Українській Вільній Академії Наук - 75!

Працівниками відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (ВЗУ ІК) підготовлено електронну книжкову виставку «Українській вільній академії наук – 75!», приурочену до ювілею найуспішнішої наукової установи діаспори. Виставка містить друковану продукцію Української вільної академії наук (УВАН), видану упродовж 1945 – 90-х рр. ХХ ст. за межами України. УВАН постала 15 листопада 1945 року в Аугсбурзі (Німеччина) як інституція, що продовжила наукову традицію діяльності Всеукраїнської академії наук (ВУАН) у Києві 1920-х – початку 1930-х років.  Засновниками УВАН були українські науковці – політичні емігранти з України: Дмитро Дорошенко, Леонід Білецький, Петро Курінний, Володимир Міяковський, Володимир Державин, Віктор Петров, Левко Чикаленко та Дем’ян Горняткевич. У фонді ВЗУ ІК НБУВ зберігається велика кількість документів видавництва УВАН та інших видавництв діаспори, які розкривають історію, діяльність і здобутки головної наукової інституції. Започаткувавши діяльність УВАН у Німеччині, українські науковці змушені були в кінці 40-х – на початку 50-х років ХХ ст. переселитися до Канади, Америки, Австралії та інших країн. Найбільша кількість науковців переїхала до Канади та США, де й були утворені нові осередки УВАН: у 1949 р. у Вінніпезі (УВАН у Канаді); у 1950 р. у Нью-Йорку (УВАН у США). Осередок в Німеччині втратив свою стартову активність, але продовжував діяти до середини 70-х років ХХ ст. Від 1976 р. є представництвом УВАН у США.

На виставці представлені окремі видання УВАН у Німеччині, Канаді та США, які розкривають історію, діяльність та здобутки установи упродовж усього 75-літнього періоду діяльності. Виставка дає змогу осягнути напрямки діяльності УВАН, відкрити імена науковців, які своєю працею забезпечили появу цінних досліджень з різних галузей знання. Тут представлена друкована продукція різних секцій установи, в серіях: «Мова», «Література», «Історія», «Медицина», «Бібліографія», «Славістика», «Ономастика», «Українські вчені», «Україніка Канадіана», річники «Дієписи» (Аннали), окремі видання, монографії.

 

Cписок видань УВАН, представлених на виставці:

Видання УВАН в Німеччині:

1. Винар Л. Р. Князь Дмитро Вишневецький / Любомир Роман Винар; Українська Вільна Академія Наук. Історична секція. – Мюнхен, 1964. – 93 с.: іл. Бібліографія: с. 85–88.

       Шифр: 11275 укр.

2.  Закревська Г. Четвертинні відклади Українського Полісся в межах     Наддніпрянщини / Ганна Закревська. – Авгсбург, 1948. – 29 с. – (Серія Археологічна. 1. збірник  «Палеоліт України» / Українська Вільна Академія Наук; Ч. 1).

        Шифр: 12300 укр.

 3.Оглоблин Ол. Опанас Любисевич, 1732–1805 / Олександр Оглоблин. –Мюнхен; Нью-Йорк : Дніпрова Хвиля, 1966. – 99 с. – (Українська Вільна Академія Наук. Іст. секція).

       Шифр: 1548 укр., 5933 укр., 6067 укр., 6289 укр.

4. Панейко Ю. Теоретичні основи самоврядування / Юрій Панейко. – Мюнхен, 1963. – 194 с. – (Українська вільна академія наук в Німеччині).

       Шифр: 2762 укр., 7535 укр.

5. Плющ В. Нариси з історії української медичної науки та освіти  / Василь Плющ; УВАН. – Мюнхен, 1970. – Кн. І: Від початків української державності до 19 ст. – 342 с.

       Шифр:  1986 укр., 3920 укр., 4724 укр., 10367 укр.

6. Плющ В. Нариси з історії української медичної науки та освіти  / Василь Плющ; УВАН. – Мюнхен, 1983. – Кн. ІІ: Дев’ятнадцяте і двадцяте століття. – 372 с.

     Шифр:  4722 укр.

7. Полонська-Василенко Н. Запоріжжя ХVІІІ ст. та його спадщина / Наталія Полонська-Василенко; Українська вільна академія наук у Німеччині. – Мюнхен : Дніпрові хвилі, 1965

     Т. 1. – 397 с.

     Шифр: 5576 укр., 214 укр.

8. Полонська-Василенко Н. Запоріжжя ХVІІІ ст. та його спадщина / Наталія Полонська-Василенко; Українська вільна академія наук у Німеччині. – Мюнхен : Дніпрові хвилі, 1967

     Т. 2. – 247 с.

        Шифр: 5577 укр., 215 укр., 5735 укр.

