270 років від дня народження Йоганна Вольфґанґа Ґете (1749–1832) – німецького поета, драматурга (за матеріалами відділу)

28 серпня виповнюється 270 років з дня народження видатного німецького письменника, драматурга, філософа та натураліста Йоганна Вольфґанґа Ґете, велика кількість видань якого зберігається у відділі бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства НБУВ.

Найбільше творів Й. В. Ґете зберігається в складі іноземних німецькомовних зібрань. Більш детально хочеться зупинитись на деяких з них. Змістовним є видання німецького бібліографа та літературознавця Карла Гедеке (1814–1887) – «Goethes sämtliche Werke» в 36 т., яке було видане в м. Штутгарті в кінці XIX ст. У ньому представлено різні твори Ґете: прозу та віршові драми; епічні та ліричні вірші, написані різними стилями; мемуари; автобіографію; літературну критику. Цей багатотомник має на титульній сторінці штамп, який свідчить про те, що на початку XX ст. книги перебували в бібліотеці Народного комісаріату закордонних справ, який розташовувався у Харкові «Бібліотека НКЗС УРСР».

Багатотомне видання «Goethe`s Werke», яке вийшло у Берліні 1871 р., є першим ілюстрованим виданням творів Ґете. На жаль, відділ має не всі томи, однак можемо познайомитись з ілюстраціями до роману «Вільгельм Майстер», «Подорож до Італії», трагедій «Торквато Тассо» та «Егмонт». Один із екземплярів видання має власницький напис: «Книгозбір нар. учителя Іларія Карбулицького». І. І. Карбулицький (1880–1961) народився на території нинішньої Чернівецької обл. Здобувши освіту вчителя, працював довгий час в різних сільських школах, згодом став директором. Крім педагогічної діяльності був редактором та видавцем часопису «Каменярі», займався написанням публіцистичних статей та літературних творів.

Ще одне багатотомне зібрання творів Й. В. Ґете – «Goetes sämtliche Schriften» було надруковане у Відні в 1810–1817 рр. Т. 22 під назвою «Zum Farbenlehre» («Вчення про колір», 1810 р.) присвячений різноманітним оптичним явищам, в ньому Ґете сперечався з ньютонівським вченням про колір.

У колекції німецькомовних іноземних зібрань, є книга під назвою «Goethe sein Leben und sein Werke», яка належить німецькому історику літератури Альберту Більшовському (1847–1902), відомому своїми працями про Й. В. Ґете. Книга перевидавалась багато разів, у відділі збереглось 21 видання.

Однією з головних праць природознавчого характеру, в якій письменник проявив свій талант науковця-натураліста, є «Versuch über die Metamorphose der Pflanzen» («Про метаморфози рослин»). У франкомовних іноземних зібраннях зберігається штутгартське видання 1831 р., перекладене французькою мовою швейцарським нумізматом Фрідріхом Соре (1795–1865). Цікаво, що Фрідріх Соре народився в Петербурзі в родині придворного художника Катерини II. Познайомився Соре з письменником у Веймарі, коли був вихователем майбутнього герцога Карла Олександра. Він допоміг Й. В. Ґете впорядкувати колекцію кристалів та зробив переклад декількох творів автора французькою.

У польськомовному фонді відділу історичних колекцій є також декілька творів письменника. У серії книжок «Biblioteka Najcelniejszych utworow literatury europejskiej», що виходила у Варшаві в 1889 р., представлено твори «Herman i Dorota», «Reineke lis», «Egmont», «Torquato Tasso» та ін. у перекладі польського перекладача та енциклопедиста Єніке Людвіка (1818–1903). Приведене видання, судячи з штампів на титульній сторінці, належало Адамові Домарадзькому («Adam Domaradzki Wojciechowka»).

