Відділ науково-бібліографічної інформації

Панорама відділу

Напрями діяльності

Відділ науково-бібліографічної інформації (ВНБІ) є науково-прикладним структурним пiдроздiлом Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ).

Діяльність Відділу спрямована на довідково-бібліографічне обслуговування (ДБО) користувачів Бібліотеки на базі сучасного довідково-бібліографічного апарату, гармонійного поєднання традиційних та електронних інформаційних ресурсів (ЕІР). Відділ є науково-методичним центром для підрозділів Бібліотеки і бібліотек НДУ НАН України з питань довідково-бібліографічного обслуговування.

Науково-методична, науково-дослідна й науково-організаційна робота в галузі ДБО й формування сукупного довідково-бібліографічного фонду (ДБФ) у НБУВ. Здійснення наукових досліджень з питань розвитку та удосконалення довідково-бібліографічних послуг.

Формування, комплектування й організація документів довідково-бібліографічного фонду (ДБФ) (у тому числі фонду компакт-дисків) і фонду неопублікованих бібліографічних посібників (ФНБП) за профілем діяльності Відділу й забезпечення їх збереження і використання.

Організація й удосконалення довідково-бібліографічного апарату (ДБА) ВНБІ.

Формування ресурсної бази ДБО користувачів: каталогів, картотек, довідково-бібліографічного фонду, локальних ЕІР, що розкривають інформаційні ресурси; створення метабібліографічних баз даних (БД), ініціювання та підтримка корпоративних проектів формування БД довідково-бібліографічних ресурсів.

Укладання бібліографічних посібників (списків літератури, бібліографічних покажчиків, анотованих каталогів тощо), які розкривають і популяризують довідково-бібліографічний фонд, сприяють доступності знань.

Здійснення довідково-бібліографічного і бібліотечного обслуговування документами у читальному залі Відділу у традиційному режимі та з використанням ЕІР (локальних та віддаленого доступу).

Підготовка усних та письмових (документально-фіксованих) бібліографічних, фактографічних, аналітичних довідок за запитами органів державної та виконавчої влади України, Президії НАН України, підприємств, організацій, читачів Бібліотеки, індивідуальних та колективних абонентів, у тому числі в онлайновому режимі.

Розвиток попереджувального довідково-бібліографічного, довідково-інформаційного обслуговування.

допомога консультантів

Допомога консультантів довідкової служби
завжди потрібна.
У читальному залі.

Консультаційне ДБО на основі використання системи каталогів та картотек НБУВ, довідково-бібліографічного фонду, ресурсів інтернету.

Підготовка за запитами користувачів професійно опрацьованої релевантної бібліографічно-реферативної і повнотекстової інформації згідно з "Положенням про платні послуги у НБУВ" та їх затвердженим переліком, розвиток платних послуг.

Здійснення заходів з популяризації бібліотечно-бібліографічних знань та використання довідково-бібліографічного апарату, у тім числі ЕІР, серед користувачів шляхом організації лекцій, оглядів, екскурсій, Днів аспіранта тощо. Сприяння користувачам у використанні ДБА НБУВ, а також наукових бібліотек мережі НАН України, інших бібліотек і інформаційних центрів України та зарубіжних країн.

Координація та кооперація роботи структурних підрозділів НБУВ у галузі ДБО.

Вивчення, узагальнення, впровадження в практичну роботу і поширення кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду довідково-бібліографічної та науково-інформаційної діяльності.

Організація і проведення заходів щодо підвищення професійної кваліфікації кадрів Відділу у системі безперервної фахової освіти НБУВ.

Розробка технологічної, інструктивно-методичної та іншої нормативної документації, що регламентує діяльність Відділу і системи ДБО НБУВ.

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3, кім. 203.
+38 (044) 524-2596
vdbonbuv@ukr.net
vdbo@nbuv.gov.ua
Зал каталогів:
+38 (044) 524-8503
vdbo_nbuv
пн - пт: 10.00 - 17.00
січень - червень
пн - пт: 9.15 - 19.45
сб - нд: 9.15 - 17.45
липень - вересень
пн - сб: 9.15 - 17.45
нд: вихідний
жовтень - грудень
пн - пт: 9.15 - 19.45
сб - нд: 9.15 - 17.45