Павло Григорович Тичина. До 130-річчя від дня народження

Павло Григорович Тичина

(23.01.1891–16.09.1967)

 

Це був справді небесний поет.

Здавалося, він не ходив по землі, а літав понад нею.

Літав, ледь торкаючись зором, душею, серцем всього сущого на ній.

Олексій Довгий

 

У 2021 році відзначається 130-років від дня народження визначного українського поета, літературознавця, державного і громадського діяча Павла Григоровича Тичини. Він – автор багатьох поетичних збірок, поем, художніх перекладів, літературознавчих, мовознавчих і публіцистичних праць, академік Академії наук УРСР, Герой Соціалістичної Праці, лауреат Державної премії СРСР та Державної премії УРСР імені Т. Г. Шевченка,  кавалер низки державних орденів і медалей.

В історію української літератури П. Г. Тичина увійшов як поет-новатор, який збагатив лексику, ритміку, музично-зображальні можливості української поезії, створив власний поетичний стиль, який отримав власну назву — «кларнетизм». Поезія Павла Григоровича музична, наповнена зоровими, слуховими та іншими образами. У ранній творчості поета мелодія слова наповнена музикою («Ви знаєте, як липа шелестить», «Де тополя росте…», «Що місяцю зіроньки кажуть ясненькі»). Відгуком на українську національну маніфестацію в Києві, що відбулася 19 березня 1917 р.,  є вірш П. Тичини «Гей, вдарте в струни, кобзарі…». Відгуком на початок національного відродження у той час є його дума «Ой, що в Софійському заграли дзвони, затремтіли…» (10 листопада 1917). Пам’яті київських студентів, котрі на початку 1918 р. загинули біля залізничної станції Крути, захищаючи Українську Народну Республіку, П. Тичина присвятив вірш «Пам’яті тридцяти».

 Вихід у світ першої збірки віршів П. Тичини «Сонячні кларнети» (1918) став знаковою подією в українській літературі. Видана за сприяння А. Ніковського, вона стала видатним явищем не лише в українській, але й у європейській поезії. Поетичні рядки видання пройняті вірою в життя, людину, в рідний народ. Ця книга відразу поставила 27-річного поета поруч із першорядними митцями українського відродження.

Поезія Павла Тичини попри всю її розмаїтість і популярність – явище надзвичайно цілісне. Вона є вираженням великої любові поета до України, її народу, мови, культури.

Його перу належить 15 поем, зокрема поема-симфонія «Сковорода», у якій провідні мотиви – пошуки славетним українським філософом особистої внутрішньої гармонії, його шлях до душевного прозріння. Це – лебедина пісня Павла Тичини і водночас книга його життя, адже працював він над нею, як з᾿ясувалося, упродовж кількох десятиріч, так до кінця і не завершивши. У поемі «Прометей» П. Тичина розкриває тему тоталітарного суспільства.

Павло Григорович – невтомний шукач нових форм поезії та експериментатор. Його ерудиція охоплювала суміжні з літературою види мистецтва – музику і живопис. Художня спадщина поета має велику цінність, займає вагоме місце у золотому фонді національної культури. Усе своє життя поет зазнавав тиску з боку влади, що позначилося на результатах його творчої діяльності. Чимало творів П. Тичина писав як на вимогу часу, так і під тиском обставин.

В умовах антиукраїнської політики поет був змушений йти на поступки комуністичній владі і створювати поезії в «партійно витриманому» стилі (збірки «Чернігів» (1931), «Партія веде», «Перемагать і жить!», «І рости, і діяти», «Зростай, пречудовий світе» та інші).

Друга світова війна посилила героїку поезій П. Тичини («Ми йдемо на бій», «Перемагать і жить!» (1941), «Похорон друга» (1942), «День настане» (1943) та інші). Після війни Павло Григорович часто зустрічався з воїнами-фронтовиками, товаришував із Сидором Ковпаком і створив поему «Руднєв і Ковпак». Низку поетичних збірок було видано за повоєнного часу: «Живи, живи, красуйся!», «І рости, і діяти» (1949), «Могутність нам дана» (1953), «На Переяславській Раді» (1954), «Ми свідомість людства» (1957), «Дружбою ми здружені» (1958), «До молоді мій чистий голос» (1959), «Батьківщині могутній», «Зростай, пречудовий світе» (1960), «Тополі арфи гнуть» (1963), «Срібної ночі» (1964), «Вірші» (1968) та інші.

Павло Тичина – автор численних наукових розвідок і статей, присвячених культурам народів СРСР. Відомо, що Павло Тичина постійно займався самоосвітою, був знавцем понад 20 іноземних мов. Він залишив велику спадщину як перекладач: переклав на українську мову багато творів письменників народів СРСР та кращі зразки світової літератури. Поету належить низка літературознавчих праць про Т. Шевченка, І. Франка, М. Коцюбинського, О. Довженка та інших письменників.

Незважаючи на згубний для творця вплив тоталітарної системи, він став одним із найвизначніших українських письменників у жанрах поезії, прози, публіцистики, а також літературної критики. Творчість Павла Тичини вивчається у середній школі, до неї повсякчас звертається широке коло читачів.

 

 

 

 

 

 

Матеріали до біобібліографії П. Г. Тичини

(з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського)

(1918–2021 рр.)

 

Бібліографічні записи систематизовано за розділами «Основні друковані праці Павла Тичини» і «Література про життя і діяльність Павла Тичини».

Розділ «Оcновні друковані праці Павла Тичини» містить бібліографічні описи праць письменника, які згруповано за хронологією, а в межах року за абеткою. У межах розділу виділено підрозділи: Зібрання творів П. Тичини; Вибрані твори; Окремі видання; Твори П. Тичини у перекладах на інші мови; Павло Тичина – перекладач; Видання за редакцією П. Тичини; Щоденники,  листування П. Г. Тичини.

Бібліографічні записи у розділі «Література про життя і діяльність Павла Тичини» систематизовано за хронологією, у межах року – окремі видання та публікації, вміщені у збірниках, періодичних, довідкових, енциклопедичних та монографічних виданнях. Окремі підрозділи: Вшанування пам'яті П. Г. Тичини; Бібліографічні посібники.

Після бібліографічного опису вказано шифри зберігання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. ВЗУ – відділ зарубіжної україніки; ВФМФ – відділ формування музичного фонду НБУВ; Арх. – архівний фонд. Включено літературу, видану упродовж 1927–2021 рр.

 

Зібрання творів П. Тичини

 

1. Твори : в 6 т. / Павло Тичина ; вступ. ст. акад. О. І. Білецького, с. 5–43; дереворити В. К. Стеценка. – Київ : Держлітвидав України, 1961–1962.

Т. 1. – 1961. – 399 с. : іл.

Т. 2. – 1961. – 331 с. : іл.

Т. 3. – 1961. – 267 с. : іл.

Т. 4 : [З літератур народів СРСР]. – 1962. – 499 с. : іл.

Т. 5 : [Публіцистика. Літературно-критичні статті]. – 1962. – 395 с.

Т. 6 : [Публіцистика. Літературно-критичні статті]. – 1962. – 415 с.

А122266/ 1–6

 

2. Зібрання творів : у 12-ти т. / П. Г. Тичина ; редкол.: О. Т. Гончар (голова) [та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Наук. думка, 1983–1990.

Т. 1 : Поезії. 1906–1934 / упоряд. та прим. О. І. Кудіна ; авт. вступ. ст. «В поколіннях я озвуся (Творчість Павла Тичини)» Л. Новиченка. – 735 с. : іл. портр.

Т. 2 : Поезії. 1938–1953 / упоряд. та прим. А. О. Ковтуненка. – 1984. – 663 с.

Т. 3 : Поезії. 1954–1967. – 1984. – 511 с. : 1 л. портр.

Т. 4 : Сковорода. Симфонія / ред. Л. М. Новиченко. – 1985. – 591 с. : іл.

Т. 5. Кн. 1 : Переклади. – 1986. – 591 с.

Т. 5. Кн. 2 : Переклади. – 1986. – 630 с.

Т. 6 : Переклади. – 1986. – 703 с. :  2 арк. іл., портр.

Т. 7 : Проза / ред. Л. М. Коваленко. – 1986. – 405 с. : портр.                    

Т. 8–10 : Наука. Критика. Публіцистика.

Т. 8. Кн. 1 : Статті, рецензії, доповіді, виступи / ред. М. Г. Жулинський. – 1986. – 492 с.

Т. 8. Кн. 2 : Статті, рецензії, доповіді, виступи 1943–1945 / ред. М. Г. Жулинський. – 1986. – 453 с. : портр.

Т. 9 : Статті, рецензії, доповіді, виступи 1946–1959 / ред. К. М. Сєкарєвої ; ред. тому С. В. Тельнюк. – 1987. – 701 с.

Т. 10 : Статті, рецензії, доповіді, виступи 1960–1967 / ред. тому В. М. Русанівський. – 1987. – 582 с.

Т. 11–12 : Щоденникові записи. Листи.

Т. 11 : Щоденникові і літературно-мистецькі записи. Підготовчі матеріали. – 1988. – 552 с.

Т. 12, кн. 1 : Листи. – 1990. – 485 с.

Т. 12, кн. 2 : Листи. Фольклорні записи. – 1990. – 480 с.

 В332664/1–12

 

Вибрані твори

 

3. Вибрані поезії / Павло Тичина. – Київ ; Харків :  Держлітвидав : Друк. ім. М. В. Фрунзе, 1939. – 88 с., 1 вкл. арк. іл. – (Шкільна бібліотека).

Во107854

 

4. Вибрані твори / Павло Тичина. – Київ ; Харків : Держлітвидав : Друк. ім. М. В. Фрунзе,1939. – 308, [12] с. : іл.

Во135619; Айзеншток № 6766; СКУ № 3269

 

5. Вибрані поезії / Павло Тичина. – Львів : Радян. письменник, 1940. – 104 с.

Ао47177

 

6. Вибрані поезії / Павло Тичина. – Київ : Держлітвидав, 1941. – 282, [10] с. : 1 вкл. арк., портр.

Во325805

 

7. Вибрані поезії / Павло Тичина ; ред. М. Рильський. – Москва : Радян. письменник, 1945. – 348 с. : портр.

Во345043

 

8. Вибрані твори : в 3 т. / Павло Тичина. – Київ : Держ. вид-во худож. літ. : Держлітвидав, 1946–1947.

Т. 1. – Київ : Держ. вид-во худож. літ.,1946. – 327 с.

Т. 2. – Київ : Держлітвидав, 1947. – 300 с.

Т. 3. – Київ : Держлітвидав, 1947. – 199 с.

А53518/2–3; СКУ № 14/1; РЛ 2551/3

 

9. Вірші й поеми / П. Тичина. – Київ : Радян. письменник, 1950. – 454, [6] с.

Во409871

 

10. Вибрані поезії / Павло Тичина. – Київ : Держлітвидав України, 1951. – 532 с. : портр.

Во438162

 

11. Вибрані поезії / П. Г. Тичина. – Київ : Радян. шк., 1952. – 240 с. :  портр. – (Шкільна бібліотека).

Во455717

 

12. Вибране / П. Г. Тичина. – Київ : Держлітвидав, 1954. – 291, [1] с., [1] арк. портр.

Во611132

 

13. Вибрані твори : в 3 т. / Павло Тичина ; вступ. ст. О. І. Білецького. – Київ : Держлітвидав України, 1957.

Т. 1 : Поезії. – 344 с. : портр.

Т. 2 : Поезії. – 344 с.

Т. 3 : Публіцистика. Літературно-критичні статті. – 552 с.

В303093/1–3; Айзеншток № 3681/1–3; Попов 9860–9862

 

14. Вибране / Павло Тичина. – Київ : Дніпро, 1966. – 395 с. : портр.

 Зі змісту: Лірика. Із ранніх творів. З книг: «Сонячні кларнети»; «Плуг»; «Вітер з України»; «Чернігів»; «Партія веде»; «Чуття єдиної родини»; «Сталь і ніжність»; «Перемагать і жить»; «І рости і діяти»; «Могутність нам дана»; «Ми свідомість людства»; «Зростай, пречудовий світе»; «Комунізму далі видні»; «Срібної ночі». Поеми: Похорон друга; Шевченко й Чернишевський.

Ао175657

 

15. Вибране. Поетичні твори / Павло Тичина ; вступ. ст. С. М. Шаховського «Слово ніжне, мужнє і мудре», с. 5–20. – Київ : Дніпро, 1969. – 367 с. : іл., 4 арк. іл., портр.

Ва93300

 

16. Вибрані твори / П. Г. Тичина ; [передм. О. Гончара]. – Київ : Дніпро, 1971.

Т. 1 : Вірші. – 393 с.

Т. 2 : Поеми та цикли. – 363 с.

Ао122540/1–2

 

17. Твори / П. Г. Тичина ; авт. вступ ст. С. В. Тельнюк ; портр. роботи худож. В. Я. Чебаника ; іл.: В. Ф. Голованов, Б. С. Куйбіда. – Київ : Молодь, 1976. – 238 с. : 8 арк. іл., портр. – (Шкільна бібліотека).

Ва286177

 

18. Твори : в 2 т. / Павло Тичина ; вступ. слово О. Гончара ; підгот. текстів та прим. О. І. Кудіна. – Київ : Дніпро, 1976.

Т. 1. – 415 с. : іл.

Т. 2. – 423 с. : іл.

В326737/1–2

 

19. Твори / П. Г. Тичина ; вступ. ст. С. В. Тельнюка. – Київ : Молодь, 1984. – 240 с. : іл. – (Шкільна бібліотека).

Арх 1984 Т–469 

 

20. Золотий гомін : вибрані твори / Павло Григорович Тичина ; вступ. ст., упоряд. та прим. С. А. Гальченка. – Київ : Криниця, 2008. – 608 с. : портр. – (Бібліотека Шевченківського комітету).

Ва703024

 

21. Вибране / Павло Тичина, Максим Рильський ; передм. і комент. Л. В. Ушкалова. – Харків : Фоліо, 2011. – 538 с. : портр. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури).

Ва735592

 

22. Вибрані твори : у 2 т. / Павло Тичина ; редкол.: Драч І. Ф. [та ін.]. – Київ : Укр. енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2011–2012. – (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії: вершини письменства).

Т. 1 : Вірші, поеми / редкол.: Зяблюк М. П. (голова) [та ін.] ; вступ. ст. А. Г. Погрібного ; уклад.: С. А. Гальченко, Ю. Г. Попсуєнко, Т. В. Сосновська. – 2011. – 606 с. : портр.

Т. 2 : Переклади / редкол.: Зяблюк М. П. (голова) та ін. ; уклад.: С. А. Гальченко, Ю. Г. Попсуєнко, Т. В. Сосновська. – 2012. – 605 с. : портр.

В353520/1–2

 

23. Вибране / Павло Тичина, Максим Рильський ; передм. і комент. Л. В. Ушкалова. – Харків : Фоліо, 2012. – 538 с. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури) (Шкільна бібліотека. Українська література).

Ва761243

 

24. Вибрані вірші / Павло Тичина, Максим Рильський ; передм. і комент. Л. В. Ушкалова. – Харків : Фоліо, 2013. – 156 с. – (Серія «Шкільна бібліотека української та світової літератури»).

Ва763513; Табачник Д. В./Ва2239

 

25. Вибране / Павло Тичина, Максим Рильський ; передм. і комент. Л. В. Ушкалова. – Харків : Фоліо, 2020. – 538 с. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури) (Шкільна бібліотека. Українська література).

Ва845439

 

Окремі видання

 

1918

 

26. Соняшні кларнети : поезії / П. Тичина. – Київ : Сяйво, 1918. – 62 с.

Вu2181

 

1920

 

27. Замість сонетів і октав / П. Г. Тичина. – Київ : Друкар, 1920. – 29, [2] с.

Bu4839; Вu9031

 

28. Плуг / П. Г. Тичина. – Київ : Друкар, 1920. – 48 с. – Вид. в одній оправі з кн.: Тичина П. Г. Вітер з України : поезії.

Bu7500; Bu9030

 

29. Плуг / П. Г. Тичина. – 3-тє вид. – Київ : Держвидав України, 1920. – 48 с.

Аu3228

 

30. Сонячні кларнети / П. Г. Тичина. – 2-ге вид. – Київ : Друкар, 1920. – 67, [5] с. – Вид. в одній оправі з кн.: Тичина П. Г. Вітер з України : поезії.

Au7505; Аu16132

 

1921

 

31. В космічному оркестрі / Павло Тичина. – Харків : Всеукрлітком, 1921. – 16 с.

Аu316

 

1922

 

32. Золотий гомін : поезії : (зб. збірок) / П. Тичина. – Львів ; Київ : з накладом вид. спілки «Нові шляхи», 1922. – 104 стовпці. – (Новітня бібліотека ; ч. 42).

Во300194; УНД № 776

 

1923

 

33. В космічному оркестрі / Павло Тичина. – 2-ге вид. – Львів : Нова культура, 1923. – 8 с.

