ЯК ТЕБЕ НЕ ЛЮБИТИ, КИЄВЕ МІЙ... Тематична виставка Універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування

«Закоханий у Київ, я блукаю по зелених кучерявих, шепотливих його вулицях.

Милий, тихий, задумливий красень!

Каштани обсипають рудавим  цвітом дахи вагонів трамвая.

Нема ніде такого життя в лініях вулиць, як у нього.

Ніде нема такої ласкавої чепурності, природної охайності, грайливості.

От заходить сонце за Кадетським Гаєм й ще горять хрести Андріївської церкви, Володимирського собору, і блискають червоним, металічним відблиском вікна високих кам’яниць на горах. Внизу, в подібних до веселок алеях-вулицях, засаджених каштанами, тополями, акаціями ніжна, тепла, наша південна тінь. За палісадниками з розчинених вікон якось особливо, хвилююче, закликаючи, чується сміх і музика.»

Володимир Винниченко. «Записки кирпатого Мефістофеля»

В українській історії особлива роль належить місту Києву. Він – її першооснова, осередок родинних традицій, каталізатор цивілізаційних змін; наріжний камінь державної самосвідомості і національної пам’яті.

Як політичний, економічний та духовний центр сучасної незалежної України, славетне місто над Дніпром  має багатобарвну, часом трагічну, але ж героїчну історію. Народжений на місці поселень полянського племінного союзу, Київ поширював свій політичний та культурний вплив на величезний простір Східної Європи. Саме через Київ здійснювалися економічні й культурні зв’язки двох Європ з різною політичною долею – Східної та Західної.

Шляхетна місія Києва полягає в тому, що він, своїми глибокими політичними, економічними і соціо-культурними зв’язками, закріпив згромадження різноманітних етнічних елементів східного слов’янства – у сталу національну єдність. Будучи сакральним центром українського простору, перетворився на джерело сили, що освячує цей простір.

Упродовж багатовікової історії ідеологічні цінності українців асоціювалися саме з Києвом та його раритетами – храмами, монастирями, мощами святих та іншими християнськими реліквіями.

Унікальні споруди Києва, живі свідки плинності часу та подій сьогодення, стали свого роду візиткою столиці. А велика кількість зелених насаджень та парків робить її неповторною. Як сказав видатний український письменник Михайло Булгаков: «Немає у світі міста красивішого, ніж Київ». Охайний і галасливий, величний і романтичний, модерний і старовинний…  Він для нас особливий. Бо він – рідний.

Ще однією сповіддю про беззавітну любов до Києва; готовністю відстоювати його будь-якою ціною,  є тематична книжкова виставка, представлена користувачам під час суворих випробувань та буремних подій. 

1.   Анисимов Александр Леонидович

Киев и киевляне. Я вызову любое из столетий... [Текст] : в 2 т. / А. Л. Анисимов. - К. : Курчь, 2002 .

Кн. 1. - [Б. м.] : [б.и.], 2002. - 383 с.: ил.

Книга-альбом «Киев и киевляне. Я вызову любое из столетий...» продолжает и существенно дополняет ряд краеведческих изданий, посвященных истории столицы Украины. Ее автор — профессиональный историк и журналист Александр Анисимов делает попытку представить богатый спектр жизни и деятельности «Матери городов Русских» в период второй половины XIX — первой половины XX века.

На страницах издания читатель сможет совершить увлекательную и познавательную прогулку по старинным улицам нашего города, а благодаря обилию уникального иллюстративного материала, воочию убедиться в величии облика Киева, который значительно изменился после Октября 1917 года. Читая главы книги, читатель узнает, как была организована городская жизнь того времени, сможет побывать на старом вокзале и проехаться в старом трамвае, посетить старый банк и старую почту, «отовариться» на несуществующих сегодня рынках, пожить в гостиницах прошлого, посмотреть новейшую «фильму»... История возникновения церковных и светских памятников, Первая Всероссийская Олимпиада 1913 года, образцы рекламы того времени, зарплаты и цены, быт и нравы жителей, организация пожарной службы, медицины и многое другое с нетерпением ждет встречи с читателем.

Издание будет полезно ученикам и пенсионерам, студентам и рабочим, интеллигенции и духовенству, ученым и просто любителям старины, словом, всем, ибо автор, опираясь на строгую научную методологию, благодаря адаптированному и увлекательному рассказу, делает издание доступным для понимания каждого, независимо от уровня образования.

Шифр зберігання книги у НБУВ: C10248/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3 (2УК)-9 А-67I

2. Анисимов А. Л.

А Скорбное бесчувствие. На добрую память о Киеве или грустные прогулки по Городу, которого нет. — К.:      1992. — с.264.

В документальном исследовании киевского историка Александра Анисимова сообщается об особенностях киевской жизни на рубеже Х1Х-ХХ веков, рассказывается о Киеве, как о выдающемся духовном центре Отечества. В книге помещены очерки о развитии архитектуры и монументальной скульптуры, генезисе топонимии города. Значительная часть исследования повествует о борьбе с религиозным культом в Киеве, об уничтожении его ландшафтов и некрополей.

Приложения к книге содержат мартирологи, другую важную информацию, которая помагает глубже осознать то обстоятельство, что как один из важнейших центров мировой культуры Киев пострадаледва ли не больше всех остальных.

Издание содержит много иллюстраций. Документальные архивные фотоматериалы представляют немалый инте­рес. Большая их часть никогда ранее не публиковалась.

Для историков, краеведов, всех, интересующихся историей многострадального Киева.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 550015

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3 (2УК)-9 А-67

3. Берлинский М.Ф.

Краткое описание Києва. Репринтное издание. – К.: Час, 1991. – 224 с.

Переиздание книги известного историка и археолога Максима Берлинского "Краткое описание Киева, содержащее историческую перечень сего города, так же показания достопамятностей и древностей онаго. Собранное надворным советником Максимом Берлинским". Книга содержит старинные графические планы города. Издательство дополнило книгу предисловием канд. истор. наук Г.Ю.Ивакина.

