Права та обов'язки користувачів

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

4.1. Користувачі мають право:

4.1.1.  Відвідувати читальні зали та користуватися  документами із фондів НБУВ,  послугами комп’ютеризованих читальних залів.

4.1.2. Замовляти та отримувати по міжбібліотечному (МБА) та міжнародному міжбібліотечному абонементу (ММБА) друковані видання та інші матеріали, відсутні в фондах НБУВ, на умовах бібліотек-фондоутримувачів.

4.1.3. Отримувати безоплатно через систему каталогів НБУВ  інформацію про склад бібліотечних фондів, консультаційну допомогу в пошуку бібліографічної інформації.

4.1.4.  Користуватися документами з тематичних виставок та виставок нових надходжень.

4.1.5. Відвідувати інформаційно-масові заходи НБУВ: бібліографічні семінари, огляди, лекції, брати участь у читацьких конференціях, екскурсіях та інших заходах, які проводить Бібліотека.

4.1.6.  Звертатися з пропозиціями, побажаннями, зауваженнями та скаргами до представників адміністрації НБУВ з питань  обслуговування. “Книги відгуків та пропозицій” знаходяться у чергових співробітників секторів запису читачів та контролю відвідувань Головного корпусу  та філій НБУВ.

4.1.7. Користуватись іншими видами додаткових послуг, у тому числі на платній основі, згідно з Переліком платних послуг, затверджених генеральним директором НБУВ.

 4.1.8. За письмовим дозволом (перепусткою) чергових співробітників секторів запису читачів та контролю відвідувань:

  • вносити необхідні для роботи власні документи (копії, методичні матеріали, навчальні програми, книги, періодичні видання тощо), які відсутні в НБУВ;
  • вносити та користуватись власними технічними засобами: фотоапаратами, диктофонами, магнітофонами, ноутбуками та нетбуками з автономним живленням, планшетними комп’ютерами, портативними сканерами без звукових сигналів.

4.1.9. Фотографувати документи із фондів НБУВ власними технічними засобами на підставі заяви-замовлення на надання документів НБУВ для фотокопіювання власними технічними засобами. Фотокопіювання документів має здійснюватись лише у спеціально відведених для цього місцях у читальних залах.

4. 2. Користувачі зобов’язані:

4.2.1. Виконувати ці Правила,  Правила користування галузевими та спеціалізованими читальними залами та Правила користування комп’ютерами в читальних залах; дотримуватися розпорядку роботи НБУВ.

4.2.2. Нести відповідальність за збереження читацького квитка. Інформувати у місячний строк сектор запису читачів та контролю відвідувань  НБУВ про зміну прізвища, місця проживання,  зазначених у паспорті.

4.2.3. Отримувати при вході до НБУВ контрольний листок, пред’являти його при одержанні документів і здавати  при виході (навіть на короткий час) із відповідними позначками про їх  повернення (кількість повернених документів і печатки).

4.2.4.  Пред’являти  читацький квиток при вході та виході з  НБУВ,  при замовленні та отриманні документів, а також на вимогу працівників охорони і бібліотечних працівників.

4.2.5. При отриманні документів  переконатись у відсутності в них дефектів. У разі їх виявлення  повідомити чергового бібліотекаря (відповідальність за пошкоджене видання несе користувач, який останнім працював із документом).

4.2.6. Працювати з документами тільки в читальних залах. Нести відповідальність за бібліотечні документи, залишені без нагляду.

4.2.7. Дотримуватися норм авторського права при копіюванні документів, використанні створених, передплачених або отриманих у користування НБУВ баз даних та інших об’єктів інтелектуальної власності, а також   при користуванні інтернетом.

4.2.8. Дбайливо ставитися до отриманих у користування документів із фондів НБУВ  та  інших бібліотек, бібліотечного майна, устаткування, а також програмно-технічних засобів комп’ютеризованих читальних залів.

4.2.9. Дотримуватися  тиші, порядку та чистоти у читальних залах і приміщеннях НБУВ. Бути ввічливими у відносинах з іншими користувачами, співробітниками НБУВ, працівниками охорони.