9. Сидорук І. Проблема українсько-білоруської мовної межі / Іван Сидорук; Українська вільна академія наук. – Авгсбург: Накладом Т-ва прихильників УВАН, 1948. – 23 с. – (Slavistica; 3) .

    Шифр: 8465 укр., 8561 укр., 12323 укр, 1306 укр., 3737 укр.

10.Сірий (Тищенко) Ю. Із спогадів про українські видавництва / Юрій Сірий (Тищенко). – Авгсбург : Товариство прихильників УВАН, 1949, 12 с. (Серія: Книгознавство. Бібліологічні вісті І – ч. 3 / Українська вільна академія наук).

Шифр: 12252 укр., Р105582

 11. Чапленко В. Українізми в мові М. Гоголя / Василь Чапленко. – Авгсбург,  1948. – 28 с. – (Slavistica / Українська Вільна Академія Наук; Ч. 2).

    Шифр: 8561 укр., 8462 укр.

12. Чижевський Д. Культурно-історичні епохи=Culture-historical epochs / D. Cyzevskyj. – Вид. 2 = ed. 2. – Аугсбург, Монреаль, 1978. – 16 с. – (Slavistica; № 78).

Шифр: 9458 укр., 10044 укр., 3376 укр., 4572 укр., 8568/78 укр.

 

Видання УВАН у Канаді:

13. Антонович К. З моїх споминів Катерина Антонович. – Вінніпег, 1966. –  (Літопис УВАН / Українська Вільна Академія Наук; № 24, Ч. 2, 36–80 с.).

        Шифр: 8649 укр.

14.Антонович-Рудницька М. Франкіяна в американських і канадійських бібліотеках / М. Антонович-Рудницька ; Українська вільна академія наук. – Вінніпег : Видано засобами Фундації ім. Шевченка, 1957. – 32 с.

        Шифр: 8620 укр.

15. Баран О. Козацько-перські взаємини в творах Пієтра делла Валле / Олександер Баран. – Вінніпег: Накладом УВАН, 1985. – 69 с.: іл.

        Шифр: 8530 укр., 12436 укр.

16. Білецький Л. Дмитро Дорошенко / Леонід Білецький. – Вінніпег: Накладом Ювілейного Комітету для вшанування 50-ліття наукової і громадської праці Дм. Дорошенка, 1949. – 24 с. – (Українські вчені / УВАН; Ч. 1).

        Шифр: 8386 укр., 5550 укр., 11330 укр.

17.  Герус О. В. та ін. Ювілейний збірник Української вільної академії наук у Канаді: The Jubilee Collection of the Ukrainian free Academy of sciences in Canada / Gerus O.W., Baran A., Rozumnyj J. / О. Герус, О. Баран, Я. Розумний; УВАН. – Вінніпег: Манітоба, 1976. – ХІІІ, 657 с. Текс укр. та англ. мовами.

        Шифр: 7808 укр.,  8477 укр., 8830 укр.

18. Жила В. Бібліографія Михайла Г. Марунчака / Володимир Жила.  – Вінніпег, 1991. – 157 с. – (Бібліографія / Українська вільна Академія Наук; № 22).

        Шифр: 8641 укр., 4462 укр., 12605 укр.

19. І. Франко й франкіяна на Заході : Статті й матеріали з приводу століття народин, 1856 – 1956 / за ред. Яр. Рудницького. – Вінніпег : Видано засобами Фундації ім. Шевченка, 1957. – 230 с. : іл. – (Збірник Заходознавства / Українська Вільна Академія Наук; Т. 4 (2)).

        Шифр:  1594 укр. 8643 укр.

20. Книш Ю. Таємниця початкової Руси в Києві / Юрій Книш. – Вінніпег:   Накладом УВАН в Канаді, 1991. – 34 с.

        Шифр: 8609 укр.

21. Копач О. Наталена Королева / Олександра Копач. – Вінніпег, 1962. – 36 с. – (Література / Українська Вільна Академія Наук; ч. 8).

       Шифр: 8648 укр., 1752 укр., 8385 укр.

22. Марунчак М. Г. Дві декади зусиль і жертви: Додаток до другого вид. «The Ukrainian Canadians: A History» / Михайло Г. Марунчак. – Вінніпег: Накладом УВАН, 1982. – 32 с. : фот. (З бюлетеню «Історія наших днів» Історичної секції УВАН в Канаді).

      Шифр: 8614 укр.

23. Марунчак М. Г. Нація в боротьбі за своє існування: 1932 і 1933 в Україні і діяспорі / Михайло Г. Марунчак. – Вінніпег : Накладом УВАН в Канаді, 1985. – 141 с.

      Шифр: 8621 укр., 2879 укр.

24. Олеськів О. Про вільні землі / Осип Олеськів; ред. Михайло Г. Марунчак.  – Вінніпег, 1975. – 38 с. – (Джерела до історії українців Канади / Українська Вільна Академія Наук; Ч. 2).

