Коцюбинський Михайло Михайлович. До 155-річчя з дня народження

Коцюбинський Михайло Михайлович 
(05.09 1864, Вінниця – 12.04 1913, Чернігів) 

До 155-річчя з дня народження 
(видання відділу науково-бібліографічної інформації)   

У 2019 році ми відзначаємо 155 річницю з дня народження класика української літератури, громадського діяча, голови «Просвіти» у Чернігові – Михайла Михайловича Коцюбинського. В українську літературу М. Коцюбинський увійшов як майстер психологічної прози. Ранні його оповідання «Харитя», «Ялинка» (1891), «Маленький грішник» (1893) проникнуті тонким психологізмом, сповнені мальовничістю, експресивністю. Вершиною досконалості особливого художнього стилю М. М. Коцюбинського є твори «Fata morgana», «Що записано в книгу життя» (1910), «Тіні забутих предків» (1911). Останні новели письменника – «Хвала життю», «На острові», «Цвіт яблуні» – доповнені елементами неоромантизму. Окремі твори письменника екранізовано й інсценізовано, перекладено мовами багатьох народів світу. Перу М. Коцюбинського належать переклади українською мовою творів Г. Гейне, А. Міцкевича, Е. Ожешко, Ф. Достоєвського та ін.

Упродовж життя Михайло Михайлович Коцюбинський написав чимало публіцистичних і літературно-критичних праць. Активна позиція письменника виявилася в художньому ствердженні творчих сил дійсності і, водночас, – у пристрасному викритті та запереченні всього, що стає на дорозі розвитку прогресу суспільства. У своїх творах Михайло Михайлович викривав реакційність самодержавства, лібералізм, міщанство, засуджував політичне ренегатство і зрадництво. Його творчість позначена духом високої ідейності і народності, демократизмом і гуманізмом, відданістю принципам реалізму, глибокої правди.

 

Бібліографія творів М. М. Коцюбинського

Книги

1. Михайло Коцюбинський : бібліогр. за 10 років 1917–1927 / склав О. М. Горецький. – Одеса, 1928. – 23 с. – (Праці Одеської центральної наукової бібліотеки ; т. 2, вип. 1).

Шифр зберігання НБУВ: Попов 13213
Шифр зберігання ВНБІ: д К76

 

2. Горецький О. Михайло Коцюбинський : матеріяли до бібліографії 1917–1929 / О. Горецький. – 2-ге перероб. та значно поширене вид. – Одеса, 1931. – 55 с. – (Збірник українського бібліографічного товариства в Одесі ; вип. 3).

Шифр зберігання НБУВ: 49570 Арх.
Шифр зберігання ВНБІ: д К75

 

Також див. п.п. 10, 11, 13, 15

 

Статті у збірниках, енциклопедіях, періодичних виданнях, путівниках

3. Коцюбинский Михайло Михайлович (1864–1913) // Художня література, видана на Україні за 40 років. 1917–1957 : бібліогр. покажч. / М-во культури УРСР, Кн. палата УРСР ; редкол.: М. І. Багрич [та ін.]. – Харків, 1958. – Ч. 1 : Українська художня література. – С. 177–189.

Бібліографія творів М. М. Коцюбинського.

Шифр зберігання НБУВ: В305600/1–2; Айзеншток 9254/1; Попов 13222.
Шифр зберігання ВНБІ: Ш5(4УКР)я1 Х98

 

4. Коцюбинський М. М. // Українські літературні альманахи і збірники ХІХ – початку ХХ ст. : бібліогр. покажч. / АН УРСР, Центр. наук. б-ка ; склав І. З. Бойко ; відп. ред. О. І. Дей. – Київ, 1967. – С. 268–269.

Про М. М. Коцюбинського, його твори та переклади.

Шифр зберігання НБУВ: Ва31032
Шифр зберігання ВНБІ: Ш5(4УКР)5я1 У45

 

5. Співдружність літератур : бібліогр. покажч. (1917–1966) / Ком. по пресі при Раді Міністрів УРСР, Кн. палата УРСР ; складачі: А. І. Ручка, Р. В. Малигіна, Д. Х. Мазус [та ін.] ; редкол.: В. М. Скачков (відп. ред.) [та ін.]. – Харків : Кн. палата УРСР, 1969. – 592 с.

Подано відомості про видання творів Михайла Коцюбинського у республіках Радянського Союзу. – С. 436–437, 457, 468, 486, 489, 491, 495, 505, 514, 518–519, 522.

Шифр зберігання НБУВ: Ва90302
Шифр зберігання ВНБІ: Ш5(0)-31я1 С72

 

6. Коцюбинський Михайло Михайлович : [твори, переклади] // Українська поезія кінця ХІХ – середини ХХ ст. Бібліографія. Антологія / уклад. Ю. В. П᾿ядик ; упоряд.-ред.: І. Г. П᾿ядик-Халявка, Н. Г. Дашкіна. – Київ, 2012. – Т. 3. – С. 713.

Шифр зберігання НБУВ: В352677/3
Шифр зберігання ВНБІ: Ш5(4УК)5я1 У45

 

Література про життя та діяльність

Книги

7. М. М. Коцюбинський : до двадцятип’ятиріччя з дня смерті / НКО УРСР, Бібл. упр. наук.-метод. каб. бібліотекознавства та мас. бібліографії ; склала Г. М. Гімельфарб. – Київ, 1938. – 16 с.

Шифр зберігання НБУВ: Во49740
Шифр зберігання ВНБІ: д К75

 

8. М. М. Коцюбинський 1864–1939 : бібліогр. пам’ятка / Чернігів. обл. від. нар. освіти, Чернігів. держ. обл. б-ка ім. Короленка ; склав бібліограф Федінченко. – Чернігів, 1939. – 16 с.