Во348848; Попов 9856

 

1924

 

34. Вітер з України : поезії / П. Г. Тичина. – [Харків] : Червон. шлях, 1924. – 86 с. – Вид. в одній оправі з кн.: Тичина П. Г. Сонячні кларнети; Тичина П. Г. Плуг.

Bu6033; Вр1907

 

35. Живем комуною : поема / П. Г. Тичина. – [Харків] : Червон. шлях, [1924]. – 14 с.

Вu6032

 

1925

 

36. Живем комуною : поема / П. Г. Тичина. – [Харків] : Червон. шлях, [1925]. – 14 с.

В213105; Вр1908; Микитенко І./Р45

 

37. Плуг : [Вірші] / П. Г. Тичина. – Вид. 3-тє. – Київ : Держвидав України, 1925. – 45, [3] с.

Аu3228; Ар662; Аu25203

 

38. Сонячні кларнети / П. Тичина. – Вид. 3-тє. – Харків : Держвидав України, 1925. – 66 с.

Ар661

 

1927

 

39. Плуг : поезії / П. Г. Тичина. – Вид. 4-те. – Київ : Держвидав України, 1927. – 46, [2] с.

Аu5065

 

1929

 

40. Надходить літо : вибр. поезії / Павло Тичина. – Київ : Б-ка газ. «Пролетар. Правда», 1929. – 45 с.

Аu5377/30

 

 41. Поезії / П. Г. Тичина. – Вид. 2-ге. – [Харків] : Держвидав України, 1929. – 164, [6] с. : іл., портр.

Аu7769; Ао49545

 

1930

 

42. На майдані / Павло Тичина. – Харків : Укр. робітник, 1930. – 32 с.

Аu9613

 

1931

 

43. Чернігів / П. Тичина. – [Харків] : ДВОУ ; ЛІМ, 1931. – 32 с.

РЛ № 934; Попов 9884

 

1932                                                                

 

44. Поезії / П. Г. Тичина. – Вид. 3-тє. – Харків : [ДВОУ] ; Літ. і мистецтво, 1932. – 180 с.

Аu24665; Ао102618

 

1934     

 

45. Партія веде : [пісні, пеани, гімни] / П. Тичина ; ред. А. Панів. – Київ : Радян. літ., 1934. – 54, [5] с. : портр.

 Ао101592; А70098; А65636

 

46. Партія веде : [поезії] / П. Тичина ; ред. Д. Галушко. – Харків : [ДВОУ] ; «Літ. і мистецтво», 1934. – 14, (2) с. – (Працюй ударно – відпочивай культурно ; серія № 3).

А69491

 

1935

 

47. Партія веде : [пісні, пеани, гімни] / П. Тичина. – Київ ; Харків : Держлітвидав, 1935. – 56 с. : портр. – (Бібліотека художньої літератури).

А87357

 

1936

 

48. Партія веде : [пісні, пеани, гімни] / П. Тичина. – Харків : Держлітвидав, 1936. – 53 [3] с. – (Бібліотека читача-початківця).

Ао102437

 

1938

 

49. Пісня молодості / Павло Тичина. – Київ : Молодий більшовик, 1938. – 56 с. : іл. – (Шкільна бібліотека).

Ао31395

 

50. Чуття єдиної родини / Павло Тичина. – Київ : Держлітвидав, 1938. – 114 с. : іл.

Ао12020; Ао15887

 

1939

 

51. Григорій Сковорода : вступ. слово на урочистому вечорі в Держ. Київ. ун-ті 19 ХІ. 1939 р. / П. Тичина. – Київ, 1939. – 51 с.

Во360338

 

52. Коцюбинський М.  Сміх : інсценізація П. Тичини. – Київ :  Держлітвидав, 1939. – 18 с.

Ао35048

 

1940

 

53. Федькович у повстанця Кобилиці / П. Тичина ; ред. О. Ольховик. – [Одеса] : ЦК ЛКСМУ : Дитвидав, 1940. – 16 с.

Арх. 84384

 

1941

 

54. Магістралями життя : ст. та промови / Павло Тичина. – Київ : Радян. письменник, 1941. – 160 с. : портр.

Во328426; BUO 355

 

55. Сталь і ніжність. Поезії / дереворити худож. О. Рубана. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1941. – 136 с. : портр.

Ао50726

 

1942

 

56. Перемагать і жить! : поезії. / Павло Тичина. – [Б. м.] : Спілка радян. письменників України, 1942. – 28 с. – (Фронт і тил ; № 45).

Ао148727

 

57. Тебе ми знищим – чорт з тобою / Павло Тичина. – Уфа : Спілка радян. письменників України, 1942. – 27 с.

Попов 9882

 

1943

 

58. Геть брудні руки від України / П. Тичина ; ред. О. Білоус. – [Київ] : Укрвидав ЦК КП(б)У, 1943. – 14 с.

АUО 187

 

59. Похорон друга / П. Тичина. – М. : Укрвидав ЦК КП(б)У, 1943. – 14 с.

АUO 177; Ао59306

 

60. Творча сила народу : статті / П. Тичина ; ред. Н. Рибак. – Уфа : Спілка радян. письменників України, 1943. – 184 с.

ВUO 332; Попов 17158

 

1944

 

61. Івасик-Телесик : віршов. казка / П. Тичина ; мал. В. Литвиненка. – Київ ; Харків : Укрдержвидав, 1944. – 16 с.

Попов 10313

 

62. Перемагать і жить / Павло Тичина. – М. : Укрвидав ЦК КП(б)У, 1944. – 199 с. : портр.

Ао62690

 

63. Сирітка / П. Тичина. – Київ ; Харків : Держвидав України, 1944. – 14 с. : іл.

АUO 114

 

1945

 

64. Поезії (1941–1944) / П. Тичина. – Київ ; Харків : Укрдержвидав, 1945. – 128 с.

Ао66295

 

65. Похорон друга / П. Тичина. – Київ ; Харків : Укрдержвидав, 1945. – 12  с.

Ао64577

 

1947

 

66. Світи, наше сонце / Павло Тичина ; мал. О. Довгаля. – Київ : Молодь, 1947. – 64 с. : іл.

Во365764

 

1948

 

67. Благородна місія сільської інтелігенції / П. Тичина. – Київ : Укрполітвидав, 1948. – 13 с.

Во377462

 

1949

 

68. Живи, живи, красуйся! / П. Тичина. – Київ : Держ. вид-во худож. літ., 1949. – 20 с.

Во401971

 

69. І рости і діяти : поезії / П. Г. Тичина. – Київ : Держлітвидав України, 1949. – 198 с. : 1 арк. портр.

Ао109925; СКУ №756; Попов 9866

 

1950

 

70. Вірші й поеми / П. Тичина. – Радян. письменник, 1950. – 454, [6] c.

Во409871

 

71. Державний гімн Української Радянської Соціалістичної Республіки : для двоголосого хору з супровод. фортепіано / текст Павла Тичини і Миколи Бажана ; музика групи композиторів під керівництвом А. Д. Лебединця. – Київ : Мистецтво, 1950. – 3 с.

Попов 11185

 

72. В армії Великого Стратега : ст. і виступи / П. Г. Тичина. – Київ : Радян. письменник, 1952. – 487 [5] с. – Бібліогр.: с. 483–488.

Во468744; Попов16525

 

73. Пароплав «Мичурин» в Індії / П. Г. Тичина. – Київ : Радян. письменник, 1952. – 13 с.

Ао124145; СКУ № 758

 

1953

 

74. Могутність нам дана / П. Тичина. – Київ : Держлітвидав, 1953. – 216 с.

Ао129554

 

1954

 

75. Вірші / П. Г. Тичина. – Київ : Радян. шк., 1954. – 79 с. – (Шкільна бібліотека).

Арх 1954 Т–469

 

76. На Переяславській Раді / П. Тичина. – Київ : Молодь, 1954. – 76 с. : 1 вкл. арк.

Во601432

 

77. Шевченко й Чернишевський : драм. поема, поезії / Павло Тичина. – Київ : Радян. письменник, 1954. – 118 с.

Ао132076

 

1955

 

78. Патріотизм у творчості Мажита Гафурі / П. Г. Тичина ; Т-во для поширення політ. та наук. знань УРСР. – Київ, 1955. – 35 с.

Во636473; Айзеншток № 10143/17

 

1956

 

79. Іван Франко – непримиренний борець проти українського буржуазного націоналізму / П. Тичина ; Т-во для поширення політ. і наук. знань УРСР. – Київ, 1956. – 19 с.

Во647530; Айзеншток № 7641

 

1957

 

80. Ми свідомість людства : поезії / П. Тичина. – Київ : Радян. письменник, 1957. – 102 с.

Ао142772; Білодід І. К. № 1442      

 

1958

 

81. Дружбою ми здружені / П. Тичина. – Київ : Держлітвидав, 1958. – 48 с.

Во711660

 

1959

 

82. До молоді мій чистий голос : поезії / П. Тичина. – Київ : Молодь, 1959. – 108 с.

Ао147149

 

1960

 

83. Батьківщині могутній : [вірші] / П. Тичина. – Київ : Держлітвидав, 1960. – 190 с. : портр. – (Декада української літератури та мистецтва).

Ао151128; Білодід І. К. № 1737

 

84. Зростай, пречудовий світе : поезії / П. Тичина. – Київ : Радян. письменник, 1960. – 82 с.

 Ао151679

 

1961

 

85. Комунізму далі видні : [зб. поезій] / Павло Тичина. – Київ : Держлітвидав України, 1961. – 60, [2] с. : іл.

Ао155062

 

86. Сила «Кобзаря» : [доп. на Наук. сесії Ін-ту укр. літ. АН УРСР, присвяч. сторіччю з дня виходу в світ 1-го вид. «Кобзаря»] / П. Тичина. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1961. – 23 с. – (Видатні діячі культури про Т. Г. Шевченка).

Ао152767

 

1963

 

87. На «суботах» М. Коцюбинського : [вірші, стаття] / П. Г. Тичина. – Київ : Молодь, 1963. – 47, [4] с.

Ао164693

 

88. Тополі арфи гнуть : вибране / П. Тичина. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1963. – 263 с.

Ао163306

 

1964

 

89. Срібної ночі : [вірші і поема] / Павло Тичина. – Київ : Дніпро, 1964. –141, [2] с. : портр.

Ао168571

 

1966

 

90. Людині гімн … : поезії / П. Тичина ; [вступ. ст.: С. Шаховський «З глибин і верховин», с. 3–17]. – Київ : Дніпро, 1966. – 199 с. : портр.

Ао178886

 

1967

 

91. Золотий гомін : поезії : (збірка збірок) / Павло Тичина. – [Б. м.] : Життя і Шк. – 1967. – 93, [1] с. : іл., портр. – (Шкільна бібліотека).

ВЗУ 2823 укр.

 

1968

 

92. Арфами, арфами … : [поезії] / Павло Тичина ; іл. Н. Денисової. – Київ : Дніпро, 1968. – 94, [1] с. : іл.

Ва71843

 

1969

 

93. Подорож до Іхтімана : поема : [з рукоп. спадщини] / П. Г. Тичина ; [післямова «Фінал». Фрагменти з книги «Поліфонія Павла Тичини», с. 95–120 та прим. З. Гончарука]. – Київ : Радян. письменник, 1969. – 125 с. : іл.

Ао190405

 

1970

 

94. В серці у моїм … : вірші та поеми : із ненадрук. й призабутого / П. Г. Тичина ; [вступ. ст. Л. Новиченка «З потоку десятиліть», с. 5–35]. – Київ : Дніпро, 1970. – 303 с. : іл., [1] л. портр. – Бібліогр. в прим.: с. 291–299.

Ао194559; Попов 17005

 

1971

 

95. Безсмертне Леніна ім'я : поезії / П. Г. Тичина ; упоряд. та передм. І. Ільєнка. – Київ : Молодь, 1971. – 143 с. : іл.

Ао262088; Ао196043

 

96. Квітни, мово наша рідна : [праці та поетич. твори про укр. мову] / П. Г. Тичина ; упоряд. та комент. Г. М. Колесника ; відп. ред. та авт. вступ. ст. «Золота арфа укр. слова» І. К. Білодід ; за ред. М. Л. Мандрика ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – Київ : Наук. думка, 1971. – 207 с. : іл., 1 л. портр.

Ао197223; Айзеншток № 6163

 

97. Сковорода : симфонія / П. Г. Тичина ; [редкол.: Н. М. Новиченко (голова) [та ін.] ; вступ. ст.: Ст. Тельнюк «Перед очима душі», с. 5–47 ; гравюри на дереві Ю. Г. Логвина]. – Київ : Радян. письменник, 1971. – 403 с. : іл.

Ао197933; Айзеншток № 2221

 

1972

 

98. Пеан дружбі : поезії / П. Тичина, М. Ісаковський, В. Маяковський [та ін.] ; упоряд. В. Г. Струтинський ; пер. А. Малишко [та ін.]. – Київ : Молодь, 1972. – 221 с.

Ао199687

 

1973

 

99. З минулого – в майбутнє : ст., спогади, нотатки, начерки, інтерв’ю / П. Тичина ; упоряд. та прим. С. Тельнюка. – Київ : Дніпро, 1973. – 344 с., 4 арк. іл.

Ва222965; Айзеншток № 5277

 

1974

 

100. Читаю, думаю, нотую : (ст., нотатки, рец., інтерв’ю) / П. Г. Тичина ; упоряд., підгот. текстів та приміт. С. Тельнюка. – Київ : Радян. письменник, 1974. – 187 с. : 6 л. іл.

Ва245255

 

101. Юності непереможний дух : поезії / П. Г. Тичина ; авт. вступ. ст. Б. Олійник. – Київ : Молодь, 1974. – 263 с. : іл. – (Поетична бібліотека комсомольця).

Ва251952

 

1975

 

102. Живи, живи, красуйся : [вибрані поезії] / П. Г. Тичина ; упоряд. Г. Донця. – Київ : Дніпро, 1975. – 190 с. : іл.

Ао208065

 

103. Клятва: Павло Тичина, Микола Бажан, Володимир Сосюра : [зб. віршів] / худож. В. Я. Савадов. – Київ : Дніпро, 1975. – 111 с. : мал.

Зі змісту: «Ми йдемо на бій» / П. Тичина. – С. 7–9; «Я утверждаюсь» / П. Тичина. – С. 85–89.

Ао208915

 

1976

 

104. Народні пісні в записах Павла Тичини / упоряд., і прим. В. І. Суржа ; авт. вступ. ст. О. А. Правдюк. – Київ : Муз. Україна, 1976. – 175 с. – (Українські народні пісні в записах письменників).

Ва274853; Довженко В.Д. № 76

 

105. Я тобі дарую пісню : зб. поезій / П. Тичина, В. Сосюра, М. Шаповал [та ін.] ; пер. П. Скунць [та ін.]. ; упоряд. та прим. Д. М. Федаки ; післям. Ю. І. Балега, Д. М. Федака «Вогнем єднання гартована» ; іл. О. І. Мікловда. – Ужгород : Карпати, 1976. – 216 с. : іл.

СКУ № 1150

 

1977

 

106. Поезії / П. Тичина. – Київ : Радян. письменник, 1977. – 253, [6] с. : портр. – (Бібліотека поета).

Ао215390

 

1978

 

107. Гімн Української Радянської Соціалістичної Республіки / текст Павла Тичини і Миколи Бажана ; ред. Л. В. Левітова ; музика авт. кол. під керівництвом Антона Лебединця. – Київ, 1978. – 8 с. : ноти.

Зі змісту: «Живи. Україно, прекрасна і сильна …» / П. Тичина. – С. 3.

Арх 1978 Г–484

 

1980

 

108. Партія веде : пісні, пеани, гімни / П. Тичина. – Київ : Радян. письменник, 1980. – 94 с. : портр., іл.

Ао225896

 

109. Похорон друга : поема / П. Тичина. – Київ : Дніпро, 1980. – 29 с.

Ва348765

 

1981

 

110. Про мистецтво і літературу : збірник / П. Г. Тичина ; упоряд., вступ. ст. та прим. Л. М. Коваленка. – Київ : Мистецтво, 1981. – 285, [2] с. – (Пам’ятки естетичної думки).

Ао227988

 

111. Я єсть народ … : поезії / П. Г. Тичина. – Київ : Дніпро, 1981. – 287 с. : портр.

Ва359357

 

1986

 

112. Цвіт в моєму серці : вірші та поеми для серед. та ст. шк. віку / П. Г. Тичина ; упоряд. та авт. передм. С. Тельнюк ; худож. Ю. Чеканюк. – Київ : Веселка, 1986. – 138, 3 с. : іл.

Арх 1986 Т–93

 

1987

 

113. Революція іде : поезії / Т. Г. Тичина ; упоряд. О. І. Шпильової. – Київ : Дніпро, 1987. – 191 с. : іл.

Вс25374

 

114. Чуття єдиної родини : мовами народів СРСР / П. Г. Тичина. – Київ : Дніпро, 1987. – 126 с. : мал.

Ао245793

 

1990

 

115. Сонячні кларнети : поезії / П. Г. Тичина. – Київ : Дніпро, 1990. – 399 с.

