Рефлексії Карла Поппера (до 25-ї річниці від дня смерті)

Карл  Раймунд  Поппер  (1902–1994)  –  один  з  найвидатніших мислителів ХХ ст., народився в Австрії.  До 1937 працював у Відні, з 1946 до середини 70-х – професор Лондонської школи економіки і політичних наук. Автор і представник школи «критичного раціоналізму» – спроби конструктивного теоретичного подолання логічного позитивізму. Серед основних творів варто відзначити: «Логіка наукового дослідження» (1935), «Злиденність історицизму» (1945), «Припущення і спростування» (1963), «Об'єктивне знання. Еволюційний підхід» (1972), «Автобіографія (Пошуку немає кінця)»(1974), «Відповідь моїм критикам» (1974), «Особистість та її мозок» (у співавторстві з Дж. Екклсом, 1977), «Реалізм і ціль науки» (1983) та ін. Спектр його наукових і філософських студій досить широкий – від проблем квантової теорії та методології наукового пізнання до соціальної філософії. У нашій країні він найбільше  відомий  завдяки  двотомній праці  «Відкрите  суспільство  і його  вороги»  (1945). У праці автор піддав  сумніву  віру  в  існування «залізних  законів»  історії,  за якими поступ суспільства є невідворотним і у принципі передбачуваним. На цій підставі Поппер розкритикував «пророцтва» Платона, Гегеля і Маркса, котрі, на його думку, протягом тисячоліть породжували тоталітарні сценарії суспільного розвитку й врешті-решт були реалізовані у практиці гітлерівської Німеччини та сталінського СРСР. Висунувши фундаментальні заперечення теоретичного обґрунтування і практики тоталітаризму, Поппер разом з тим розробив оригінальну модель демократичного ладу –  «відкритого суспільства». (Тягло О. В. „Теорія і практика демократичної держави: рефлексії Карла Поппера”, 2009).

«Відкрите суспільство та його вороги» – це, за словами Бертрана Рассела, праця надзвичайної ваги, яку варто читати за її блискучу критику ворогів демократії – як давніх, так і сучасних. Праця є незамінною для студентів, політологів, політиків. Автор досліджує в ній не лише стародавню грецьку філософію і новітні філософські течії від Канта до наших днів, але й розглядає мистецтво урядування, історію розвитку і занепаду грецьких демократій, подає зразок наукової логіки і критичного аналізу. Карл Поппер спиняється на завданні суспільних наук, аналізує історію фашизму і комунізму, критикує історицизм Платона, Гегеля й Маркса. Цією майстерно написаною книжкою автор робить вагомий внесок у розвиток демократичних ідей. Книга «Відкрите суспільство та його вороги» (нім. Die offene Gesellschaft und ihre Feinde ) написана під час Другої світової війни і видана у 1945 році у Лондоні у видавництві Routledge. Книга перевидавалася у 1995 та 2013 роках.

Робота над книгою відбувалася у Новій Зеландії, куди Поппер емігрував у 1937 р. з Австрії. Тут він протягом 1937-1945 років працював викладачем філософії у Крайстерчському університеті у графстві Кентербері. Для видання книги було залучено кількох науковців із сфери філософії та соціальних наук: Ернсту Ґомбріху було доручено основне завдання з пошуку видавництва, Фрідріх Гаєк був захоплений соціальною філософією Поппера і намагався його переманити до Лондонської школи економіки, а Ліонель Роббінс і Гарольд Ласкі мали вичитати рукопис, первісна назва якого була "Соціальна філософія для кожного". Відому сьогодні назву для книги була запропонована Майклом Дж. Фіндлі, який відкинув не лише первісну, але також два інші варіанти назви – "Три псевдопророки: Платон-Геґель-Маркс" .

Вперше термін "відкрите суспільство" запропонував Анрі Бергсон. Його концептуальне дослідження здійснив Карл Поппер. У теперішній час дослідження концепції відкритого суспільства продовжує Джордж Сорос.

. Український переклад вперше вийшов друком у 1994 р. у київському видавництві "Основи". Перший том має назву "У полоні Платонових чарів" (пер. з англ. Олександра Коваленко),  другий – "Спалах пророцтва: Геґель, Маркс та послідовники" (пер. з англ. Олександра Буценко).

 

 

Твори

 

  1. Popper Karl R. Ausgangspunkte: meine intellektuelle Entwicklung / K.R.Popper. – 3. Aufl. – Hamburg : Hoffmann und Campe, 1984. – 374 S.

 

In seiner »intellektuellen Autobiographie« schildert Karl R. Popper (1902 – 1994), der Begründer des kritischen Rationalismus, den langen Weg vom Wiener Tischlerlehrling, Volksschullehrer und Edelmarxisten zu einem der letzten großen Denker des 20. Jahrhunderts, der bedingungslos eigene Wege ging und dieser rasant sich verändernden Welt eine angemessene Wissenschaftstheorie hinterließ.
Шифр зберігання книги у фонді Австрійської бібліотеки: Österr. Bibl. № 2048
  1. Popper Karl R. Auf der Suche nach einer besseren Welt.: Vorträge und Aufsätze aus dreiβig Jahren  / K.R.Popper – München, Zürich: Piper,  1990. – 282 S. – (Serie Piper, Bd. 699).