Шифр зберігання НБУВ: Ао130512
Шифр зберігання ВНБІ: д К75

 

9. М. М. Коцюбинський 1864–1913 : бібліогр. покажч. ст., рец. і творів про М. М. Коцюбинського за період з 1/1 1935 по 1/8 1940 рр. / склав Д. Чеботарев ; за ред. М. Фельдштейна. – Харків, 1940. – 40 с.

Шифр зберігання НБУВ: Ао160005
Шифр зберігання ВНБІ: д К75

 

10. М. М. Коцюбинський : бібліогр. покажч. / АН УРСР, Держ. публ. б-ка УРСР ; склала Г. М. Гімельфарб ; відп. ред. О. І. Кисельов. – Київ, 1954. – 99 с.

До вивчення життя і творчості М. М. Коцюбинського. – С. 6–13; Основні дати життя і творчості М. М. Коцюбинського. – С. 14–27; Твори М. М. Коцюбинського (основні видання). – С. 28–37; Література про життя і творчість М. М. Коцюбинського. – С. 38–84.

Шифр зберігання НБУВ: Во60420
Шифр зберігання ВНБІ: д К75

 

11. Михайло Коцюбинський : бібліогр. покажч. / М-во культури УРСР, Львів. держ. наук. б-ка ; склав М. О. Мороз ; відп. ред. С. М. Шаховський. – Київ : Наук. думка, 1964. – 268 с.

Твори М. Коцюбинського. – С. 5–94; Література про М. М. Коцюбинського. – С. 95–244; Бібліографія. – С. 245–251.

Шифр зберігання НБУВ: Во929956
Шифр зберігання ВНБІ: д К75

 

12. Куп’янський Й. Я. Літопис життя і творчості Михайла Коцюбинського / Й. Я. Куп’янський ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Наук. думка, 1965. – 586 с. : іл., фот.

Шифр зберігання НБУВ: Во981012
Шифр зберігання ВНБІ: д К75

 

13. Жук Н. Й. Михайло Коцюбинський : семінарій / Н. Й. Жук. – Київ : Радян. шк., 1966. – 207 с. : фот.

Історія вивчення життя і творчості М. М. Коцюбинського. – С. 5–68; Життя і творчість М. Коцюбинського (в основних датах і документах). – С. 69–125; Коротка біографія. – С. 126–132; Тематика семінарських доповідей. – С. 133; Творчість М. Коцюбинського 80-х – початку 90-х років. – С. 134–146; Творчість М. Коцюбинського другої половини 90-х – початку 900-х років. – С. 147–160; Творчість М. Коцюбинського 1906–1912 рр. – С. 160–183; М. Коцюбинський і його сучасники. – С. 183–190; М. Коцюбинський і наша сучасність. – С. 191–200; Українські радянські письменники про М. Коцюбинського. – С. 201–204.

Шифр зберігання НБУВ: Во985155
Шифр зберігання ВНБІ: д К75

 

14. Михайло Коцюбинський : бібліогр. покажч. 1964–1988 / Чернігів. держ. обл. б-ка ім. В. Г. Короленка, Чернігів. літ.-мемор. музей М. М. Коцюбинського ; [упоряд. М. О. Мороз ; відп. ред. Ф. П. Погребняк]. – Чернігів, 1989. – 272 с.

Шифр зберігання ВНБІ: д К75

 

15. Михайло Коцюбинський в Одесі : бібліогр. покажч. / М-во культури України, Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Л. О. Кольченко. – Одеса, 1994. – 70 с. – (Літературна Одеса ; вип. 7).

Шифр зберігання НБУВ: Ж69104
Шифр зберігання ВНБІ: д К75

 

16. Співець любові та свободи : до 140-річчя від дня народження Михайла Михайловича Коцюбинського (1864–1913) : інформ. список літ. для організаторів дит. читання та вчителів / Нац. б-ка України для дітей ; уклад. Н. І. Турчин ; ред.: Н. М. Скоморовська, К. В. Черкаська. – Київ, 2004. – 20 с.

Шифр зберігання НБУВ: Р107704
Шифр зберігання ВНБІ: д К75

 

17. Меморіальна бібліотека М. Коцюбинського : корот. опис / Чернігів. літ.-мемор. музей-заповідник М. М. Коцюбинського ; упоряд.: Н. М. Коцюбинська, О. І. Єрмоленко, К. А. Федько [та ін.]. – Чернігів : Десна Поліграф, 2015. – 335 с. – Назва обкл. : Меморіальна бібліотека Михайла Коцюбинського.

У виданні подається короткий опис меморіальної бібліотеки Михайла Коцюбинського, яка зберігається у фондах музею та складається з видань, що належали особисто письменнику та членам його родини.

Шифр зберігання НБУВ: Ва801193
Шифр зберігання ВНБІ: Я181(4УКР)23

 

18. Сонцепоклонник. Образ Михайла Коцюбинського в художніх і художньо-документальних джерелах : бібліогр. покажч. 1913–2014 / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. О. М. Куцевол ; наук. ред. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2016. – 234 с. – (Scripta manent = Написане залишається).

Шифр зберігання НБУВ: Ва828268
Шифр зберігання ВНБІ: д А48

 

Статті у збірниках, енциклопедіях, періодичних виданнях, путівниках

19. Єфремов Сергій. З доби шукання / С. Єфремов // Книгарь : часопис укр. письменства. – 1918. – Число 8. – С. 438–441.