На широкий круг читателей, для любителей истории и собирателей книг.
Шифр зберігання книги у НБУВ: Ао 255854

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3 (2УК)-9 Б-49

4. Берлинський М. Ф.

Історія міста Києва / АН УРСР, Археограф, коміс., Ін-т археол., Ін-т історії. Підг. тексту до друку, вступ, ст., комент. М. Ю. Брайчевського.— К.: Наук, думка. 1991.— 320 с.— (Пам’ятки іст. думки Украї­ни).— Текст укр. та рос. мовами.

Фундаментальна праця М. Ф. Берлинського, написана у 1798—1799 рр., узагальнююче дослідження з історії Києва. У першій частині книги історія міста подається на фоні загаль­ного розвитку України, у другій — його топографо-археологічний опис.

Для істориків, археологів, усіх, хто цікавиться історією од­ного з найдавніших міст нашої країни.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 536898

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3 (2УК)-9 Б-49

5. Болховітінов Євгеній, митрополит.

Вибрані праці з історії Києва / Упор., вст. ст. та додатки Тетяни Ананьєвої.— К.: Либідь — ІСА, 1995.—488 с. («Пам’ятки історичної думки України»/

Київський митрополит Євгеній Болховітінов (1767—1837) — відомий історіограф, збирач і дослідник пам’яток писемності, педагог, проповідник, яскрава й багатогранна особистість — залишив велику творчу спадщину. До збірки увійшли переважно його твори «київ­ської орієнтації», а також біографія митрополита. Текст пам’ятки су­проводжується необхідним науково-довідковим апаратом.

Для істориків, мистецтвознавців, усіх, хто цікавиться духовним життям старого Києва.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 566261

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3 (2УК)-9 Б-79

6. Боровський Я. 
Походження Києва. Історіографічний нарис. АН УРСР Інститут археології. – Київ.: Наукова думка, 1981. - 151 с., іл. 

Монографія присвячена актуальній і важливій проблемі походження Києва у вітчизняній історіо­графії.

Автор вперше подає монографічний огляд вітчизняної історіографії про походження Києва (XVIII — XX ст.), відзначає значні досягнення радянських істориків у вивченні цієї проблеми, залучає маловідомі писемні джерела для її вирі­шення.

Для істориків, археологів та всіх, хто цікавить­ся історією нашої Батьківщини.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА367978

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3 (2УК)-9 Б-83

7. Вечный Киев. Жизнь большого города [Текст] / Музей истории г. Киева ; [авт.-сост.: В. Ковалинский, О. Друг ; фот. О. Иванова и др.]. - К. : Балтія-Друк, 2013. - 119, [2] с.

Книга «Вечный Киев. Жизнь большого города» рассказывает читателю о различных исторических периодах существования града над Днепром, о его заботах и радостях, достижениях и утратах… Повествование дополняют уникальные иллюстрации и фотографии интересных экспонатов из Музея истории города Киева, великолепные виды киевских ландшафтов с воздуха  и факсимильные копии редких документов из архивных и музейных фондов, частных коллекций.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Со  32213 з дод. 1-21

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2Ук)-9 В-39

8. Висоцький Сергій Олександрович.

Золоті ворота в Києві [Текст] : пер. з рос. / С. О. Висоцький. - К. : Техніка, 2000. - 160 с.

Присвячуєтья 2000-літтю Різдва Христового.- На обкл. авт. не зазнач.

Золоті ворота в Києві - ви­датна архітектурно-історична пам’ятка оборонного будівниц­тва Київської Русі. З Золотими воротами, що служили понад 700 років головним в’їздом у місто, пов’язано багато істо­ричних подій, про які розповіда­ють літописи, перекази та легенди.

Книжка доктора історичних наук С. О. Висоцького, одного з ав­торів проекту відтворення Зо­лотих воріт, знайомить читачів з історією, дослідження­ми та первісним виглядам спору­ди, а також із заходами, що вживаються для її збереження.

Розрахована на широке коло читачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ао 260692

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Щ11 В-53

9. Гирич Ігор Борисович.

Київ: люди і будинки [Текст] : [путівник] / Ігор Гирич. - Київ : Либідь, 2015. - 428, [3] с.

Вигадлива мандрівка нашою столицею репрезентує калейдоскоп визначних осіб і прикметних під історико-мистецьким оглядом будівель. Акцентовано на внескові у формування українського обличчя Києва тих постатей, хто боронив самобутнє місто від великодержавної культурної експансії. Завдяки висвітленню історичної взаємодії спільноти і урбанізованого простору видатні імена вписано в неповторний київський ландшафт, що унаочнено безліччю оригінальних світлин.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 59785

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)-9 Г-51

10.  Гирич Ігор Борисович.

Київ в українській історії [Текст] / Ігор Гирич. - К. : Смолоскип, 2011. - 302 с.

Ця книжка є збірником статей і матеріалів з історії Києва, написа­них істориком-дослідником протягом 1990-х - 2000-х років. Голов­ною їх темою є значення Києва та його святинь в історії національно-визвольного руху XIX - початку XX ст. Читач знайде тут також дослідницького характеру статті з історичної топографії Печерська, діяльності Київського товариства охорони пам'яток історії та мистецт­ва (1910), Музею переходової доби (1942), документи про потерпілі від більшовицьких обстрілів у січні 1918р. київські церкви.

Призначена для фахівців-києвознавців та всіх, хто цікавиться істо­рією міста.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 743907

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)-9 Г-51

11. Гупало К.Н.

Подол в Древнем Киеве.-  К.: Наукова думка, 1982. - 128 с.

Книга посвящена киевскому Подолу - торгово-ремесленному району столицы Древней Руси. На основании данных археологических раскопок и письменных источников освещаются начальные этапы истории Подола, рассказывается о его древних жилищах и ремеслах. Читатель узнает об архитектурно-археологических исследованиях церкви Пирогощей, упоминаемой в «Слове о полку Игореве». Адресована всем, кто интересуется историей древнего Киева.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 381117

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)-9 Г-94

12. Гуржій Іванна.

Купецтво Києва та Київщини ХVII-XIX ст. [Текст] : [монографія] / Іванна Гуржій, Олександр Гуржій ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ : [б. в.], 2013. - 283 с.

