Народився Опанас Маркович, фольклорист, народознавець, етнограф, громадський діяч, член Кирило-Мефодіївського товариства

Дата події: 
8-02-1822

1822 народився Опанас Маркович, фольклорист, народознавець, етнограф, громадський діяч, член Кирило-Мефодіївського товариства. Навчався у 2-ій Київській гімназії, де на той час був ректором М. Максимович. Закінчив історико-філологічний факультет Київськиго університету (1846). За участь у Кирило-Мефодіївському товаристві 1847 був заарештований і висланий у м. Орел, де працював помічником правителя губернської канцелярії. В 1851 разом з дружиною, українською письменницею Марко Вовчок, повернувся в Україну. На прохання В. Тарновського робить статистичний опис колекції старожитностей в Качанівці, маєтку Тарновських. Служив чиновником у м. Немирів, викладав у місцевій гінмазії. Крім педагогічної діяльності, він провадить значну культурно-освітню роботу. У Немирові було здійснено постановку опери "Наталка Полтавка" (Маркович автор музики). Також написав оперу "Чари", яку критика оцінювала досить високо. Ще в університеті почав записувати українські пісні, приказки, обряди, звичаї, в яких розкривається світосприймання українського народу різних районів його проживання – від Карпат до Кубані. Усього зібрав кілька сот пісень з нотами та близько 50 тисяч (з варіантами) приказок, прислів'їв, загадок. Не маючи змоги їх остаточно систематизувати й видати, він передав своє зібрання фольклористу М. Номису, який під назвою "Українські приказки, прислів'я і таке інше: Збірники О.Марковича і др. Спорудив М. Номис" видав його в Санкт-Петербурзі (1864). Багато зібраних Марковичем фольклорних і етнографічних матеріалів опубліковано А. Метлинським, В. Антоновичем і М. Драгомановим. . У 1859 разом з сім'єю Маркович побував в Німеччині, Швейцарії, Британії (гостювали у Лондоні в Герцена). 1860–1861 жив у Санкт-Петербурзі і співробітничав у журналі "Основа". Дружив з Т. Шевченком. Після смерті поета Маркович організував у Санкт-Петербурзі концерт його пам'яті, кошти від якого були передані родичам Т. Шевченка. Етнографічний нарис Марковича "Родинні обряди" був надрукований 1869 в "Записках Черниговского губернского статистического комитета".