Про творчий шлях М. Коцюбинського.

Шифр зберігання НБУВ: Ж6124

 

20. Міяковський В. М. Коцюбинський в його листах / В. Міяковський // Книгарь : часопис укр. письменства. – 1919. – Число 22. – С. 1441–1448.

Шифр зберігання НБУВ: Ж6124

 

21. Єфремов Сергій. Нескінчена книга / С. Єфремов // Книгарь : часопис укр. письменства. – 1919. – Число 25–26. – С. 1681–1684.

Про видання останнього тому 5-ти томного видання М. Коцюбинського «Твори» видавничого товариства «Криниця» (Київ, 1918).

Шифр зберігання НБУВ: Ж6124

 

22. Шпілевич В. Бібліографія української літератури та літературознавства за 1928 рік / В. Шпілевич ; Укр. н.-д. Ін-т книгознавства ; за ред. Ю. Меженка. – Харків ; Київ, 1930. – 299 с. – (Труди Інституту книгознавства ; т. 3 : Праці бібліографічної секції).

Коцюбинський Михайло: життя й творчість, праці, рецензії, інсценізація творів за Михайлом Коцюбинським, бібліографічні покажчики та огляди.С. 83–91, 163, 164, 253.

Шифр зберігання НБУВ: Ао251827
Шифр зберігання ВНБІ: Ш5(4УКР)6я1 Ш83

 

23. Василенко В. Коцюбинский Михаил Михайлович / В. Василенко // Литературная энциклопедия : в 11 т. / Коммунист. акад., Ин-т лит., искусства и языка ; редкол.: П. И. Лебедев-Полянский [и др.] ; отв. ред. А. В. Луначарский. – М., 1931. – Т. 5. – Стб. 526–535 : портр.

Шифр зберігання НБУВ: В155526
Шифр зберігання ВНБІ: Ш4я2 Л64

 

24. Коцюбинський М. // Євніна О. М. Дожовтнева та радянська українська література за рубежами СРСР / О. М. Євніна. – Київ, 1956. – С. 94–101.

Відомості про переклади творів письменника на чеську, німецьку, румунську, англійську, швецьку, польську мови.

Шифр зберігання НБУВ: Во661155
Шифр зберігання ВНБІ: Ш5(0)-31я1 Є20

 

25. Михаил Михайлович Коцюбинский // Украинская литература. Дооктябрьский период : рек. указ. / сост.: И. З. Бойко [и др.] ; науч. ред. А. И. Киселев ; под общ. ред. А. А. Куниной. – М., 1957. – С. 114–124.

Твори, листування та критика.

Шифр зберігання НБУВ: Во674912
Шифр зберігання ВНБІ: Ш5(4УКР)5я1 У45

 

26. Колесник П. Й. Коцюбинський Михайло Михайлович / П. Й. Колесник // Українська радянська енциклопедія : у 18 т. / АН УРСР ; голов. редкол.: М. П. Бажан (голов. ред.) [та ін.]. – Київ, 1962. – Т. 7. – С. 308–311 : фот.

Шифр зберігання НБУВ: В306670/7
Шифр зберігання ВНБІ: Я20 У45

 

27. Коцюбинський Михайло Михайлович (Козуб Захарій; Коцюба Михайло) // Українські письменники : біобібліогр. слов. : у 5 т. / уклад.: М. Пивоваров [та ін.] ; відп. ред. Є. Кирилюк. – Київ : Держ. вид-во худож. літ., 1963. – Т. 2 : Дожовтневий період (ХІХ–ХХ ст.). – С. 511–548.

Шифр зберігання НБУВ: В308485/3
Шифр зберігання ВНБІ: Ш5(4УКР)я1 У45

 

28. Колесник П. Коцюбинский Михаил Михайлович / П. Колесник // Краткая литературная энциклопедия / науч. совет изд-ва: А. П. Александров, А. А. Арзуманян, А. В. Арциховский [и др.] ; гл. ред. А. А. Сурков. – М., 1966. – Т. 3. – Стб. 785–786 : портр., ил.

Шифр зберігання НБУВ: В310491/3
Шифр зберігання ВНБІ: Ш4я2 К78

 

29. Взаимосвязи и взаимодействие литератур мира : библиография (1961–1965) : в 3 ч. / АН СССР, Фундам. б-ка обществ. наук, Б-ка Ин-та мировой лит. им. А. М. Горького (отд. ФБОН) ; сост. В. А. Либман ; науч. ред. А. Николюкин ; библиогр. ред. А. М. Гуткина. – М., 1967. – Ч. 1. – 283 с.

Коцюбинський М. – С. 239–240.

Шифр зберігання НБУВ: В311329/1
Шифр зберігання ВНБІ: Ш5(0)-31я1 В40

 

30. Коцюбинський Михайло Михайлович // Український Радянський Енциклопедичний словник : в 3 т. / АН УРСР ; голов. редкол.: М. П. Бажан (голов. ред.), І. К. Білодід, І. О. Гуржій [та ін.]. – Київ, 1967. – Т. 2. – С. 222.

Шифр зберігання НБУВ: В315879/2
Шифр зберігання ВНБІ: Я20(2УКР) У45/2

 

31. Саламевіч І. Кацюбінскі Міхайла Міхайлавіч / І. Саламевіч // Беларуская савецкая энцыклапедыя : в 11 т. / АН БССР ; рэдкал.: П. Броука [і інш.]. – Мінск, 1972. – Т. 5. – С. 523 : партр.