У монографії йдеться про те, коли й за яких суспільно-політичних і економічних умов виникло й формувалося купецтво Києва та великої навколишньої території. Наводяться цікаві характеристики та думки сучасників стосовно його професійної діяльності, висвітлюються аспекти структуризації та кількісні зміни, показані етапи законодавчого оформлення статусу й етнорелігійні складові. Описані найважливіші побутові проблеми існування, особливості торгівлі та конкуренції купців протягом XVII–XIX ст. Значна увага приділена дискусійним питанням та історіографії теми.

Книга розрахована на спеціалістів істориків і економістів, а також на всіх, хто цікавиться минулим окремих соціальних груп в Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 777249

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)-9 Г-95

13. Документальна спадщина Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві ХVІ–ХVІІІ ст. з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Зб. док. [Текст] / Автори-укладачі: Ю.А. Мицик, С.В. Сохань, Т.В. Міцан, І.Л. Синяк, Я.В. Затилюк; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – К., 2011. – 559 с.: 31 іл.

У виданні представлена публікація 318 актових документів XVI–XVIII ст. з унікальної збірки “книги-архіву” Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві, що нині зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Серед документів – королівські привілеї, універсали, листування гетьманів та полковників, судові позови, скарги, купчі записи, тестаменти та інші актові документи. Вони містять різноманітний матеріал з історії церкви, Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря, Свято-Троїцького Красногірського Чорнуського монастиря, розкривають стан та процес розвитку монастирського землеволодіння в Україні, а також подають біографічні відомості про видатних українських діячів, розкривають різні аспекти суспільного життя того часу.

Збірник документів побудовано за предметно-хронологічним принципом, містить іменний та географічний покажчики, коментарі, додатки, словник застарілих слів, списки скорочень та ілюстрацій, перелік документів. Переважна більшість документів публікується вперше.

Видання розраховане на істориків, філологів, правознавців, культурологів, краєзнавців, а також широке коло всіх, хто цікавиться історією України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 53030

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)-9 Д--63

14. Друг Ольга Миколаївна.

Вулицями старого Києва [Текст] / Ольга Друг. - Львів. : Світ, 2013. - 496, [XVI] с. : іл. - (Серія "Історичні місця України").

Перед читачем - розповідь про центральні історич­ні райони Києва, особливості формування архітектур­ного середовища міста, про його вулиці, будинки, храми, зокрема, давні архітектурні ансамблі - Софію Київську та Києво-Печерську лавру - об'єкти світової спадщини.

У книзі широко використовуються матеріали дер­жавних архівів, музеїв та бібліотек, наводяться мало­відомі, але не менш цікаві факти, взяті з архівів ста­ровинних київських родин, нащадки яких і сьогодні живуть у місті. Видання багато ілюстроване. Давні й сучасні світлини, акварелі, літографії, гравюри, жи­вописні твори (понад 1000 ілюстрацій) допомагають сформувати цілісний образ столиці України, прадав­нього міста з півторатисячолітньою історією.

Для краєзнавців, туристів, а також усіх, хто ціка­виться історією Києва.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 56234

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)-9 Д-76

15. Іванцов Іван Овсійович.

Стародавній Київ [Текст] / І. О. Іванцов ; ред. Ю. В. Павленко. - К. : Фенікс, 2003. - 368 с.:

Монографія І.О. Іванцова "Стародавній Київ" — це пам’ятка історичної науки, народжена у специфічних умовах буремної епохи, на якій, крім яскравого дослідницького таланту автора, позначилася радянська передвоєнна дійсність. Іван Овсійович писав її по гарячих слідах розкопок 1936— 1941 рр., якими сам керував. Це знайшло відображення в стилі його наукової праці, опублікувати котру перешкодила Велика Вітчизняна війна, вона ж і обірвала життя воїна-науковця, вченого й патріота.

Дана праця є науково-історичним джерелом і водночас пам’яткою тієї епохи та подвижництва вченого археолога І.О. Іванцова.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 38806

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)-9 І-23

16. Ілюстрована історія Києва [Текст] / [Н. Абашина та ін. ; відп. ред. В. Смолій] ; Київ. міськдержадмін., Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К. : Фенікс, 2012. - 424 с.

Київ - одне з найдавніших європейських міст. Вчені Національної академії наук України, які працювали над цією книгою, прагнули донести до сучасного читача основні закономірності розвитку багатовікової історії міста.

Київ народжувався на місці поселень полянського племінного союзу і поступово поширював свій політичний та культурний вплив на величезний простір Східної Європи. Будучи національним центром українського народу, він одночасно посів почесне місце в історії російського та білоруського народів. Через Київ впродовж багатьох віків здійснювалися економічні й культурні зв’язки двох Європ з різною політичною долею — Східної і Західної.

Тепер, коли на наших очах виникають контури єдиної Європи, внесок Києва і киян у розвиток європейської та світової цивілізації стає предметом загального інтересу. Працюючи над книгою, її автори враховували це. Авторський колектив використав праці своїх попередників, але подав власний погляд на багатобарвну, героїчну, часом трагічну історію міста-героя Києва - політичного, економічного і духовного центру сучасної незалежної України.

Книга розрахована на широке коло читачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Со 31792

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)-9 І-49

17. Історія Києва. /в 3 т. – Київ.: Наукова думка, 1986.

Том. 1. – Стародавній і середньовічний Київ, 1986. – 383 с.

У томі досліджується історичне минуле Києва — «матері міст руських» від найдавніших часів до се­редини XVII ст. Висвітлюються роль Києва в етногенезі слов’ян, соціально-економічний розвиток міста, участь його населення в антифеодальній і визвольній боротьбі трудящих України проти польсько-шляхетського на­пування, за возз’єднання України з Росією.

Для істориків, викладачів і студентів вузів, всіх, хто цікавиться історією Києва.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В334011/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)-9 І-90 I

18. Історія Києва. /в 3 т. – Київ.: Наукова думка, 1986.

Том. 2. – Київ періоду пізнього феодалізму і капіталізму, 1986. – 440 с.

