До 110-річчя від дня народження академіка АН УРСР Миколи Олександровича Кільчевського – видатного вченого у галузі механіки

Микола Олександрович Кільчевський – учений у галузі механіки, академік АН УРСР (1969), заслужений діяч науки УРСР (1977), лауреат премії імені О. М. Динника АН УРСР (1977), Державної премії України (1979, 1992), народився 15 червня 1909 р. у м. Кам’янець-Подільський. Навчався у КПІ (1928–1930), закінчив математичний факультет Київського фізико-хіміко-математичного інституту (1933).

Під час навчання в аспірантурі КДУ ім. Т. Г. Шевченка (1933–1936) розпочав науково-педагогічну діяльність, працював на посадах асистента (1933–1934), доцента (1934–1938), завідувача (1938–1941) та професора кафедри математики (1941) Київського авіаційного інституту. Одночасно був асистентом, доцентом, професором кафедри теоретичної механіки Київського індустріального інституту (1933–1941). Під час Другої світової війни був завідувачем кафедри теоретичної механіки Ташкентського інституту інженерів залізничного транспорту та одночасно співробітником Центрального НДІ Народного комісаріату шляхів сполучення СРСР (1941–1944). Після повернення з евакуації – завідувач (1944–1961) та професор (1961–1968) кафедри теоретичної механіки КПІ, професор кафедри теоретичної механіки і кафедри теорії пружності (1945–1958) та кафедри теоретичної механіки (1968–1979) механіко-математичного факультету КДУ ім. Т. Г. Шевченка.

З 1939 р. працював в науково-дослідних інститутах АН УРСР – старшим науковим співробітником Інституту математики  (1939–1941, 1944–1947), старшим науковим співробітником (1958–1959), завідувачем відділу гідропружності (1959–1970), відділу механіки систем оболонок (1962–1970) та відділу аналітичної механіки поліагрегатних систем (1971–1979) Інституту механіки.

М. О. Кільчевський є автором понад 200 наукових праць. Його наукові дослідження присвячено вивченню питань у галузі теорії пружності, аналітичної механіки, гідропружності та математичних методів розв’язування механічних завдань. Вчений розвинув теорію удару пружних та пружно-пластичних тіл, розробив у теорії оболонок аналітичну механіку товстих плит та оболонок, винайшов нові форми рівнянь неголономних систем, досліджував питання стиснення та співудару пружних тіл, а також стійкості рівноваги пружних тіл.

Нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора (1948, 1979), «Знак Пошани» (1953), іншими державними нагородами.

Помер М. О. Кільчевський 14 червня 1979 р., похований у м. Київ на Байковому кладовищі.

***

На виставці представлені наукові праці М. О. Кільчевського: монографія «Основы аналитической механики оболочек» (1963), підручник «Курс теоретичної механіки» (1957), стаття «О времени контактной задачи» (1957), доповіді «Интегродифференциальные и интегральные уравнения равновесия тонких упругих оболочек» (1957), «Некоторые обобщения постановки и методов решения эластических и эластодинамических котактных задач» (1960), «Современные методы решения неклассических краевых задач динамики оболочек» (1962), нарис наукової та науково-методичної діяльності кафедри теоретичної механіки КПІ (1957), огляд М. О. Кільчевського на наукові праці академіка АН УРСР О. Ю Ішлінського з теорії пружності та опору матеріалів (1963); список відгуків, рефератів, заміток про наукові праці М. О. Кільчевського (1969); біографічні документи: особовий листок з обліку кадрів (1969), представлення вченого на здобуття звання Заслуженого діяча науки і техніки УРСР (1970); документи з діяльності вченого: проект довгострокового перспективного плану розвитку аналітичної механіки поліагрегатних систем на 1976–1990 р. (1972), доповідна записка на ім’я Президента АН УРСР Б. Є. Патона з пропозицією щодо відкриття вакансій членів-кореспондентів за спеціальністю «механіка» (1977), звіт М. О. Кільчевського про наукову діяльність за 1978 р. (1978).

Ділові міжнародні контакти М. О. Кільчевського репрезентовано листом від професора Технологічного університету (м. Делфт, Голландія) Г. Блока (1961).

На виставці представлено оригінальні фотодокументи, на яких М. О. Кільчевського зображено у колі вітчизняних вчених (1940-ві рр.), під час лекції у КПІ (1960-ті рр.), фотопортрет науковця (1970-ті рр.).

Під кожним зображенням документа розташована анотація до нього, що включає: заголовок, дату документа, спосіб відтворення, місце зберігання документа. Наближені дати документів подані в квадратних дужках.

 

Виставку підготували

т. в. о. завідувача відділу археографії Інституту архівознавства, к. і. н. Булгаков Ю. В.,

м. н. с. відділу археографії Інституту архівознавства Коломієць М. С.

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 4-й поверх, к. 416;
надання архівних довідок - 1-й поверх, к. № 104.
9.15 - 18.00 (понеділок - п’ятниця)