 

Karl R. Popper zählt zu den bedeutendsten Philosophen dieses Jahrhunderts. Sein 'kritischer Rationalismus' und seine 'offene Gesellschaft' haben nachhaltigen Einfluß auf die Philosophie, die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und auf die Politik der westlichen Welt ausgeübt. Der vorliegende Band versammelt zentrale Vorträge und Aufsätze Poppers aus dreißig Jahren. Die Texte faszinieren durch ihre lebendige und klare Sprache. Sie konfrontieren den Leser mit Poppers großen Themen und mit der Vielfalt seines Denkens.

 

Шифр зберігання книги у фонді Австрійської бібліотеки: Österr. Bibl. № 214/699

 

  1. Popper Karl R. In search of a better World: Lectures and Essays from Thirty Years/ K.R.Popper. – London : Routledge, 1992. – 245 S.

 

'I want to begin by declaring that I regard scientific knowledge as the most important kind of knowledge we have', writes Sir Karl Popper in the opening essay of this book, which collects his meditations on the real improvements science has wrought in society, in politics and in the arts in the course of the twentieth century. His subjects range from the beginnings of scientific speculation in classical Greece to the destructive effects of twentieth century totalitarianism, from major figures of the Enlightenment such as Kant and Voltaire to the role of science and self-criticism in the arts. The essays offer striking new insights into the mind of one of the greatest twentieth century philosophers. 
Шифр зберігання книги у фонді Австрійської бібліотеки: Österr. Bibl. № 2683
  1. Popper Karl R. Logik der Forschung / K.R.Popper. – 9. Aufl. – Tübingen : J.C.B.Mohr, 1989. – 477 S. – ( Die Einheit der Gesellschaftswissenschaften: Studien in den Grenzbereichen der Wirtschafts-Sozialwissenschaften; Bd.4).

 

Karl Poppers Logik der Forschung ist der Klassiker der Wissenschaftstheorie. Es wäre hybrid, diesem Werk nicht die volle Punktzahl zu verleihen, auch wenn es natürlich keine Bibel ist - das hätte Popper wohl selbst am heftigsten bestritten. Wenn ich doch einen Stern abziehe, dann weil die Ausgabe keinerlei editorischen Begleittext enthält. Ein Nachwort, das knappgefaßt in Wirkung und Kritik einführt, wäre schön gewesen.

Die Ausgabe druckt die zehnte Auflage erneut ab. Popper hatte das Privileg, sein Hauptwerk mehr als 60 Jahre zu überleben, und hat immer wieder Anhänge angefügt. Es ist sehr beeindruckend zu lesen, wie er Kritik annehmen und produktiv verarbeiten kann. Überhaupt hat Popper die mit Abstand beste Wissenschaftsprosa,die ich je gelesen habe. Logisch, uneitel, einfach - das ist in meinen Augen perfekt. Da Popper sich allerdings viel mit Physik beschäftigt, sind teilweise auch viele formale Kalküle besprochen worden.

Eigentlich sollte jeder, der Wissenschaft betreiben möchte, sich einmal mit Popper beschäftigt haben, da er nun einmal der bedeutendste Erkenntnistheoretiker des 20. Jahrhunderts war. Speziell Geisteswissenschaftler sollten aber wohl auch zusätzlich eine Einführung in Poppers Philosophie benutzen, von denen es preisgünstige gibt. 
Шифр зберігання книги у фонді Австрійської бібліотеки: Österr. Bibl. № 2088/4
  1. Popper Karl R. Objektive Erkenntnis: ein evolutionärer Entwurf/ K.R.Popper. – 4. Aufl. – Hamburg : Hoffmann und Campe, 1984. – 414 S.

 

4. verbesserte und ergänzte Auflage nach der Übersetzung v. H. Vetter wurde in Abstimmung mit Popper von Ingeborg Gerd und Bernd Fleischmann überarbeitet. 
Шифр зберігання книги у фонді Австрійської бібліотеки: Österr. Bibl. № 2076
  1. Popper Karl R. Die offene Gesellschaft und ihre Feinde / K.R.Popper, ubers. Von P.K.Feyerbend. – Tübingen : J.C.B.Mohr.

 

Bd.1 : Der Zauber Platons. – 7 Aufl.. – 1992.