Шифр зберігання НБУВ: В319473/5
Шифр зберігання ВНБІ: Я20 Б43

 

32. Взаимосвязи и взаимодействие литератур мира : библиография (1966–1970) : в 3 ч. / АН СССР, ИНИОН, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького ; сост.: В. А. Либман, В. П. Пироговская ; науч. ред. А. Николюкин. – М., 1973.

Ч. 1. – 298 с.

Коцюбинський М. – С. 273–274.

Ч. 2. – 301–564 с.

Наукова конференція з проблеми: «Горький и М. Коцюбинский». – С. 469.

Шифр зберігання НБУВ: В325271/1, 2
Шифр зберігання ВНБІ: Ш5(0)-31я1 В40

 

33. Молдавско-русско-украинские литературные связи : библиогр. указ. / АН Молд. ССР ; сост., вступ. ст. и коммент. П. Савки. – Кишинев : Штиинца, 1973. – 208 с.

Коцюбинський М. С. 11, 12, 15, 17, 29, 40, 42, 46, 52–54, 58, 60, 63, 64, 66, 67, 68, 72, 73, 102, 106, 110, 117, 119, 177.

Шифр зберігання НБУВ: Ва230851
Шифр зберігання ВНБІ: Ш5(0)-31я1 М75

 

34. Коцюбинський Михайло Михайлович (1864–1913) // Автографи українських і російських письменників : анот. покажч. / АН УРСР, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; уклав П. Г. Баб᾿як ; ред. Є. Є. Кравченко. – Львів, 1976. – С. 43–45.

Листи М. М. Коцюбинського до Луки Гарматія, В. М. Гната, О. С. Маковея, В. О. Шухевича з рукописних фондів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР.

Шифр зберігання НБУВ: Ва290447
Шифр зберігання ВНБІ: Ш5(4УКР)я1 А22

 

35. Гольденберг Л. І. Бібліографічні джерела українського літературознавства : путівник / Л. І. Гольденберг ; ред. О. В. Костенко. – Київ : Вища шк., 1977. – 198 с.

Коцюбинський М. М.: автографи, бібліографія творів, листування.С. 27, 96–99.

Шифр зберігання НБУВ: Ва298203
Шифр зберігання ВНБІ: Ш5(4УКР)я1 Г63

 

36. Калениченко Н. Коцюбинський Михайло Михайлович / Н. Калениченко // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / голов. редкол.: О. К. Антонов [та ін.]. – Вид. 2-ге. – Київ, 1980. – Т. 5. – С. 461 : іл.

Шифр зберігання НБУВ: В323608/5
Шифр зберігання ВНБІ: Я20(4УКР) У45

 

37. Взаимосвязи и взаимодействие литератур мира : библиогр. указ. (1976–1980) / АН СССР, ИНИОН, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького ; сост.: И. Н. Исаева, Н. В. Гельфанд, В. А. Либман ; науч. ред. А. Николюкин. – М., 1983. – Ч. 2. – 208 с.

Коцюбинський М. М. – С. 179.

Шифр зберігання НБУВ: В332318/2
Шифр зберігання ВНБІ: Ш5(0)-31я1 В40

 

38. Історія української літератури : у 2 т. / редкол.: І. О. Дзеверін (голова) [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1987. – Т. 1 : Дожовтнева література / М. П. Бондар, О. І. Гончар, М. С. Грицюта [та ін.] ; відп. ред. М. Т. Яценко. – 632 с.

Коцюбинський М. М. – С. 327, 340, 351, 356, 359, 373, 377, 384, 414, 443, 448, 477, 480–483, 486–492, 497, 508–523, 533, 535, 546–548, 554, 558, 561, 565, 588, 601, 603–605, 615.

Шифр зберігання НБУВ: В335067/1
Шифр зберігання ВНБІ: Ш5(4УКР)я2 І–90

 

39. Коцюбинський Михайло Михайлович // Український Радянський Енциклопедичний словник : в 3 т. / редкол.: А. В. Кудрицький (відп. ред.) [та ін.]. – 2-ге вид. – Київ, 1987. – Т. 2. – С. 174 : портр.

Шифр зберігання НБУВ: В334254/2
Шифр зберігання ВНБІ: Я20 У45

 

40. Історія української літератури : у 2 т. / редкол.: І. О. Дзеверін (голова) [та ін.]. – Київ, 1988. – Т. 2 : Радянська література / Л. М. Новиченко, І. О. Дзеверін, В. Г. Дончик [та ін.] ; відп. ред. Л. М. Новіченко. – 743 с.

Коцюбинський М. М. – С. 6, 9, 17, 23, 29, 42, 51, 54, 58, 69, 74, 94, 134, 143, 219, 263, 287, 342, 344, 346, 347, 350, 366–368, 371, 410, 415, 418, 419, 460, 510, 559, 581, 585, 586, 590, 591, 599.

Шифр зберігання НБУВ: В33506/2
Шифр зберігання ВНБІ: Ш5(4УКР)я2 І-90

 

41. Коцюбинский М. М. // Взаимосвязи и взаимодействие литератур мира : библиогр. указ. (1981–1985) / АН СССР, ИНИОН, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького ; сост. И. Н. Исаева ; науч. ред. А. Николюкин. – М., 1988. – Ч. 2. – С. 172.

Шифр зберігання НБУВ: В335361/2
Шифр зберігання ВНБІ: Ш5(0)-31я1 В40

 

42. Коцюбинский Михаил Михайлович // Украинский Советский Энциклопедический словарь : в 3 т. / редкол.: А. В. Кудрицкий (отв. ред.) [и др.]. – Киев, 1988. – Т. 2. – С. 157–158.