Ва518981

 

1991

 

116. Десь на дні мого серця : поезії / П. Г. Тичина ; упоряд. Д. А. Головко. – Київ : Радян. письменник, 1991. – 221 с.

Ва531560

 

1993

 

117. Панахидні співи : поезії / Павло Тичина ; упоряд., публ. та ст. С. З. Лущика. – Одеса : Хайтех, 1993. – 114 с.

Ва561583

 

2000

 

118. Ранні збірки поезії Павла Тичини = The complete early poetry collections of Pavlo Tychyna / П. Г. Тичина ; авт. пер., передм. від перекладача і прим. М. Найдан ; авт. передм. В. Неборак ; ред. М. Прихода. – Львів : Літопис, 2000. – 430 с. – Текст укр. та англ.

Ва602648

 

2001

 

119. Лавріненко Ю. Розстріляне відродження : антологія, 1917–1933 : поезія – проза – драма – есей / Ю. А. Лавріненко ; підгот. тексту, фахове ред. і передм. М. К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2001. – 794 с.

Зі змісту: Павло Тичина:[нарис, вірші]. – С. 18–57.

Ва615610

 

2002

 

120. Лірика / Павло Тичина ; передм. І. Драча «Як співає соловейко, або Інтим поета» ; іл. А. Чебикіна. – Київ : Дан, 2002. – 85 с. : іл.

Ва785377

 

2003

 

121. Розстріляне відродження : антологія, 1917–1933 : поезія – проза – драма – есей / Ю. А. Лавріненко ; упоряд., передм., післямова Ю. Лавріненко. – 2-ге вид. – Київ : Просвіта, 2003. – 984 с. : іл.

Зі змісту: Павло Тичина, 1891–1967: [нарис, вірші]. – С. 17–60.

Ва641646

 

2007

 

122. Кива О. П. Твори для голосу та камерного оркестру [Ноти] : в 3 зошитах. Зошит. 3. Три поеми для баритона та камерного оркестру на вірші Павла Тичини / Олег Кива. – Камерна кантата № 3 для сопрано (народний голос) та камерного оркестру на вірші Павла Тичини / вступ. ст. Г. Є. Луніна. – Київ : Муз. Україна, 2007. – 95 с.

ВФМФ  2007/К–382

 

2008

 

123. В іншому світлі : антологія укр. літ. в англомов. пер. В. Ткач і В. Фиппс та в театр. дійствах мистец. групи «Яра» / упоряд., ред., авт. вступ. слова та біогр. довідки О. Лучук ; передм. Н. Пилип̕юк. – Львів : Срібне слово, 2008. – 790, XVI с. : фотоіл. – Укр., англ.

Зі змісту: Павло Тичина. – С. 84–95.

Вс45255

 

124. Золотий гомін : вибр. твори / П. Г. Тичина ; вступ. ст., упоряд. та прим. С. А. Гальченка. – Київ : Криниця, 2008. – 608 с. – (Серія «Бібліотека Шевченківського комітету»).

Ва703024

 

125. Крути : зб. у пам’ять героїв Крут / упоряд.: О. і Н. Зінкевичі ; передм. О. Зінкевич. – Київ : Смолоскип, 2008. – 422 с. : фотоіл.

Зі змісту: Пам’яті тридцяти; Зразу ж за селом / П. Тичина. – С. 293–294.

Ва691905

 

2011

 

126. Послав я в небо свою молитву : вибране : до 120-річчя поета : [поезії] / Павло Тичина ; упоряд. Т. Сосновська ; мал. В. Франчук. – Київ : АДЕФ-Україна, 2011. – 137, [1] с. : іл.

Вс52147

 

2013

 

127. До кого говорить? : вірші на щодень / Павло Тичина. – Київ : АДЕФ- Україна, 2013. – 31 с. : портр.

Р123431

 

128. Лірика / Павло Тичина ; упоряд. Т. М. Панасенко. – Харків : Фоліо, 2013. – 253 с. : іл.

Ао272379

 

129. Любая, милая … : інтимна лірика : вірші на щодень / Павло Тичина. – Київ : АДЕФ-Україна, 2013. – 32 с.

Р123432

 

2015

 

130. Грінченко Б. Д. Ще не вмерла Україна : патріот. поезії / Б. Грінченко, П. Тичина, М. Рильський. – Харків : Фоліо, 2015. – 30, [1] с. – (Патріотична бібліотека).

Р128604

 

131. Лавріненко Ю. Розстріляне відродження : антологія, 1917–1933 : поезія – проза – драма – есей / упоряд., передм., післямова Ю. Лавріненка ; [післямова та ред. Є. Сверстюка]. – 7-ме вид. – Київ : Смолоскип, 2015. – 973 с.

Зі змісту: Павло Тичина,1891–1967: [нарис, вірші, з щоденника]. – С. 17–59.

Ва799622

 

132. Ранній Тичина : [твори 3-х перших зб. та неопубл. вірші] / Павло Тичина ; передм. К. Смаглій. – Київ : АДЕФ-Україна, 2015. – 112 с.

Ва789581

 

133. Розстріляне Відродження : поезія та проза / Павло Тичина [та ін.] ; упоряд. Ганна Копилова ; ред. Л. Таран. – Київ : Основи, 2015. – 151 с. : іл.

Зі змісту: Павло Тичина, 1891–1967: [нарис, вірші].  – С. 4–15.

Ва836636

 

2018

 

134. Вірші / Павло Тичина. – Харків : Фоліо, 2018. – 125, [1] с.  

Зі змісту: «Гаї  шумлять»; «Світ в моєму серці»; «Я стою на кручі»; «Гаптує дівчина»; «А я у гай ходила»; «На стрімчастих скелях»; «Скорбна мати»; «По блакитному степу»; «Хор лісових дзвіночків»; «На майдані»; Із циклу «Сотворіння світу»; «Ронделі»; «Ходить Фауст»; «Осінь така мила»; «Харків»; Поезії 1907–1926 (Поза збірками); «Ви знаєте, як липа шелестить»; «Свобода, рівність і любов»; «Прорив».

Ао274659

 

2019

 

135. Не бував ти у наших краях! : вибрані твори / П. Тичина. – Київ : Знання, 2019. – 255 с. – (Скарби ; 2019, № 7).

Ао275836

 

136. Соняшні кларнети. 1914–1920 : [збірка] / П. Г. Тичина ; авт. передм. С. Прудивус ; іл. Д. Гриценко. – Вінниця : Твори, 2019. – 108, [1] с. : іл.

Вс66879

 

 

Твори П. Тичини у перекладах на інші мови

 

137. Избранные стихи : пер. с укр. / Павло Тычина ; авториз. пер. с укр. под ред. А. Гатова. – Харьков : Гос. изд-во Украины, 1927. – 144, [6] с. : портр.

Аu5073; Айзеншток № 7510; Микитенко І. /Ао149

 

138. Стихи : пер. с укр. / Павло Тычина. – М. : Гос. изд-во худож. лит., 1934. – 45 с.

А72231

 

139. Избранные стихи : пер. с укр. / Павло Тычина ; под ред. Н. Брауна. – М. : Гослитиздат, 1940. – 192 с. : портр.

Ао47635

 

140. Лирика : пер. с укр. / П. Тычина ; под ред. Б. Турганова. – М. : Правда, 1941. – 48 с. – (Библиотека «Огонек» ; № 1).

Ао50496

 

141. Мы истребим тебя – и черт с тобою / П. Тычина ; пер. с укр. Б. Турганова. – [Уфа] : Изд-во Союза сов. писателей Украины, 1942. – 28 с. – (Фронт и тыл. Библиотека Союза советских писателей Украины).

Попов 9867

 

142. Отплатим за все! : стихи : пер. с укр. / П. Тычина ; под общ. ред. Б. Турганова. – М. : Гослитиздат, 1943. – 32 с.

АUO 136

 

143. Избранное : в пер. с укр.  / П. Тычина ; под ред. А. И. Белецкого, Б. А. Турганова ; вступ. ст. А. И. Белецкого. – М. : Гослитиздат, 1946. – 406 [2] с. : портр.

Во359616; Во355824; Попов 9865

 

144. Избранное : в пер. с укр.  / П. Тычина. – М. : Совет. писатель, 1948. – 207 [5] с. : портр.

Во387226; СКУ 2176

 

145. Вибір поезій / П. Тичина. – Єреван : Держвидав, 1950. – 152 с. : портр. – Вірм.

Во688133

 

146. Дударик : сказка / П. Тычина ; пер. с укр. Т. Волгиной ; рис. Д. Шавыкина. – Киев : Молодь, 1950. – 16 с. : ил.

Попов 10314

 

147. Жить, трудиться и расти : стихотворения : пер. с укр.  / П. Тичина. – М. : Худож. лит., 1950. – 340 с.

Во417337; СКУ № 2114

 

148. В армии Великого Стратега : ст. и выступления : пер. с укр. [на лит. и полит. темы] / П. Г. Тычина. – Киев : Радян. письменник, 1951. – 328 с. – (Декада украинского искусства и литературы).

Во440967; Попов 8391

 

149. За Сталина, за Родину, за мир! : стихи : пер. с укр. / П. Тычина. – М. : Совет. писатель, 1951. – 127 с.

Ао119040; Попов 9863

 

150. Избранные произведения : пер. с укр. / П. Тычина ; под. ред. Н. Ушакова. – Киев : Гос. изд-во худож. лит. УССР, 1951. – 352 с. : портр.

Во436961

 

151. Стихи : пер. с укр. / Павло Тычина. – М. : Правда, 1951. – 40 с. : портр.  – (Библиотека «Огонек» ; № 5).

Ао120119; Попов № 9879

 

152. Стихотворения / П. Тычина ; пер. с укр. – М. : Гослитиздат, 1957. – 302 с. : 1 л. портр. – (Библиотека советской поэзии).

Ао141933; Попов № 9881, № 17200; СКУ № 765

 

153. Мы – совесть человечества : стихи : пер. с укр.  / П. Тычина. – М. : Совет. писатель, 1959. – 102 с.

Ао148807

 

154. Избранное : пер. с укр. / П. Тычина ; вступ. ст. Л. Озерова. – М. : Худож. лит., 1965. – 247 с. : портр.

Ао172165

 

155. Избранная лирика / П. Тычина ; пер. с укр. Л. Озерова. – М. : Молодая гвардия, 1967. – 32 с. – (Библиотечка избранной лирики).

Ао178561

 

156. В серебряную ночь. Стихотворения и драматическая поэма : пер. с укр.  / П. Тычина. – М. : Совет. писатель, 1968. – 144 с. : ил.

Ао185463; Ао185748

 

157. Избранные произведения : в 2 т. :  пер. с укр. / П. Тычина ; вступ. ст. и общ. ред. Л. Озерова. – М. : Худож. лит., 1971.

Т. 1: Стихотворения и поэмы. [1907–1939]. – 383 с. : іл., портр.

Т. 2: Стихотворения и поэмы. [1940–1967]. – 383 с. : іл., портр.

В321331/1–2

 

158. Стихотворения и поэмы  / П. Тичина ; вступ. ст. Л. Н. Новиченко ; сост. : Л. П. Тычина, Б. Л. Корсунская ; ред. поэт. пер.: Н. Л. Браун, П. В. Жур. – Л. : Сов. списатель, 1975. – 710 с. – (Библиотека поэта. Основана М. Горьким. Большая серия ; Второе издание).

Ва260210 ; Ва262631

 

159. Чуття єдиної родини. В перекладі на мови народів  СРСР : [вірш] / П. Тичина ; упоряд. С. М. Шаховського. – Київ : Дніпро, 1976. – 96 с. : іл.

Книга містить переклади вірша «Чуття єдиної родини» російською, білоруською, узбецькою, казахською, грузинською, азербайджанською, литовською, молдавською, латиською, киргизькою, таджицькою, вірменською, туркменською та естонською мовами.

Ао211071

 

160. Партія веде: в перекладі на мови народів  СРСР : [вірш] / П. Тичина ; упоряд. С. М. Шаховського. – Київ : Дніпро, 1976. – 95 с.

Ао211070

 

161. Вибрані твори / П. Г. Тичина ; передм. О. Гончара. – Київ : Дніпро, 1979. – 157 с. : іл. – Текст укр., фр.

Ва330473

 

162. Избранное : стихотворения и поэмы : в пер. с укр. / П. Тычина ; сост.,  авт. вступ. ст. и прим. Л. Новиченко. – М. : Худож. лит., 1981. – 295 с. : портр.

Ва368783

 

163. Вибрані поезії = Selected poetry  / П. Г. Тичина ; передм. О. Гончара ; пер. з укр. Г. Еванс [та ін.]. – Київ : Дніпро, 1987. – 163 с. : портр. – Текст укр., англ.

 Ва456370

 

164. Де тополя росте / Павло Тичина ; пер. з укр. С. Комарницького = Where the poplar grows / Pavlo Tychyna : [вибр. твори в англ. пер.]. – Київ : АДЕФ-Україна, 2012. – 47 с. – Текст укр., англ.

Р121122

 

165. Скорбна мати : [вірш] / Павло Тичина ; авт. пер.: І. Качуровський (пер. рос.) [та ін.] ; упоряд.: Т. Сосновська, А. Генералова ; іл. В. Франчука. – Київ : АДЕФ-Україна, 2012. – 47 с. : іл. – Текст парал. укр., рос., англ., фр., груз.

Р120917

 

Павло Тичина – перекладач

 

166. Шварцман О. Поезії / Ошер Шварцман ; пер. з євр. П. Г. Тичина. – [Б. м.] : Укрдержнацменвидав, 1938. – 23, [ 3], 118 с. : 1 вкл. портр. – Двосторон. кн.

Ао31337

 

167. Патриотизм в творчестве Мажита Гафури / пер. с башкир. П.  Тичини. – Киев : Союз писателей Украины, 1942. – 42 с.

Попов 8395

 

168. Кюлявков К. Боротьба продовжується : драма на 4 дії / Крум Кюлявков ; пер. з болг. П. Тичини. – Київ : Мистецтво, 1946. – 103 с.

Ао102165

 

169. Тіхонов М. Вибране : пер. з рос. / М. Тіхонов ; за ред. П. Тичини. – Київ : Держлітвидав, 1946. – 155 с.

СКУ № 392

 

170. Ботев Х. Поезії / Христо Ботев ; пер. з болг. П. Г. Тичина. – Київ : Держлітвидав України, 1949. – 87 с.

СКУ № 449; Ао110384

 

171. Сундукян Г. Пепо : комедія на 3 дії / Габрієл Сундукян ; з вірм. пер. П. Тичина. – Київ : Мистецтво, 1950. – 80 с.

Ао118716

 

172. Чеські, моравські та словацькі народні пісні / тексти пісень на укр. мову пер. П. Тичина ; упоряд. П. Довгалюк. – Київ : Мистецтво,  1950. – 64 с. : ноти.

Во423290; Попов 6117

 

173. Купала Я. Павлинка : комедія на 2 дії / Я. Купала ; пер. [з білорус.] П. Тичини, Т. Масенка. – Київ : Мистецтво, 1952. – 66 с.

Ао149544

 

174. Стоянов Л. Вибрані твори / Людмил Стоянов ; пер. з болг. за ред. П. Тичини. – Київ : Держлітвидав, 1952. – 384 с.

Во457058

 

175. Венцлова А. Вибране / Антанас Венцлова ; пер. з лит. за ред. П. Тичини. – Київ : Держлітвидав України, 1953. – 242 с.

Ао261685

 

176. Ботев Х. Вибране / Христо Ботев ; пер. з болг. П. Тичини. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1954. – 107 с. : портр.

Во618724

 

177. Вазов І. М. Оповідання / І. М. Вазов ; пер. з болг. за ред. П. Тичини. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1954. – 172 с. : портр. – Біогр. : с. 168–169.

Во618723

 

178. Квітка-Основ’яненко Г. Ф. Шельменко-денщик : комедія на 5 дій / Г. Ф. Квітка-Основ’яненко ; пер. з рос. П. Тичини. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1959. – 104 с.

Арх 1959 К–328

 

179. Квітка-Основ’яненко Г. Ф. Шельменко-денщик : комедія на 5 дій / Г. Ф. Квітка-Основ’яненко ; пер. з рос. П. Тичини. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1963. – 128 с. : іл. – (Бібліотечка самодіяльного театру).

Арх 1963 К–328

 

180. Смирненський Х. Вибрані твори / Христо Смирненський ; пер. з болг. за ред. П. Тичини ; вступ. ст. Д. Маркова, с. 5–38. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1963. – 436 с. : портр.

Ао164999

 

181. Судрабкалн Я. Батьківщина / Я. Судрабкалн ; з лат. пер. П. Тичина [та ін.] ; передм. А. Малишка. – Київ : Радян. письменник, 1965. – 55 с.

Ао170221

 

182. Колас Я. Думки в дорозі : [Вибр. твори : для серед. та ст. шк. віку] / Якуб Колас ; пер. з білорус. П. Тичини [та ін.] ; упоряд. і авт. вступ. ст. Г. Півторак ; редкол.: В. Я. Андрущенко [та ін.]. ; портр. та іл. худож. В. Кузьменка. – Київ : Веселка, 1972. – 187 с. : іл. – (Шкільна бібліотека).

