200 років від дня народження Назарія Антоновича Фаворова (1820–1897) – православного богослова та публіциста

Назарій Антонович Фаворов був одним із засновників богословської думки в Київському університеті св. Володимира. Доктор богослов’я, автор майже сотні праць з цієї тематики, професор Київської духовної академії та Університету св. Володимира другої половини XIX ст., настоятель університетської церкви та керівник релігійно-філософського гуртка в Києві. У Київській духовній академії Назарій Фаворов викладав Священне Писання, патрологію і церковне красномовство, а в Київському університеті св. Володимира – богослов’я, логіку та психологію. Також Назарій Антонович викладав у інших навчальних закладах м. Києва, що було поширеною практикою в той час, зокрема: Фундуклеївській гімназії, Київському інституті шляхетних дівчат, вищих жіночих курсах та приватній гімназії Ващенко-Захарченко. У 1862 р. за визначні заслуги отримав доктора богослов’я, що було тоді рідкістю.

Назарій Фаворов мав чудову релігієзнавчу бібліотеку, яку його дочка у 1898 р. подарувала університетській книгозбірні у кількості близько 800 назв. На жаль, у той час подаровані видання потрапили до другого відділу фундаментальної університетської бібліотеки «Богослов’я», який вміщував книги релігійної тематики, що з політичних мотивів в радянський період були визнані неактуальними і навіть ворожими. Тому книги з другого відділу довгий час зберігалися в резервних книгосховищах НБУВ. Цей відділ університетської фундаментальної бібліотеки був реконструйований нещодавно, а в його складі, після перегляду «de viso», знайдені 156 книг з бібліотеки Н. А. Фаворова. Віднайшли книги завдяки шрифтовому друкованому екслібрису у вигляді квадратної наліпки на форзаці з написом золотистого кольору всередині складеної рамки «Изъ БИБЛІОТЕКИ настоятеля УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ЦЕРКВИ, протоіерея профессора Назарія Антоновича Фаворова, пожертованной в библіотеку университета Св. Владиміра дочерью покойнаго ОЛЬГОЙ НАЗАРЬЕВНОЙ КАРСУНСКОЙ».

Проведений нами книгознавчий аналіз наявних у фонді відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства НБУВ книг, дав змогу хоча б частково встановити тематичний та мовний склад бібліотеки Назарія Фаворова. Тематичний склад видань відображає більш духовні покликання, ніж професійні інтереси, колишнього власника. Зазвичай це богословська релігієзнавча література, що мала конфесійну зорієнтованість. Серед книг можна виокремити праці православних богословів та дослідників історії, зокрема церковної: російського історика церкви Сергія Тимофійовича Голубєва (книга з дарчим написом: «Его Высокопреподобію профессору Университета св. Владиміра Назарію Антоновичу Фаворову в знакъ глубокого чтенія и преклонения отъ автора 1-е апр. 1881); архімандрита Макарія (М. Я. Глухарьова); російського сходознавця, візантолога, археолога та палеографа, єпископа російської православної церкви Порфирія (К. О. Успенського); православного біблеїста та історика, випускника КДА Сергія Олексійовича Терновського; священнослужителя Російської православної церкви, кафедрального протоієрея Києво-Софійського собору, заслуженого ординарного професора Київського університету св. Володимира та Київської духовної академії, доктора богослов’я Івана Михайловича Скворцова тощо.

Крім віднайдених нами 156 примірників у богословському відділі, книги  з бібліотеки Н. А. Фаворова є у інших структурних підрозділах бібліотеки. Зокрема, одна книга зберігається у фонді відділу стародруків та рідкісних видань Інституту книгознавства НБУВ. Цікавим є факт продажу в Інтернеті на аукціонному онлайн-порталі «Bidspirit» книг з бібліотеки Назарія Антоновича Фаворова.

Виставка презентує титульні сторінки книг з приватної бібліотеки Н. А. Фаворова та їх власницькі знаки. Всі знайдені наразі у відділах Інституту книгознавства примірники видань з бібліотеки Н. А. Фаворова внесені до електронного каталогу за допомогою САБ ІРБІС-64.

Виставку підготувала с. н. с відділу Т. Є. Мяскова

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська, 62, 3-й поверх, приміщення № 307-3.
+38 (044) 234-0245 (відділ)
+38 (044) 235-4196 (пункт запису читачів)
Інститут книгознавства