков : Дім Реклами, 2016.

Т. 1 : Фильмографический справочник. – 496 с. : фото.
Т. 2 : Биографический справочник. – 464 с. : фото.

У довіднику вперше систематизовано фільмографічні відомості про ігрові, хронікальні та анімаційні фільми, що були створені на теренах України з 1896 по 1930 рік, а також біографічні дані про творчість діячів кіно, які працювали в Україні у зазначений період.

Перший том видання включає 1800 анотованих статей про фільми. Допоміжний апарат складається з алфавітного покажчика ігрових фільмів, списку екранізованих літературних творів, скорочення та абревіатури, додатка «Нереалізовані кінопостановки».

Другий том вмістив 716 біографічних статей про режисерів, акторів, сценаристів, операторів, художників.

Шифр зберігання НБУВ: В356559/1–2
Шифр зберігання ВНБІ: Щ37(4Укр) я2   М-65

 

17. Мистецький нонконформізм України в інтонаціях : бібліогр. покажч. / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва ; уклад. Л. В. Смирна. – Київ : Ліра-К, 2017. – 156 с. – Бібліогр.: с. 95–154.

Нонконформізм в Україні бере початок з другої половини 1920-х років, коли після підйому української культури на хвилі «більшовицької українізації» починаються репресії проти української інтелігенції.

Право на вільну, незаангажовану творчість у просторі національного формотворення наші митці виборювали майже усе ХХ століття. Ціна цій свободі – радянські соловецькі та мордовські концтабори, репресії та переслідування, русифікація, вето на національну ідентичність – неповний перелік того, з чим постав нонконформізм України. Це не «висока мода» у мистецтві, а вистраждана доля української нації.

Наукова праця містить бібліографію, присвячену проблемі українського мистецького нонконформізму, який має важливий науково-дослідний потенціал у світовій науці, є джерелом для дослідження не лише у мистецтвознавчому, але й в інших культурних вимірах.

Шифр зберігання НБУВ: Ва810244
Шифр зберігання ВНБІ: Щ(4Укр) я1   М-65

 

Література універсального змісту

 

18. Библиотека Феофилакта Лопатинского (ок. 1680–1741) : каталог / Б-ка Рос. акад. наук ; сост.: Д. Д. Гальцин, Г. Н. Питулько ; отв. ред. И. М. Беляева. – СПб.: Пушкинский Дом, 2016. – 632 с. : ил. – Библиогр.: с. 542–544.

Видання вміщує бібліографічні описи книг з власної бібліотеки Феофілакта Лопатинського, архієпископа Тверського та Кашинського, видатного церковного діяча, публіциста, перекладача, педагога Петровської епохи. Бібліотека Ф. Лопатинського була однією серед значущих та цікавих книжкових колекцій у Росії першої половини XVIII ст. та налічувала 1416 томів. До нашого часу зберіглося 654 томи. З книжками цієї колекції можна ознайомитися у Бібліотеці Російської академії наук.

Допоміжний апарат включає список ілюстрацій, три покажчики: персоналій, географічний, особових написів власників та читачів, а також два додатки: «Реэстр Библиотеке Лопатинскаго которая имеется в Канцелярии тайных розыскных дел», «Маргиналии Стефана Яворского в издании Нового Завета и Псалтири 1692 г.».

Шифр зберігання НБУВ: Ва801731
Шифр зберігання ВНБІ: Я181(4Рос)26   Б-59

 

19. Велика українська енциклопедія: тематичний реєстр гасел з напряму «Біологія» : у 2 ч. / Держ. наук. установа «Енциклопед. вид-во» ; уклад.: С. В. Межжерін, Я. О. Межжеріна. – Київ : Енциклопед. вид-во, 2016.

Ч. І : А–Л. – 224 с.
Ч. ІІ : М–Я. – 224 с.

Гасла цього тематичного реєстру підготовлені з метою систематизації, категоризації та узагальнення інформативного матеріалу з напряму «Біологія». Книга складається з передмови та переліку термінів окремого напряму, включених до загального універсального видання «Велика українська енциклопедія». Створення цього порталу енциклопедії дає змогу розширення контексту гасел, більшої деталізації понятійного апарату науки, надає можливість включення багатьох гасел, які раніше сприймалися як вузькофахові до портальної версії енциклопедії. При формуванні реєстру гасел понятійного апарату наукової термінології основною метою було відображення зрізу сучасної української біологічної науки, дотримання балансу «українськості» і міжнародного значення поняття. Особливу увагу приділено природі України. Зокрема, зроблено акцент на ендемічні види представників флори та фауни України.

