Організація обслуговування користувачів у Бібліотеці

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ У БІБЛІОТЕЦІ

3.1. Обслуговування користувачів здійснюється в Головному корпусі (просп. 40-річчя Жовтня, 3) та двох філіях НБУВ  (вул. Володимирська, 62;  бульвар Вернадського, 79).

3.2.  Оперативне бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування  в Головному корпусі  здійснюється в галузевих та спеціалізованих читальних залах. Для одержання видань із підсобних фондів цих залів необхідно заповнити замовлення встановленого зразка. Одноразово приймається не більше п’яти замовлень.

3.2.1.  У разі відсутності у підсобних фондах необхідного документа  користувач замовляє його з основного фонду.

3.2.2.  Для отримання літератури з основного фонду заповнюється бланк замовлення встановленого зразка кульковою або чорнильною ручкою. Кількість прийнятих замовлень від одного користувача щогодини не повинна  перевищувати 7 замовлень, із них два річних комплекти журналів, з розрахунку 12 номерів на одне замовлення.

3.2.3.  Максимальна кількість одночасно броньованих документів з основного фонду становить 10 видань. Термін користування документами з основного фонду – 15 календарних днів (за вимогою термін користування виданнями може бути продовжений до 25 календарних днів від дня замовлення).

3.2.4.  Користувачеві видається одноразово не більше семи документів і двох річних комплектів журналів. Кількість виданих документів записується у контрольний листок. Користувач повинен перевірити правильність запису.

3.2.5. Документи зі складу колекцій та фонду підвищеного попиту, які зберігаються в основному фонді, видаються під заставу читацького квитка, бронюються на номері 15 календарних днів.

3.2.6.  Надання у тимчасове користування документів з номерів інших читачів здійснюється щоденно з 9 год. 15 хв. до 12 год. під заставу читацького квитка.

3.2.7. Документи, відсутні у фондах НБУВ та бібліотеках м. Києва, замовляються за міжміським та міжнародним міжбібліотечним абонементом. Замовлення приймаються у відділі міжбібліотечного науково-інформаційного сервісу,  обслуговування здійснюється  за встановленим порядком. Отримані матеріали видаються для роботи лише у читальні зали.

3.2.8. Довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування здійснюється у відділі довідково-бібліографічного обслуговування, галузевих та спеціалізованих читальних залах, залі каталогів.

3.2.9.  Інформаційно-масове обслуговування (організація виставок, лекцій, зустрічей та видача книг із тематичних виставок тощо) здійснюється співробітниками Культурно-просвітницького центру та відділами – організаторами заходів.

3.2.10. Порядок обслуговування спеціалізованими фондами НБУВ (газетним, рукописів, стародруків, історичних колекцій, музичних, образотворчих, картографічних видань, дисертацій, відділу міжбібліотечного науково-інформаційного сервісу тощо) регламентується  Правилами галузевих та спеціалізованих читальних залів.

3.3. У Філії № 1 НБУВ  для користування рукописними документами та виданнями до 1945 р. читачеві необхідно, крім постійного або тимчасового читацького квитка, заповнити необхідні анкети-заяви та представити лист-клопотання з місця роботи чи навчання.

3.4. Користування електронними інформаційними ресурсами НБУВ здійснюється відповідно до Правил користування комп’ютерами в читальних залах.

3.5. Ксерокопіювання документів із фондів НБУВ є платним і здійснюється Науково-видавничим центром (сектором копіювання) у головному корпусі та у філіях, за умови дотримання вимог Закону України “Про авторське право і суміжні права” та з урахуванням фізичного стану та цінності видання.

3.5.1. Документи, які потребують реставрації та оправи, для фотокопіювання, сканування та кінозйомки не видаються. Рукописи, друковані видання до 1950 р., друковані видання після 1950 р., якщо вони входять до складу колекцій, дефектні та відреставровані документи, товщина корінця яких становить 4см  і більше або форматом А3 і більше, ксерокопіюванню не підлягають. Ксерокопіювання та фотографування дисертацій не дозволяється.

3.5.2. Репродукування документів із фондів НБУВ з метою видавничої діяльності здійснюється лише на основі договору із зацікавленою організацією чи установою.

3.6. Проведення фото-, відео-, кінозйомок у читальних залах, приміщеннях, на території Бібліотеки  є платним згідно з Переліком платних послуг, які надаються Національною бібліотекою України імені В.І.Вернадського, затверджених генеральним директором НБУВ, та можливе на підставі клопотання до дирекції НБУВ та її дозволу.

3.7.Документи для копіювання (ксеро,- фотокопіювання у т.ч. власними технічними засобами, кіно,- телевідеозйомки зі спеціалізованих фондів, архівних фондів, документів з фонду основного зберігання) надаються на підставі бланку-заяву та є платною послугою згідно з Переліком платних послуг зазначених у пп.4.1- 4.11, які надаються  Національною бібліотекою України імені В.І.Вернадського, затверджених генеральним директором НБУВ.

3.7.1. Документи із фондів НБУВ для фотокопіювання власними технічними засобами надаються на підставі бланку-заяви, який користувач отримує у чергових бібліотекарів читальних залів.

3.7.2. Користувач у заяві письмово зазначає шифр, назву документів, необхідних йому для фотокопіювання, та мету використання зображень. (Відповідно до ст..22,23 Закону України «Про авторське право та суміжні права» від 23.12.1993 № 3792-XII дозволяється копіювання невеликих за обсягом документів; окремих уривків документів з дослідницькою та навчальною метою баз права його тиражування. Допускається копіювання за умови, коли Бібліотека має достатньо підстав вважати, що такий примірник використовуватиметься з метою освіти, навчання і приватного дослідження).

3.7.3.Одночасно користувачеві для фотокопіювання власними технічними засобами видається: книг – до 5 примірників; журналів та газет – один річний комплект. Кількість документів, виданих користувачеві для фотокопіювання впродовж дня, не обмежується.

3.8. Вхід користувачів до НБУВ, приймання замовлень, видача видань та інших матеріалів із фондів Бібліотеки припиняється за півгодини до закриття НБУВ після попереджувального сигналу.

3.9. Довідки та інформація щодо режиму роботи НБУВ та її послуг надаються черговим співробітником сектору запису читачів та контролю відвідувань Головного корпусу за телефоном: 524-81-36;  філії № 1: 235-41-96 та  філії № 2: 424-23-21, а також через інтернет: http://www.nbuv.gov.ua

3.10. Режим обслуговування користувачів затверджується наказом генерального директора НБУВ, зміни режиму оперативно доводяться до відома користувачів (оголошення у приміщеннях та на сайті Бібліотеки).