Том охоплює період історії Києва від возз’єднання України з Росією в 1654 р. до передодня Великої Жовт­невої соціалістичної революції. Широко висвітлюються соціально-економічний розвиток міста, революційна боротьба трудящих мас, культурне життя, стан науки та освіти. Події, що відбувалися в Києві, показані в нерозривному зв’язку з загальноросійським історичним процесом.

Для істориків, виклдачів і студентів вузів, всіх, хто цікавиться історією Києва.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В334011/2

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)-9 І-90 II

19. Історія Києва. /в 3 т. – Київ.: Наукова думка, 1987.

Том. 3. кн..1 – Київ соціалістичний, 1987. – 475 с.

У книзі висвітлюється період історії Києва від Великої Жовтневої соціалістичної революції до кінця 50-х років. Роз­повідається про внесок трудящих Києва у боротьбу за встанов­лення і зміцнення Радянської влади на Україні, за перетворен­ня міста в один з найбільших індустріальних центрів країни у роки перших п’ятирічок. Всебічно показані героїчна оборона Києва і наступальні операції радянських військ по звільненню міста у період Великої Вітчизняної війни, трудовий подвиг киян у відродженні та дальшому розвитку економіки і культури сто­лиці Радянської України.

Для науковців, викладачів та студентів вузів, всіх, хто ці­кавиться історією Києва.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В334011/3.кн. 1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)-9 І-90 III.1

20. Історія Києва. /в 3 т. – Київ.: Наукова думка, 1987.

Том. 3. кн..2 – Київ соціалістичний, 1987. – 455 с.

У книзі розкривається соціально-економічне і духовне життя Києва — столиці Радянської України. Аналізуються динаміка господарського і культурного розвитку міста у 60-і — середині 80-х років, внесок киян у створення матеріальних і духовних цінностей радянського народу. Показані інтернаціоналізація трудового і суспільного життя киян, їх творча праця по пере­творенню Києва у зразкове місто.

Порівняно з російським виданням книга доповнена новим розділом, присвяченим революційним перетворенням, здійснюва­ним нині в радянському суспільстві.

Для істориків, викладачів і студентів вузів, усіх, хто цікави­ться історією Києва.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В334011/3.кн. 2

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)-9 І-90 III.2

21. Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. у вид. від ХVІІ ст. до 2000 р. : у 3 т., 14 кн. / [ред. кол.: В. А. Смолій (голова) та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України. - К. : Ін-т історії України, 2009 .

Т. 1 : Хронологічний літопис міста Києва, кн. 1 : Історія Києва з найдавніших часів до 1861 року. - 2009. - 412 с. - Назва обкл. : Історія міста Києва. Хронологічний літопис з найдавніших часів до 1861 року.

Покажчик вміщує полімовні бібліографічні відомості про книжкові та періодичні видання, що вийшли на терені України і за її межами та висвітлюють історію міста Києва з найдавніших часів до 1861 року.

Видання адресовано науковцям, релігіознавцям, служителям храмів різних конфесій, історикам та усім, хто цікавиться проблемами історії та культури міста Києва.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В 351839/1 кн. 1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)-9 І-90I.1

22. Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. у вид. від ХVІІ ст. до 2000 р. : у 3 т., 14 кн. / [ред. кол.: В. А. Смолій (голова) та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України. - К. : Ін-т історії України, 2009 .

Т. 1 : Хронологічний літопис міста Києва, кн. 2 : Історія міста Києва періоду 1861 - першої половини 1917 рр. - 2009. - 199 с. - Назва обкл. : Історія міста Києва. Хронологічний літопис від 1861 року до 1917 року.

Покажчик вміщує полімовні бібліографічні відомості про книжкові та періодичні видання, що вийшли на терені України і за її межами та висвітлюють історію міста Києва 1861 - першої половини 1917 року.

Видання адресовано науковцям, релігіознавцям, служителям храмів різних конфесій, історикам та усім, хто цікавиться проблемами історії та культури міста Києва.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В 351839/1 кн. 2

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)-9 І-90I.2

23. Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. у вид. від ХVІІ ст. до 2000 р. : у 3 т., 14 кн. / [ред. кол.: В. А. Смолій (голова) та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України. - К. : Ін-т історії України, 2009 .

Т. 1 : Хронологічний літопис міста Києва, кн. 3 : Історія міста Києва періоду 1917 - 1990 рр. / [уклад. Н. А. Дехтярьова]. - 2009. - 426 с. - Назва обкл. : Історія міста Києва. Хронологічний літопис від 1917 року до 1990 року.

Покажчик вміщує полімовні бібліографічні відомості про книжкові та періодичні видання, що вийшли на терені України і за її межами та висвітлюють історію міста Києва періоду 1917-1990 рр.

Видання адресовано науковцям, релігіознавцям, служителям храмів різних конфесій, історикам, архітекторам, краєзнавцям, вчителям, студентам та усім, хто цікавиться проблемами історії та культури міста Києва.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В 351839/1 кн. 3

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)-9 І-90I.3

24. Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. у вид. від ХVІІ ст. до 2000 р. : у 3 т., 14 кн. / [ред. кол.: В. А. Смолій (голова) та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України. - К. : Ін-т історії України, 2009 .

Т. 1 : Хронологічний літопис міста Києва, кн. 4 : Київ на межі тисячоліть (1991 - 2000 рр.) / [уклад. Н. А. Дехтярьова]. - 2009. - 90 с. - Назва обкл. : Історія міста Києва. Хронологічний літопис від 1990 року до 2000 року.

Покажчик вміщує полімовні бібліографічні відомості про книжкові та періодичні видання, що вийшли на терені України і за її межами та висвітлюють історію міста Києва на межі тисячоліть (1991-2000 рр. ).

Видання адресовано науковцям, релігіознавцям, служителям храмів різних конфесій, історикам, архітекторам, краєзнавцям, вчителям, студентам та усім, хто цікавиться проблемами історії та культури міста Києва.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В 351839/1 кн. 4

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)-9 І-90I.4

25. Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. у вид. від ХVІІ ст. до 2000 р. : у 3 т., 14 кн. / [ред. кол.: В. А. Смолій (голова) та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України. - К. : Ін-т історії України, 2009 .

Т. 2 : Матеріальна та духовна культура Києва, кн. 7 : Скульптурні пам'ятки / [уклад. Н. А. Дехтярьова]. - 2009. - 103 с.

Покажчик вміщує полімовні бібліографічні відомості про книжкові та періодичні видання, що вийшли на терені України і за її межами, та висвітлюють історію cкульптурних пам’ятників м. Києва.

Видання адресовано науковцям, релігіознавцям, служителям храмів різних конфесій, історикам, архітекторам, краєзнавцям, вчителям, студентам та усім, хто цікавиться проблемами історії та культури міста Києва

Шифр зберігання книги у НБУВ: В 351839/2 кн. 7

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)-9 І-90II.7

26. Київ: історія, архітектура, традиції [Текст] / [уклад.: О. Друг, Ю. Ференцева ; відп. ред. Ю. Ференцева]. - Київ : Балтія-Друк, 2016. - 103 с.Оригінальне яскраве видання про Київ познайомить читача з внутрішнім життям міста, його багатою історією, давніми традиціями самоуправління, архітектурними символами.

Книга, яка розрахована на широке коло читачів, містить величезну кількість ілюстрацій, що представляють минуле і согодення півторатисячолітнього Києва.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Со 34673

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)-9 К-38

27. Київ у національній пам'яті [Текст] : [колект. монографія] / [Л. І. Буряк та ін.] ; Укр. ін-т нац. пам'яті. - Київ : Пріоритети, 2013. - 397 с.

За допомогою концепту «місця пам’яті», символічним уособленням якого виступають постаті, установи, архітектурні та монументальні споруди, мистецькі твори, друковані видання, архівні та музейні колекції Києва, розкриваються механізми, особливості і закономірності формування образу міста у суспільній свідомості та творення його цілісної конструкції у національній пам’яті українців.

Еволюція образу міста аналізується у контексті суспільно-політичних трансформацій, формування соціальних ідентичностей та колективної свідомості. Розрахована на фахівців та широке коло читачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 777291

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)-9 К-38

28. Киркевич Віктор Генадійович.

Володимирський собор у Києві [Текст] / В. Г. Киркевич. - К. : Техніка, 2004. - 208 с. - (Національні святині України).

Книгу присвячено одній з най супереч­ливих споруд м. Києва – Володимирському собору. Досі не вщухають спори навколо цього храму, але усі згодн і з тим, що Володимирський собор є справжньою перлиною Києва. Історія спорудження собору, неповторні розписи цілого сузір'я видатних ми тців, долі тих хто так чи інакше мав відношення до цього храму – усе це ви знайдете у цій кн ижці. Багато ілюстрацій, чимало з яких публікується вперше, допоможуть детально роздиви­тися те, що ви падає з уваги під час ог­ляду собору.

Для істориків, мистецтвознавців, культурологів і широкого загалу чи­тачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ао 264136

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Щ11 К-43

29. Ковалинський Віталій Васильович

Київські мініатюри [Текст] / В. В. Ковалинський. - К. : Київська книжкова фабрика, 2003 . - (Бібліотека музею історії міста Києва).

Кн. 6. - К. : Купола, 2007. - 624 с.

Книга шоста «Київських мініатюр» відомого київського історика і письменника Віталія Ковалинського розповідає про історію аптечної справи у Києві, яка має давні коріння. її початок - у діяннях одного із засновників Печерського монастиря преподобного Антонія та «лікаря безкорисливого» преподобного Агапіта, продовження - у першій вільній аптеці Гейтера і родини Бунге, розвиток – у Київській казенній аптеці, у вмінні вільних аптекарів Тецнера, Ейсмана, братів Фромметтів, Бугаревича, членів сім'ї Марцинчиків, батька і дочки Попових та інших. Розповідь автора є результатом копітких архівних пошуків та знахідок. Видання розраховане на широкий загал читачів, воно становитиме інтерес для усіх, хто цікавиться вітчизняною історією.

Шифр зберігання книги у НБУВ: А123112/6

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)-9 К-56VI

30. Ковалинський Віталій Васильович

Київські мініатюри [Текст] / В. В. Ковалинський. - К. : Київська книжкова фабрика, 2003 . - (Бібліотека музею історії міста Києва).

Кн. 7. - К. : Купола, 2008. - 593 с.:

Книга сьома «Київських мініатюр» відомого історика і пись­менника Віталія Ковалинського розповідає про місто Київ на воді - про історію Труханового острова, Микільської та Передмостової слобідок, про долю мостів над Дніпром та їх видатних будівничих, про поета Анну Ахматову, яка закінчила в Києві гімназію і вінчала­ся в церкві на Микільській слобідці, про воєнні роки та відбудову. Розповідь автора є результатом копітких архівних пошуків та спілкування з киянами. Видання розраховане на широке коло чи­тачів, воно становитиме інтерес для усіх, хто цікавиться історією Києва.

Шифр зберігання книги у НБУВ: А123112/7

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)-9 К-56VII

31. Кудрявцев Лев Олексійович.

Град над Борисфеном [Текст] : ілюстрована історія вулиць і майданів Києва / Л. О. Кудрявцев. - К. : Вища школа, 2007. - 295 с.

Книга знайомить читача з вулицями і майданами столиці незалежної України – красеня Києва. Нариси розповідають про їх минуле і сьогодення.
Автор не тільки привертає увагу читача до найвідоміших і найцікавіших в архітектурному відношенні вулиць, а й захоплено розповідає про менш відомі з них.
Окрасою видання є унікальні архівні фотографії кінця ХІХ – ХХ ст.

Для широкого кола читачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 45224

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)-9 К-88

32. Лавров Дмитро Андріанович.

"Святий Київ наш великий..." [Текст] : [Збірник мистецьких роздумів] / Д. А. Лавров. - К. : Криниця, 2002. - 151 с. - (Серія "Моя книгозбірня").