Шифр зберігання НБУВ: В335215/2
Шифр зберігання ВНБІ: Я20 У45

 

43. [Іванов Л. Д.] Михайло Коцюбинський / Л. Д. Іванов // Історія української літератури кінця ХІХ початку ХХ ст. / за ред. Н. Й. Жук, В. М. Лесина. – 3-тє вид., допов. і перероб. – Київ, 1989. – С. 222–275.

Шифр зберігання НБУВ: Ва509136
Шифр зберігання ВНБІ: Ш5(2=УКР)5я2 І–89

 

44. Гольденберг Л. І. Бібліографічні джерела українського літературознавства : путівник / Л. І. Гольденберг ; ред. О. В. Костенко. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Вища шк., 1990. – 254 с.

Коцюбинський М. М. С. 87, 115–118, 212.

Шифр зберігання НБУВ: Ва521994
Шифр зберігання ВНБІ: Ш5(4УКР)я1 Г63

 

45. Рід М. Коцюбинського // Шевчук В. Із вершин та низин : книжка цікавих фактів із історії української літератури. – Київ, 1990. – (Цікаве літературознавство). – С. 131.

Шифр зберігання НБУВ: Ао253469
Шифр зберігання ВНБІ: Ш5(4УКР)я2 Ш37

 

46. Українська література в загально-слов᾿янському і світовому літературному контексті : у 5 т. / АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка ; редкол.: Ю. Булаховська (відп. ред.) [та ін.] ; уклад.: Б. Бендзар [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1991. – Т. 4 : Літератури країн Центральної і Південно-Східної Європи на Україні. Матеріали до бібліографії (поч. ХІХ ст. – 1980 р.) – 504 с.

Зв’язки М. М. Коцюбинського з західнослов’янською літературою, переклади творів письменника. – С. 20, 46, 216, 233, 273, 303, 309, 357.

Шифр зберігання НБУВ: В335070/4
Шифр зберігання ВНБІ: Ш5(0)-31я1 У45

 

47. Історія української літератури ХХ століття : у 2 кн. / В. Г. Дончик, В. П. Агеєва, Ю. І. Ковалів [та ін.] ; за ред. В. Г. Дончика ; голов. ред. М. С. Тимошик. – Київ : Либідь, 1993. – Кн. 1 : 1910–1930-ті роки. – 784 с.

Коцюбинський М. М. – С. 10–13, 20, 21, 29, 32, 36, 42, 59, 70, 73, 78, 101, 131, 134–136, 155, 183, 184, 201, 215, 250, 300, 310, 324, 440, 443, 454, 466, 484, 485, 505, 517, 521, 524–526, 533, 544, 551, 555, 566, 568, 594, 612, 614, 617, 625, 626, 683, 711, 743, 766.

Шифр зберігання НБУВ: В339439/1
Шифр зберігання ВНБІ: Ш5(4УКР)я2 І–90

 

48. Кошелівець І. Коцюбинський Михайло / І. Кошелівець // Енциклопедія Українознавства : слов. ч. / голов. ред.: В. Кубійович [та ін.] ; Наук. т-во ім. Шевченка. – Перевид. в Україні. – Львів, 1994. – Т. 3. – С. 1154–1155 : портр.

Шифр зберігання НБУВ: В339091/3
Шифр зберігання ВНБІ: Я20(4УКР) Е64

 

49. Каленіченко Н. Коцюбинський Михайло Михайлович / Н. Л. Каленіченко, Ю. Б. Кузнецов // Українська літературна енциклопедія : у 5 т. / редкол.: І. О. Дзеверін (відп. ред.) [та ін.]. – Київ, 1995. – Т. 3. – С. 32–34 : іл.

Шифр зберігання НБУВ: В335899/3
Шифр зберігання ВНБІ: Ш5(4УК)я2 У45

 

50. Українські письменники : покажч. бібліогр. посіб. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; упоряд.: Є. К. Бабич, І. О. Негрейчук ; відп. за вип. В. О. Кононенко. – Київ, 1995. – 72 с.

Коцюбинський М. М. – С. 45–46, 47.

Шифр зберігання НБУВ: Ва561099
Шифр зберігання ВНБІ: Ш5(4УКР)я1 У45

 

51. Михайло Коцюбинський // Історичний календар Чернігівщини / упоряд., ред. О. Деко. – Київ, 1997. – С. 526.

Шифр зберігання НБУВ: Ж69516/1998–1997
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4УКР–ЧЕ)я2 І–90

 

52. Українознавство : реф.-бібліогр. бюл. 1993 / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Нац. ком. істориків України ; відп. ред. Я. Ісаєвич ; упоряд.: О. Аркуша [та ін.]. – Київ ; Львів, 1997. – 368 с.

Коцюбинський М.С. 87, 215, 224.

Шифр зберігання НБУВ: Ж69154
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4Ук)я1 У45

 

53. Коцюбинський Михайло Михайлович (1864–1913) // Калібаба Д. Відомі діячі культури, науки, політики Чернігівщини / Д. Калібаба ; ред.: І. Каганова, О. Астаф’єв. – Чернігів, 1998. – С. 116.

Шифр зберігання НБУВ: Ва588137
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4УКР–ЧЕРН)д.я2 К17

 

54. Дроб’язко М. Ф. Сонцепоклонник : до 135-річчя від дня народж. М. М. Коцюбинського (1864–1913) / М. Ф. Дроб’язко // Календар знаменних і пам’ятних дат᾿99.– Київ, 1999. – 3 кв. – С. 82–90 : фот. – Бібліогр.: с. 86–90.