4.2.10. Своєчасно повертати надані Бібліотекою документи до кафедри видачі та прийому літератури, читальних залів та абонементу.

4.2.11. При виході з Бібліотеки здавати працівнику охорони свій контрольний листок; пред’являти для контролю ділові папери, зошити, папки, сумки.

4.2.12. У разі втрати читацького квитка або контрольного листка повідомити про це чергового бібліотекаря секторів запису читачів та контролю відвідувань.

4.2.13. Виконувати вимоги співробітників НБУВ, дотримуватись законних вимог працівників міліції, пожежної охорони у випадку надзвичайних ситуацій (пожежі, аварії, загрози терористичного акту тощо).

4.2.14. У разі порушення Загальних правил користування НБУВ на вимогу працівників, адміністрації, охорони Бібліотеки надавати пояснення у письмовому вигляді.

4.2.15. Залишати в гардеробі верхній одяг (у тому числі куртки,  півпальта, пальта, плащі та головні убори), сумки розміром понад 20х30 см,  портфелі, валізи, кейси, пакунки, рюкзаки тощо. Гроші та цінні речі на зберігання до гардеробу не приймаються.

4.3. Користувачам не дозволяється:

4.3.1. Передавати іншим особам свій читацький квиток, контрольний листок і одержані в НБУВ документи та уповноважувати їх діяти від свого імені. Використовувати чужий читацький квиток. Самостійно вносити зміни, виправлення, робити помітки в читацькому квитку та  контрольному листку.

4.3.2. Вносити без дозволу чергового співробітника сектору запису читачів та контролю відвідувань (адміністрації) до НБУВ особисті книги, періодичні  видання, мікрофільми, мікрофіші, документи на електронних носіях. Видання, внесені без дозволу та виявлені при виході з НБУВ, вилучаються працівниками  охорони разом із читацьким квитком та передаються черговому співробітнику сектору запису читачів та контролю відвідувань.  

4.3.3. Вносити предмети, які можуть пошкодити документи та бібліотечне майно.

4.3.4. Виносити документи, одержані для користування в читальних залах, до інших приміщень (зон відпочинку, туалетних кімнат, їдальні тощо) та за межі контрольно-пропускного пункту.

4.3.5. Вилучати картки з каталогів і картотек, робити на них нотатки, переставляти і виносити шухляди.

4.3.6. Псувати  твори друку та інші документи з фондів НБУВ. Калькувати малюнки, креслення, карти тощо. Ксерокопіювати та сканувати документи у незадовільному фізичному стані (у тому числі відреставровані), документи з непрошитим блоком (клеєні), підшивки газет, документи обсягом понад 700 сторінок, рукописні матеріали, цінні та рідкісні видання, дисертації.

4.3.7. Копіювати у повному обсязі тексти документів. Копіювання рукописів, стародруків, рідкісних та цінних видань у повному обсязі здійснюється лише для підготовки до друку тексту пам’яток за спеціальним дозволом керівництва Бібліотеки.

4.3.8. Заходити до службових приміщень, користуватися службовими каталогами, картотеками, телефонами.

4.3.9. Порушувати тишу та створювати несприятливі для роботи умови в читальних залах та залах каталогів НБУВ, користуватися мобільними телефонами, плеєрами та іншими технічними засобами в приміщеннях,  де ведеться обслуговування.

4.3.10. Палити в приміщеннях Бібліотеки. Приймати їжу та розпивати напої у не відведених для цього місцях.

4.3.11. Несанкціоновано розміщувати рекламні матеріали,  займатися торгівлею та іншою комерційною або агітаційною діяльністю в приміщеннях бібліотеки.

4.3.12. Відвідувати НБУВ, маючи непристойний зовнішній вигляд, що не відповідає  нормам санітарії та особистої гігієни. Відвідувати НБУВ у стані сп’яніння.

4.3.13. Заходити до НБУВ з тваринами.

4.3.14. Залишатися  у приміщенні НБУВ після закінчення роботи Бібліотеки, перешкоджаючи її своєчасному закриттю.