Арх 1972 К–614

 

183. Чолом тобі, Славутичу : [Дніпро в поезії, прозі, іст. свідченнях] / ред.-упоряд. С. Ю. Широков ; пер. П. Тичина [та ін.] ; іл.: М. П. Глущенко [та ін.]. – Дніпропетровськ : Промінь, 1972. – 118 с. : іл. – Текст парал. укр., рос., білорус.

Ва225270

 

184. Творці нового світу : проза, поезія, публіцистика : збірник [творів письменників соціаліст. країн] / упоряд. В. Коптілов ; пер. П. Тичина [та ін.]. – Київ : Дніпро, 1977. – 271 с.

Ва300266

 

185. Чолом тобі, Славутичу : Дніпро в поезії, прозі, іст. свідченнях / ред.-упоряд. С. Ю. Широков ; пер. П. Тичина [та ін.] ; іл.: М. П. Глущенко [та ін.] ; оформ. худож. Є. В. Попова. – Вид. 2-ге. – Дніпропетровськ : Промінь, 1977. – 133 с. : іл., 8 арк. іл. – Текст парал. укр., рос., білорус.

Ао215934

 

186. Горький М. Пісня про Буревісника = Песня о Буревестнике / М. Горький ; пер. [з рос.] П. Тичина. – Київ : Дніпро, 1979. – 40, [1] с. : іл., портр. – Текст парал. укр., рос.

Вс18508

 

Видання за редакцією П. Тичини

 

187. Пушкін О. С. Казка про попа і наймита його Балду / О. С. Пушкін ; пер. М. Рильського ; заг. ред. П. Тичини. – Київ : Держлітвидав, 1936 (Надрук. в лаб. Укр. Учб. Поліграфкомбінату). – 12, [1] с.

Арх 1936 П–913

 

188. Пушкін О. С. Вибрані твори : в 2 т. / О. С. Пушкін ; пер. за ред. М. Рильського, М. Терещенка, П. Тичини ; вступ. ст. М. Горького. – Харків : Держлітвидав, 1937.

Т. 1. – 413, [7] с.

Т. 2. – 679, [7] с.

В156816/1–2

 

189. О. С. Пушкін : статті та матеріали / АН УРСР, Ін-т укр. літ. ім. Т. Г. Шевченка ; за ред. П. Тичини, О. Белецького. – Київ, 1938. – 260 с.

Айзеншток № 6450

 

190. Поэзия Советской Украины : антология / под ред. М. Бажана, П. Тычины [и др.]. – М. : Гослитиздат, 1939. – 422 с.

Айзеншток № 1165

 

191. Давид Сасунський : вірмен. нар. епос / пер. за ред. Л. Дмитерка і О. Сороки ; заг. ред. П. Тичини. – Київ : Держлітвидав, 1939. – 364 с., [8] арк. іл. – Тит. арк. парал. вірм.

Ао31960; Во308774; Попов № 6039

 

192. Джангар : вибр. пісні / пер. за ред. П. Тичини, О. Сороки, В. Сосюри ; передм. О. І. Городовікова. – Київ ; Харків : Держ. літ. вид-во : Друк. ім. М. В. Фрунзе, 1940. – 196 с. – (Калмицький народний епос).

Ао49299

 

193. М. Коцюбинський і Західна Україна : збірник / ред. П. Г. Тичина ;  АН УРСР. – Уфа, 1943. – 173 с. – (Ін-т мови і літератури ; вип. 3).

В252848/3; Айзеншток 9893/3

 

194. Шевченко Т. Кобзар : вибр. поезії / Тарас Шевченко ; відп. ред. та передм. П. Г. Тичини ; АН УРСР, Ін-т мови і літ. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1944. – 204 с., [1] арк. портр. – Бібліогр. у підрядк. прим.

АUO 220; Попов № 15301

 

195. Швець В. С. Добрий ранок, Україно! : поезії / Василь Швець ; за ред. П. Тичини. – Київ ; Харків : Укрдержвидав, 1945. – 56, [3] с.

Ао68624

 

196. Сковорода Г. Харківські байки / Г. Сковорода ; за ред. П. Тичини ; передм. С. Чавдарова. – Київ : Держвидав, 1946. – 32 с.

Айзеншток № 7847

 

197. Хінкулов Л. Максим Горький : нарис життя і творчості / Леонід Хінкулов ; відп. ред. П. Г. Тичина ; АН УРСР, Бюро наук. пропаганди. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1947. – 101, [2] с.

Во369496; Попов 7392–7394; Айзеншток № 2008 

 

198. Абовян Х. Вибрані твори / Хачатур Абовян ; пер. з вірм. ; за ред. П. Г. Тичини. – Київ : Держлітвидав, 1948. – 231 с.

Во381928

 

199. Білоруська радянська поезія : антологія / редкол.: П. Тичина, Я. Колас, В. Сосюра [та ін.] ; авт. вступ. ст. «Поезія радянської Білорусії» В. Агієвич. – Київ : Держ. вид-во худож. літ., 1948. – 295 с. : іл.

Во372676

 

200. Пушкін О. С. Твори / О. С. Пушкін ; заг. ред. П. Тичини ; члени редкол.: М. Рильський [та ін.] ; вступ. ст. М. К. Гудзія. – Київ : Держлітвидав, 1949. – 849 с.

Во409503; СКУ № 696

 

201. Богушевич Ф. Вибрані твори / Ф. Богушевич ; пер. з білорус. та за ред. П. Тичини. – Київ : Держлітвидав, 1950. – 115 с. : іл., портр.

 Зміст: Дудка білоруська; Смик білоруський.

Ао119596; Попов 10061

 

202. Крилов І. А. Байки / І. А. Крилов ; пер. за ред. П. Тичини і М. Терещенка. – Київ : Держвидав, 1950. – 361 с. : іл., портр.

Попов 9053

 

203. Поети-декабристи / пер. за ред. П. Тичини ; вступ. ст. В. І. Маслова. – Київ : Держлітвидав України, 1950. – 281, [1] с. : іл.

Во434200; Маслов № 7589; Попов 9204

 

204. Хетагуров К. Осетинська ліра / К.  Хетагуров ; пер. за ред. П. Тичини. – Київ : Держ. вид-во худож. літ., 1950. – 268 с.

Ао201197

 

205. Колас Я. Вибрані твори : пер. з білорус. / Я. Колас ; за ред. П. Тичини. – Київ : Держлітвидав, 1951. – 594 с. : портр.

Во452078

 

206. Українка Л. Твори : в 5 т. / Леся Українка ; редкол.: П. Г. Тичина (голова) [та ін.] ; [вступ. ст. О. Білецького]. – Київ : Держлітвидав України, 1951–1956. – (Декада українського мистецтва та літератури. 1951).

В260382/1–5; Айзеншток № 1657

 

207. Чорний К. Вибрані твори / К. Чорний ; пер. з білорус. ; за ред. П. Тичини. – Київ : Держлітвидав України, 1951. – 208 с.

Попов10047

 

208. Туманян О. Вибрані твори / О. Туманян ; пер. з вірм. ; за ред. П. Тичини. – Київ : Держ. вид-во худож. літ., 1952. – 199 с. 

Во453033

 

209. Світло над Болгарією : вірші болгарських поетів / [пер. з болг.] ; за ред. П. Тичини. – Київ : Молодь, 1954. – 279 с.

Во618235

 

 

 

 

Щоденники,  листування П. Г. Тичини

 

210. Із щоденникових записів / П. Г. Тичина ; [упоряд. та підгот. тексту Л. П. Тичини, С. В. Тельнюка ; редкол.: І. В. Зуб [та ін.] ; передм. Л. Новиченка ; прим. С. В. Тельнюка ; вступ. ст. Л. Новиченка]. – Київ : Радян. письменник, 1981. – 430 с., 24 арк. іл.

Ао226263

 

211. Подорож з капелою К. Г. Стеценка : [щоденник] / П. Г. Тичина ; упоряд., підгот. текстів, комент. та приміт. І. Д. Блюдо, С. А. Гальченка ; передм. О. Гончара. – Київ : Радян. письменник, 1982. – 261 с. : портр., факсиміле, 8 арк. іл.

 Ао229499

 

212. Листи до Олени Журливої / П. Тичина ; вступ. ст. «Ще одна сторінка з життя П. Тичини», комент. та публ. текстів А. Полотай // Слово і час. – 1998. – № 8. – С. 39–44. – (Дати).

 Ж27444

 

213. «Кохана, люба, і дружина, й друг» // Любов славетних письменників у листах і в житті : зб. худож.-док. нарисів / авт.-упоряд. В. Кирилюк. – Київ, 2008. – С. 142–155. – (Серія «Серця скоряються коханню»).

Листи П. Тичини. – С. 145–154.

Ва834993

 

Література про життя та діяльність П. Тичини

 

1919

 

214. Павло Тичина // Ніковський А. Vita nova : крит. нариси : П. Тичина, М. Семенко, Я. Савченко, М. Рильський / Андрій Ніковський. – Київ, 1919. – С. 21–58.

Айзеншток № 7933; РЛ № 7194

 

1925

 

215. Майдан І. Зріст і сила творчости Павла Тичини / І. Майдан // Червон. шлях. – 1925. – № 3. – С. 189–201. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000014604.

Ж21932

 

216. Майфет Г. Матеріяли до характеристики творчости П. Тичини / Г. Майфет // Червон. шлях. – 1925. – № 10. – С. 132–162. – URL:  http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000014725.

Ж21932

 

1926

 

217. Майфет Г. Характеристика творчости П. Тичини / Г. Майфет // Червон. шлях. – 1926. – № 1. – С. 177–205. – URL:  http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000014733.

Ж21932

 

218. Майфет Г. Матеріяли до характеристики творчости П. Тичини / Г. Майфет // Червон. шлях. – 1926. – № 9 – С. 212–245. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000014787.

Ж21932

 

1928

 

219. Юринець В. Павло Тичина : спроба критичного аналізу / Володимир Юринець. – [Харків] : Книгоспілка, 1928. – 115 с. : портр. – 115 с. – (Критика й теорія літератури).

Ва621302; РЛ № 5185

 

1930

 

220. Степняк М. До проблеми поетики Павла Тичини / М. Степняк // Червон. шлях. – 1934. – № 5/6. – С. 129–146 ; № 11/12. – С. 99–118.

Айзеншток 15599/14

 

221. Лавріненко Ю. Творчість Павла Тичини. – Харків : Укр. робітник, 1930. – 80 с. – (Масова літературно-критична бібліотека).

РЛ № 152

 

1936

 

222. Коваленко Б. Поети : [П. Тичина, М. Бажан та інші] / Б. Коваленко // Літ. критика. – 1936. – № 1. – С. 31–46.

Про П. Г. Тичину – С. 32–36.

Ж22292

 

1939

 

223. Подгайный Л. Тычина Павел Григорьевич / Л. Подгайный // Литературная энциклопедия : в 11 т. – М., 1939. – Т. 11. – Стб. 457–462 : портр.

В90928/11

 

1940

 

224. Дінерштейн М. «Івасик Телесик» Павла Тичини / М. Дінерштейн // Літ. критика. – 1940. – № 8/9. – С. 151–158.

Айзеншток № 9945/25

 

1941

 

225. Новиченко Л. М. Павло Тичина: (провідні ідеї творчості) / Л. М. Новиченко ; ред. О. Корнійчук. – Київ : Радян. письменник, 1941. – 56, [2] с.

Ао51335; Ао 51451

 

226. Сенченко І. З нотаток читача про поезію П. Тичини / Іван Сенченко // Радян. літ. – 1941. – № 4/5. – С. 289–295.

Айзеншток № 10041/14

 

1944

 

227. Озеров Л. Павло Тичина / Лев Озеров. – Уфа : Спілка радян. письменників України, 1944. – 28 с. – (Фронт і тил).

Ао69730; Кротевич 464

 

1947

 

228. Озеров Л. Маяковский и Тычина / Лев Озеров // Дружба народов. – 1947. – № 14. – С. 211–223.

Айзеншток № 10124/20

 

1948

 

229. Шаховський С. Павло Тичина : літ.-крит. нарис  / С. Шаховський. – Київ : Радян. письменник, 1948. – 58 с.

Ао108831

 

1949

 

230. Новиченко Л. М. Творчість Павла Тичини / Л. М. Новиченко ; Т-во для поширення політ. та наук. знань УРСР. – Київ, 1949. – 42 с. : портр.

Во407103

 

1954

 

231. Іщук А. Павло Тичина : критико-біогр. нарис / А. Іщук. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1954. –164 с., 9 арк. іл., портр.

Во613086

 

1956

 

232. Новиченко Л. М. Поезія і революція. Творчість П. Тичини в перші післяжовтневі роки / Л. М. Новиченко. – Київ : Радян. письменник, 1956. – 284 с.

Во661786

 

1958

 

233. Губар О. І. Павло Тичина : літ. портр. / О. І. Губар. – Київ : Держлітвидав України, 1958. – 111 с. – Бібліогр.: с. 109–110.

Ао145819

 

234. Шаховський С. М. В майстерні поетичного слова. Лірика Павла Тичини / С. М. Шаховський. – Київ : Держлітвидав, 1958. – 252 с. : портр.

Во701463

 

235. Шаховский С. М. Лирика Павла Тичины / С. М. Шаховский ; авториз. пер. с укр. И. Карабутенко. – М. : Совет. писатель, 1958. – 286 с. :  портр.

Зі змісту: Книги П. Тычины и литература о П. Тычине. – С. 283–285.

Во699996; Попов 16526

 

1960

 

236. Кетков О. Вірші Павла Тичини болгарською мовою / О. Кетков // Всесвіт. – 1960. – № 11. – С. 118–119.

Подано відомості про вірші П. Тичини: «До болгарського народу», «Миру запорука», «Білий голуб миру», у яких поет оспівує  дружбу з болгарським народом.

Жс27966

 

237. Павло Григорович Тичина // Письменники Радянської України : [довідник] / упоряд. О. Килимник. – Київ, 1960. – С. 477–479 : портр.

Во774332

 

1961

 

238. Грузман З. М. Павло Тичина – літературознавець і критик / З. М. Грузман. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1961. – 207 с.

Ао154421

 

239. Губар О. І. Павло Тичина : літ. портр. / О. І. Губар. – [2-ге вид., перероб. і допов.]. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1961. – 134 с. – Бібліогр.: с. 133–134.

Ао155021

 

240. Павлові Тичині : зб. присвячений сімдесятиріччю з дня народж. і п᾿ятдесятиріччю літ. діяльності поета / упоряд. О. Килимник. – Київ : Радян. письменник, 1961. – 391 с. : портр.

Попов 16527

 

1962

 

241. Павло Тичина : зб. ст. / редкол.: І. М. Дузь (відп. ред.) [та ін.] ; М-во вищ. і серед. спец. освіти УРСР, Одес. держ. ун-т. ім. І. Мечникова. – Одеса, 1962. – 283 с. : 4 арк. іл.

Во840912

 

1963

 

242. Тичина Павло Григорович // Українська радянська енциклопедія : у 18 т. – Київ, 1963. – Т. 14. – С. 415–416 : портр.

В306670/14

 

1964

 

243. Козій Д. До глибин існування: (про один образ [Діви Матері] у Федьковича і Тичини) / Д. Козій // Листи до Приятелів. – 1964. – Кн. 9/10. – С. 7–11.

Ж16313

 

1966

 

244. Лозинський І. Поет квітучої України : [до 75-річчя з дня народж. Павла Тичини. П. Тичина у пол. періодиці та критиці] / Іван Лодзинський // Всесвіт. – 1966. – № 1. – С. 59–60.

Жс27966

 

245. Павло Григорович Тичина // Письменники Радянської України: біобібліогр. довід. / уклад. О. Петровський. – Київ, 1966. – С. 672–674 : фот.

Ао174769

 

1968

 

246. Тельнюк С. В. Червоних сонць протуберанці. Чотирі зустрічі з П. Тичиною / С. В. Тельнюк. – Київ : Радян. письменник, 1968. – 189 с. : портр.

Ао186145

 

247. Шаховський С. М. Павло Тичина. Життєпис поета і громадянина / С. М. Шаховський. – Київ : Дніпро, 1968. – 219 с., 8 арк. іл., портр.

Ао183846; Ао183998

 

248. Тичина Павло Григорович // Український радянський енциклопедичний словник : в 3 т. – Київ, 1968. – Т. 3. – С. 485 : фот.

В315879/3

 

1970

 

249. Павло Григорович Тичина // Письменники Радянської України: біобібліогр. довід. / упоряд.: О. Килимник, О. Петровський. – Київ, 1970. – С. 431–432 : фот.

Ва131762

 

1971

 

250. Співець нового світу. Спогади про Павла Тичину / упоряд. та прим. Г. П. Донця. – Київ : Дніпро, 1971. – 511 с. : іл.

Ва168649; Айзеншток № 8445

 

251. Бандура О. І. З епістолярної спадщини Павла Тичини / О. І. Бандура, П. М. Візир // Радян. літературознавство. – 1971. – № 11. – С. 72–78. 

