Народився Володимир Тимофієнко, дослідник української архітектури і містобудування, академік Української академії архітектури, почесний доктор НДІТІАМ, заслужений діяч науки і техніки України

Дата події: 
5-02-1941

1941 народився Володимир Тимофієнко, дослідник української архітектури і містобудування, академік Української академії архітектури, почесний доктор Науково-дослідного інституту теорії та історії архітектури і мистецтва (1998), заслужений діяч науки і техніки України (2005), двічі лауреат Державної премії України в галузі архітектури (2002, 2007), доктор мистецтвознавства (1993), професор. 1965 закінчив Інститут живопису, скульптури і архітектури ім. І. Рєпіна Академії мистецтв СРСР. 1963–1965 – науковий співробітник Одеської державної картинної галереї. 1965–1968 – аспірант Санкт-Петербурзького державного інженерно-будівельного університету. 1968–1972 – асистент, старший викладач, доцент Воронізького інженерно-будівельного інституту, 1972–1974 – завідувач кафедри історії мистецтв Одеського державного педагогічного інституту ім. К. Ушинського, 1974–1984 – молодший, згодом старший науковий співобітник сектора історії архітектури НДІТІАМ. 1984–1987 – старший та провідний науковий співробітник, керівник групи з підготовки "Зводу пам’ятників історії та культури" відділу історико-краєзнавчих досліджень Інституту історії АН УРСР. З 1987 – старший та провідний науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Одночасно – професор кафедри основ архітектури і архітектурного проектування Київського національного університету будівництва і архітектури. Науковий редактор щорічника "Архітектурна спадщина України" (з 1994). 2003–2007 співробітник Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України. Основні праці: "Давня Америка: Розвиток архітектури і монументального мистецтва", "Історія української архітектури", "Зодчі України кінця 18 – початку 20 століть: Біографічний довідник", "Брами, огорожі й ворота у забудові південних міст", "Українська садибна архітектура другої половини 18 – першої третини 19 ст.", "Одесса: Архитектурно-исторический очерк", "Методические рекомендации для подготовки Свода памятников истории и культуры по Украинской ССР".