Відділ науково-бібліографічної інформації

Панорама відділу

Напрями діяльності

Відділ науково-бібліографічної інформації (ВНБІ) є науково-прикладним структурним пiдроздiлом Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ).

Основні напрями діяльності:

  • науково-інформаційна і довідково-бібліографічна діяльність (ДБД), довідково-бібліографічне обслуговування (ДБО) користувачів НБУВ;
  • науково-методична, науково-дослідна й науково-організаційна робота в галузі ДБД й формування сукупного довідково-бібліографічного фонду (ДБФ) у НБУВ;
  • здійснення наукових досліджень з питань розвитку та удосконалення довідково-бібліографічних ресурсів та послуг.

Відділ є науково-методичним центром для підрозділів НБУВ і бібліотек НДУ НАН України з питань довідково-бібліографічної діяльності. Функціями ВНБІ є: наукова розробка теоретичних, науково-методичних та прикладних проблем науково-інформаційної, довідково-бібліографічної діяльності, оперативне і якісне науково-інформаційне, довідково-бібліографічне обслуговування органів державної влади та управління України, Президії НАН України, користувачів НБУВ, індивідуальних і колективних абонентів. Фахівцями відділу здійснюється розкриття і сприяння широкому використанню фондів НБУВ, забезпечення доступності вітчизняних і світових довідково-бібліографічних ресурсів, популяризація бібліотечно-бібліографічних знань, електронних інформаційних ресурсів (ЕІР), шляхом проведення лекцій, семінарів, презентацій, Днів аспіранта тощо.

З цією метою здійснюється формування, комплектування й організація документів довідково-бібліографічного фонду (ДБФ) (у тому числі на компакт-дисках), фонду неопублікованих бібліографічних посібників;  організація й удосконалення довідково-бібліографічного апарату ВНБІ; формування ресурсної бази ДБО користувачів: каталогів, картотек, ДБФ; створення метабібліографічних баз даних (БД); укладання бібліографічних посібників (списків літератури, бібліографічних покажчиків, анотованих каталогів тощо), які розкривають і популяризують ДБФ, сприяють доступності знань.

допомога консультантів

Допомога консультантів довідкової служби
завжди потрібна.
У читальному залі.

Здійснюється підготовка усних і письмових (документально-фіксованих) бібліографічних, фактографічних, бібліометричних, аналітичних довідок за запитами користувачів НБУВ, зокрема в онлайновому режимі;  попереджувальне довідково-бібліографічне, довідково-інформаційне обслуговування. Забезпечується популяризація та сприяння ефективному використанню фондів Бібліотеки, новітніх інформаційних ресурсів, навігація в традиційних та електронних інформаційних ресурсах.

Виконується науково-методична, науково-дослідна й науково-організаційна робота в галузі ДБД; проводяться наукові дослідження з проблем науково-інформаційної діяльності, розвитку та удосконалення довідково-бібліографічних послуг, впровадження новітніх електронних інформаційних технологій. Значна увага надається метабібліографічним дослідженням, вивченню та узагальненню сучасного стану метабібліографії та створенню метабібліографічних баз даних та покажчиків.

Сектор довідково-інформаційної діяльності здійснює науково-інформаційну, науково-методичну, довідково-бібліографічну діяльність; забезпечує виконання інформаційних запитів владних структур, усних і письмових бібліографічних, фактографічних, аналітичних і бібліометричних довідок, надання методичних і бібліографічних консультацій, у тому числі в автоматизованому режимі.

Сектор довідково-бібліографічного апарату здійснює науково-інформаційну діяльність, формування, організацію ДБА відділу, який включає ДБФ, систему каталогів і картотек, фонд неопублікованих бібліографічних посібників, бази даних; популяризацію довідково-бібліографічних ресурсів; працює над вирішенням наукових проблем, пов’язаних із вдосконаленням даного напряму роботи.

Сектор інформаційно-пошукових систем здійснює наукову та науково-методичну роботу з питань навігації в інформаційних ресурсах і ДБА НБУВ, популяризації бібліотечно-бібліографічних знань; надає консультативну допомогу читачам НБУВ щодо пошуку інформації; здійснює бібліографічне доопрацювання читацьких замовлень на документи з фонду основного зберігання та колекцій, оперативне ДБО користувачів Бібліотеки на основі використання системи службових і читацьких каталогів, електронних ресурсів НБУВ, зовнішніх мережевих ресурсів.

У читальному залі довідково-бібліографічних видань (кімн. 203)  здійснюється  довідково-бібліографічне і бібліотечного обслуговування документами у традиційному режимі та з використанням ЕІР (локальними та передплаченими базами даних).