Книги з бібліотеки Яна Снядецького у фондах відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства НБУВ

У відділі бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі – ІК НБУВ) в кількох колекціях зберігаються книги з власницькими знаками Яна Снядецького − професора математики, ректора Віленського університету. Книжкові знаки на книгах Я. Снядецького є пам’ятками, частиною історії книжкової культури України та залишаються предметом наукових досліджень і атрибуції. Електронна книжкова виставка ставить за мету ознайомити читачів з найбільш цікавими виданнями з бібліотеки Я. Снядецького та представити фотокопії різних книжкових знаків на книгах вченого. Книгознавчі матеріали електронної книжкової виставки будуть цікаві книгознавцям, історикам, математикам, астрономам та всім, хто цікавиться науковою та бібліотечною діяльністю вченого.

Ян Снядецький (28. VIII. 1756 р. (Жнін) – 21. XI. 1830 р. (Яшуни під Вільно) народився у містечку Жнін в міщанській родині шляхетського походження, що належала до гербу Леліва. Початкову освіту він здобув у Жнінській парафіяльній школі. Навчався в Ягелонському університету в Кракові. Удосконалювався у Геттінгені, Лейдені, Утрехті, Парижі, де в університеті вивчав математику під керівництвом Лапласа і Д’Аламбера. З 1781 р. він – професор математики і астрономії в Краківському університеті, де лекції читав польською мовою. З 1792 р. по 1803 р. був директором Краківської обсерваторії. Брав участь у національно-визвольному русі під керівництвом Тадеуша Костюшко. У 1803–1805 рр. жив у Франції, Італії. У 1805 р. повернувся до Кракова. У 1806–1825 рр. – професор Віленського університету, ректор (1807–1815 рр.); директор астрономічної обсерваторії. Член-кореспондент Петербурзької Академії наук (1811 р.). Ян Снядецький – найбільший польський астроном межі XVIII–XIX ст. Пропагував вчення Миколи Коперника. Ще до зняття заборони на виклад вчення М. Коперника він опублікував книгу про Коперника (1802 р.), яка сприяла поширенню геліоцентричної теорії світу. Систематично спостерігав астероїди, сонячні, місячні затемнення. Виконував обчислення положень сонця, місяця, планет. Незалежно від Генріха Ольберса відкрив (1802 р.) астероїд Паллада. Придбав нові інструменти для Віленської обсерваторії. На честь науковця названо кратер на місяці, астероїд 1262 Снядецький [1]. Ян Снядецький є одним з видатних представників польського Просвітництва. Його наукова, педагогічна та суспільна діяльність тісно пов’язана з університетом та обсерваторією у Вільно (Вільнюсі). Відмічені його чисельні наукові зв’язки з Петербургською академією та Кременецьким ліцеєм. Праці Я. Снядецького стосуються астрономії, математики, фізики, географії, філософії, педагогіки, літератури, мовознавства. Можливо відмітити такі відомі твори Я. Снядецького: «Rachunku algebraicznego teoria» (1783 р.), «Geografia, czyli opisanie matematyczne i fizyczne ziemi» (1804 р.), «Rozprawa o Koperniku» (1802 р.), «O rachunku losów» (1817 р.), «Trygonometria kulista analitycznie wyłożona» (1817 р.), «O pismach klasycznych i romantycznych», «Dziennik Wileński» (1819 р.), «Filozofia umysłu ludzkiego» (1821 р.).

Історію побутування видань з особистої колекції Я. Снядецького досліджувала книгознавець Т. Є. Мяскова. У статті «Бібліотеки Імп. Віленського університету та Імп. Віленської медично-хірургічної академії (історія заснування, шляхи надходження до фонду бібліотеки Імп. Університету Св. Володимира та подальша доля)» дослідниця стверджує, що до бібліотечного зібрання Університету Св. Володимира в Києві потрапила більша частина книг з Віленського університету та Віленської медико-хірургічної академії [2]. Видання з особистої колекції Я. Снядецького потрапили в бібліотеку Імп. Віленського університету ще до його закриття. Дослідниця робить висновок, що бібліотека Імп. Віленського університету на початку 30-х років XIX ст. стає універсальною за складом. У процесі формування її фондів відіграли значну роль подаровані приватні бібліотеки професорів Л. Боянуса та Я. Снядецького. У бібліотеці Віленського університету існував каталог книг, що належав математику та астроному Я. Снядецькому. У 1835 р. бібліотека Віленської медико-хірургічної академії отримала в дар колекцію колишнього ректора Віленського університету, члена-кореспондента Санкт-петербурзької академії наук Я. Снядецького: близько 700 томів книг XVI–XIX ст. латинською, польською, французькою, російською, німецькою, англійською мовами. За змістом це були книги з історії, філософії, класичної філології, теології, мовознавства, природничих наук.