Широко представлено твори Ґете та праці присвячені його життю та літературній діяльності в колекції «Бібліотека Імператорського університету св. Володимира». У ній привертає увагу праця німецького колекціонера та видавця Соломона Гірцеля (1804–1877), де зібрано листи та рукописи великого письменника. Крім видавничої діяльності С. Гірцель був пристрасним колекціонером рідкісних книг та рукописів видатних поетів – особливо Ґете. Праця під назвою «Der junge Goethe: seine Briefe und Dichtungen von 1764–1776» в 3-х томах, була надрукована у власній книгарні в Лейпцигу в 1887 р.

Вартим уваги є російськомовний переклад поеми «Фауст», який було опубліковано в Москві в 1912 р., зроблений поетом-перекладачем, членом-кореспондентом Петербурзької академії наук М. О. Холодковським (1858–1921). Ця робота вважається головним літературним досягненням вченого, за неї у 1917 р. він отримав від академії наук Пушкінську премію. Назване видання ілюстроване роботами німецьких живописців історичної школи О. Ліцен-Майера (1839–1898) та В. фон Каульбаха (1805–1874). До книги включено також уривок з праці викладача німецької літератури О. О. Шахова (1850–1877) «Гете и его время» та уривок статті літературного критика С. А. Юр’єва (1821–1888), присвячений поемі «Фауст».

Великий інтерес викликає книга під назвою «Goethe`s Genius» («Геній Ґете») в 2-х книгах, яка також зберігається в колекції «Бібліотека університету св. Володимира», надрукована вона в 1829 р. в серії «Miniatur-Bibliothek der deutschen Klassiker». Розмір книги 70х110 мм.

Серед книжок «Бібліотеки Київської духовної академії» є ілюстроване видання поеми Ґете «Рейнеке лис». Переклад належить перекладачу, драматургу та видавцю журналів М. М. Достоєвському (1820–1864), який був старшим братом Ф. М. Достоєвського (1821–1881). Дана публікація, як вказано на титульній сторінці, є безкоштовним додатком до журналу «Природа и Люди» за 1903 р. Цей твір оздоблено 62 малюнками згадуваного вище німецького художника В. фон Каульбаха.

Колекція київської духовної академії має ще в своєму масиві 10-томне видання творів письменника під назвою: «Собрание сочинений Гёте в переводе русских писателей» під редакцією М. В. Гербеля (1827–1883). Відомо, що Микола Васильович Гербель у 1833 р. разом з батьками жив у м. Шостка, де батько займав посаду командира Шосткінського порохового заводу. Освіту отримав у Першій Київській гімназії, а потім закінчив Ніжинський ліцей князя Безбородько. Як редактор М. Гербель першим здійснив широке видання творів іноземних поетів російською мовою, в тому числі Й. В. Ґете у 10-ти томах. Перший том починається вступним словом редактора з інформацією про зміст кожного тому та перекладачів. Т. 1 – «Лирические стихотворения и поэмы»; Т. 2 – «Фауст»; Т. 3 – «Драматические сочинения в прозе»; Т. 4 – «Драматические сочинения в стихах»; Т. 5-й і 6-й – «Вильгельм Мейстер»; Т. 7 – «Драмы»; Т. 8 – «Романы»; Т. 9 – «Путешествия»; Т. 10 – «Автобиография». Серед перекладачів варто згадати: С. Т. Аксакова, О. О. Бестужева, В. А. Жуковського, М. Ю. Лермонтова, Ф. І. Тютчева, А. А. Фета, А. М. Майкова, М. О. Холодковського.

Отже, у відділі зберігаються багато творів Й. В. Ґете, що видавались у різних країнах Європи. Вони можуть бути цікавими для широкої читацької аудиторії, а також стати об’єктом дослідження книгознавців та науковців.

 

 

Виставку підготувала м. н. с. відділу Беба А. М.

Додаткові матеріали: 
ДолученняРозмір
Файл gete.docx23.73 КБ

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська, 62, 3-й поверх, приміщення № 307-3.
+38 (044) 234-0245 (відділ)
+38 (044) 235-4196 (пункт запису читачів)
Інститут книгознавства