Ця книга – сповідь про любов до древнього Києва – нинішньої столиці незалежної України. Протягом багатьох століть славетне місто над Дніпром було осередком паломництва видатних діячів української та російської культури (деякі з них були за походженням українцями чи народи­лися на української землі), а також представників різних європейських країн. Тут вони черпали натхнення, тут народжувалися геніальні твори. Книга розрахована на широке коло читачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 617503

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)-9 Л-13

33. Макаров Анатолий Николаевич.

Малая энциклопедия киевской старины [Текст] / А. Н. Макаров. - 2-е изд. - К. : Довіра, 2005. - 558 с.

Цель этого издания — ввести читателя в круг общих знаний о киевской старине. Книга не имеет аналогов в литературе о Киеве. При ее написании автор пользовал­ся своей обширной коллекцией киевских преданий, легенд, литературных анекдотов и занимательных выписок из хроники городских газет XIX века.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 665491

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т.я2 М-15

34. Максимович М. О.
Киевъ явился градомъ великимъ...: Вибрані українознавчі твори
/ Упоряд. та авт. іст.-біогр. нарису В. О. Замлинський|; Приміт. I. Л. Бутича. Передне слово В. В. Скопенка.— К.: Либідь, 1994.— 448 с. («Пам’ятки історичної думки України»)

Книга е найгрунтовнішим в українській фольклористиці дослідженням народної християнської поезії та легенди, демон­струє естетичне багатство й дивовижне розмаїття цих витворів народної віри і фантазії, окреслює напрями їхнього розвою протягом XIV—XIX ст.

Для сучасного читача справжнім відкриттям стануть тексти релігійних колядок, щедрівок, легенд, духовних віршів, дбай­ливо зібраних автором із малодоступних джерел і очищених від пізніших нашарувань і мовних спотворень.

Для всіх, хто цікавиться вітчизняною культурою, джерелами духовності українського народу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 557888

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)-9 М-17

35. Малаков Дмитро Васильович.

Між Бульваром і Кудрявцем [Текст] : [розповіді про Київ] / Дмитро Малаков. - Київ : Либідь, 2015. - 77, [2] с. : фот. - (Твій Київ).

Ця книжка запрошує читача оглянути район Києва, майже обійдений увагою дослідників. Проте він вельми цікавий і своїм архітектурним розмаїттям, і пам’яттю про багатьох визначних киян. З допомогою цієї книги, ви поглянете на досить не популярний район Києва зовсім з іншого боку. Для широкого загалу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 793142

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)-9 М-18

36. Національний заповідник "Софія Київська" [Текст] = National conservation area "St. Sophia of Kyiv" / [Н. Куковальська та ін. ; під заг. ред. Н. М. Куковальської]. - К. : Балтія-Друк, 2011. - 224 с. : іл. - Назва, текст парал. укр., англ. - Бібліогр.: с. 224.

Україна повна пам'ятками, її культурні надбання відомі в Європі і у всьому світі. Ілюстроване видання детально і достовірно розкриває історію культових споруд, як Києва, так і усієї України. Книга видана до 75-річчя відкриття Національного заповідника "Софія Київська", в науково-популярному стилі представляє Софійський собор, монастирські споруди, Михайлівський Золотоверхий монастир, Андріївську, Кирилівську церкви, Золоті ворота Києва і інші пам'ятки. У книзі безліч яскравих ілюстрацій, що демонструють архітектурне і культурне багатство України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Со 30788

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ11 Н-35

37. Нікітенко Надія Миколаївна.

Собор Святої Софії в Києві [Текст] / Н. М. Нікітенко. - К. : Техніка, 2000. - 230 с.

Книжка знайомить читача з націо­нальною святинею України - Софією Київською. Пропонується нова концепція бачення собору, побудована на багаторіч­них дослідженнях автора. Цікаво й не­традиційно розповідається про історію св. Софії, її архітектуру, живопис, про уси­пальню князів і духовенства в соборі. Впер­ше розшифровується символіка художньо­го образу св. Софії, розкривається зміст сюжетів, пояснюється їх зв'язок з історією Русі-України.

Розрахована на широке коло читачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ао 260688

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ11 Н-62

38. Пам'ятки Києва. Путівник (За матеріалами "Зводу пам'яток історії та культури м. Києва") [Текст]. - К. : [б.в.], 1998. - 175 с.

Нетлінна краса міста Києва сконцентрувала тисячолітні надбання національної культури. На його території збереглося понад три тисячі пам`яток – свідків і очевидців історичного поступу столиці України. Саме вони безцінні творіння наших предків і сучасників створюють її чарівний і неповторний образ. Перегортаючи сторінки пропонованого видання, ви пройдете цікавими маршрутами по вулицях міста, відчуєте пульс його історії, гостинність пращура землі української.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 594534

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)-9 П-15

39. Паталєєв Олександр Васильович.

Старий Київ [Текст] : зі спогадів Старого Грішника / О. В. Паталєєв ; упоряд., вступ. ст., прим. та добір іл. О. Друг. - К. : Либідь, 2008. - 432 c.:

Яскраві й самобутні нотатки купця 1-ї гільдії Олександра Паталєєва розкривають перед сучасним читачем неповторну атмосферу Києва другої половини ХІХ ст. з його неординарними особистостями, своєрідним побутом і звичаями. Текст спогадів детально коментовано та ілюстровано. Для широкого читацького загалу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 707281

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)-9 П-20

40.  Петров Сергій Степанович.

Оборонні споруди Києва Х-ХІХ ст. у контексті історії міста і загального розвитку військово-фортифікаційної справи [Текст] / Сергій Петров. - К. : Експрес-Поліграф, 2012. - 448 с.

У книзі на широкому історичному тлі простежується розвиток оборонних споруд Києва від заснування міста до початку XX століття. Розглядається процес зміни топографічних акцентів у побудові фортифікаційних споруд, що зводилися в різні періоди існування міста, їхні конструктивні особливості й відмінності, що удосконалювалися із розвитком економічних, технічних та інших складових, пов'язаних із змінами можливостей засобів оборони та нападу в конкретних історичних умовах, які складалися в суспільстві і впливали на побудову оборонних споруд.

У тексті надаються пояснення щодо розташування колишніх оборонних споруд та подій, що відбувалися в місті, відносно місцевостей сучасного Києва, ілюстрації, посилання на історичні джерела тощо. Для широкого кола читачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА748790

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)-9  П-30

41. Петровский Мирон Семенович.

