Криворот Олег

Підрозділ НБУВ: 
Відділ науково-бібліографічної інформації

Олег Криворот – український поет, старший викладач кафедри обліку та оподаткування  Національного університету біоресурсів і природокористування України, подарував НБУВ власну збірку віршів «Поетичними стежками душі».

 

Криворот О.  Поетичними стежками душі... : зб. віршів / Олег Криворот. – Київ, 2017. – 91 с.

 «Поетичними стежками душі» – це вже п’ята збірка віршів Олега Криворота. У своїх поезіях  значну увагу автор приділяє філософській ліриці, яка спрямована на осмислення світу, людини. Характерними особливостями лірики поета є художня настанова на пізнання сутнісних проблем буття, часу і простору.

Дякуємо за цікаве видання.

Дарувальник: 
Криворот Олег
Подаровані книги: 
Додаткові матеріали: