Видання з нумізматики у відділі бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського

На початку XIX ст. широкого масштабу набуло об’єднання нумізматів як вчених-професіоналів, так і колекціонерів-любителів у профільні групи. Їх діяльність сприяла поширенню знань не лише в цій галузі, але й історії загалом. Нумізматика пройшла багатовіковий шлях розвитку, а почала формуватися від звичайного колекціонування монет, зацікавленості до старовини. Важливу роль у еволюції досліджень мали друковані видання, що були зібрані попередниками у приватних бібліотеках, книгозбірнях різних релігійних установ і навчальних закладів до початку ХХ ст. Такими друками пишається і найбільша книгозбірня України.

У відділі бібліотечних зібрань та історичних колекцій (далі ВБЗІК) Інституту книгознавства (далі ІК) Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (далі НБУВ) наразі зберігаються видання другої половини XVI – початку XX ст. з нумізматики, а в деяких колекціях навіть представлені окремими тематичними розділами. Здебільшого це стародруки з колишньої бібліотеки Київського університету св. Володимира, фонди якої були передані у 1925–1927 рр. до Всенародної бібліотеки України (далі ВБУ), майбутньої НБУВ. Особливу увагу привертають видання з нумізматики, що є складовою таких книжкових зібрань як: бібліотека останнього польського короля Станіслава Августа Понятовського (1732–1798) «Collectio Regia»; «Роки» – хронологічно сформований фонд з нових надходжень до бібліотеки Київського університету; «Відділи» – фонд, що має системно-форматну розстановку за п’ятнадцятьма тематичними відділами. До ВБЗІК ІК НБУВ чимало книжкових видань з нумізматики потрапили в складі фонду бібліотеки Київської духовної академії (далі КДА), бібліотеки Києво-Печерської лаври (далі КПЛ), з родовими книжковими колекціями баронів Шодуарів, Урбановських-Стажинських «Бібліотека Загінецька», з особовими фондами В. Б. Антоновича, О. В. Кочубея та ін. Частина видань з нумізматики наразі перерозподілені за певними ознаками у нові фонди: «Періодичні видання до 1917 р.», «Польськомовні видання до 1917 р.» тощо.

Метою цієї електронної виставки є ознайомити сучасних дослідників нумізматики з цінними книжковими, періодичними та продовжуваними виданнями другої половини XVI – початку XX ст. названої тематики, що наразі зберігаються у ВБЗІК ІК НБУВ.

Видання з нумізматики, що знаходяться у «Collectio Regia», відібрані у окремий тематичний відділ, позначений таким чином: VII d. Reg. Antiquaria [Nummi] (Нумізматика). Наразі у відділі зберігаються 226 книжкових одиниць. Декілька з них за часом друку належить до початку ХІХ ст., переважна більшість – до ХVІІІ ст., близько 20 – до ХVІІ ст., одне – до ХVІ ст. Мова видань: латинська, німецька, французька, італійська, російська. Місце друку: Німеччина (Берлін, Лейпциг, Аугсбург, Магдебург, Бранденбург, Франкфурт, Нюрберг, Ганновер, Дрезден), Франція (Париж), Італія (Рим, Венеція, Неаполь, Падуя), Голландія (Амстердам). Австрія (Відень), Швеція (Стокгольм), Росія (Санкт-Петербург). Серед видань є словники з нумізматики – Rasche J. C. «Lexicon universae rei numariae veterum et praecipue Graecorum Romanorum cum observationibus antiquariis geographicis chronologicis historicis criticis» (Leipzig, 1785–1793); посібники для вивчення антикварних монет – «Istituzione antiquario-numismatica, o sia Introduzione allo studio delle antiche medaglie in due libri proposta dall'autore dell'Istituzione antiquario-lapidaria» (Roma, 1772); каталоги колекцій – «Catalogue d'une collection de médailles antiques, faite par la C-sse douair. de Bentinck, née C-sse d'Aldenbourg...» (Amsterdam, 1787), «Supplement aux catalogue d'une collection de médailles antiques, faite par la C-sse Douair. de Bentinck etc.» (Amsterdam, 1788); видання з історії нумізматики окремих країн і їх правителів – Vaillant J. «Numismata imperatorum romanorum praestantiora» (Romae, 1743); дисертації – Havercamp S. «Dissertationes de Alexandri Magni numismate: quo quatuor summa orbis terrarum imperia continentur, ut et de Nummis Contorniatis» (Lugdunum, Batavorum, 1722); довідкові багатотомники з розпізнавання давніх монет – Köhler J. D. «Im Jahr 1729–1750 wöchentlich heraus gegebener Historischer Münz- Belustigung Zwanzigster Theil, darinnen allerhand merkwürdige und rare Thaler, Ducaten…» (T. I–XXII, Nürnberg, 1729–1750); праці нумізматів ХVІІ ст.: Лоренса Бегера – Beger L. «Observationes Et Coniecturae In Numismata Quaedam» (Antiqua, 1691); Жана Гардуена – Hardouin J. «Nummi antiqui populorum et urbium illustrate» (Paris, 1684) тощо.