Ж27444

 

1972

 

252. Ищук А. Тычина Павло Григорьевич / А. Ищук // Краткая литературная энциклопедия. – М., 1972. – Т. 7. – Стб. 703–706 : портр., ил.

В310491/7

 

1974

 

253. Павло Тичина : життя і творчість у док., фот., іл. / упоряд.: В. І. Грунічев, С. М. Шаховський. – Київ : Радян. шк., 1974. – 262, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 258–262.

Вс12142

 

254. Тычина Паўло Рыгоравіч // Беларуская савецкая энцыклапедыя : в 11 т. – Мінск, 1974. – Т. 10. – С. 365 : партр.

В319473/10

 

1975

 

255. Грузман З. М. Павло Тичина – літературознавець і критик / З. М. Грузман. – [Вид. допов.]. – Київ : Дніпро, 1975. – 194, [2] с.

Ао208437

 

1976

 

256. Про Павла Тичину : статті. Нариси. Спогади / упоряд. Г. П. Донець. – Київ : Радян. письменник, 1976. – 295 с.

Ао212789; Айзеншток № 7018

 

257. Юдіна В. В. Музика в житті Павла Тичини. – Київ : Муз. Україна, 1976. – 85 с. : іл.

Ао211566

 

1977

 

258. Корсунська Б. Л. Філософські мотиви у творчості Павла Тичини / Б. Л. Корсунська ; АН УССР, Ін-т літ. ім. Т. Шевченка. – Київ : Наук. думка, 1977. – 226 с. : портр.

Ао214308

 

1979

 

259. Новиченко Л. М. Поезія і революція : кн. про П. Тичину / Л. М. Новиченко. – Київ : Дніпро, 1979. – 365 с. : фотоіл.

Зі змісту: Павло Тичина: критико-біографічний нарис. – С. 5–121; Поезія і революція: творчість Павла Тичини в перші пожовтневі роки. – С. 121–339.

Ва334137

 

260. Тельнюк С. В. Павло Тичина : біогр. повість / С. В. Тельнюк ; [передм. Ю. Збанацького]. – Київ : Молодь, 1979. – 331, [2] с., [8] арк. іл. – (Уславлені імена. Серія біографічних творів ; вип. 43).

Ва342168

 

1980

 

261. Лавріненко Ю. Павло Тичина і його поема «Сковорода» на тлі епохи : (спогади і спостереження) / передм. авт. – Нью-Йорк : Сучасність, 1980. – 63 с. – (Бібліотека Прологу і Сучасности ; ч. 144).

ВЗУ 5889 укр.

 

1981

 

262. Губар О. І. Павло Тичина : літ.-крит. нарис / О. І. Губар. – Київ : Радян. письменник, 1981. – 258 с. : портр. – Бібліогр. в підряд. прим.

Ао226349

 

263. Дашкевич В. Я. Видатний майстер поетичного слова : до 90-річчя від дня народж. П. Г. Тичини / В. Я. Дашкевич // Вісн. АН УРСР. – 1981. – № 12. – С. 86–91.

Ж20611

 

264. Співець єдиної родини : статті, есе, спогади, худож. твори про П. Г. Тичину / упоряд. З. В. Гончарук. – Київ : Радян. письменник, 1981. – 303 с. : портр.

Ва374291

 

1982

 

265. Костенко Н. Поетика Павла Тичини: особливості віршування. – Київ : Вища шк. : Вид-во при КДУ, 1982. – 254 с.

Ао232439

 

1984

 

266. Губар О. І. Павло Тичина : семінарій / О. І. Губар, Л. М. Чернець. – Київ : Вища шк., 1984. – 262 с. : портр.

Ао236350

 

267. Крижанівський С. А. Тичина Павло Григорович / С. А. Крижанівський // Українська радянська енциклопедія : в 12 т. – 2-ге вид. – Київ, 1984. – Т. 11, кн. 1. – С. 260.

В328608/11.1

 

1985

 

268. Семчишин М. Тисяча років української культури. Історичний огляд культурного процесу. – 2-ге вид., фототип. – Київ : Друга рука ; Фенікс, 1985. – 550 с.

Тичина П. – С. 397; 436, 37, 38, 40, 41, 42, 46; 504.

Вс29683

 

1986

 

269. Клочек Г. Д. «Душа моя сонця намріяла …» : (поетика «Сонячних кларнетів» Павла Тичини) / Григорій Димитрович Клочек. – Київ : Дніпро, 1986. – 367 с.

Ао240707

 

1987

 

270. Історія української літератури : у 2 т. / редкол.: І. О. Дзеверін (голова) [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1987–1988.

Т. 1 : Дожовтнева література / М. П. Бондар, О. І. Гончар, М. С. Грицюта [та ін.] ; відп. ред. М. Т. Яценко. – 1987. – 632 с.

Тичина П. Г. – С. 40, 145, 334, 446, 489, 544, 555, 565, 570, 606.

Т. 2 : Радянська література / Л. М. Новиченко, І. О. Дзеверін, В. Г. Дончик [та ін.] ; відп. ред. Л. М. Новиченко. – 1988. – 742 с.

Тичина П. Г. – С. 6, 7, 10, 11, 14, 15–17, 22, 24, 25, 29–33, 36, 37, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 68, 72, 75, 78–83, 88–90, 92, 94–96, 99, 107, 109, 111, 113, 127, 130, 132, 140–142, 143–147, 149, 150, 153, 156, 159, 160, 181–186, 188–191, 192, 193–196, 201, 212, 217, 218, 220, 228, 232, 270, 271, 276, 279, 280, 284, 293, 295, 319, 324, 338, 343–346, 351, 358, 360, 365–380, 382, 385, 393, 395, 399, 401, 443, 446, 453, 456, 459, 474, 480, 488, 490, 491, 510, 522, 530, 532, 557, 559, 562, 564, 569, 587, 50, 599, 626, 674, 692, 694, 697, 701, 704, 722.

В335067/1,2

 

271. Тичина Павло Григорович // Український радянський енциклопедичний словник : в 3 т. / редкол.: А. В. Кудрицький (відп. ред.) [та ін.]. – 2-ге вид. – Київ, 1987. – Т. 3. – С. 390–391 : фот.

В334254/3

 

1988

 

272. Новиченко Л. Павло Тичина (1891–1967) / Л. Новиченко // Історія української літератури : у 2 т. / редкол.: І. О. Дзеверін (голова) [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1988. – Т. 2 : Радянська література / Л. М. Новиченко, І. О. Дзеверін, В. Г. Дончик [та ін.] ; відп. ред. Л. М. Новиченко. – С. 366–379 : портр.

В335067/2

 

273.Павло Тичина // Письменники Радянської України (1917–1987) : біобібліогр. довід. / авт.-упоряд.: В. К. Коваль, В. П. Павловська. – Київ, 1988. – С. 590–591 : фот.

Ва480061

 

1989

 

274. Булаховська Ю. Л. Творчість П. Г. Тичини і польська література / Ю. Л. Булаховська ; Т-во «Знання» УРСР. – Київ, 1989. – 48 с.

Р66371

 

275. Історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. / за ред. Н. Й. Жук, В. М. Лесина. – 3-тє вид., допов. і перероб. – Київ, 1989. – 438 с.

Тичина П. Г. – С. 47, 143, 196, 274, 334, 423, 424.

Ва509136

 

276. Коцюбинська М. Корозія таланту: болючі роздуми про поезію Павла Тичини і не тільки про неї / Михайлина Коцюбинська // Радян. літературознавство. – 1989. – № 11. – С. 46–58.

Ж27444

 

277. Тычина Павло Григорьевич // Украинский советский энциклопедический словарь : в 3 т. – Киев, 1989. – Т. 3. – С. 427–428 : фот.

В335215/3

 

1990

 

278. Гальченко С. А. Грані великого таланту : до 100-річчя від дня народж. П. Г. Тичини / С. А. Гальченко. – Київ, 1990. – 48 с. – (Сер. 6 «Духовний світ людини» ; Т-во «Знання» УРСР ; № 10).

Р70953

 

279. З архіву П. Г. Тичини : зб. док. і матеріалів / П. Г. Тичина ; упоряд. Р. М. Корогодський [та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1990. – 604 с.

Ва521853

 

280. Тельнюк С. В. Молодий я, молодий … : поетичний світ Павла Тичини (1906–1925) / С. В. Тельнюк. – Київ : Дніпро, 1990. – 417 с.

Ва524914

 

281. Коцюбинська М. З любов᾿ю і болем : спогади про поета // Україна. Наука і культура. – 1990. – Вип. 21. – С. 260–266 : фот.

Ж66776

 

1991

 

282. Літературно-громадська діяльність П. Тичини і сучасність : тези ювілейн. читань / Черніг. ін-т удосконалення вчителів. – Чернігів, 1991.

Ч. 1. – 43 с.

Ч. 2. – 95 с.

В339914/1–2

 

283. Павло Тичина – поет, педагог, громадянин : тези доп. міжвуз. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю від дня народж. поета / Уман. держ. пед. ін-т ім. П. Г. Тичини ; [уклад.: В. І. Кузь, Ю. І. Молотковський, Д. І. Пащенко та ін.]. – Умань, 1991.

Кн. 2. – 88 с.

Кн. 3. – 44 с.

Ва338012/2–3

 

1993

 

284. Павло Тичина (1891–1967) // Історія української літератури ХХ століття : у 2 кн. / В. Г. Дончик, В. П. Агеєва, Ю. І. Ковалів [та ін.] ; за ред. В. Г. Дончика ; голов. ред. М. С. Тимошик. – Київ : Либідь, 1993. – Кн. 1 : 1910–1930-ті роки. – С. 183–203.

В339439/1

 

285. Koshelivets I. Tychyna, Pavlo / I. Koshelivets // Encyclopedia of Ukraine : in 5 vol. / ed. by D. H. Struk. – Toronto ; Buffalo ; London : Univ. of Toronto Press Inc., 1993. – Vol. 5 : St–Z. – P. 325–326 : phot.

B276504/5

 

1994

 

286. Шалата М. Талант красен, та нещасен: (Павло Тичина у сучасному прочитанні) / Михайло Шалата // Дивослово. – 1994. – № 12. – С. 47–49.

Ж28928

 

1995

 

287. Яровий О. С. Ліро-епос П. Тичини (особливості поетики) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01; 10.01.06 / Яровий Олександр Степанович ; Київ. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 1995. – 18 с.

Ра289826

 

288. Яровий О. С. Ліро-епос П. Тичини (особливості поетики) : дис. … канд.. філол. наук : 10.01.01 / Яровий Олександр Степанович ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 1995. – 197 арк.

Дс48523

 

289. Даниленко В. Павло Тичина / В. Даниленко // Історія України в особах ХІХ–ХХ ст. / авт. кол.: І. Войцехівська (керівник) [та ін.]. – Київ : Україна, 1995. – С. 376–381.

Ва562303

 

290. Жила С. Аналіз ранньої творчості Павла Тичини у взаємозв᾿язку з суміжними видами мистецтв / Світлана Жила // Дивослово. – 1995. – № 4. – С. 39–43.

Ж28928

 

1996

 

291. Охріменко О. Г. Павло Тичина і світова література / О. Г. Охріменко, П. П. Охріменко ; відп. за вип. В. М. Василенко ; Сум. обл. орг. т-ва «Знання». – Суми, 1996. – 33 с.

Зі змісту: Павло Тичина і світова література. – С. 3–25; Замітки про світову літературу в щоденникових записах і підготовчих матеріалах П. Г. Тичини. – С. 26–32.

Р79377

 

292. Лесин В. Г. Павло Тичина – поет і блазень [Електронний ресурс] / В. Г. Лесин // Питання літературознавства. – 1996. – Вип. 3. – С. 46–55. – Режим доступу: URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_1996_3_7.

 

1997

 

293. Качуровський І. Павло Тичина – легенда і дійсність / І. Качуровський // Визвол. шлях. – 1997. – Кн.1. – С. 87–97.

Ж15065

 

294. Хархун В. П. Типи системоутворюючих рівнів у поемі П. Г. Тичини «Похорон друга» / В. П. Хархун // Література та культура Полісся : збірник / Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. В. Гоголя. – Ніжин, 1997. Вип. 9 : Творча спадщина письменників Полісся (М. Гоголя, Є. Гребінки, Л. Глібова, П. Куліша, П. Тичини та ін.) та особливості мови їх творів / упоряд. і відп. ред. Г. В. Самойленко. – С. 128–131.

Онищенко О. С.: Ж91/1997/9

 

1998

 

295. Губар О. Павло Тичина … поза колом репресованих знайомих : [фото 1915–1916 рр.] / О. Губар //  Слово і час. – 1998. – № 6. – С. 57.

Ж27444

 

296. Калібаба Д. Тичина Павло Григорович  (1891–1967) / Д. Калібаба // Калібаба Д. Відомі діячі культури, науки, політики Чернігівщини / Д. Калібаба ; ред.: І. Каганова, О. Астаф’єв. – Чернігів, 1998. – С. 221.

 Ва588137

 

297. Комариця М. Сонячне соло у «космічному оркестрі» Павла Тичини / Мар᾿яна Комариця // Збірник праць і матеріалів на пошану Л. І. Крушельницької / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; редкол.: М. М. Романюк (відп. ред.) [та ін.]. – Львів, 1998. – С. 249–259.

Вс32857

 

298.Тичина Павло Григорович // Національна академія наук України, 1918–1998: персональний склад / уклад.: В. М. Палій, Ю. О. Храмов ; відп. ред. В. Ф. Мачулін. – 3-тє вид., допов. і перероб. – Київ, 1998. – С. 83 : фот.

Вс32943

 

1999

 

299. Новиченко Л. Недописані рядки … : [Про творчість П. Тичини] / Л. Новиченко // Слово і час. – 1999. – № 3. – С. 49–50 ; № 7. – С. 50–55.

Ж27444

 

300. Шаров І. Тичина Павло Григорович / І. Шаров // Шаров І. 100 видатних імен України / І. Шаров. – Київ : Видав. дім «Альтернативи», 1999. – С. 402–404 : фот.

Ва604850

 

2000

 

301. Тичина – художник. – Київ : Поліграф. центр, [2000]. – 79, [1] с. : іл.

 Зміст: Цвітуть мелодії поезій / Микола Шудря. – С. 3–28; Малюнки Павла Тичини. – С. 31–50; Поезії / Павло Тичина. – С. 51–78.

Ва785369

 

302. Коцюбинська М. З любов'ю і болем: спогади про поета // Тичина П. Панахидні співи. З юнацького зошита: Вибране; Коцюбинська М. З любов’ю і болем: Спогади про поета. – Київ, 2000. – С. 3–17.

Р81272

 

303. Тичина Павло / Р. М. [Редакційний матеріал] // Енциклопедія українознавства : слов. частина / голов. ред.: В. Кубійович [та ін.] ; Наук. т-во ім. Шевченка. – Перевид. в Україні. – Львів, 2000. – Т. 9. – С. 3216–3217 : портр.

В339091/9

 

2001

 

304. Павленко М. С. Патріотичне виховання молодших школярів на матеріалах творчості Павла Тичини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 Павленко Марина Степанівна ; Ін-т проблем виховання АПН України. – Умань, 2001. – 20 с.

Ра315946

 

305. Павленко М. С. Патріотичне виховання молодших школярів на матеріалах творчості Павла Тичини : дис... канд. пед. наук : 13.00.07 / Павленко Марина Степанівна ; Ін-т проблем виховання АПН України. – Умань, 2001. – 238 арк. – Бібліогр.: арк. 194–212.

Дс70611

 

306. Українське слово: хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ століття : навч. посіб. : в 4 кн. / упоряд., фах. ред. та біобібліогр. довідки В. Яременко. – Київ : Аконіт, 2001.

Кн. 1 : Культурно-історична епоха Модернізму. Ранній модернізм: від «Зів̕ялого листя» (1896) І. Франка до «В космічному оркестрі» (1921) П. Тичини. – 800 с. : іл.

В343899/кн.1

 

307. Шестопалова Т. П. Міфологеми поезії Павла Тичини: спроба інтерпретації : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Шестопалова Тетяна Павлівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с.

Ра315556

 

308. Шестопалова Т. П. Міфологеми поезії Павла Тичини: спроба інтерпретації : дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 / Шестопалова Тетяна Павлівна ; Луган. держ. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2001. – 199 арк. – Бібліогр.: арк. 185–199

Дс70454

 

309. Павло Тичина // Видатні діячі України минулих століть : мемор. альм. – Київ, 2001. – С. 530–531 : фот. – (Золоті імена України).

Со24384

 

2002

 

310. Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; авт. кол.: О. С. Боляк, С. О. Булатова, Т. І. Воронкова [та ін.] ; редкол.: О. С. Онищенко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ, 2002. – 767 с.

Тичина П. Г. – С. 5, 7, 84, 101, 143, 186, 188, 189, 205, 229, 232, 238, 240, 284, 286, 320, 323, 359, 366, 367, 379, 418, 432, 443, 444, 447, 448, 450, 451, 466, 477, 484, 485, 512, 530, 550, 551, 613, 622.