Шифр зберігання НБУВ: Ж60630

 

55. Путівник по фондах відділу рукописів Інституту літератури / НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Фундація Омеляна і Тетяни Антоновичів ; [уклад.]: В. А. Бурбела, Г. М. Бурлака, С. А. Гальченко [та ін.] ; передм.: М. Г. Жулинський, С. А. Гальченко. – Київ, 1999. – 864 с.

Коцюбинський М. М. – С. 13, 14, 16, 17, 28, 35, 46, 101, 124, 136, 143, 161, 187, 191, 209–211, 312, 375, 378, 380, 382, 445, 453, 461, 470, 502, 525, 539, 564, 585, 591, 595, 666.

Шифр зберігання НБУВ: Вс34032
Шифр зберігання ВНБІ: Я181(4УКР)24 П-90

 

56. Чабаненка В. Кацюбінскі Міхаіл Міхайлавіч / В. Чабаненка // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоу [і інш.]. – Мінск, 1999. – Т. 8. – С. 192–193 : партр.

Шифр зберігання НБУВ: В341126/8
Шифр зберігання ВНБІ: Я20(4БЕЛ) Б43

 

57. Хоменко Б. В. Коцюбинський Михайло Михайлович / Б. В. Хоменко // З-над Божої ріки : літ. біобібліогр. слов. Вінниччини / упоряд. і заг. ред. А. М. Подолинного ; редкол.: А. М. Подолинний, М. П. Стрельбицький, Б. В. Хоменко, М. С. Шлеймович, Л. М. Шпильова. – Вінниця, 2001. – 408 с. – С. 168–169 : фот.

Шифр зберігання НБУВ: Ва639546
Шифр зберігання ВНБІ: Ш5(4УКР)д.я2 З–11

 

58. Коцюбинський Михайло Михайлович // Довідник з історії України / Ін-т істор. дослідж. Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; за заг. ред.: І. Підкови, Р. Шуста. – 2-ге вид., доопрац. і допов. – Київ, 2002. – С. 360–361.

Шифр зберігання НБУВ: Вс36382
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4Ук)я2 Д58

 

59. Михайло Коцюбинський: письменник, культурний діяч // Народжені Україною : мемор. альм. : у 2 т. – Київ, 2002. – Т. 1. – С. 808–809 : фот. – (Золоті імена України).

Шифр зберігання НБУВ: В346899/1
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4УКР)д.я2 Н30

 

60. Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; авт. кол.: О. С. Боляк, С. О. Булатова, Т. І. Воронкова [та ін.] ; редкол.: О. С. Онищенко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ, 2002. – 767 с.

Коцюбинський М. М. – С. 74, 120, 150, 172, 186, 200, 233, 273, 366, 367, 402, 479, 517, 613.

Шифр зберігання НБУВ: Вс37277
Шифр зберігання ВНБІ: Я181(4УКР)2 О-75

 

61. Українознавство : наук. бібліогр. довід. : у 2 т., 4 ч. / М-во освіти і науки України, Наук.-дослід. Ін-т українознавства ; [уклад.: П. П. Кононенко, Л. К. Токар]. – Броварі, 2002. – Т. 1, ч. 1 : Загальна українознавча бібліографія. – 224 с.

Коцюбинський М. М.С. 103, 183, 246.

Шифр зберігання НБУВ: В349582/1, ч.1
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4Ук)я1 У45

 

62. Бібліографія записок Наукового товариства імені Шевченка. Томи I–CCXL. 1892–2000 / Наук. т-во ім. Шевченка, Коміс. бібліогр. і книгознавства, Наук.-довід. вид. ; уклад. В. Майхер ; ред. О. Купчинський. – Львів, 2003. – 741 с.

Коцюбинський Михайло.С. 235, 251, 370, 377, 393, 408, 509, 526.

Шифр зберігання НБУВ: Ва662199
Шифр зберігання ВНБІ: Я172(4Ук)12 З-32

 

63. Коцюбинський Михайло Михайлович: український письменник і громадський діяч // Провідники духовності в Україні : довідник / за ред. акад. І. Ф. Кураса. – Київ, 2003. – С. 252–253.

Шифр зберігання НБУВ: Ва646191
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4УКР)д.я2 П-18

 

64. Дорофеєва Н. Коцюбинський Михайло Михайлович (1864–1913): письменник, громадський діяч / Н. Дорофеєва // Видатні постаті України : біогр. довід. – Київ, 2004. – С. 431–436 : фот.

Шифр зберігання НБУВ: Вс40641
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4УКР)д.я2 В42

 

65. Коцюбинський Михайло Михайлович // Палієнко М. «Кіевская старина» у громадському та науковому житті України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) : монографія / М. Палієнко ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; ред. І. Давидко. – Київ, 2005. – С. 253.

Шифр зберігання НБУВ: Ва672367
Шифр зберігання ВНБІ: Я172(4УКР)12 К38

 

66. Палієнко М. «Кіевская старина» (1882–1906) : сист. покажч. змісту журн. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. І. Давидко. – Київ : Темпора, 2005. – 608 с.

Коцюбинський М. М. – С. 235, 301, 329.

Шифр зберігання НБУВ: Ва672369
Шифр зберігання ВНБІ: Я172(4УКР)12 К38

 

67. Українознавство : наук. бібліогр. довід. : у 2 т., 4 ч. / М-во освіти і науки України, Наук.-дослід. Ін-т українознавства ; [уклад.: П. Кононенко, Л. Токар]. – Київ : НДІУ, 2006. – Т. 1, ч. 2 : Загальна українознавча бібліографія. – 250 с.

Коцюбинський М. М.С. 57, 58, 61, 64, 69, 71, 73, 91, 108, 112, 113, 120, 139.