У статті цієї ж дослідниці «Провенієнції на книгах з історико-культурного фонду «Віленська медико-хірургічна академія» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерело з вивчення історії формування фонду Наукової бібліотеки академії» зазначено, що ще одним великим надходженням до бібліотеки Віленської медико-хірургічної академії (ВМХА) був книжковий дар астронома, математика, професора Віленського університету Яна Снядецького. Книги, які передав Я. Снядецькій бібліотеці Віленської медико-хірургічної академії, мають чотири види власницьких знаків вченого. Найбільш поширеним є шрифтовий екслібрис у вигляді овальної печатки з написом «Z DARU ASTR. OBS. IANA SNIADECKIEGO 1830», дуже часто доповнений також рукописними екслібрисами − автографами дарувальника: «Joannis Sniadecki», «John Sniadecki», «Jean Baptiste Sniadecki». На багатьох примірниках книг є відразу кілька видів власницьких знаків Я. Снядецького. У статті представлено фото: «Автограф Я. Снядецького та шрифтовий екслібрис − печатка на книзі з бібліотеки ВМХА» [3].

Бібліограф М. В. Алєксєєнко в статті «Книги из коллекции Яна Снядецького в библиотеке Ришельевского лицея: к истории формирования лицейского собрания» дослідила видання, які зберігаються у фондах бібліотеки Одеського національного університету [4]. Авторка виявила та описала книжкові знаки польського науковця, зокрема овальні печатки з написом «Z DARU ASTR. OBS. IANA SNIADECKIEGO», рукописні екслібриси «Joannis Sniadecki», «John Sniadecki», «Jean Baptiste Sniadecki». Всі книги з овальною печаткою дару Я. Снядецького на титульній сторінці мають печатку «BIBLIOTH. ACADEM. VILNENSIS». У бібліотеці Ришельєвського ліцею було виявлено 20 видань у 29 томах з книжковими знаками бібліотеки Я. Снядецького.

Значна частина наукової спадщини Я. Снядецького дійшла до нашого часу в рукописному вигляді. Рукописи вченого, які зберігаються в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (ІР НБУВ, Ф. I, № 6168), досліджував математик та книгознавець Я. О. Матвіїшин в статті «Nieznane polonika w Centralnej Bibliotece Akademii Nauk USRR w Kijowie. I. Rękopisy Jana Śniadeckiego. II. Rękopisy Stefana Stubielewicza (Неизвестные польские документы в Центральной научной библиотеке АН УССР в Киеве)» [5]. Дослідник зазначив, що рукописи Я. Снядецького були привезені в Київ в XIX ст. у зв’язку з закриттям Віленської медико-хірургічної академії. У рукописному зібранні зберігаються фрагменти деяких ненадрукованих робіт Я. Снядецького, його кореспонденція, конспекти, різні нотатки. Більша частина рукописів становить собою чорнові та чистові варіанти надрукованих робіт. Хронологічно рукописи охоплюють краківській та віленський періоди діяльності Я. Снядецького. Тематично вони відносяться до проблем математики, астрономії, фізики, філософії, педагогіки, мовознавства, літератури, логіки, історії науки, архітектури, метеорології. Автор в своїй статті робить висновок, що рукописи Я. Снядецького не втратили інтересу для дослідників, оскільки їх тексти відрізняються від текстів надрукованих праць вченого. Значна частина цих рукописів Я. Снядецького згодом була передана до ЦДІА у Києві, а потім – до бібліотеки Вільнюського університету (разом з рукописними матеріалами Стефана Стобулевича, видатного фізика з Волині).

Матеріали наукових статей Т. Є. Мясковой, М. В. Алєксєєнко, Я. О. Матвіїшина важливі для подальших книгознавчих досліджень примірників видань з бібліотеки Я. Снядецького, атрибуції їх книжкових знаків.

Бібліографічні описи книг Яна Снядецького, які були передані до бібліотеки Віленської медико-хірургічної академії, містяться в документі з фондів Інституту рукопису НБУВ: «Книга для записывания поступающих cочинений в библиотеку Виленской Медико-хирургической Академии. Скоропис: 1833–1842. – 548 с.» (ІР НБУВ, Ф. 1. 6446).

Назви рукописів Я. Снядецького з бібліотеки Віленської медико-хірургічної академії надані в документі з фондів Інституту рукопису НБУВ: «Список рукописей, переданный из библиотеки Императорской Виленской Медико-хирургической академии в Университет Св. Владимира. Декабрь 1842. – 11 с.» (ІР НБУВ, Ф. VIII. 3399).

