О. Ф. Кістяківський – засновник Київського юридичного товариства

Кістяковський (Кістяківський) Олександр Федорович (1833–1885) – український вчений-криміналіст та історик права, правознавець та громадський діяч.
Народився в родині сільського священика, закінчив Чернігівську духовну семінарію (1852) та юридичний факультет Київського університету Св. Володимира (1857). За плідну наукову роботу отримав звання професора кримінального права Університету (1869). Після захисту докторської дисертації він був призначений на посаду ординарного професора кафедри кримінального права і судочинства Київського університету Св. Володимира, на якій працював до останніх днів свого життя.
Для поглиблення власних наукових знань і знайомства з досягненнями у галузі кримінальної справи за кордоном, Олександр Федорович неодноразово виїздив у відрядження до університетів Відня, Гейдельберга, Берліна, Неаполя та Риму (1871–1873).
О. Ф. Кістяківський поєднував науково-дослідну та педагогічну роботу з активною адвокатською практикою та громадською діяльністю, зокрема він був одним із засновників, учасником та головою Київського юридичного товариства (КЮТ) (1877–1879). У своїй діяльності Товариство керувалося Статутом, затвердженим Міністром народної освіти 30 жовтня 1876 р. Основна діяльність Товариства була спрямована на обговорення актуальних питань правознавства, популяризацію юридичних питань серед населення та сприяння вдосконаленню вітчизняної юридичної освіти. Товариство щорічно видавало збірник «Труды Киевского юридического общества при Императорском университете Св. Владимира». Членами КЮТ у різний час були відомі вчені-юристи: Антонович В. Б., Базінер Р. І., Демченко В. Т., Кістяківський О. Ф., Мітюков К. А., Розов М. А., Романович-Славатинський О. В., Синайський В. І., Скорделі П. К., Соколов П. П., Удінцев В. А., Шелухін С. П. тощо. Київське юридичне товариство припинило свою діяльність у 1917 р.
За свою довготривалу науково-дослідну та педагогічну діяльність Олександр Федорович опублікував близько 70 наукових статей у журналах «Киевская старина» та «Киевские университетские известия».
Помер О. Ф. Кістяківський 25 січня 1885 р. і похований на Байковому цвинтарі у Києві.
Усі запропоновані для перегляду в цій електронній виставці фотокопії зроблені з примірників видань, що походять із бібліотеки Київського університету Св. Володимира, яка нині зберігається і є складовою частиною книжкового фонду відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства НБУВ. Деякі з них мають провенієнції.

Виставку підготувала м. н. с. відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Афанасьєва З. Б.

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська, 62, 3-й поверх, приміщення № 307-3.
+38 (044) 234-02-45 (відділ)
+38 (044) 235-41-96 (пункт запису читачів)
Інститут книгознавства