Шифр зберігання НБУВ: В349582/1, ч. 2
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4Ук)я1 У45

 

68. Лазанська Т. Коцюбинський Михайло Михайлович / Т. Лазанська // Енциклопедія історії України : [у 10 т.] / редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2008. – Т. 5. – С. 249 : портр.

Шифр зберігання НБУВ: В348560/5
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4УКР)я2 Е64

 

69. Михайло Коцюбинський // Усі українські письменники : біогр. нарис, літ.-худож. огляд, перелік основних творів, літ. для додаткового користування, термінол. слов. / упоряд.: Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева. – Харків, 2009. – С. 187–194.

Шифр зберігання НБУВ: Ва711480
Шифр зберігання ВНБІ: Ш5(4УКР)я2 У75

 

70. Українсько-бельгійські літературні зв’язки. 1870–2008 : бібліогр. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; уклад.: Т. Добко, Я. Кравець, Н. Дацькова, М. Чиж ; редкол.: О. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ, 2010. – 246 с.

Коцюбинський Михайло. – С. 46, 48, 119, 120, 124, 165, 192.

Шифр зберігання НБУВ: Вс49658
Шифр зберігання ВНБІ: Ш5(0)-31я1 У45

 

71. Коцюбинський Михайло // Українські письменники : біографії, огляди творчості, літ. напрями і течії, літературознавчий слов. – Київ, 2013. – С. 136–142.

Надані біографічні дані, огляди творчості, перелік основних творів та додаткова література про письменника.

Шифр зберігання НБУВ: Ва772934
Шифр зберігання ВНБІ: Ш5(4УКР)я2

 

72. Дзюба І. М. Коцюбинський Михайло Михайлович / І. М. Дзюба // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 15. – С. 65–68 : фот.

Шифр зберігання НБУВ: С10197/15
Шифр зберігання ВНБІ: Я20(4УКР) Е64

 

73. Ігнатецька І. Поет краси природи та краси людської душі : до 150-річчя від дня народж. М. Коцюбинського (1864–1913) / підгот. І. Ігнатецька // Дати і події: календар знаменних дат. – 2014, 2-ге півріччя. – № 2 (4). – С. 79–83 : портр.

Шифр зберігання НБУВ: Ж74230
Шифр зберігання ВНБІ: Я25 Д21

 

74. Яценко О. М. Українські персональні бібліографічні покажчики (1856–2013) / О. М. Яценко, Н. І. Любовець ; редкол.: В. І. Попик (голова) [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біограф. дослідж. – Київ, 2015. – 469 с. – (Джерела української біографістики ; вип. 3).

Коцюбинський Михайло Михайлович. – С. 37, 38, 39, 43, 50, 51, 88.

Шифр зберігання НБУВ: Со34122
Шифр зберігання ВНБІ: Я101(4УКР) Я92

 

75. Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2014 р. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; упоряд.: Н. Г. Вощевська, Д. Г. Стегній, Т. А. Приліпко [та ін.] ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ, 2016. – 656 с.

Коцюбинський М. – С. 280, 282, 301–302.

Шифр зберігання НБУВ: Ж67033/2014–2016
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4УКР)я1 І–90

 

76. Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2015 р. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; упоряд.: Н. Г. Вощевська, О. В. Литвин, Д. Г. Стегній [та ін.] ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ, 2017. – 656 с.

Коцюбинський М. – С. 85, 293, 319, 321.

Шифр зберігання НБУВ: Ж67033/2015–2017
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4УКР)я1 І–90

 

77. Історія України : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2016 р. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; упоряд.: Н. Г. Вощевська, О. В. Литвин, Д. Г. Стегній [та ін.] ; ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ, 2017. – 644 с.

Коцюбинський М. – С. 355.

Шифр зберігання НБУВ: Ж67033/2016–2017
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4УКР)я1 І–90

 

Вшанування пам’яті М. М. Коцюбинського

78. Коцюбинського М. М. музей у Вінниці // Українська радянська енциклопедія : у 18 т. / АН УРСР ; голов. редкол.: М. П. Бажан (голов. ред.) [та ін.]. – Київ, 1962. – Т. 7. – С. 311 : фот.

Шифр зберігання НБУВ: В306670/7
Шифр зберігання ВНБІ: Я20 У45

 

79. Коцюбинського М. М. музей у Чернігові // Українська радянська енциклопедія : у 18 т. / АН УРСР ; голов. редкол.: М. П. Бажан (голов. ред.) [та ін.]. – Київ, 1962. – Т. 7. – С. 311–312 : фот.

Шифр зберігання НБУВ: В306670/7
Шифр зберігання ВНБІ: Я20 У45

 

80. Грицюта Н. Коцюбинского М. М. музей / Н. Грицюта // Краткая литературная энциклопедия / науч. совет изд-ва: А. П. Александров, А. А. Арзуманян, А. В. Арциховский [и др.] ; гл. ред. А. А. Сурков. – М., 1966. – Т. 3. – Стб. 786.

Про історію заснування Чернігівського та Вінницького літературно-меморіального музеїв М. М. Коцюбинського.

Шифр зберігання НБУВ: В310491/3
Шифр зберігання ВНБІ: Ш4я2 К78

 

81. Памятники истории и культуры Винницкой области : науч.-вспом. библиогр. указ. / Упр. культуры Винниц. облисполкома, Гос. обл. универс. науч. б-ка им. К. А. Тимирязева, Обл. б-ка для детей им. И. Я. Франко, Обл. орг. укр. О-ва охраны памятников истории и культуры ; сост.: Г. Н. Авраменко, В. Б. Бочкова, Л. М. Шпилевая, Т. А. Мрищук ; отв. за вып. А. Й. Лучко. – Винница, 1986. – 107 с.

