Біржа - історія, структура, функціїБіржова діяльність набуває в Україні все більшого розмаху. Перехід до ринкової економіки спричинив докорінні зміни в економічних відносинах у народному господарстві. Перш за все змінюються функції держави. Її організаційну роль значною мірою беруть на себе вільні ринкові інститути. Світовий досвід доводить, що біржі є потужною рушійною силою розвитку економіки,торгівлі, збуту продукції, залучення інвестицій, а також збагачення як країни в цілому, так і окремих її громадян. Сьогодні в Україні основи біржової діяльності вже закладено. В міру нормалізації загальної економічної ситуації та нагромадження досвіду біржі мають усі шанси стати реальними індикаторами ринкових цін, тобто успішно виконати завдання, яке на них покладається.

Нині біржа визначається як форма організації ринку, яка забезпечує вільну торгівлю товарами – товарна біржа, або цінними паперами – фондова біржа. Всівиди бірж, в тому числі валютна біржа і біржа праці, займають провідне місце у формуванні ринково-біржових цін (курсів) на товари та ресурси на основі фактичного співвідношення попиту і пропозиції.

Біржова діяльність є індикатором ціноутворення в суспільстві, економічного і фінансового стану та розвитку країни. Рівень ділової активності на біржі може свідчити як про економічну стабільність країни, так і про наявність фінансової й економічної кризи в світі.

Торгувати на біржах нескладно, але для того, щоб досягти помітного успіху – і для себе, і для свого підприємства – потрібні певні знання та навики. Біржової діяльності потрібно вчитися і постійно вдосконалювати свої знання разом із розвитком суспільства, економіки, законодавства, конкуренції та науково-технічного прогресу. Відтак, незалежно від того, чи будете Ви брокером чи дилером, споживачем чи виробником, покупцем чи продавцем, працівником підприємства чи приватною особою, знання з біржової діяльності є об’єктивною потребою сьогоднішнього життя.

Контактна інформація