      Шифр: 8628 укр., 1083 укр.

25. Рудницький Я. Б. Бернс і Шевченко / Ярослав Б. Рудницький; Українська  вільна академія наук. – Вінніпег, 1959. – 32 с. – (Slavistica; Ч. 35).

      Шифр: 8613 укр.

26. Рудницький Я. Шевченкіяна на Заході: Перше видання Шевченка на Заході  з нагоди сторіччя 1859 – 1959 / Ярослав Рудницький. – Вінніпег, 1959. – 80 с. – (Збірник Заходознавства / Українська вільна академія наук; Т. 6 (4)).

     Шифр: 8661 укр., 90 укр., 7537 укр.

27. Скоробогата Є.    Власні імена й загальні назви грецького походження в  «Метаморфозах» Овідія / Є. Скоробогата. – вид. 2. – Вінніпег: Накладом УВАН, 1966. – 16 с. – (Onomastica=Назвознавство / УВАН; Ч. 32 ).

      Шифр: 8534 укр., 3370 укр., 8610 укр., 8634 укр.

28. Слов’янські архіви в Канаді. І. Ольга Войценко. Колекції УВАН у Вінніпезі / Slavistica ; за ред. Яр. Рудницького. Ч. 71. – Вінніпег : Накладом УВАН, 1971. – 85, 16, 16, 16, 16, 32, 24, 16, 16, 24 с. (комплект 71 – 85).

        Шифр: 8568 укр.

29. Slavistica I – X : Праці Інституту слов’янознавства Української Вільної Академії Наук за ред. Я. Б. Рудницького. Ч. 1 – 10. – Авгсбург – Вінніпег, 1948 – 1951. – 30, 28, 23, 16, 36, 24, 30, 23, 48, 24 с. – (комплект).

             Шифр: 8561 укр.

30. Ukrainica Canadiana. 1953 / Compiled by J. B. Rudnyc’kyj and D. Sokulsky. – Winnipeg : Published by Ukrainian Free Academy of Sciences, 1954 – 1963. – 32, 30, 31, 28, 32, 32, 16, 27, 23, 32 c. (комплект). – (Серія: бібліографія. Ч. 1 – 10).

           Шифр: 8615 укр.

 

Видання УВАН у США:

31. Винниченко Володимир. Щоденник. Т. 1 : 1911 – 1920 / ред., вступ. ст. і примітки Г. Костюк. – Едмонтон; Нью-Йорк: Канадський інститут українських студій; Комісія УВАН у США для вивчення і публікації спадщини Володимира Винниченка, 1980. – 500 с. : іл.

             Шифр: 12249 укр.

32. Велика українська революція : (Матеріали до історії відновлення української державності) : Календар історичних подій за лютий 1917 року – березень 1918 року / Упоряд. Яків Зозуля; Українська Вільна Академія Наук у США; Комісія для устійнення фактів і дат української визвольної боротьби 1917 – 1920 років.  – вид. 2. – Нью-Йорк, 1967. – 112 с.

              Шифр: 4772 укр.

33. Гуменна Д. Минуле пливе в прийдешнє: Розповідь про Трипілля / Докія Гуменна. – Нью-Йорк: Видання Української Вільної  Академії наук у США, 1978. – 384 с.: іл. – (Серія: З нашого минулого / Українська вільна академія у США).

               Шифр: 2722 укр.

34. Десятиліття Української  Вільної Академії у США: 1950 – 1960. Нью-Йорк, 1961. – 32 с.: іл. – (Відбиток із вкладного листа газети «Свобода» № 91, 13 травня 1960 року).

               Шифр: 11216 укр.

35. Косач-Кривинюк О. Леся Українка. Хронологія життя і творчости / Ольга Косач-Кривинюк. – Нью-Йорк : Українська Вільна Академія Наук у США, 1970. – 923 с.

               Шифр: 12240 укр.

36. Українська революція: Документи 1919 – 1921 / Українська вільна академія наук у США; Ред. Т. Гунчак; заг. ред. Ярослав Білінський, Василь Омельченко, Олег Федишин. – Нью-Йорк, 1984. – 478 с. – (Джерела до новітньої історії України; Т. 2).

               Шифр: 856 укр., 5762 укр.

37. The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U. S. Vol. I  Fall., 1951 № 2. – 190 p.

                Шифр: 11812 укр.

38. Mykhaylo Drahomanov. A Symposium and Selected Writings / Compiled with the assistance of the Drahomanov Commission of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U. S. under the chairmanship of Professor Svitizor Drahomanov; Edit. by Ivan L. Rudnytsky. – New York, 1952. – 225 c.

                 Шифр: 7562 укр.

 

Провідний науковий співробітник                      Антонюк Т. Д.

Провідний бібліограф                                         Антонова В. Д.

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 3-й поверх, к. 302.
+38 (044) 288-1434
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)