Права НБУВ щодо обслуговування користувачів

6. ПРАВА НБУВ ЩОДО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

6.1. Визначає порядок та умови використання бібліотечного фонду, режим доступу до власних та запозичених  інформаційних ресурсів, глобальних інформаційних мереж; види та типи документів, що видаються лише в читальних залах.

6.2. Самостійно, в порядку, передбаченому Статутом, визначає зміст, напрями та форми своєї діяльності і порядок користування бібліотечними послугами, у тому числі і платними. Розробляє та затверджує прейскурант на платні послуги, які надає НБУВ.

6.3. Затверджує та вносить доповнення та зміни до Правил користування та Порядку запису в НБУВ. 

6.4. Визначає згідно з чинним законодавством України види та розмір компенсації шкоди, завданої користувачами   НБУВ.

6.5. Встановлює строки позбавлення права користування НБУВ для користувачів, які порушили ці Правила або Правила користування галузевими та спеціалізованими читальними залами, Правила користування комп’ютерами в читальних залах. За порушення користувачами пункту 4.3 «Загальних правил користування Національною бібліотекою України імені В.І.Вернадського» Бібліотека виключає їх з числа користувачів без права поновлення. 

6.6. Має право передати матеріали про порушення користувачами цих Правил для розгляду за місцем їх роботи, навчання.

6.7. Має право обмежити доступ  до особливо цінних, рідкісних документів та колекцій, що включені до Державного реєстру національного культурного надбання, а також до архівних документів  особам, які не мають соціально-правової, наукової, службової або іншої документально підтвердженої  потреби.

6.8. Бібліотека має право встановлювати пільги   для окремих категорій користувачів (школярів, які займаються науковою роботою, студентів, пенсіонерів та осіб з обмеженими фізичними можливостями).

6.9. Має право припинити або скоротити час обслуговування користувачів у разі виникнення непередбачених обставин (аварії, відключення електро- та водопостачання, опалення тощо), що перешкоджають нормальному функціонуванню Бібліотеки (за розпорядженням адміністрації).

6.10.Здійснювати контроль за документами, що фотокопіюються користувачами.