Вс37277

 

311. Павленко М. С. Тичининська формула українського патріотизму / М. С. Павленко. – Умань : АЛМІ, 2002. – 180 с. – Бібліогр.: с. 163–174.

Зміст: «Патріотизм раннього Тичини» ; «Патріотизм «кларнетного» Тичини (1914–1918) ; «Патріотизм Тичини періоду «Замість сонетів і октав» та «Плуга»; «Патріотизм Тичини періоду «Вітру з України» (1921–1924) ; «Патріотизм «пізнього» Тичини» ; «Патріотизм Тичини-педагога».

Ва635249

 

312. Крупач М. Тичина Павло Григорович / М. Крупач // Довідник з історії України (А–Я) / Ін-т іст. дослідж. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка ; за заг. ред. І Підкови, Р. Шуста. – Вид. 2-ге, доопрац. і допов. – Київ : Генеза, 2002. – С. 860–861.

Вс36382

 

313. Павло Григорович Тичина // Народжені Україною : мемор. альм. : у 2 т. – Київ, 2002. – Т. 2. – С. 624–625 : фот. – (Золоті імена України).

В346899/2

 

314. Павло Тичина (1891–1967) // Сто найвідоміших українців. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Москва ; Київ, 2002. – С. 488–493 : фот.

Ва637934

 

2003

 

315. Буркут К. С. Зіставно-порівняльна характеристика словесно-образних систем О. Олеся, П. Тичини, М. Рильського : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Буркут Костянтин Станіславович ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – Київ, 2003. – 16 с.

Ра322701

 

316. Буркут К. С. Зіставно-порівняльна характеристика словесно-образних систем О. Олеся, П. Тичини, М. Рильського : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Буркут Костянтин Станиславович ; НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд. – Київ, 2003. – 193 арк. – Бібліогр.: арк. 179–193.

Дс78270

 

317. Логвиненко М. С. До останнього патрона…: долі українських письменників ХХ сторіччя очима літературознавця, критика : спогади, нариси, штрихи (шкіци) до портретів / Михайло Логвиненко. – Харків : ІІІ тисячоліття, 2003. – 412 с.

Зі змісту: Його шляхи, його боління … На хвилі споминів і роздумів про Павла Тичину : етюди. – С. 9–68.

Ва647204

 

318. Маленовський Ю. Л. Фоносемантична організація поетичного твору: аспект рецепції (на матеріалі поезії Павла Тичини) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Маленовський Юрій Леонідович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2003. – 20 с.

Ра351857

 

319. Маленовський Ю. Л. Фоносемантична організація поетичного твору: аспект рецепції (на матеріалі поезії Павла Тичини) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Маленовський Юрій Леонідович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2003. – 212 арк. – Бібліогр.: арк. 201–212.

Дс95228

 

320. Поетичні голоси Чернігівщини / упоряд.: П. О. Сердюк, О. В. Забарний. – Чернігів : [Чернігів. обереги], 2003. – 334 с.

Зі змісту: Поезія Павла Тичини (Трагедійне як домінанта ранньої творчості) / О. Ковальчук. – С. 96–100; Барви веселки П. Тичини / П. Сердюк. – С. 100–104; Поема П. Тичини «Похорон друга» / В. Хархун. – С. 104–107.

Ва641552

 

321. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України : путівник / Держ. ком. архівів України, Центр. держ. архів-музей літ. і мистецтва ; голов. редкол. серії: Г. Боряк, В. Волковинський, Л. Гурбова [та ін.] авт.-упоряд.: М. Крячок, С. Кущ, З. Сендик. – Київ, 2003. – (Архівні зібрання України. Путівники).

Вип. 1 / редкол. тому: Г. Боряк (голова), Ю. Кулініч, М. Ходоровський. – 553 с.

Тичина П. Г. – С. 20, 22–24, 27, 31, 36, 41, 42, 59, 64, 65, 75, 77, 82, 88, 94–96, 99, 107, 111, 112, 123, 124, 135, 136, 140, 144, 146, 149–152, 156, 159, 161, 166, 170, 181, 183, 189, 191, 194, 200, 202–218, 220, 221, 223, 232–235, 237, 242, 256–258, 261, 262, 318, 324, 332, 337, 350.

Вип. 2 / редкол. тому: Г. Боряк (голова), Ю. Кулініч, М. Ходоровський. – 619 с.

Тичина П. Г. – С. 23, 25, 31, 35, 49, 57, 58, 87, 90, 92, 96, 102, 113, 114, 125, 133, 135, 140, 144, 162, 172, 178, 186, 187, 194, 197, 198, 201, 204, 210, 220, 227, 236, 238, 263–265, 268, 271, 283, 284, 287–289, 299, 300, 304, 315, 319, 325, 327, 329, 339, 344, 356, 357, 360–362, 365, 375, 378, 379, 382, 397, 398, 403, 452.

В347185/1–2

 

322. Шестопалова Т. П. Міфологеми поезії Павла Тичини: спроба інтерпретації / Тетяна Павлівна Шестопалова. – Луганськ : Альма-матер, 2003. – 198 с. – Бібліогр.: с. 186–196.

Ва635844

 

323. Павленко М. Споріднення і перегукування душ: П. Тичина і В. Сухомлинський про патріотичне виховання / Марина Павленко // Дивослово. – 2003. – № 9. – С. 22–24. – (До 85-річчя від дня народж. Василя Сухомлинського).

Ж28928

 

324. Тичина Павло Григорович // Національна академія наук України, 1918–2003: персональний склад / уклад.: В. М. Палій, Ю. О. Храмов ; відп. ред. В. Л. Богданов. – Київ, 2003. – С. 89 : фот.

Вс43565

 

325. Тичина Павло Григорович // Провідники духовності в Україні : довідник / за ред. І. Ф. Кураса. – Київ, 2003. – C. 322–323.

Ва646191

 

326. Тычина Пауло Рыгоравіч // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. – Мінск, 2003. – Т. 16. – С. 85 : партр.

В341126/16

 

327. Шумило М. Поет епохи великих зрушень та перетворень [П. Тичина] : спогад-ессе / Микита Шумило ; публ. підгот. Н. Шумило // Дивослово. – 2003. – № 6. – С. 73–75. – (Пам᾿ятні дати: до 100-річчя з дня народження Микити Шумила).

Ж28928

 

2004

 

328. Бистрова О. Близькість віддалених сенсів: П. Тичина «Похорон друга» ; М. Цвєтаєва «Стихи к Чехии» / О. Бистрова // Слово і час. – 2004. – № 7. – С. 42–47.

Ж27444

 

329. Тичина Павло Григорович // Видатні постаті України : біогр. довід. – Київ, 2004. – С. 341–343 : фот.

Вс40641

 

2005

 

330. З любов᾿ю і болем : спогади про П. Тичину : збірник / упоряд. М. Павленко ; ред. і авт. передм. М. Коцюбинська. – Київ : Міленіум, 2005. – 347 с. : фотоіл.

Ва674597

 

331. Гуменюк В. Творчість Павла Тичини в контексті мистецьких віянь його доби / Віктор Гуменюк // Дивослово. – 2005. – № 5. – С. 56–60.

Ж28928

 

332. Деркачова О. Мотив сонцепоклонництва у ліриці 20-х рр. ХХ ст.: на матеріалі текстів А. Казки, П. Тичини, В. Свідзинського / Ольга Деркачова // Дивослово. – 2005. – № 4. – С. 49–53.

Ж28928

 

333. Мельничук Г. «Сонячні кларнети». Павло Тичина (1891–1967) // Мельничук Г. 1000 незабутніх імен України / Георгій Мельничук ; худож. Ю. А. Демидьонок. – Київ, 2005. – С. 163–164 : іл.

Ва661851

 

2006

 

334. Українські поети ХХ століття: Павло Тичина, Максим Рильський, Володимир Сосюра / уклад. А. Я. Бельдій ; ред. К. В. Харченко. – Київ : Наук. думка, 2006. – 256 с.

Павло Тичина (1891–1967) : [вірші]. – C. 11–71.

Ва682444

 

335. Подранецька Н. Павло Тичина – «дивний мрійник з очима дитини …» / Наталія Подранецька // Дивослово. – 2006. – № 12. – С. 15–16.

Ж28928

 

336. Тычина Павло (Павел) Григорьевич // Большая энциклопедия : в 62 т. / редкол.: Г. В. Кожевников и др. ; гл. ред. С. А. Кондратов. – М., 2006. – Т. 52. – С. 435.

В350159/52

 

2007

 

337. Бернадська Н. І. Павло Тичина / Н. І. Бернадська // Бернадська Н. І. Українська література XX століття : довідник. – Київ : Знання-Прес, 2007. – С. 9–20.

Проаналізовані літературні твори Павла Тичини, зокрема вірші з його раньої лірики, пов᾿язаної з мотивами природи та людини, збірка «Сонячні кларнети», поема «Похорон друга». Окремий підрозділ «Невідомий» П. Тичина» містить інформацію про так звані вірші «з шухляди», написані за часів Української революції й донедавна замовчувані.

Ва693944

 

338. Клочек Г. Д. Художній світ поезії Павла Тичини «Ви знаєте, як липа шелестить …»: (до проблеми аналізу внутрішнього світу художнього твору з позицій рецептивної поетики) / Г. Д. Клочек // Клочек Г. Д. Енергія художнього слова : [зб. ст.] / Григорій Димитрович Клочек. – Кіровоград, 2007. – С. 102–122.

Ва692054

 

339. Литвин В. Альта : хрестоматія української літератури та літературної критики. Літературна Бориспільщина. кн. 1. / Володимир Литвин. – Київ : Вид. В. Карпенко, 2007. – С. 105–118 : іл., портр.

Зі змісту: Павло Тичина (1891–1967):

Довгий О. «Це був …» / Олексій Довгий. – С. 105 : фот.

Панченко В. В Нюсі я довго любив Полю ... / Володимир Панченко. – С. 107–112.

 Шудря М. Любові усміх квітне раз ... / Микола Шудря. – С. 113–115.

В350844/1

 

340. Погрібний А. Г. Сонцекларнетні карби віку (П. Тичина) / А. Г. Погрібний // Погрібний А. Г. Літературні явища і з̕яви: (статті, портрети, силуети, наближення) / А. Г. Погрібний. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – С. 527–561.

Ва707245

 

 341. Сулима М. Павло Тичина і поети-модерністи / М. Сулима // Слово і час. – 2007. – № 4. – С. 32–38.

Ж27444

 

342. Тичина Павло Григорович // Київ : іст.-біогр. енциклопед. довід. / авт. кол.: Г. Ю. Івакін, М. Б. Кальницький, Ю. В. Павленко, О. Ю. Храмов ; Ін-т гуманітар. дослідж. Укр. АН. – Київ, 2007. – С. 982–983 : портр.

Со27296

 

343. Тичина Павло Григорович // Усі письменники і народна творчість / Н. І. Черсунова, Р. Б. Шутько, О. В. Козир [та ін.] ; ред.: Н. Д. Кусайкіна, О. С. Кітченко. – Київ : Майстер-клас, 2007–2008. – С. 329–340.

Ва692818

 

344. Тичина Ю. Про дослідження родоводу Павла Тичини : комент. через 20 р. / Ю. Тичина // Кур’єр Кривбасу: література, культурологія, політика, народознавство. – 2007. – № 214/215 (верес.-жовт.). – С. 167–177.

Ж14746

 

345. Тітаренко Ю. О. Збірка П. Тичини «Замість сонетів і октав»: семантика і поетика : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Тітаренко Юлія Олегівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2007. – 184 арк. – Бібліогр.: арк. 167–184.

Дс109977

 

2008

 

346. Карпенко Н. С. Тичина Павло Григорович / Н. С. Карпенко // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / НДІ українознавства ; керівники проекту: П. П. Кононенко, А. Ю. Пономаренко ; ред. С. Я. Єрмоленко. – Київ, 2008. – С. 284–287 : фот.

Ва709154

 

347. Коваленко Л. «Ми – люди майбутнього, ми – не минулі» : статті, щоденники, спогади, листи / Леонід Коваленко ; упоряд.: М. Л. Калениченко, О. Б. Поліщук ; вступ. слово М. Г. Жулинського. – Дніпродзержинськ : Вид. дім «Андрій», 2008. – 512 с. : фот.

Зі змісту: Про Павла Тичину : [статті і рецензії] : Павло Тичина і поезія слов’ян. – С. 20–111; Відлуння могутнього таланту. – С. 111–123; Широчінь, глибина, пристрасть. – С. 124–130.

Ва697137

 

348. Наєнко М. К. Павло Григорович Тичина (Символізм) // Наєнко М. К. Художня література України. Від міфів до модерної реальності / М. К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2008. – С. 710–734.

Схарактеризовано окремі збірки творів Павла Тичини: «Сонячні кларнети», «Плуг», «Замість сонетів і октав», «Вітер з України» та ін.

Вс46612

 

349. Панченко В. Є. «Так ніхто не кохав...» : десять шедеврів української любовної лірики / В. Є. Панченко. – Київ : Веселка, 2008. – 95 c.

Зі змісту: «О Панно, Інно …» / Павло Тичина. – С. 67; «В Нюсі я довго любив Полю …» / Володимир Панченко. – С. 68–77 : фот.

Ао267139

 

350. Тичина Павло Григорович // Палій В. М. Національна академія наук України, 1918–2008: персональний склад / уклад.: В. М. Палій, Ю. О. Храмов ; відп. ред. В. Л. Богданов. – 5-те вид., допов. і випр. – Київ, 2008. – С. 106 : фот.

Вс46509

 

351.Тітаренко Ю. О. Збірка П. Тичини «Замість сонетів і октав»: семантика і поетика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Тітаренко Юлія Олегівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2008. – 19 с.

Ра355504

 

2009

 

352. Даниш Л. В. Громадсько-політична, державна та культурницька діяльність П. Г. Тичини (1891–1967 рр.) : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Даниш Лідія Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2009. – 238 арк. – Бібліогр.: арк.185–238.

Дс119633

 

353. Фока М. В. Синкретизм образного світу Павла Тичини : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Фока Марія Володимирівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2009. – 19 с.

Ра369465

 

354. Фока М. В. Синкретизм образного світу Павла Тичини : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Фока Марія Володимирівна ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2009. – 203 арк. – Бібліогр.: арк.176–203

Дс115372

 

355. Даниш Л. В. Роль П. Тичини в суспільному житті та культурному розвитку України / Л. В. Даниш // Література та культура Полісся. – 2009. – Вип. 51. – С. 181–190.

Ж72039

 

356. Павло Тичина // Усі українські письменники : біогр. нарис, літ.-худож. огляд, перелік основ. творів, літ. для додатк. користування, термінол. слов. / упоряд.: Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева. – Харків, 2009. – С. 90–94 : фот.

Ва711480

 

357. Скрипник І. І. Б.-І. Антонич та П. Тичина: типологія збігів / І. І. Скрипник // Питання літературознавства. – 2009. – Вип. 77. – С. 256–263.

Ж29815

 

358. Сонцекларнетні карби віку (П. Тичина) // Погрібний А. Г. Поклик дужого чину: статті. Портрети. Силуети. Наближення. Публіцистика / Анатолій Григорович Погрібний ; упоряд. Г. Г. Погрібна. – Київ, 2009. – С. 439–474. – (Бібліотека Шевченківського комітету).

Наведено невідомі досі факти про життя поета, аналізуються його твори, зокрема «Сонячні кларнети», «Вітер з України», «Космічний оркестр» та ін.

Ва729913

 

2010

 

359. Даниш Л. В. Громадсько-політична, державна та культурницька діяльність П. Г. Тичини (1891–1967 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Даниш Лідія Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2010. – 20 с.

Ра371182

 

360. Мартинюк В. К. Християнство в структурі поетичного мислення Павла Тичини (ранній період творчості) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Мартинюк Василь Кирилович ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – 189 арк. – Бібліогр.: арк.166–189.

Дс120130

 

361. Мартинюк В. К. Християнство в структурі поетичного мислення Павла Тичини (ранній період творчості) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Мартинюк Василь Кирилович ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – 20 с.

Ра374873

 

362. Неборак В. Повільне читання віршів Тараса Шевченка, Івана Франка, Павла Тичини, Євгена Маланюка, Богдана Ігоря Антонича та новел Василя Стефаника : [зб. ст.] / Віктор Неборак ; НАН України, Львів. від-ня Ін-ту літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Львів, 2010. – 78 с. – (Серія «Літературознавчі студії» ; вип. 15).

Ва731570

 

363. Петровський В. В. Дон Жуан української літератури / В. В. Петровский, В. І. Семененко (П. Тичина) / В. В. Петровський, В. І. Семененко // Петровський В. В. Історія України. Заборонені кохання. Правда, яка шокує. Особистості, долі, почуття. – Харків : Видав. дім «Школа», 2010. – С. 314–318 : фот.

На основі архівних матеріалів, листів, спогадів, щоденників висвітлено обставини особистого життя Павла Григоровича Тичини.

Вс50834

 

2011

 

364. Донець Г. Павло Тичина – лицар рідної мови / Григорій Донець. – Київ : АДЕФ-Україна, 2011. – 27 с.