Книги Я. Снядецького у фондах Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка (ХДНБ) досліджувала книгознавець К. Д. Тараманова. Книгознавчі відомості щодо праць Я. Снядецького представлені дослідницею в книзі «Польська книга XVI−XVIII ст. у фондах Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка як джерело інформації про історію, культуру Польщі: Путівник по фонду». У фонді ХДНБ доробок вченого представлений працями: «Географія або математичний та фізичний опис Землі» (Sniadecki Jan. Geografia czyli opisanie matematyczne i fizyczne ziemi. Wilno, 1809. ХДНБ. № 707747) та «Різні твори» (Sniadecki J. Pisma rozmaite. Wilno, 1818−1822. ХДНБ. Т. 3. № 818254; Т. 4. № 818338) [6].

Книги авторства Я. Снядецького зберігаються у фондах відділу рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (далі – ЛННБУ): Śniadecki J. Pisma rozmaite. Wyd. 2. T. 1−4. Wilno: Zawadzki, 1818−1822. (III. ИД-13487); Pisma Jana Śniadeckiego o filozofii Kanta. w Krakówie: Wyciśniȩto w Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1821. (Лис-И-165.357); Śniadecki J. Jeografia czyli opisanie matematyczne i fizyczne ziemi. Wyd. 3. Wilno: Zawadzki, 1818. (ИД-ІІ-19230); Śniadecki J. Jeografia czyli opisanie matematyczne i fizyczne ziemi. Wilno: Zawadzki, 1809. (АСП–ІІ-12849); Śniadecki J. Jeografia czyli opisanie matematyczne i fizyczne ziemi. Warszawa: Druk. Piarów, 1809. (АСП–ІІ-12848); Śniadeck J. Korespondencja. Listy z Krakówa. T. I. 1780−1787. Kraków: PAU. Archiwum komisji do dziejów oświaty, 1932. (И-ІІІ-132934); Śniadecki J. Listy Jana Śniadeckiego w sprawach publicznych od roku 1788 do 1830 pisane z autografom. Poznań: Nakƚ. Zupański, 1878. (АСП-ІІІ-11891). Деяку книгознавчу інформацію про книжкові знаки на книгах Я. Снядецького з фондів згаданого відділу ЛННБУ надала нам знана львівська книгознавчиня Ірина Качур. Завдяки атрибуції цих книжкових знаків нам вдалося встановити, що книги Я. Снядецького раніше зберігались в музеї А. Петрушевича, львівських бібліотеках Руського народного дому, Академічного гуртка у Львові, бібліотеці В. Чернецького.

Біографії Я. Снядецького присвячені польські наукові праці: M. Baliński. Pamiętniki o J. Śniadeckim, jego życiu prywatnym i publicznym i dziełach jego. (Wilno, 1864–1865); M. Straszewski. J. Śniadecki. Jego stanowisko w dziejach oświaty i filozofii w Polsce. (Kraków, 1875); L. Świeżawski. J. Śniadecki. Jego życie i działalność naukowa // Życiorysy Sławnych Polaków. nr. 6. (Petersburg, 1898); S. Brzozowski. J. Śniadecki. Życie i dzieła // Książki dla Wszystkich. nr. 169. (Warszawa, 1904); S. Dür. O J. Śniadeckim // Wiedza Powszechna. (Warszawa, 1956); M. Chamcówna. J. Śniadecki // Universitatis Jagellonica. nr. 5. (Kraków, 1963).

Ян Снядецький сприяв становленню та розвиткові Кременецької гімназії, а згодом Кременецького ліцею (з 1819 р.). Саме Віленській університет опікувався навчальним процесом Кременецької гімназії та Кременецького ліцею. Я. Снядецький щиро турбувався про хід навчального процесу в гімназії та переймався долею кращих її викладачів [7]. Він подарував бібліотекам Кременецької гімназії та Кременецького ліцею примірники видань своїх книг. Про це свідчать книги з дарчими написами Я. Снядецького, які були досліджені у зазначених бібліотечних фондах. Нами проводилась робота з виявлення та атрибуції цих книжкових знаків на книгах Я. Снядецького. На електронній виставці представлено фото книг Я. Снядецького з автографами автора, які польський науковець подарував бібліотекам гімназії та ліцею в Кременці.