Городу и миру [Текст] : киевские очерки / М. С. Петровский. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - К. : Издательский дом А+С : Дух і літера, 2008. - 424 с.

История Киева связана со многими славными именами деятелей культуры - украинской, русской, польской, еврейской. Об Осипе Мандельштаме и Михаиле Семенко, Велимире Хлебникове и Максиме Рыльском, Алексее Ремизове, Корнее Чуковском, Михаиле Булгакове, певце Александре Вертинском и педагоге Януше Корчаке; об их деятельности в городе, о том, как повлиял Киев на их творчество, рассказывает - по большей части впервые - книга Мирона Петровского "Городу и миру: Киевские очерки". Построенная на доселе неизвестных архивных документах и воспоминаниях, она освещает многие актуальные вопросы культуры города. Книга, адресованная всем, кому дорога культура, окажется, быть может, небесполезной и специалисту. Первое издание книги увидело свет в издательстве "Радянський письменник" в серии "Литературные путешествия".

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ао 267179

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)-9  П-30

42. Постаті Київщини. - К: Міленіум, 2007. - 352с.

В давньому посібнику предмет "Київщинознавство”, запроваджений в школах об- [ ласті, збагачено новими оригінальними матеріалами та науковим дослідженнями. Він орга- і нічно доповнює підручник "Київщинознавство", нещодавно випущений у світ колективом науковців університету, і який дістав схвальні відгуки педагогів Київщини.

У посібнику також глибоко та всебічно висвітлюються актуальні проблеми "Київ- щинознавства", розкрито просвітницьку, подвижницьку діяльність видатних уродженців Київщини, показано також й іншу сторону постатей минулого - колабораціонізм, його пси­хологічну природу.

Посібник є першим виданням із запланованої серії. Він розрахований на вчителів шкіл, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, науковців, всіх, хто цікавиться іс­торією Київщини.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 705019

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)-9  П-63

43. Проблеми збереження історико-культурної спадщини Києва / Горбик В.О. (відповідальний редактор), Даниленко В. М., Денисенко Г.Г., Катаргіна Т.І., Кубальський О.Н., Федорова Л.Д. (науковий редактор) –К.: Інститут історії України НАН України, 2009. – 258 с.

У виданні висвітлюються напрями діяльності державних інституцій, громадських організацій з охорони культурної спадщини Києва. Розглянуті всі види пам’яток – археології, історії, архітектури та містобудування, монументального мистецтва.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 49385

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)-9  П-78

44. Рибаков Михайло Олександрович.

Невідомі та маловідомі сторінки історії Києва [Текст] / М. О. Рибаков. - К. : Кий, 1997. - 374 с.

Книга являє собою своєрідний збірник історико-краєзнавчих та культурологічних нарисів про Київ. У ній висвітлені питання адміністративно-територіального поділу міста у різні часи, наведені відомості про топографію міста й окремих його складових, будинки та вулиці, яких вже не існує в сучасному Києві.

Книга прислужиться як у навчальному процесі шкіл, середніх та вищих учбових закладів, так і в позашкільній, факультативній, екскурсійній роботі. Для широкого кола читачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 32444

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)-9  Р-49

45. Рибаков Михайло Олександрович.

Хрещатик відомий і невідомий [Текст] : краєзнавчі нариси / М. О. Рибаков. - К. : Кий, 2003. - 504 с.: іл.

У книзі розповідається про історію, а головне — про культурну роль центральної вулиці Києва — Хрещатика. Крім театрів, кінотеатрів, цирків, розглянуто широкий комплекс питань історії і розвитку інших культурних закладів, що в різний час існували на Хрещатику: навчальні заклади, культурні та освітні товариства, видавництва, бібліотеки, книгарні тощо. Приділено увагу також і культурі бізнесу на Хрещатику.

Книга розрахована на широке коло читачів, насамперед на тих, хто цікавиться історією рідного міста.
Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 39409

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)-9  Р-49

46. Ричка Володимир М..

Київ - другий Єрусалим [Текст] : з історії політ. думки та ідеології середньовічної Русі / В. М. Ричка ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К. : [б.в.], 2005. - 242 с.

У книзі досліджується проблема рецепції на києво-руському грунті візантійської політичної культури й відтворюються процеси становлення і шляхи розвитку старокиївської ідеології. В роботі виявлено символічне наповнення уявлень давньоруських книжників-історіографів про витоки державності на Русі та набуття її столицею статусу сакрального града. Простежується виникнення у давньоруській суспільно-політичній думці міфологеми Київ — Другий Єрусалим та подальша трансформація її змісту.

Видання адресоване історикам та археологам, викладачам і студентам вищих навчальних закладів й усім киянам, яким не байдужа історія свого міста.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 672405

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)-9 1) Р-56

47. Русина Олена.

Студії з історії Києва та київської землі [Текст] / О. Русина ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К. : [б.в.], 2005. - 347 с.

Публікація являє собою збірку статей, присвячених різноманітним аспектам історії Києва й київської округи у ХІІІ-XVII ст. У книзі розглянуто політичні відносини у регіоні, еволюцію місцевої князівської традиції, запровадження магдебурзького права у середньовічному Києві, проблеми історичної географії Київщини, роль Києва у політико-ідеологічній боротьбі кінця XV-XVI ст., місцеву писемну та усну традицію часів литовської політичної зверхності. Видання розраховане на професійних істориків, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 666207

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)-9  Р-88

48. Святий Київ наш великий: Мал. Тараса Шевченка та його сучасників: [Альбом] / Упоряд.: М. Скиба та ін. — К.: Мистецтво, 2004. — 176 с.

В альбомі репродуковано краєвиди 40—60-х років XIX ст. з видами Києва та його околиць. Найповніше представлено київський доробок Тараса Шевченка 1843-1846 рр. і твори Михайла Сажина, у співпраці з яким поет-художник виконав значну частину композицій. Видання є спробою у реконструйованому і розширеному вигляді втілити задум двох митців — укласти альбом київських краєвидів. У виданні вміщено також роботи Василя Штернберга, Федора Солнцева, Василя Тімма та інших художників — сучасників Тараса Шевченка.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Co 25647

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ143 (4Ук) С-25

49. Силин Олесь Опанасович.

