Відділ міжнародної інформації та зарубіжних зв'язків

Відділ міжнародної інформації та зарубіжних зв’язків є науково-дослідним підрозділом Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського і підпорядковується Генеральному директору НБУВ. Діяльність відділу спрямована на встановлення, розвиток та розширення співробітництва Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з міжнародними професійними бібліотечними організаціями, зарубіжними бібліотечно-інформаційними установами, іноземними представництвами та іншими відповідними установами як на території України, так і поза її межами з метою забезпечення взаємовигідного співробітництва, ефективного позиціонування та підтримки позитивного іміджу НБУВ на міжнародній арені.


Завдання
 • Організація та координування міжнародного наукового співробітництва Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з міжнародними професійними співтовариствами, зарубіжними бібліотечно-інформаційними та науково-дослідними установами, представництвами іноземних держав та інших дотичних установ країн Європи, Південної Америки, Австралії, Азії, Африки, США, Японії
 • Організація та проведення міжнародних культурних та наукових заходів у співпраці з відповідними структурними підрозділами НБУВ та за участі іноземних партнерів
 • Формування системи заходів з інформаційної діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського на міжнародній професійній арені
 • Сприяння розширенню науково-інформаційних та науково-прикладних зв’язків НБУВ з партнерами в країнах Європи, Південної Америки, Австралії, Азії, Африки, США, Японії, країнах-членах міжнародних, міждержавних і зарубіжних наукових, професійних організацій та бібліотечно-інформаційних установ
 • Організація перемовних процесів щодо підписання проєктів Угод (договорів) та програм двостороннього співробітництва з бібліотеками світу, з міжнародними та міждержавними організаціями і фондами у сфері інформаційно-бібліотечної, культурної, просвітницької, видавничої та пов’язаних з ними сфер і форм діяльності
 • Науково-методична та організаційна участь у створенні та підтримці діяльності українських інформаційно-культурних центрів за кордоном
 • Організація та інформаційна підтримка міжнародних книжково-інформаційних виставок, презентацій інформаційних продуктів та зарубіжних наукових видавництв, мистецьких заходів НБУВ на території України та за її межами згідно положень діючих угод про міжнародне співробітництво
 • Забезпечення науково-інформаційної, організаційної роботи щодо підтримки зв’язків з культурними осередками української діаспори, сприяння національно-культурному розвитку українців, які проживають за межами України

Діяльність
 • Формування напрямів взаємовигідного двостороннього міжнародного співробітництва у сфері бібліотечної та інформаційної науки з міжнародними та міждержавними організаціями, фондами, асоціаціями, об’єднаннями з метою інтеграції НБУВ у світовий науково-інформаційний простір
 • Сприяння у організації міжнародних наукових конференцій, нарад, симпозіумів, приймає участь у підготовці та виданні міжнародних наукових публікацій
 • Науково-організаційне та технічне забезпечення переговорного процесу і міжнародних обмінів, включаючи обмін наукової інформацією та документами
 • Організаційне забезпечення відряджень працівників НБУВ для вирішення питань співпраці у галузі бібліотечної науки, культури та наукової інформації згідно положень міжнародних угод про науково-інформаційне та культурне співробітництво
 • Організаційне забезпечення обміну інформаційними ресурсами з зарубіжними інформаційно-бібліотечним установами
 • Забезпечення пошукової, науково-методичної, інформаційної та організаційної діяльності для створення бібліотечних колекцій зарубіжних країн та колекцій іноземними мовами у фондах НБУВ
 • Бібліотечно-бібліографічне обслуговування читачів та користувачів читальних залів структурних підрозділів відділу міжнародної інформації та зарубіжних зв’язків: Австрійської бібліотеки, Китайської бібліотеки; сектору публікацій ООН та збереження фондів цих складових згідно діючих вимог НБУВ щодо зберігання фондів

Структура

Завідувач відділу міжнародної інформації та зарубіжних зв'язків Тетяна Арсеєнко.