Для атрибуції дарчих написів Яна Снядецького на його книгах використовувались матеріали статті «Autograf» з першого тому Енциклопедії С. Оргельбранда, в якій надана друкована копія автографа Я. Снядецького [8]. Для виявлення авторства автографів Я. Снядецького на книгах із зазначених фондів НБУВ були задіяні матеріали з одеського альбому-каталогу «Книжкові знаки європейських бібліофілів у колекціях університетської бібліотеки» [9]. У каталозі представлені фотографії власницьких записів Я. Снядецького на книгах з фондів Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова: «Jean Baptist Sniadecki», «Joannis Sniadecki», «John Sniadecki». Для атрибуції автографів Я. Снядецького також залучались матеріали фонду Оссолінських з Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: фонд 5. опис 2. справа 1626. «Sniadecki Jan. List do Ksawerego Wiesilowskiego 1830. − 18.10.1830р. − 1 s.». Також були задіяні матеріали фондів Інституту рукопису НБУВ: Фонд XXIV, колекція історичних документів «Уманська збірка», де зберігається атрибутований автограф Я. Снядецького [10].

У загальному та природничому відділах бібліотеки Віленської медико-хірургічної академії, література якої зберігається у фондах відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій ІК НБУВ, виявлено 158 видань із власницькими знаками Яна Снядецького, поміж них – 75 книг із печаткою та автографом, 36 – з автографом, 47 – із печаткою.

Книги з приватної бібліотеки Я. Снядецького є цінними книжковими пам’ятками, які є зразком зібрання дослідника точних наук кінця XVIII – початку XIX ст. А книги його авторства містять унікальні книжкові знаки, які мають перспективи подальших книгознавчих досліджень.

 

Література:

  1. Снядецький Ян (29.VIII.1756 -21. XI.1830). Український астрономічний портал. С. 1. – URL: astrosvit.in.ua/astronomy-svitu/sniadetskyi-yan (дата звернення 15.03.2021).
  2. Мяскова Т. Є. Бібліотеки Імп. Віленського університету та Імп. Віленської медично-хірургічної академії (історія заснування, шляхи надходження до фонду бібліотеки Імп. Університету Св. Володимира та подальша доля) / Т. Є. Мяскова // Книжкові колекції, рідкісні видання та рукописи в сучасному науково-історичному просторі: матеріали конференції, присвяченої 85-річчю Музею книги Одеської державної наукової бібліотеки ім. М. Горького (Одеса, 25-27 вересня, 2007 р.). − Одеса, 2008. − С. 108−119.
  3. Мяскова Т. Є. Провенієнції на книгах з історико-культурного фонду «Віленська медико-хірургічна академія» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерело з вивчення історії формування фонду Наукової бібліотеки академії / Т. Є. Мяскова // Рукописна та книжкова спадщина України. − 2016. − Вип. 20. – С. 175−190.
  4. Алексеенко М. В. Книги из коллекции Яна Снядецкого в библиотеке Ришельевского лицея: к истории формирования лицейского собрания / М. В. Алексеенко // Вісник ОНУ. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. − Одеса, 2011. − Том 12, випуск 1/2 (5/6). − С. 177−196.
  5. Matwiiszyn J. Nieznane polonika w Centralnej Bibliotece Akademii Nauk USRR w Kijowie. I. Rękopisy Jana Śniadeckiego. II. Rękopisy Stefana Stubielewicza (Неизвестные польськие документы в Центральной научной библиотеке АН УССР в Киеве) / Jaroslaw Matwiiszyn (Я. Матвиишин) // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. – Warszawa, 1978. – T. 23. – № 2. – S. 449–464.
  6. Польська книга XVI−XVIII ст. у фондах Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка як джерело інформації про історію, культуру Польщі: Путівник по фонду / Уклад. К. Д. Тараманова. − Х, 2001. − 45 с.
  7. Ярмошик І. І. Сторінки історії Кременецької гімназії у висвітленні професора Варшавського університету Теодора Вежбовського. С. 3. − URL: www.stattionline. Org.ua (дата звернення 19. 03. 2021).
  8. Autograf // S. Orgelbrand. Encyklopedja Powszechna. − Warszawa: Wydawnictwo najwyźej zatwierdzonego towarzystwa odlewni czcionek i drukarni S.Orgelbranda synów, 1898. – T. I. − S. 607–610.
  9. Книжкові знаки європейських бібліофілів у колекціях університетської бібліотеки: альбом-каталог / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка; упоряд.:О. В. Полевщикова, М. В. Алєксєєнко, Г. В. Великодна; авт. передм. І. М. Коваль; відп. ред. М. О. Подрезова. − Одеса: Астропринт, 2017. − 164 с.
  10. Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : путівник / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т рукопису; ред. кол.: Л. А. Дубровіна (голова), Г. В. Боряк, Н. М. Зубкова [та ін.]; автори-уклад.: О. П. Бодак, О. С. Боляк, С. О. Булатова [та ін.]. − К., 2015. − 328 с.

Виставку підготувала н. с. Тетяна Якубова

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська, 62, 3-й поверх, приміщення № 307-3.
+38 (044) 234-02-45 (відділ)
+38 (044) 235-41-96 (пункт запису читачів)
Інститут книгознавства