Коцюбинський М. М. – 22 (с. 100)*, 25 (вкл. між с. 32–33), 26 (с. 72–73, 75), 33 (с. 37), 38 (с. 44), 70, 122 (с. 202), 125 (с. 63, 104), 167–169, 186, 644, 645.

Примітки: *у дужках вказано посилання на сторінки відповідного видання, де розміщено інформацію про пам’ятники, встановлені на честь М. М. Коцюбинського.

Шифр зберігання НБУВ: Ва514025
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4УКР–ВІН)я1 П15

 

82. Коцюбинський М. М. (1864–1913) // Їх іменами названі вулиці м. Чернігова : бібліогр. покажч. / Черніг. Держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В. І. Короленка ; складач Л. В. Студьонова ; за участю Н. В. Романчук ; наук. консультант В. У. Чорноус. – Чернігів, 1987. – С. 13.

Шифр зберігання НБУВ: Р55710
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4УКР)д.я1 Ї-5

 

83. [Коцюбинський Михайло] // Чернігівщина : енциклопед. довід. / за ред. А. В. Кудрицького. – Київ, 1990. – С. 354–362 : фот.

Про вулицю Михайла Коцюбинського, могилу на Болдиній горі, літературно-меморіальний музей, музей бібліотеку, садово-паркову скульптуру, меморіальну дошку у Чернігові, народний історико-літературний музей, погруддя, пам’ятник у с. Вихвостові Городнянського р-ну.

Шифр зберігання НБУВ: Ао252170
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4УКР–ЧЕР)я2 Ч49

 

Також див. п. 15.

 

84. Єрмоленко О. Коцюбинського М. М. музей у Чернігові / О. Єрмоленко // Українська літературна енциклопедія : в 5 т. / редкол.: І. О. Дзеверін (відп. ред.) [та ін.]. – Київ, 1995. – Т. 3. – С. 35 : іл.

Шифр зберігання НБУВ: В335899/3
Шифр зберігання ВНБІ: Ш5(4УК)я2 У45

 

85. Квятковська Л. Коцюбинського М. М. музей у Вінниці / Л. Квятковська // Українська літературна енциклопедія : у 5 т. / редкол.: І. О. Дзеверін (відп. ред.) [та ін.]. – Київ, 1995. – Т. 3. – С. 34 : іл.

Шифр зберігання НБУВ: В335899/3
Шифр зберігання ВНБІ: Ш5(4УК)я2 У45

 

86. Піскова Е. Коцюбинського Михайла літературно-меморіальні музеї / Е. Піскова // Енциклопедія історії України : у 10 т. / голов. редкол.: В. А. Смолій [та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2008. – Т. 5. – С. 250 : фот.

Вінницький літературно-меморіальний музей М. М. Коцюбинського, Чернігівський літературно-меморіальний музей-заповідник М. М. Коцюбинського.

Шифр зберігання НБУВ: В348560/5
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4УКР)я2 Е64

 

87. Лауреати Чернігівської обласної премії імені Михайла Коцюбинського (1992–2011) : біогр. довід. / Черніг. обл. держ. адмін., Голов. упр. культури, туризму та охорони культур. спадщини, Черніг. літ.-мемор. музей-заповідник М. Коцюбинського ; редкол.: В. М. Тканко (голова) [та ін.]. – Чернігів, 2011. – 112 с. : 8 с. іл.

Постанова про заснування обласної премії імені Михайла Коцюбинського від 5 грудня 1991 року. – С. 102–104; Положення про обласну премію імені Михайла Коцюбинського від 14 червня 2010 року. – С. 105–107.

Шифр зберігання НБУВ: Ва749927
Шифр зберігання ВНБІ: Ш5(4УКР)д.я2 Л28

 

88. Чернігівці – лауреати державних премій: до 210-ї річниці утворення Чернігівської губернії та 80-річчя Чернігівської області / упоряд.: Т. П. Журавльова, Л. П. Ларіонова, С. М. Сергєєва ; Чернігів. іст. музей ім. В. В. Тарновського. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Чернігів, 2012. – 416 с.

Коцюбинський М. М. – С. 69, 139, 328.

Шифр зберігання НБУВ: Ва756509
Шифр зберігання ВНБІ: Т3(4УКР–ЧЕР)д.я2 Ч49

 

89. Коцюбинського Михайла імені обласна премія // Степаненко М. Літературні, літературно-мистецькі премії в Україні / М. Степаненко. – Полтава, 2014. – С. 176–180.

Шифр зберігання НБУВ: Ва776656
Шифр зберігання ВНБІ: Ш5(4УКР)п7я2 С79

 

Також див. п. 17.

 

 

Підготували:

м.н.с. Блиндарук С. В. (уклад.)
м.н.с. Головащук А. М. (уклад.)
м.н.с. Шумілова А. В. (уклад.)
н.с. Колесніченко А. М. (ред.)
м.н.с. Штих П. М. (ред.)

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3, кім. 203.
+38 (044) 524-2596
vdbonbuv@ukr.net
vdbo@nbuv.gov.ua
Зал каталогів:
+38 (044) 524-8503
пн - пт: 10.00 - 17.00
січень - червень
пн - сб: 9.15 - 17.45
нд: вихідний
липень - вересень
пн - сб: 9.15 - 17.45
нд: вихідний
жовтень - грудень
пн - пт: 9.15 - 19.45
сб - нд: 9.15 - 17.45