До 80-річчя з дня народження Івана Федоровича Кураса (03.10.1939 – 16.10.2005) – академіка НАН України за спеціальністю «політологія» (1995), віце-президента НАН України (1998–2005)

Іван Федорович Курас народився 3 жовтня 1939 р. у с. Немирівське Одеської області в селянській родині. Закінчив у 1962 р. з відзнакою історичний факультет Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова. Працював у 1962–1964 рр. науковим співробітником у Кіровоградському обласному архіві. Водночас викладав у Кіровоградській філії Харківського політехнічного інституту. У 1964 р. став аспірантом Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, де у 1967 р. захистив кандидатську дисертацію. У 1967–1970 рр. – викладач цього ж університету. У 1971–1972 рр. – старший науковий співробітник, згодом учений секретар Інституту історії партії при ЦК Компартії України. Протягом 1972–1983 рр. працював інструктором, консультантом, завідувачем сектору суспільних наук відділу науки і навчальних закладів ЦК КПУ. У 1983–1991 рр. – заступник директора Інституту політичних досліджень при ЦК КПУ. Протягом 1991–2005 рр. – директор ‎Інституту національних відносин і політології НАН України (з 1997 р. – Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України). На вшанування пам’яті вченого Інституту присвоєно ім’я І. Ф. Кураса.

Плідною була наукова діяльність І. Ф. Кураса – кандидата (1967) та доктора наук (1981), професора (1985), члена-кореспондента АН УРСР (1988 р.) і академіка НАН України (1995). Наукові дослідження вченого присвячено проблемам розвитку політичної думки в Україні, історичної політології, дослідженню національних меншин, проблемам юдаїки. Вчений започаткував і теоретично та методологічно обґрунтував новий напрям соціогуманітарних наук – етнополітологію. Він автор понад 250 наукових праць.

У Національній академії наук України І. Ф. Курас перебував на посадах академіка-секретаря Відділення історії, філософії і права (1988–1993), віце-президента НАН України (1998–2005). Він був одним з фундаторів і академіком Української академії політичних наук (1993).

У 1994–1997 рр. вчений обіймав посаду віце-прем’єр-міністра України з питань гуманітарної політики. У 1994–1996 рр. – член Конституційної комісії від Президента України. Очолював  державні комісії у справах депортованих народів Криму, депортованих німців та ін.

У період 2002–2005 рр. – народний депутат Верховної Ради України 4-го скликання.

За внесок у науку, державну та суспільну діяльність І. Ф. Кураса було нагороджено: орденами Дружби народів (1986), князя Ярослава Мудрого V та IV ступенів (1999, 2003), Великим хрестом ордена «За заслуги перед Італійською Республікою» (1996, Італія) та орденом Великого князя Литовського Гедимінаса IV ступеня (1998, Литва). Вчений став лауреатом премії імені Д. З. Мануїльського АН УРСР (1987) та Державної премії України в галузі науки і техніки (1999), Заслуженим діячем науки і техніки України (1998), та ін.

Помер І. Ф. Курас 16 жовтня 2005 р., похований на Байковому кладовищі у Києві.

 

***

На виставку відібрано 32 архівні документа з фонду № 369 «Курас І. Ф. (03.10.1939 – 16.10.2005) – академік НАН України за спеціальністю «політологія» (1995), віце-президент НАН України (1998–2005)», який зберігається в Інституті архівознавства НБУВ.

З біографічних документів на виставці представлено свідоцтво про народження (1939), атестат зрілості про закінчення середньої школи (1956) та анкета наукового працівника (1992), у яких містяться важливі дати та відомості про життя І. Ф. Кураса. Привертає увагу диплом про нагородження І. Ф. Кураса орденом Великого князя Литовського Гедимінаса ІV ступеня.

Експонуються автографи наукових праць вченого: розділ монографії «Етнополітологія. Перші кроки становлення» (2004), перший аркуш доповіді на спільній сесії Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України, Академії правових наук України та Інституту законодавства Верховної Ради України з питань розвитку правової системи та наукового забезпечення законотворчого процесу (2004).

Цікавими є витяги І. Ф. Кураса з документів Державного архіву ЧССР про створення в Празі Українського національного об’єднання у 1926 р. У фонді вченого маємо багато зошитів із витягами з різних архівів України, Росії, Австрії та ін., на документах яких І. Ф. Курас досліджував історію України.

Суспільну діяльність відображає автограф доповіді Івана Федоровича з приводу дня рідної мови на зібранні громади м. Києва (2001).

Найбільшим масивом з експонованих документів є фотознімки, на яких І. Ф. Кураса зафіксовано у офіційний та неформальній обстановці. Це світлини, зроблені в Англії, з Президентом України Л. Д. Кучмою у Німеччині, з академіками М. Г. Жулинським, Я. С. Яцківим, В. П. Семиноженком, Ю. Ю. Кондуфором, з послом КНР Чжоу Сяопеєм, на відкритті Міжнародного гандбольного турніру «Кубок Турчина», з Папою Римським Іваном Павлом ІІ, на міжнародних форумах, із земляками з Одещини та ін.

Завершує експозицію фотознімок відкриття аудиторії імені академіка І. Ф. Кураса на факультеті історії та філософії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, що була Alma mater вченого.

Ювілейна виставка до 80-річчя академіка НАН України має на меті привернути увагу до непересічної особистості вченого та його внеску у вітчизняну науку та розбудову сучасної України.

Кожне зображення супроводжується текстівкою та інформацією про місце зберігання документа. Наближені дати подано у квадратних дужках.

 

Виставку підготували

старший науковий співробітник Інституту архівознавства Ю. В. Булгаков,

молодший науковий співробітник Інституту архівознавства І. Г. Кіржаєва

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 4-й поверх, к. 416;
надання архівних довідок - 1-й поверх, к. № 104.
9.15 - 18.00 (понеділок - п’ятниця)