Народився Михайло Возняк, український літературознавець, мовознавець та фольклорист, академік НАНУ

Дата події: 
3-10-1881

1881 народився Михайло Возняк, український літературознавець, мовознавець та фольклорист, академік НАНУ. Академік АН УРСР, дійсний член НТШ (1911). Депутат ВР УРСР (1940–1946). Закінчив Львівський університет (1908). Учителював. Працював у НТШ і товаристві "Просвіта"; від 1944 – завідувач кафедри української літератури Львівського університету; від 1951 – завідувач відділу української літетарури Інституту суспільних наук АН УРСР (Львів). Друкувався у зхахідно-українських виданнях від 1902. Автор фундаментальних досліджень з історії давньої української літератури: "Матеріали до історії української пісні і вірші. Тексти й замітки: У 3 т.", "Початки української комедії (1619–1819)", "Історія української літератури: У 3 т.", в яких обґрунтував концепцію самобутності давнього українського письменства, наступності його традицій від часів Київської Русі. У 20-х роках виступав у київській науковій. пресі зі статтями про українських письменників 19 – поч. 20 ст. (І. Котляревський, М. Шашкевич, Л. Боровиковський, П. Мирний, І. Нечуй-Левицький, П. Грабовський, М. Коцюбинський, Леся Українка, В. Стефаник). Заклав основи наукового франкознавства, зокрема дослідження світогляду І. Франка. Підготував і видав "Листування І. Франка і М. Драгоманова", опублікував нові твори письменника, реконструював тексти повістей "Лель і Полель", "Не спитавши броду" та ін. Ініціатор 25-томне видання "Твори І. Франка" (вийшли 2-й і 12-й т., К., 1941). Започаткував серійне видання "Іван Франко. Статті й матеріали" (від 1948 вийшло понад 30 зб.). Автор студій з мовознавства, історії правопису ("Галицькі граматики української мови першої половини ХІХ ст."; "Студії і мат. до історії укр. фільольоґії"; "Коротка граматика давньої церковно-слов’янської мови в порівнянні з українською для вжитку в середніх школах"), фольклористики, етнології, славістики, історії журналістики, театру, міжслов’янських культурних та літератуних взаємин. Упорядкував збірник "Українські перекази", "Українські народні казки: У 3 кн.". Неодноразово піддавався брутальній критиці з боку радянських ідеологів за прояви в його науковій роботі "ідей українського буржуазного націоналізму". Архів і бібліотека вченого зберігаються у Львіській національній бібліотеці імені В. Стефаника НАНУ.

Підготовано за матеріалом Енциклопедії сучасної України Інституту енциклопедичних досліджень НАНУ.