Народився Борис Патон, фахівець зі зварювання світового рівня, винахідник (спецелектрометалургія, космічне зварювання, хірургічне зварювання живих тканин), академік НАН України (1958), РАН (1962, 1992), Президент НАН України (1962), Герой України

Дата події: 
27-11-1918

1918 народився Борис Патон, фахівець зі зварювання світового рівня, винахідник (спецелектрометалургія, космічне зварювання, хірургічне зварювання живих тканин), академік НАН України (1958), АН СРСР (1962), РАН (1992), Президент НАН України (1962). Заслужений діяч науки і техніки України (1968), заслужений винахідник СРСР (1983). Двічі Герой Соціалістичної Праці (1969, 1978) Герой України (1998). Іноземний член низки академій і наукових товариств зарубіжних країн, у т. ч. Болгарської АН (1969), Чехословацької АН (1973), АН Німецької Демократичної Республіки (1980), Академії наук і мистецтв Боснії і Герцеговини (1975), Шведської королівської академії інженерних наук (1986), АН Індії (1994), АН Вірменії (1994), АН Білорусі (1995), АН Казахстану (1995), АН Грузії (1996), АН Таджикистану (2001), АН Киргизії (2004). Почесний доктор і професор багатьох університетів світу. 1941 закінчив Київський політехнічний інститут. 1941–1942 – інженер електротехнічних лабораторії заводу "Красное Сормово" (м. Нижній Новгород, РФ); 1942–1945 – молодший і старший науковий співробітник, 1945–1950 – завідувач відділу, 1950–1953 – заступник директора з наукової роботи, з 1953 – директор Інституту електрозварювання ім. Є. Патона АН УРСР, з 1962 – президент АН УРСР. Наукові дослідження Б. Патона присвячені процесам автоматичного і напівавтоматичного зварювання під флюсом, розробці теоретичних основ створення автоматів для зварювання і зварювальних джерел живлення; проблемам управління зварювальними процесами, створення нових перспективних конструкцій і функціональних матеріалів майбутнього. Під його керівництвом створений принципово новий спосіб зварювання – електрошлаковий. Б. Патон очолив дослідження із впровадження зварювальних джерел теплоти для підвищення якості металу, що виплавляється, на основі чого заснована нова галузь металургії – спеціальна електрометалургія. Уперше почав і активізував дослідження в галузі використання зварювання і споріднених технологій у космосі, створення космічних конструкцій; визнаний лідер у цій сфері діяльності. Головний ініціатор створення унікальної технології зварювання живих тканин, що використовується в хірургії. Автор і співавтор більше 720 винаходів (500 іноземних патентів), понад 1200 публікацій, у т. ч. 20 наукових монографій. Головний редактор журналів "Автоматическая сварка", "Техническая диагностика и неразрушающий контроль", "Современная электрометаллургия", "Вісник Національної академії наук України". Лауреат Державної премії СРСР (1950), Ленінської премії (1957), Державних премій УРСР та України (1970, 2004), премій РМ УРСР (1984) та РМ СРСР (1988), премії "Тріумф" (2004, РФ). Б. Патон – ініціатор створення єдиного наукового простору країн СНД, засновник і президент Міжнародної асоціації академій наук. Він послідовно відстоює місце і функції академії наук у суспільстві, доводячи, що академія наук як осередок фундаментальної науки орієнтована на пошук нових закономірностей і принципово нових явищ, кваліфіковану експертизу соціально-економічних програм, що розвиток фундаментальної науки визначає інтелектуальний рівень суспільства, міжнародний престиж країни.