 

Das sozialphilosophische Hauptwerk von Karl Popper behandelt vor allem die Geschichte des Historizismus, das heißt, die Idee eines gesetzmäßigen historischen Ablaufs, bei Platon (Band I) sowie bei Hegel, Marx und deren Nachfolgern (Band II). Es enthält außerdem eine Vielzahl von Erörterungen über erkenntnistheoretische, philosophische, ethische und politische Fragen, die bis heute von brennender Aktualität sind. Daß dieses Buch seit 1945 in 23 Sprachen übersetzt wurde, macht deutlich, daß Poppers 'Kriegsbeitrag' weit mehr ist als eine originelle Auseinandersetzung mit den philosophischen Systemen von der Antike bis heute.Die Theorie der offenen Gesellschaft, also die ständige schrittweise Verbesserung von Institutionen in parlamentarisch-demokratischen Gesellschaften, ist in diesen beiden Bänden so gründlich entwickelt, daß alle an der Begründung und Weiterentwicklung von Zivilgesellschaften interessierten Personen sich mit ihr auseinandersetzen sollten.

 
Шифр зберігання книги у фонді Австрійської бібліотеки: Österr. Bibl. № 2652/1
  1. Popper Karl R. Die offene Gesellschaft und ihre Feinde / K.R.Popper, ubers. Von P.K.Feyerbend. – Tübingen : J.C.B.Mohr.

 

Bd.2 : Falsche propheten hegel, Marx und die Folgen. – 7 Aufl.. – 1992.

 

Der vorliegende Kommentar erschließt diesen umfangreichen Text, indem er die Quellen und Bezugnahmen (Platon, Kant, Hegel, Marx) deutlich herausarbeitet. Vor diesem Hintergrund wird Poppers eigene politische Philosophie scharf konturiert, die die zentralen Aspekte einer Vergesellschaftung des Menschen erkennt und ihr eine Vermenschlichung der Gesellschaft entgegensetzt. 
Шифр зберігання книги у фонді Австрійської бібліотеки: Österr. Bibl. № 2652/2
  1. Popper Karl R. Unended Quest : an intellectual Autobiography / K.R.Popper. – London : Routledge, 1992. – 276 S.

 

At the age of eight, Karl Popper was puzzling over the idea of infinity and by fifteen was beginning to take a keen interest in his father's well-stocked library of books. Unended Quest recounts these moments and many others in the life of one of the most influential thinkers of the twentieth century, providing an indispensable account of the ideas that influenced him most. As an introduction to Popper's philosophy, Unended Quest also shines. Popper lucidly explains the central ideas in his work, making this book ideal for anyone coming to Popper's life and work for the first time. 
Шифр зберігання книги у фонді Австрійської бібліотеки: Österr. Bibl. № 2684

 
  1. Поппер Карл. Відкрите суспільство та його вороги / К.поппер. – Київ : Основи, 1994.

 

Т. 1 : У полоні Платонових чарів / Пер. з анг. О. Коваленко. – 444 с.

 

«Відкрите суспільство та його вороги» — це, за словами Бертрана Рассела, праця надзвичайної ваги, яку варто читати за її блискучу критику ворогів демократії — як давніх, так і сучасних. Ця славетна праця незамінна для студентів, політологів, політиків, позаяк автор досліджує в ній не лише стародавню грецьку філософію і новітні філософські течії від Канта до наших днів, але й розглядає мистецтво урядування, історію розвитку і занепаду грецьких демократій, подає зразок наукової логіки і критичного аналізу. Карл Поппер спиняється на завданні суспільних наук, аналізує історію фашизму і комунізму, критикує історицизм Платона, Гегеля й Маркса. Цією майстерно написаною книжкою автор робить вагомий внесок у розвиток демократичних ідей. e-reading.club


 
Шифр зберігання книги у фонді Австрійської бібліотеки: Österr. Bibl. № 3431/ 1
  1. Поппер Карл. Відкрите суспільство та його вороги / К.поппер. – Київ : Основи, 1994.

 

Т. 2 : Спалах пророцтва Гегель, Маркс та послідовники / Пер. з анг. О. Буценко. – 494 с.

 

«Відкрите суспільство та його вороги» — це, за словами Бертрана Рассела, праця надзвичайної ваги, яку варто читати за її блискучу критику ворогів демократії — як давніх, так і сучасних. Ця славетна праця незамінна для студентів, політологів, політиків, позаяк автор досліджує в ній не лише стародавню грецьку філософію і новітні філософські течії від Канта до наших днів, але й розглядає мистецтво урядування, історію розвитку і занепаду грецьких демократій, подає зразок наукової логіки і критичного аналізу. Карл Поппер спиняється на завданні суспільних наук, аналізує історію фашизму і комунізму, критикує історицизм Платона, Гегеля й Маркса. Цією майстерно написаною книжкою автор робить вагомий внесок у розвиток демократичних ідей. e-reading.club


 
Шифр зберігання книги у фонді Австрійської бібліотеки: Österr. Bibl. № 3431/ 2

 

Контактна інформація

Читальний зал
"Австрійська бібліотека"
Голосіївський пр., 3, 2-й поверх, к. 312.
+38 (044) 525-8642
9.15 - 20.00 (понеділок - п'ятниця)