Шифр зберігання НБУВ: В356643/1,2
Шифр зберігання ВНБІ: Я20(4Укр)   В-27

 

20. Велика українська енциклопедія: тематичний реєстр гасел з напряму «Політичні науки» / Держ. наук. установа «Енциклопед. вид-во» ; уклад.: В. Л. Бабака, Б. Л. Дем'яненко, О. М. Любовець. – Київ : Енциклопед. вид-во, 2016. – 216 с.

Тематичний словник напряму «Політичні науки» є складовою загального реєстру гасел «Великої української енциклопедії» (ВУЕ). Реєстр підготовлено з метою систематизації, категоризації та узагальнення інформативного матеріалу. Відбір здійснювався з урахуванням критеріїв поширеності, сталості вживання, актуальності, пояснювального потенціалу, організаційного та методологічного потенціалу, історичного значення.

Видання складається з передмови та переліку термінів. Біографістика представлена у словнику тільки науковцями та дослідниками, які займаються розробкою політологічних проблем і є засновниками відповідних наукових напрямів і шкіл.

Шифр зберігання НБУВ: Ва810816
Шифр зберігання ВНБІ: Я20(4Укр)   В-27

 

21. Велика українська енциклопедія: тематичний реєстр гасел з напряму «Фізичне виховання і спорт» / Держ. наук. установа «Енциклопед. вид-во» ; уклад. М. В. Чорна ; за ред. А. М. Киридон. – Київ : Енциклопед. вид-во, ТОВ «ДІА», 2016. – 144 с.

Критерії відбору гасел для цього видання базоване на використанні досвіду української та зарубіжної енциклопедистики. До запропонованого тематичного словника увійшли: базові поняття; спеціалізовані гасла; терміни, які входять до певної категорії за формальними ознаками; терміни, що описують основні явища, події, закономірності та процеси у спорті; персоналії. Виокремлено основні категорії: напрями спорту, напрями фізичної культури, класифікація видів спорту та дисциплін, види спорту, спортивні дисципліни, спортивні події та заходи, фізкультурно-спортивні товариства, спортивний інвентар, спортивні споруди тощо.

Запропоновані критерії добору гасел мають рекомендаційний характер і можуть коригуватися під час роботи над «Великою українською енциклопедією».

Шифр зберігання НБУВ: Ва810822
Шифр зберігання ВНБІ: Я20(4Укр)   В-27

 

22. Журнал літератури, науки, мистецтва, критики і суспільного життя «Київ» (19501964) : сист. покажч. змісту / Департамент культури Київ. міськ. держ. адмін. ; Музей книги і друкарства України ; уклад. М. О. Гринько ; передм. В. Є. Панченка ; наук. консультант Н. В. Казакова. – Київ, 2017. – 254 с.

У покажчику відображено весь період існування літературно-мистецького журналу «Київ» (Філадельфія) за 1950–1964 рр. Інформація, закладена у ньому, відображає національний дух тих, хто зумів кинути виклик політичній системі, аби українська культура жила і на далеких від України просторах.

Матеріал структуровано за тематичними розділами: українська література; зарубіжна література; українське літературознавство; зарубіжне літературознавство; історія, політика; публіцистика, полеміка, журналістика; релігія і церква; спогади, щоденникові записи; мовознавство; науково-популярні матеріали; українське мистецтвознавство; зарубіжне мистецтвознавство; некрологи; рецензії та огляди; хроніка; бібліографія; крилаті вислови, афоризми, цитати; листування редакції; оголошення, реклама, звернення. Якщо автори використали для написання твору або статті псевдоніми або криптоніми, то у квадратних дужках подані справжні прізвища. Допоміжний апарат складається з іменного покажчика.

Шифр зберігання НБУВ: Ва 810791
Шифр зберігання ВНБІ: Я172(4Укр)12   К-38

 

23. Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка «Світова художня література (латиничний шрифт, 1658–1945)» : бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, Наук. б-ка ; уклад. О. Я. Кульчицька ; відп. за вип. І. А. Чайка. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 253 с. – (Рідкісні видання ; вип. 8).

