Народився Володимир Ярошенко, український письменник і драматург

Дата події: 
23-05-1898

1898 народився Володимир Ярошенко, український поет-символіст, прозаїк, драматург, театрознавець. Жертва сталінського терору. Належав до літературно-мистецького угруповання символістського спрямування "Музаґет" (1919). Більшість його творів — це спроби філософськи осмислити людське буття, де головні мотиви — проблема відчуження людської особистості, пошуки надреальної істини крізь призму христологічних і природних символів. Пізніше Ярошенко зблизився з футуристами, був учасником Асоціації панфутуристів — Аспанфут (1921–1924), також входив до літературних організацій МАРС, Ланка та Плуг (1926). У 20-х роках писав про театр і драматургію, зокрема у статті "Піонер" зробив спробу узагальнити досвід роботи Л. Курбаса у "Молодому театрі". Виступав і як драматург, його комедія "Шпана" поставлена 1926 року в "Березолі" Лесем Курбасом.