Р120454

 

365. Історія української культури. У 5 т. Т. 5. Українська культура ХХ – початку ХХІ століть / НАН України ; голов. редкол.: Б. Є. Патон (голов. ред.), Г. Д. Верес, І. Ф. Курас [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 2011–2013.

Кн. 1 / редкол. тому: М. Г. Жулинський (голов. ред.), М. П. Бондар, І. М. Дзюба [та ін.]. – 2011. – 862 с.

Про П. Г. Тичину. – С. 15, 47, 89, 91, 92, 98, 102, 103, 111, 121, 122, 133, 134, 136, 141, 192, 193, 210, 223, 224, 285, , 452, 463, 471, 481.

Кн. 2 / редкол. тому: М. Г. Жулинський (голов. ред.), М. П. Бондар, І. М. Дзюба [та ін.]. – 2011. – 1031 с.

Про П. Г. Тичину. – С. 71, 73, 74, 80–83, 86, 87, 89, 90, 94–106, 126, 130, 131. 160, 161, 163, 168, 173, 174, 176, 199–201, 209. 212, 215. 248, 337, 342, 343, 361, 365–367, 372, 421, 465, 466, 579, 621, 830, 873, 875.

В343912/5, кн. 1–2

 

366. Мій Тичина : творчість юних літераторів та дослідників-членів Малої акад. наук, учасників Всеукр. літ. конкурсу «Моя країна – Україна» : збірка / НАН України, Нац. центр «Мала акад. наук України» ; упоряд.: О. Пономаренко, О. Голуткан, А. Малиш ; ред.: О. Нечипоренко, Т. Алєксандрова. – Київ : Праймдрук, 2011. – 287 с. : фот. – До 120-річчя від дня народження П. Г. Тичини.

Вс54467

 

367. Мовотворчість Павла Тичини у дзеркалі третього тисячоліття: зб. наук. пр. / Ін-т укр. мови НАН України [та ін.] ; відп. ред. Г. М. Вокальчук. – Рівне ; Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2011. – 265, [3] с. : фот. – (Лексикографічна серія «Українська індивідуально-авторська неографія» ; вип. 5).

Ва738781

 

368. Жилін М. В. Тичина Г. Грабовича і Тичина В. Стуса / М. В. Жилін, М. С. Жиліна / Наук. зап. / Нац. ун-т «Остроз. акад.». Серія: Філологічна. – 2011. – Вип. 21. – С. 167–184.

Ж69992:Філол.

 

369. Назарчук О. М. Павло Тичина / О. М. Назарчук // Видатні постаті в історії України ХХ ст. : корот. біогр. нариси / В. І. Гусєв [та ін.]. – Київ : Вища шк., 2011. – С. 341–343 : фот.

Ао269621

 

370. Павло Тичина // Сто великих українців. – Київ : Арій, 2011. – С. 382–388 : фот.

Ва734391

 

2012

 

371. Історія української культури. У 5 т. Т. 5. Українська культура ХХ – початку ХХІ століть / НАН України ; голов. редкол.: Б. Є. Патон (голов. ред.), Г. Д. Верес, І. Ф. Курас [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 2011–2013.

Кн. 3 : Культура та розвиток науки і технологій в Україні / редкол. тому: М. Г. Жулинський (голов. ред.), М. П. Бондар, І. М. Дзюба [та ін.]. – 2012. – 950 с.

Про П. Г. Тичину – С. 198, 250, 252, 443.

В343912/5, кн. 3

 

372. Ольшевський І. Павло Тичина: нові штрихи до містичного портрета : [дослідження] / Ігор Ольшевський. – Луцьк : Терен, 2012. – 182 с. – Бібліогр.: с. 176–180. 

Ао270106

 

373. Фока М. В. Синтез мистецтв у поетичній творчості Павла Тичини : [монографія] / Марія Фока ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Антураж А, 2012. – 333, [41] с. : фотогр., кольор. іл. – Бібліогр.: с. 306–334.

Досліджено взаємодію слова, музики та живопису в поетичній творчості П. Тичини – одного з найбільш новаційних українських поетів. Розглянуто творчість митців-синтезистів кінця XIX – початку XX ст. як контекст, у якому відбувалося становлення синкретичної поетики П. Тичини.

Ва760295

 

374. Донець Г. Павло Тичина – лицар рідної мови: маловідомі сторінки подвижника українського духу / Григорій Донець // Укр. мова й літ. в сучас. шк. – 2012. – № 9. – С. 28–36.

Ж16518

 

375. Сосновська Т. Чи англійський наш Тичина? / Т. Сосновська // Культура і життя. – 2012. – 20 квіт. (№ 16). – С. 13.

Британець українського походження Стефан Комарницький прибув до столиці України, щоб презентувати вірші Павла Тичини у власному англійському перекладі.

 

376. Тичина Павло Григорович // Чернігівці – лауреати державних премій: до 210-ї річниці утворення Чернігівської губернії та 80-річчя Чернігівської області / упоряд.: Т. П. Журавльова, Л. П. Ларіонова, С. М. Сергєєва ; Черніг. іст. музей ім. В. В. Тарновського. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Чернігів, 2012. – С. 328–329 : фот.

Ва756509

 

377. Тичина Павло Григорович // Шевченківські лауреати. 1962–2001 : енциклопед. довід. / авт.-упоряд. М. Г. Лабінський. – Київ, 2001. – С. 681–686 : портр.

Ао270633

 

2013

 

378. Історія української культури. У 5 т. Т. 5. Українська культура ХХ – початку ХХІ століть / НАН України ; голов. редкол.: Б. Є. Патон (голов. ред.), Г. Д. Верес, І. Ф. Курас [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 2011–2013.

Кн. 4 : Проблеми функціонування, збереження і розвитку культури в Україні / редкол. тому: М. Г. Жулинський (голов. ред.), М. П. Бондар, І. М. Дзюба [та ін.]. – 2013. – 943 с.

Про П. Г. Тичину – С. 249, 398, 414–416, 421, 587, 810, 812, 820.

В343912/5, кн. 4

 

379.Національна академія наук України, 1918–2013. Хронологія : [довідник] / Г. А. Будзика, В. М. Гамалія, В. Г. Гармасар [та ін.] ; авт. кол.: Ю. О. Храмов (керівник) [та ін.] ; відп. ред. В. Ф. Мачулін ; НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва. – Київ, 2013. – 527 c.

Про П. Г. Тичину – С. 93, 96, 122, 146, 153, 159.

Вс56762/з дод.

 

380. Фока М. Стратегії перекладу синтетичних образів Павла Тичини англійською мовою : [монографія] / Марія Фока ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : Антураж А, 2013. – 240, [32] с. : іл.

Ва773518

 

381. Гальченко С. А. Тичина Павло Григорович / С. А. Гальченко // Енциклопедія історії України : у 10 т. / Ін-т історії України НАН України ; редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ, 2013. – Т. 10 : Т–Я. – С. 89–91 : портр.

В348560/10

 

382. Ліпницька І. М. Павло Тичина (1891–1967) / І. М. Ліпницька // Історія української літератури ХХ – поч. ХХІ ст. : навч. посіб. : у 3 т. Т. 1 / В. І. Кузьменко, О. О. Гарачковська, М. В. Кузьменко [та ін.]. ; за ред. В. І. Кузьменка. – Київ : Академвидав, 2013. – С. 193–212 : фот. – (Серія «Альма-матер»).

Художній світ у творчості П. Тичини. Аналіз окремих збірок: «Панахидні співи», «Сонячні кларнети», «Плуг», «Замість сонетів і октав», «Вітер з України», «Чернігів», поеми-симфонії «Сковорода».

В354642/1

 

383. Тичина Павло Григорович // Велика сучасна енциклопедія : в 10 т. / уклад. А. С. Івченко ; гол. ред. С. С. Скляр. – Харків, 2013. – Т. 9. – С. 324.

В353976/9

 

384. Тичина Павло Григорович  // Палій В. М. Національна академія наук, 1918–2013: персональний склад / В. М. Палій, Ю. О. Храмов. – Київ, 2013. – С. 138 : портр.

Вс56763

 

385. Тичина Павло // Українські письменники : біогр., огляди творчості, літ. напрями і течії, літературознав. слов. – Київ, 2013. – С. 249–253.

Ва772934

 

2014

 

386. Гальченко С. А. Історія тексту. Джерелознавчі і текстологічні аспекти творчості П. Г. Тичини, В. М. Сосюри та Остапа Вишні / Сергій Гальченко ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Наук. думка, 2014. – 686, [17] с. : іл. – (Проект «Наукова книга»).

Вс58989

 

387. Косінова О. Концепція панмузичності у творах Павла Тичини : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Косінова Оксана Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с.

Ра407397

 

388. Павленко М. Райдуга в решеті : про дитинство П. Тичини, Н. Суровцової, В. Симоненка, В. Стуса й І. Жиленко : роман у повістинах / Марина Павленко. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2014. – 367 с. : іл. – (Серія «Сузір’я славетних»).

 Ва782197

 

389. Баган О. Роль Павла Тичини у творенні естетичної парадигми соцреалізму (до проблеми «Митець і тоталітаризм») / О. Баган // Слово і час. – 2014. – № 8. – С. 19–26.

Ж27444

 

390. Тичина Ю. Спогади / Юрій Тичина // Березіль. – 2014. – № 11/12. – С. 167–191; 2015. – № 1/2. – С. 147–190.

Ж26911

 

391. Харчук Р. Павло Тичина: літературний портрет / Роксана Харчук // Дивослово. – 2014. – № 10. – С. 24–30 ; 2014. – № 11. – С. 60–64.

Ж28928

 

2015

 

392. Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; авт.-уклад.: О. П. Бодак, О. С. Боляк, С. О. Булатова [та ін.] ; редкол.: Л. А. Дубровіна (голова), Г. В. Боряк, Н. М. Зубкова [та ін.]. – Київ : Ін-т рукопису НБУВ, 2015. – 325 с.

Тичина П. Г. – С. 44, 52, 57, 159, 185, 190, 191, 198, 201, 260, 271.

Вс60788

 

393. Косінова О. Концепція панмузичності у творах Павла Тичини : монографія / О. Косінова. – Херсон : Грінь Д. С., 2015. – 195 с. – Бібліогр.: с. 180–195.

Ва795505

 

394. Семенюк О. В. Лексичні новотвори Павла Тичини: структура, семантика, лексикографічно-часові параметри : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Семенюк Ольга Володимирівна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – 20 с.

Ра418522

 

395. Стус В. С. Феномен доби (сходження на Голгофу слави) / Василь Стус. – Київ : Кліо, 2015. – 103 с. – Бібліогр.: с. 103.

Про трагедію людини в умовах тоталітарного режиму, зокрема про П. Г. Тичину.

Ва809030

 

396. Павленко М. Тичина Павло Григорович / М. Павленко, О. Яровий // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. / НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка ; редкол.: М. Г. Жулинський (голова) [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 6 : Т–Я. – С. 260–262 : портр.

В354112/6

 

397. Павло Тичина // Українські поети: біогр., огляди творчості, початок віршової літератури в Україні, усна народна творчість, теорія віршування. – Київ, 2015. – С. 195–199.

Ва796164

 

2016

 

398. Касян Л. Джерельний потенціал аудіовізуальних документів у дослідженні культурно-громадської та літературної діяльності П. Г. Тичини / Л. Касян // Сіверян. літопис. – 2016. – № 1. – С. 115–121.

Ж14754

 

399. Касян Л. Г. Поет в умовах «заблокованої культури» : аудіовізуал. «версії» біогр. Павла Тичини (до 125-річчя від дня народж.) / Л. Г. Касян // Архіви України. – 2016. – № 1. – С. 77–89.

Ж27538

 

400. Культура слова. Вип. 84 / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: С. Я. Єрмоленко (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2016. – 229 с.

Зі змісту: Філософія мови Павла Тичини / Світлана Єрмоленко. – С. 14–24; «Аероплань, душе моя ...» (Багатоликий оказіоналізм Павла Тичини) / Євгенія Карпіловська. – С. 25–36; «А у всіх (навіть у травинки) сміялись сльози...» (Контрастиви в поезії Павла Тичини) / Надія Бобух. – С. 36–43; І ще в нас музики не досить» ... (Синтез музики та слова у творчості Павла Тичини) / Наталія Мех. – С. 44–55; Навколо звонні звуки ...» (звукоповтори в поезії П. Тичини) / Тетяна Беценко. – С. 56–65; «Перелицьований» Тичина: соціопоетика пародій / Ангеліна Ганжа. – С. 65–78; Мелодія душі Павла Тичини / Петро Кононенко. – С. 79–81; Почути Тичину / Наталка Позняк. – С. 81–84.

Ж60955

 

401. Поліщук Я. Павло Тичина в антиноміях літературного канону / Ярослав Поліщук // Слово і час. – 2016. – № 4. – С. 16–25.

Ж27444

 

402. Славинський М. «Усе життя боявся однієї речі …»: 125 років тому народився автор геніальних «Сонячних кларнетів» Павло Тичина / Микола Славинський // Віче. – 2016. – № 1/2. – С. 58–60 : фот.

Ж14474

 

403. Федорів У. Механізми стилістичної модифікації канону: самоцензурований Тичина / У. Федорів // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Літературознавство. – 2016. – № 8. – С. 171–177.

Ж69212

 

2017

 

404. Особові архівні фонди вчених НАН України в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; авт. та упоряд.: С. В. Старовойт, А. І. Шаповал, Ю. В. Булгаков [та ін.] ; редкол.: Л. М. Яременко (відп. ред.), С. В. Старовойт, Л. А. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2017. – 766 c.

Тичина П. Г.  – С. 6, 67, 89, 185, 449, 547.

Вс64088

 

405. Здоровило Т. Візитна картка на вулиці: як енциклопедії укладали Максим Рильський і Павло Тичина та чому нині видавців примусово виселили / Тарас Здоровило // Україна молода. – 2017. – 24 трав. – С. 8.

 

406. Кабанець Р. Ю. Від поета до політика: Павло Тичина / Р. Ю. Кабанець // Сторінки історії : зб. наук. пр. – 2017. – Вип. 45. – С. 71–82.

Ж73715

 

407. Костюченко В. Тичина і ми / Віктор Костюченко // Слово Просвіти. – 2017. – 5–11 жовт. (№ 40). – С. 11 ; 2017. – 12–18 жовт. (№ 41). – С. 10.

Досліджено життя і діяльність Павла Тичини у часи Української революції.

 

408. Тичина Павло Григорович // Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.) : матеріали до біобібліогр. слов. / авт.-уклад. Л.В. Гарбар ; редкол.: Г. В. Боряк, Л. А. Дубровіна (голова), В. І. Попик [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2017. – С. 451.

Вс64540

 

2018

 

409. Косінова О. Павло Тичина – маестро поетичного слова / Оксана Косінова // Дивослово. – 2018. – № 10. – С. 54–59.

Ж28928

 

410. Прудивус С. В. Павло Тичина у світлі нового джерела: поет очима друга / С. В. Прудивус // Молодий вчений. – 2018. – № 11. – С. 732–735.

Ж101120

 

2019

 

411. Коляда І. А. Павло Тичина / Ігор Коляда, Юлія Коляда. – Харків : Фоліо, 2019. – 118, [6] с. : іл. – (Знамениті українці). – Бібліогр.: с. 118–[119].

Ао275212; Ао275220

 

2020

 

412. Добко Т. В. Неопублікований бібліографічний покажчик, присвячений Павлу Тичині / Т. В. Добко // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2020. – Вип. 25. – С. 220–232. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2020_25_17

Ж68592

 

2021

 

413. Тичина Павло Григорович (1891–1967) [Електронний ресурс] // Науковці України : [інтегров. електрон. інформ. ресурс] / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – URL:  http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1474686

 

414. Павло Григорович Тичина : [Електронний ресурс] до 130-річчя від дня народж. (23.01.1891–16.09.1967 рр.) : презентація / підгот. Л. В. Дідух // Бібліотека імені Л. Канішенка Західноукраїнського національного університету : [вебпортал]. – Дата публ.: 22.01.2021. – URL: http://library.wunu.edu.ua/index.php/en/home-page/4739-pavlo-hryhorovych-tychyna.

 

Вшанування пам'яті П. Г. Тичини

 

415. Тичини П. Г. музей // Київ : енциклопед. довід. / за ред. А. В. Кудрицького. – Київ, 1981. – С. 599.

Ао227985

 

416. Тичині П. Г. меморіальна дошка // Київ : енциклопед. довід. / за ред. А. В. Кудрицького. – Київ, 1981. – С. 599–560.

Ао227985

 

417. Тичина Павло Григорович (1891–1967) // Їх іменами названі вулиці Києва : список літ. про діячів науки, культури та мистецтва / М-во культури УРСР, Держ. іст. б-ка УРСР ; склала Н. Коваленко ; ред. Н. Селівачова. – Київ, 1982. – Вип. 6. – С. 30–31. – (До 1500-річчя Києва).

