Народився Євген Гребінка, байкар, письменник, перекладач, педагог, громадський діяч

Дата події: 
2-02-1812

1812 народився Євген Гребінка, байкар, письменник, перекладач, педагог, громадський діяч. Закінчив 1831 Ніжинську гімназію вищих наук. Після кількох місяців служби у 8-му Малоросійському козацькому полку вийшов у відставку, займався літературною працею в своєму маєтку. На початку 1834 переїхав до Санкт-Петербурга, працював чиновником і одночасно викладачем у кількох військових навчальних закладах, відвідував літературні салони, де познайомився з багатьма громадсько-культурними діячами. Опублікував збірку "Малороссийские приказки" (1834, 2-ге вид. 1836), створив гурток української літературно-мистецької інтелігенції. Друкувався в російській періодиці ("Современник", "Отечественные записки", "Библиотека для чтения" та ін.). Від 1837 повністю зосередився на викладацькій роботі. Через І. Сошенка познайомився з Т. Шевченком, сприяв викупові того з кріпацтва, допоміг видати "Кобзар" (1840); 1841 підготував і видав один із перших українських альманахів "Ластівка", в якому помістив твори Т. Шевченка. Шевченко намалював портрет Гребінки, а в червні 1843 гостював у нього в маєтку. Гребінка опублікував "Рассказы пирятинца" (1837), історичну повість "Ніжинський полковник Золотаренко" (1842) та роман "Чайковський" (1843), романтичну поему "Богдан" (1843), низку переспівів українських народних пісень, ліричних віршів українською і російською мовами; деякі з них стали популярними піснями та романсами: "Українська мелодія" ("Ні, мамо, не можна нелюба любити"), "Черные очи" ("Очи черные, очи страстные"), "Песня" ("Помню, я еще молодушкой была"). Гребінці належить перший повний український переклад "Полтави" О. Пушкіна (в бурлескно-травестійному стилі). Увійшов в історію літератури як найвидатніший український байкар І половини ХІХ століття. Урізноманітнив форми викладу байок, увівши монологічні ("Цап", "Пшениця", "Школяр Денис") і діалогічні ("Ячмінь"). Місцем дії його байок є Україна, вона вгадується не лише за пейзажем, але й за колоритом характерів. Загалом написав понад 40 творів, які умовно можна поділити на кілька тематичних циклів: показ окремих сторін українського життя, побут і звичаї чиновництва, поміщицька сваволя та пригнічення кріпаків. Перше видання творів письменника "Малороссийские приказки" вийшло в 1834. Збірка мала значний успіх і вже в 1836 вийшла другим виданням. Окремі твори Гребінки перекладені болгарською, польською, сербською, угорською, чеською мовами. Матеріали про життя та творчість Гребінки зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАНУ.

Підготовано за матеріалом Енциклопедії історії України Інституту історії України НАНУ.