Каталог є результатом науково-бібліографічного опрацювання видань латиничним шрифтом (старослов'янським і гражданським). Це стислий, науково-популярний реєстр світової літератури від найдавніших (міфологічно-фольклористичних) часів до середини ХХ століття. Він охоплює художні твори, у яких відображено життя, побут, традиції та звичаї людей різних країн світу. Матеріал згруповано у семи розділах. Видання укладено за абетковим принципом. Загальна кількість бібліографічних записів містить 1153 позиції. Кожна позиція каталогу містить такі рубрики: бібліографічний опис; книжкові знаки бібліотек. Усі видання подано мовою публікації, збережено орфографічні норми оригіналу. Книга ілюстрована зображеннями титульних аркушів деяких рідкісних видань світових письменників. Зокрема, «Sofokles. Krol Edyp», «Stebelski W. (1848–1891). Roman Zero: nowela Lwowska», «Zweig S. (1881–1942). Marja Antonina» тощо.

Допоміжний апарат складається з п'яти покажчиків: іменного, хронологічного, покажчика назв художніх творів, місць видань, книжкових знаків: печаток приватних бібліотек та бібліотечних установ.

Шифр зберігання НБУВ: Ва 806751
Шифр зберігання ВНБІ: Я181(4Укр)25   К-29

 

24. Сергійчук В. Соборна пам'ять України : календар-альманах 2017 / В. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М. І., 2016. – 288 с. : фото.

У виданні наводяться найбільш знаменні події української історії та згадуються найвизначніші постаті нашого народу, яких вшануємо в 2017 році. Матеріали альманаха допомагають об'єктивно відобразити українську боротьбу за державність і свободу, розкривають не тільки героїчні сторінки столітньої давності, а й ті трагедії, які випали на долю українства з початку ХХ століття.

Книга містить список книг Володимира Сергійчука з 2002 по 2016 рік.

Шифр зберігання НБУВ: Ва810829
Шифр зберігання ВНБІ: Я25(4Укр)   С-32

 

25. Шаповал А. Документи С. Я. Парамонова у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : джерелознавче дослідження : наук. кат. / А. І. Шаповал ; редкол.: Л. М. Яременко (відп. ред.) [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. – Київ, 2016. – 352 с.

Каталог висвітлює життєвий та творчий шлях вченого. Видання відображає документальну спадщину українського та австралійського зоолога, історика, літературознавця, поета та письменника Сергія Яковича Парамонова («Сергея Лесного»). Зокрема, біографічні джерела, спогади сучасників, листи С. Я. Парамонова, його науково-популярні праці, статті загальнонаукового спрямування, публіцистичний спадок, неопубліковані праці з питань біологічної еволюції. Значна частина документів публікується вперше. Серед них повнотекстово подана неопублікована праця, що стала підсумком багаторічних досліджень ученого в галузі еволюційної біології, «Хемогенез – нова теорія еволюції» та деякі інші документи.

Джерельним підґрунтям для написання праці стали виявлені в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського документи, що зберігаються у фондах Інституту архівознавства, Інституту рукопису, відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій, відділу зарубіжної україніки, відділу газетних фондів, відділу довідково-бібліографічного обслуговування, фонді періодичних видань та універсальному підсобному фонді.

Допоміжний апарат містить список абревіатур і скорочень, іменний покажчик.

Шифр зберігання НБУВ: Вс62502
Шифр зберігання ВНБІ: Я181(4Укр)   Ш-24

 

 

ПідготувалаА. Шумілова, мол. наук. співроб.

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3, кім. 203.
+38 (044) 524-2596
vdbonbuv@ukr.net
vdbo@nbuv.gov.ua
Зал каталогів:
+38 (044) 524-8503
vdbo_nbuv
пн - пт: 10.00 - 17.00
січень - червень
пн - пт: 9.15 - 19.45
сб - нд: 9.15 - 17.45
липень - вересень
пн - сб: 9.15 - 17.45
нд: вихідний
жовтень - грудень
пн - пт: 9.15 - 19.45
сб - нд: 9.15 - 17.45