В330469/6

 

418. Блюдо І. Д. Тичини П. Г. музей / І. Д. Блюдо // Українська радянська енциклопедія : в 12 т. – 2-ге вид. – Київ, 1984. – Т. 11, кн. 1. – С. 260.

В328608/11.1

 

419. П. Г. Тычине [мемориальная доска], улица Репина, 5. [В этом доме с 1944 по 1967 год жил и работал Павло Тычина] // Галайчук А. М. Киев: страницы мемориальной летописи : фотопутеводитель-справочник / А. М. Галайчук, И. Н. Воронцов. – Киев : Мистецтво, 1987. – С. 250.

Ао244939

 

420. Тичини П. Г. музей // Український радянський енциклопедичний словник : в 3 т. / редкол.: А. В. Кудрицький (відп. ред.) [та ін.]. – 2-ге вид. – Київ, 1987. – Т. 3. – С. 391.

В334254/3

 

421. Чернігівщина : енциклопед. довід. / за ред. А. В. Кудрицького. – Київ, 1990. – 1006 с. : фот.

[Зі змісту]: Тичини вулиця – С. 796; Тичини музей – С. 796; Тичині П. Г. меморіальна дошка  – С. 797; Тичині пам᾿ятник – С. 797.

Ао252170

 

422. Звід пам’яток історії та культури України : енциклопед. вид. : у 28 т. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т археології [та ін.] ; голов. редкол.: В. Смолій (голов. ред.), В. Горбик, В. Гусаков [та ін.]. – Київ : «Укр. енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1999–    .

Кн. 1. Київ, ч. 1. А–Л. – 579 с.                 

Тичина П. Г. – С. 3, 61, 77, 230, 247, 292, 295, 298, 324.

Київ : Кн. 1, ч. 2 : М–С / редкол. тому: П. Т. Тронько (відп. ред.) [та ін.]. – Київ, 2004. – С. 585–1213.

Тичина П. Г. – С. 659, 667, 862, 878, 880, 982, 989, 1107, 1126.

Київ : Кн. 1, ч. 3 : С–Я / редкол. тому: П. Т. Тронько (відп. ред.) [та ін.]. – Київ, 2011. – С. 1217–2197.

Тичина П. Г. – С. 1578, 1588, 1589, 1750, 1762, 1764, 1769, 1773, 1785, 1797, 1865, 1869, 1950, 1953, 1969, 1988, 1996, 2019.

С10067/1, ч. 1–2

 

423. Гуменюк С. «Молодий я, молодий…»: літ. композиція, присвяч. 110-й річниці з дня народж. П. Тичини / підготувала Світлана Гуменюк // Дивослово. – 2001. – № 1. – С. 42–44.

Ж28928

 

424. Сокол І. Музей-квартира Павла Тичини / Ігор Сокол // Дивослово. – 2003. – № 11. – С. 70–71.

Ж28928

 

425. Жадько В. [Тичина Павло Григорович] // Жадько В. Байковий некрополь : іст. фотоіл. довід. / Віктор Жадько. – Київ, 2004. – С. 109 : фот. надгробка.

Вс39834

 

426. Жадько В. Павло Тичина // Жадько В. У пам'яті Києва: столичний некрополь письменників : іст. наук. фотоіл. довід. / Віктор Жадько ; за ред. В. П. Андрущенка. – Київ, 2005. – С. 390 : фот. надгробка.

Вс41838

 

427. Жадько В. Тичина Павло / Віктор Жадько // Жадько В. Український некрополь : іст. наук. довід. / Віктор Жадько. – Київ, 2005. – C. 308 : фот. надгробка.

Вс40513

 

428. Жадько В. У пам᾿яті Києва : наук. фотоіл. довід. / Віктор Жадько ; за ред. В. П. Андрущенка. – Київ : Фенікс, 2007. – 480 с.

Тичина П. Г. – С. 9, 23, 66, 90, 91, 124, 390.

Вс44398

 

429. Жадько В. Некрополь на Байковій горі : літ.-публіцист. вид. / Віктор Жадько ; за ред. В. П. Андрущенка. – Київ : Фенікс, 2008. – 312 с.

Тичина П. Г. – С. 7, 42, 62, 98, 99, 106, 107, 144, 266.

Вс46896

 

430.Тичини П. Г. літературно-меморіальний музей-квартира // Велика сучасна енциклопедія : в 10 т. / уклад. А. С. Івченко ; голов. ред. С. С. Скляр. – Харків, 2013. – Т. 9. – С. 324.

В353976/9

 

431. Тичини Павла імені літературна премія «Чуття єдиної родини» // Степаненко М. Літературні, літературно-мистецькі премії в Україні / М. Степаненко. – Полтава, 2014. – С. 370–372.

Ва776656

 

432. Тычина Павел Григорьевич [мемориальная доска] // Кончаковский А. Киевские скрижали памяти / Анатолий Кончаковский, Валерий Крюков. – Киев, 2019. – 267 с. : ил.

Зі змісту: Вулиця Терещенская, 5. [В цьому будинку жив та працював з 1944 по 1967 рік Павло Тичина]. – С. 223.

Ва832252

 

433. I Наукові читання, присвячені 40-річчю музею П. Г. Тичини в м. Києві : зб. наук. пр. (26 берез. 2020) / [редкол.: Є. В. Слизюк (голова), Д. В. Нестерчук, С. В. Прудивус] ; Департамент культури виконав. органу Київ. міськради (Київ. міськдержадмін.), Літ.-мемор. музей-квартира П. Г. Тичини в м. Києві. – Київ : О. Зень, 2020. – 223, [4] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.

Ва842425

 

Бібліографічні посібники

 

434. Лейтес А. Десять років української літератури (1917–1927) : у 3 т. / А. Лейтес, М. Яшек ; Ін-т Т. Шевченка ; за заг. ред. С. Пилипенка. – [Харків] : Держ. вид-во України, 1928. – Т. 1 : Біо-бібліографічний. – С. 497–503, 655. –URL:  http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/0001740

Тичина П. Г. – С. 497– 503, 655.

Айзеншток І. Я. № 7386/1

 

435. Лейтес А. Павло Тичина : список літ. / А. Лейтес. – Київ : ЦБКУ, 1936. – 12 с.

Ао20535

 

436. Павло Тичина : бібліогр. покажч. / склав І. З. Бойко ; відп. ред. І. Д. Золотоверхий ; АН УРСР, Держ. публ. б-ка УРСР. – Київ, 1951. – 139 с.

Ао122279

 

437. Твори П. Г. Тичини / уклад. І. З. Бойко // Україна. – 1952. – № 1. – С. 39.

Ж22447

 

438. Бібліографічний покажчик видань творів П. Г. Тичини та основна література про життя і творчість / уклад. І. З. Бойко // Тичина П. Г. Вибрані твори / П. Г. Тичина. – Київ, 1957. – Т. 3. – С. 530–548.

В303093/3

 

439. Тичина Павло Григорович // Художня література, видана на Україні за 40 років. 1917–1957 : бібліогр. покажч. / М-во культури УРСР, Кн. палата УРСР ; редкол.: М. І. Багрич [та ін.]. – Харків, 1958. – Ч. 1 : Українська художня література. – С. 340–345.

В305600/1–2; Айзеншток № 9254/1; Попов 13222

 

440. Взаимосвязи и взаимодействие национальных литератур : библиография (1945–1960) : в 3 ч. / АН СССР, Фундам. б-ка обществ. наук, Б-ка Ин-та мировой лит. им. А. М. Горького (отд. ФБОН) ; сост.: Н. П. Банникова, А. М. Гуткина, В. А. Либман, В. П. Пироговская ; науч. ред.: Н. П. Банникова, А. Н. Николюкин ; библиогр. ред. Ю. Д. Рыскин. – М., 1962. – Ч. 2. – С. 345–592.

Тичина П. Г. – С. 545–546.

В311461/2

 

441. Тичина Павло Григорович // Українські письменники : біобібліогр. слов. : в 5 т. / редкол.: О. І. Білецький (голова) [та ін.]. – Київ : Держлітвидав, 1965. – Т. 5 : Радянська література : Л–Я. – С. 586–619.

 В308485/5

 

442. Бутрин М. Л. Мова і стиль українських письменників : бібліогр. покажч. літ. за 1953–1964 рр. – Львів : Каменяр, 1966. – 256 с.

Про П. Г. Тичину. – С. 17, 19, 30, 32, 35, 44, 46, 222–227.

Ва2433

 

443. Павло Григорович Тичина : метод.-бібліогр. матеріали : до 75-річчя з дня народж. поета / М-во культури Укр. РСР, Львів. держ. наук. б-ка ; склав Є. Є. Кравченко. – Львів, 1966. – 28 с.

Во978382

 

444. Взаимосвязи и взаимодействие литератур мира : библиография (1961–1965) : в 3 ч. / АН СССР, Фундам. б-ка обществ. наук, Б-ка Ин-та мировой лит. им. А. М. Горького (отд. ФБОН) ; сост. В. А. Либман ; науч. ред. А. Николюкин ; библиогр. ред. А. М. Гуткина. – М., 1967. – Ч. 1. – 283 с.

Тичина П. Г. – С. 244.

В311329/1

 

445. Твори письменників Радянської України у зарубіжних виданнях (1945–1966) : бібліогр. покажч. / авт.-складач В. С. Бабич. – Харків, Ред.-вид. від. Кн. палати УРСР, 1968. – 178 с.   

Подано відомості про переклади творів Павла Тичини мовами світу.

Ва63403

 

446. Співдружність літератур : бібліогр. покажч. (1917–1966) / Ком. по пресі при Раді Міністрів УРСР, Кн. палата УРСР ; складачі: А. І. Ручка, Р. В. Малигіна, Д. Х. Мазус [та ін.] ; редкол.: В. М. Скачков (відп. ред.) [та ін.]. – Харків : Кн. палата УРСР, 1969. – 592 с.

Бібліографічні відомості про видання творів Павла Тичини у республіках Радянського Союзу.

Ва90302

 

447. Гольденберг Л. І. Українська радянська літературна бібліографія / АН УРСР, ЦНБ ; відп. ред. Є. С. Шабліовський. – Київ : Наук. думка, 1971. – 179 с.

 Тичина П. – 148, 235, 342.

Ва150804

 

448. 80 років з дня народження П. Г. Тичини (1891–1967) // Календар знамен. і пам᾿ят. дат. – 1971. – І кв. – С. 15–19. – Бібліогр.: с. 17–19.

Ж60630

 

449. Взаимосвязи и взаимодействие литератур мира : библиография (1966–1970) : в 3 ч. / АН СССР, ИНИОН, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького ; сост.: В. А. Либман, В. П. Пироговская ; науч. ред. А. Николюкин. – М., 1973. – Ч. 1. – 298 с.

Тичина П. – С. 280.

В325271/1

 

450. 85 років від дня народження П. Г. Тичини (1891–1967) // Календар знамен. і пам᾿ят. дат. – 1976. – І кв. – С. 32–37. – Бібліогр.: с. 34–37.

Ж60630

 

451. Гольденберг Л. І. Бібліографічні джерела українського літературознавства : путівник / Л. І. Гольденберг ; ред. О. В. Костенко. – Київ : Вища шк., 1977. – 198 с.

Тичина П. Г. С. 168–170.

Ва298203

 

452. Твори письменників Радянської України у зарубіжних виданнях (1945–1975) : бібліогр. покажч. / авт.-складач В. С. Бабич. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків, Ред.-вид. від. Кн. палати УРСР, 1977. – 187 с.

Подано відомості про переклади творів Павла Тичини мовами світу.

Вс31978

 

453. 90 років з дня народження П. Г. Тичини (1891–1967) // Календар знамен. і пам᾿ят. дат. – 1981. – І кв. – С. 13–19. – Бібліогр.: с. 15–19.

Ж60630

 

454. Взаимосвязи и взаимодействие литератур мира : библиогр. указ. (1976–1980) / АН СССР, ИНИОН, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького ; сост.: И. Н. Исаева, Н. В. Гельфанд, В. А. Либман ; науч. ред. А. Николюкин. – М., 1983. – Ч. 2. – 208 с.

Тичина П. Г. – С. 186–187.

В332318/2

 

455. Лауреати Державної премії СРСР. Тичина Павло Григорович (1891–1967) // Бабич Є. К. Письменники радянської України – лауреати (1941–1985) : бібліогр. довід. / Є. К. Бабич, П. І. Рогова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ, 1985. – С. 46–48.

Ао240048

 

456. Поезія Радянської України (1981–1985 рр.) : бібліогр. покажч. / упоряд.: Н. М. Рева, Л. Г. Рева ; наук. ред. М. Г. Жулинський ; відп. за вип. М. І. Закусило. – Київ, 1987. – 164 с.

Тичина П. Г. – С. 8, 27, 45, 67, 69, 70, 78, 83–89, 122.

Ва475312

 

457. Взаимосвязи и взаимодействие литератур мира : библиогр. указ. (1981–1985) / АН СССР, ИНИОН, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького ; сост. И. Н. Исаева ; науч. ред. А. Николюкин. – М., 1988. – Ч. 2. – 194 с.

Тичина П. Г. – С. 177–178.

В335361/2

 

458. Художня література зарубіжних країн у пресі УРСР, 1981–1985 : наук.-допом. ретроспект. покажч. / Держ. ком. УРСР у справах видавництв, поліграфії і кн. торгівлі, Кн. палата УРСР ; уклад.: А. М. Міщенко, Р. К. Колбасіна, А. С. Кравцова. – Харків, 1989. – 708 с.

Подано відомості про переклади творів Павла Тичини мовами світу.

Ва507493

 

459. Бібліографічний список // Тельнюк С. В. Молодий, я молодий … Поетичний світ П. Тичини (1906–1925). – Київ, 1990. – С. 415–416.

Ва524914

 

460. Гольденберг Л. І. Бібліографічні джерела українського літературознавства : путівник / Л. І. Гольденберг ; ред. О. В. Костенко. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Вища шк., 1990. – 254 с.

Тичина П. Г. – С. 201–203.

Ва521994

 

461. Українська література в загально-слов᾿янському і світовому літературному контексті : у 5 т. / АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка, ЦНБ ім. В. І. Вернадського, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; редкол.: Г. Д. Вервес (голова) [та ін.]. – Київ: Наук. думка, 1991–     .

Т. 4 : Літератури країн Центральної і Південно-Східної Європи на Україні : матеріали до бібліографії (поч. ХІХ ст. – 1980 р.) / редкол.: Ю. Л. Булаховська (відп. ред.) [та ін.]. – 1991. – 500 с.

Відомості про переклади творів Павла Тичини мовами світу.

Т. 5 : Українська література в країнах Центральної і Південно-Східної Європи : матеріали до бібліографії / редкол. В. О. Захаржевська (відп. ред.), Л. В. Беляєва, П. М. Рудяков, В. І. Шевчук. – 1994. – 614 с.

Відомості про переклади творів Павла Тичини мовами світу.

В335070/4,5

 

462. 100 років з дня народження П. Г. Тичини (1891–1967) // Календар знамен. і пам᾿ят. дат. – 1991. – І кв. – С. 29–35. – Бібліогр.: с. 32–35.

Ж60630

 

463. «В поколіннях я озвуся» : до 105-річчя від дня народж. П. Г. Тичини (1891–1967) // Календар знамен. і пам᾿ят. дат. – 1996. – І кв. – С. 45–56. – Бібліогр.: с. 52–56.

Ж60630

 

464. Репресований визнанням : до 110-річчя від дня народж. П. Г. Тичини // Знаменні дати : календар. – Київ, 2001. – С. 33–36.

Ж70565

 

465. Українсько-бельгійські літературні зв᾿язки, 1870–2008 : бібліогр. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; уклад.: Т. Добко, Я. Кравець, Н. Дацькова, М. Чиж ; редкол.: О. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ, 2010. – 246 с.

Тичина Павло. – С. 12, 17, 22, 213, 283, 289, 290, 292, 308–310, 1175, 1176.

Вс49658

 

466. Українське перекладознавство ХХ сторіччя: бібліографія / уклав Т. Шмігер ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, наук. т-во ім. Шевченка. – Львів, 2013. – 626 с. – Покажч.: с. 543–625.

Вс55324

 

467. Яценко О. М. Українські персональні бібліографічні покажчики (1856–2013) / О. М. Яценко, Н. І. Любовець ; редкол.: В. І. Попик (голова) [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біограф. дослідж. – Київ, 2015. – 469 с. – (Джерела української біографістики ; вип. 3).

Тичина Павло Григорович. – С. 91, 110.

Со34122

 

468. Книги і долі. «Нікого час не перекреслив …» (2000–2015 рр.) : бібліогр. покажч. / Одес. нац. наук. б-ка ; упоряд. Г. І. Єфімова ; відп. ред. Л. В. Арюпіна ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса, 2018. – 320 с.

Тичина П. – 40, 416, 609, 1063, 1099, 1123, 1724, 2155, 2242, 2282, 2365, 2888, 2891.

Со36577

 

 

 

Укладачі: Т. В. Добко, С. В. Блиндарук

Бібліографічний редактор В. А. Шкаріна

Розміщення на сайті:  А. Жабін

Контактна інформація