З історії формування фонду бібліотеки «Collectio Regia» відомо, що сучасний склад тематичних відділів містить не лише видання зібрані Станіславом Понятовським, а також ті, що додалися під час перебування цієї книгозбірні у інших власників - бібліотеках Кременецького ліцею та університету св. Володимира в Києві. Тому серед книг відділу нумізматики є видання як в оправах і з екслібрисами королівської бібліотеки, так і ті, що доповнили його пізніше. Більшість видань ілюстровані.

У хронологічно сформованому фонді фундаментальної бібліотеки університету св. Володимира під назвою «Роки», що упорядковувався з надходжень після 1834 р., також зберігаються видання з нумізматики. Проте вони містяться окремо одне від одного, відповідно до року надходження у названу бібліотеку, що ускладнює пошук. Одне з них – «Classes Generales Geographiae numismaticae sev monetae Urbium, populorum et Regum» («Загальна класифікація монет за географічним розташуванням») нумізмата та археолога Домініко Сестіні (Domеnico Sestini, 1750–1832). З 1777 до 1792 ріку він здійснював численні подорожі на Схід, в Малу Азію, Месопотамію, Грецію і Балкани. Під час цих візитів він займався головним чином археологічною спадщиною і монетами, але також проявив себе як ботанік та орнітолог. Названа книга вийшло в світ латинською мовою у Лейпцигу 1797 р. Видання структурно складається з двох частин: перша має 4 розділи, друга – 5. У ньому надано опис стародавніх монет Іспанії, Італії, Франції (Галлії), Британії, Німеччини.

Ще одне видання, яке належить до фонду «Роки», – «Numismatique du voyage du jeune anacharsis: ou medailles des beaux temps de la Grece: ouvrage Dedie au Roi» («Нумізматика. Подорож молодого Анахарса, або медалі часів доброї Греції: праця присвячена королю»). Автор цієї праці Ландон Чарльз Пол (Landon Charles-Paul, 1760–1826) – французький художник, мистецтвознавець, був придворним живописцем герцогині Беррійської. Посібник вийшов друком в Парижі, 1818 р. У виданні подається опис грецьких медалей та монет, їхня класифікація. Складається воно з двох частин. На титульному аркуші є дві печатки: «Biblioth. Academ. Vilnensis» та «Bibliotheca universitatis St. Vladimiri». Перша печатка говорить про те, що цей примірник попередньо належав до бібліотеки Віленської медико-хірургічної академії. Друга печатка підтверджує належність до бібліотеки Київського університету імені св. Володимира.

У систематично впорядкованому пізніше (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) у фундаментальній бібліотеці Київського університету імені св. Володимира фонді «Відділи» видання з нумізматики були тематично виокремленні і об’єднані у складі відділу «Х. Історія» у підвідділі «Х.7.1–Х.7.25. Нумізматика. Метрологія. Медалі». Наразі в ньому зберігаються близько 50 книжкових одиниць. Більшість видань за часом виходу належать до початку ХХ ст., 16 – до ХІХ ст., одне датується ХVІІІ ст. Серед друків представлені: пам’ятні книжки – Хребтов А. «Памятная книжка для собирателей монет, чеканенных в царствование императрицы Екатерины ІІ» (Санкт-Петербург, 1897–1900); каталоги монет – Lavoix M. H. «Catalogue des monnaies musulmanes de la Bibliothèque nationale» (Paris, 1891); збірники праць нумізматичних товариств – «Нумизматический сборник» (Москва, 1911–1913); окремі монографії та періодичні видання з цієї галузі різними мовами і видрукувані в різних країнах.

До відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій чимало книжкових видань з нумізматики потрапили в складі фонду бібліотеки Київської духовної академії (КДА). Наприклад: фундаментальні праці нумізмата й археолога І. І. Толстого – «Русская допетровская нумизматика» (Санкт-Петербург, 1886), «Монеты Великого Князя Василия Дмитриевича. 1389–1425 гг.» (Санкт-Петербург, 1911); монографія археолога і мистецтвознавця М. Ф. Біляшівського – «Монетные клады Киевской губернии» (Київ, 1889); колекціонера-нумізмата С. Шодуара – «Обозрение русских денег и иностранных монет, с древних времен» (Санкт-Петербург, 1837). Також фонд КДА містить збірники праць, каталоги, періодичні видання з нумізматики, зокрема це: «Каталог русских удельных, великокняжеских, царских и императорских монет и цена на них» (Київ, 1887), «Каталог монет чеканенных в России с 1699 года по 1902 год включительно» (Санкт-Петербург, 1902) і «Список старинных золотых и серебряных монет и медалей, принадлежащих Киево-Печерской Лавре» (Київ, 1899).

Декілька видань, які стосуються нумізматики, знаходяться у книжковій колекції Києво-Печерської Лаври. Частина надійшли з бібліотекою, на печатці якої такий напис: «Волынского Губернского комитета по охране памятников искусства и старины». Саме у складі цієї бібліотеки до НБУВ надійшли примірники з книжкової колекції баронів Шодуарів (екслібрис «In te Domine Spero; Ex Bibliotheca L: Bar: STANISLAI DE CHAUDOIR»).

Також, видання з нумізматики зберігаються зокрема у родовій книжковій колекції Урбановських-Стажинських «Бібліотека Загінецька». Автором одного з них – посібника з нумізматики та дорогоцінного каміння «Musei franciani descriptio. Pars Prior. Comprehendens Numismata et Gemmas. Kunsthistorisches Museum. Sammlung von Medaillen, Munzen und Geldzeichen» – є австрійський нумізмат і священик-єзуїт Джозеф Еккель (Johann Joseph Hilarius von Eckhel, 1737–1798).  Видана книга у Лейпцигу 1781 р. латинською мовою. Видання поділено на дві частини: у першій частині подано історію створення таких всесвітньовідомих музеїв як Лувр, Музей історії Франції, Музей Паризького Монетного двору та ін.; у другій – опис нумізматичних колекцій з таких музеїв як Художньо-історичний, Всесвітній музей у Відні, Імператорська скарбниця. На титульному аркуші такі провенієнції: екслібрис «Biblioteca Zahiniecka», печатка «Caroli Beniamin Lengnich».

Невелика кількість нумізматичних видань є і в особових фондах В. Б. Антоновича («Исследования о древней русской монетной системе в XI, XII и XIII веке», «Клад с русскими монетами, найденный в Риге», «История подделки монет в России до времен Петра Великого»); О. В. Кочубея («Description du musée de feu le prince Basile Kotschoubey d'après son catalogue manuscrit et recherches sur l'histoire et la numismatique des colonies grecques en Russie» Карла Коена). Автор останнього – Барон Борис Васильович Кене (1817–1887) – один із відомих нумізматів та геральдистів XIX ст. Видання вийшло 1837 р. в Парижі, складається з двох частин: у першій описані Кіммерійське та Босфорське царства, історія їх утворення, грошовий обіг; у другій – наукові дані, теорії автора щодо утворення Кіммерії, Скіфії, Сарматії. Видання має на форзаці гербовий екслібрис Кочубеїв з написом «Изъ библіотеки Ал. Вас. Кочубея».

У складі штучно утвореного у другій половині ХХ ст. фонду «Періодичні видання до 1917 р.» містяться журнали «Старая монета: нумизматический журнал с рисунками, выходит ежемесячно, кроме июня-августа» (1911) та збірники праць: «Записки Санкт-Петербургского археологического-нумизматического общества» (1849–1850), «Записки нумизматического отделения Императорского Русского Археологического общества» (1906, 1909, 1910). У книжковій колекції іншомовних видань були також знайдені видання з нумізматики. Наприклад, з польської: «Antykwarnia warszawska. Katalog Nr. 3. Numizmatyka, sfragistyka, skarbowość» (Warszawa, 1914).

Отже, нумізматичні видання, що зберігаються безпосередньо у відділі бібліотечних зібрань та історичних колекцій ІК НБУВ, наразі для сучасників є зразками книжкової і дослідницької культури кількох поколінь і століть. Як джерела містять цінну інформацію для нумізматів, істориків та вчених інших наукових галузей про монети, гроші, медалі, розкривають процеси їхнього виробництва, фальшування монет та банкнот; знайомлять з класифікацією медалей і монет з різних європейських країн доби античності та середньовіччя.

Виставку підготували н. с. Гуржій І. О. та м. н. с. Деменко Л. М.

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська, 62; 3-й поверх, приміщення № 307-3.
+38 (044) 234-0245 (відділ)
+38 (044) 235-4196 (пункт запису читачів)
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)