Фортеці Києва VI-XIX століть [Текст] / О. О. Силин. - К. : МП Леся, 2003. - 144 с.: іл.

Книга присвячена історії фортифікаційних споруд Києва УІ-ХІХ століть, які впродовж багатьох віків відігравали важливу роль у військо­во-стратегічній системі України. Автор показує зародження й еволюцію оборонних споруд Києва, визначає їх вплив на соціально-економічний, політичний та культурний розвиток міста. У книзі подано ілюстратив­ний матеріал, який дозволяє наочно представити зовнішній вигляд фортечних споруд, зведених у Києві, їх розташування і нинішній стан, зокрема тих, що збереглися до нашого часу.

Видання буде корисне історикам, архітекторам, екскурсоводам, сту­дентам історичних архітектурно-будівельних факультетів вузів, усім, хто цікавиться історією Києва.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 639330

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2УК)-9  С-36

50. Ситкарева Ольга Всеволодовна.

Киевская крепость XVIII-XIX вв. [Текст] / О. В. Ситкарева. - К. : Национальный Киево- Печерский историко- культурный заповедник, 1997. - 196с.;2 л. карт.

Книга посвящена: одному из наиболее значительных памятников фортификационного искусства XVIII — XIX вв. — Киево-Печерской крепости, на протяжении двух веков игравшей важную роль в военно-стратегической системе Российского государства. На основе обобщения обширных архивных материалов, многие из которых впервые вводятся в научный оборот, автор пытается восстановить историю проектирования и строительства Киевской крепости, проследить основные этапы развития ее фортификационных сооружений на протяжении XVIII и XIX веков. Текст снабжен богатым иллюстративным материалом, позволяющим наглядно представить облик возводившихся на территории крепости сооружений, многие из которых не сохранились до наших дней или дошли до нас в сильно измененном виде. Книга предназначена для историков, архитекторов, инженеров.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 577398

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2УК)-9  С-41

51. Сіткарьова Ольга Всеволодівна

Формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври XVII-XX ст. [Текст] : [монографія] : у 4 ч. / О. В. Сіткарьова ; Акад. мистец. України, Ін-т пробл. сучас. мистец. - К. : Академія мистецтв України, Інститут проблем сучасного мистецтва, 2006 .

Ч. 2 : Ансамбль Києво-Печерської лаври за доби гетьманів І.Скоропадського та Д.Апостола. Історичний, архітектурний та мистецький контекст. - К. : [б.в.], 2006. - 232 с.: іл.

На підставі архівних джерел вперше визначено особливості формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври та її історичного оточення - Печерська за доби гетьманів І.Скоропадського та Д.Апостола. Текстові матеріали багато проілюстровано кресленнями, документами, натурними фотознімками.

Видання розраховано на архітекторів, мистецтвознавців, істориків, реставраторів, архітектурознавців та широке коло читачів, які цікавляться історією архітектури Києва.

Шифр зберігання книги у НБУВ: С10882/2

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2УК)-9  С-41II

52. Слово про Михайлівський Золотоверхий: Фотоальбом / Упоряд. Г.Криворчук; Фотогр. Приміський; Автори тексту В.ВІтер, О.Клеймьонова; Худож.оформ. В.Клеймьонов - К.: ВІАТЕЛ, 2003. - 200 с.

У фотоальбомі "Слово про Михайлівський Золотоверхий" – історія Михайлівського Золотоверхого собору і монастиря в ілюстраціях. Історія його побудови в 12-му столітті, руйнування у 30-ті роки 20-го століття, а також відновлення напередодні 21-го століття. Михайлівський Золотоверхий завжди був і залишається святинею християнського православного світу.

Фотоальбом розрахований на широке коло читачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Со 25180

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ11 С-48

53. Толочко П. П.

Древний Киев. / Издательство: Киев, 1983.- 328 с.

В книге описывается, каким было происхождение и становление Киева, его его архитектурный облик, что представлял собой город Х-ХІІІ веков в экономическом и культурном отношении, какими были его международные связи, и это лишь небольшая часть вопросов, рассмотренных в издании.

Много нового в познание исторического прошлого Киева внесли археологи в последние годы. Для археологов, историков.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Со 21825

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т4 Т-52

54. Толочко П. П.

Таємниці київських підземель. / Видавництво: Київ, 1968. -  84 с.

Про те як були відкриті і досліджені невідомі досі київські печери, про історію їх виникнення і наукове значення розповідає брошура видатного дослідника київських старожитностей.

У ній вперше робиться спроба узагальнити відомі наукові матеріали та дослідження останнього часу про стародавні київські підземелля.

Брошура розрахована на широкі читацькі кола.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ао 185220

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т4 Т-52

55. Ушаков Микола.

Повість швидкоплинних літ [Текст] : київський літопис / М. Ушаков ; пер. з рос., вступ. ст. Л. Кореневич. - К. : Обереги, 2004. - 240 с. - (Бібліотека українського раритету).

«Повість швидкоплинних літ» відомого українського пись­менника, лауреата Шевченківської премії — натхненний, тала­новитий твір про минуле і сучасне Києва, який зазнав заслужено­го визнання і, в той же час, цензурних утисків та купюр. Досі не опублікований цілісно, тепер подається у повному авторському складі.

«Поет — завжди очевидець, якби й народився сотні років по тому». Отже, очима тонкого мудрого художника — про історію Києва від легендарних часів до нещодавньої сучасності.

А очима письменника і редактора Леоніда Кореневича — про солодкі муки творчості й гіркі муки прагнення сказати правду тоді, коли правда з кривдою боролася і не пускала її в рідну хату.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ао 264134

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2УК)-9 У-93

56. Хижняк Зоя Іванівна.

Києво-Могилянська академія в XVII - XVIII ст. [Текст] / З. І. Хижняк. - К. : Києво-Могилянська академія, 2012. - 222 с.

Протягом усієї історії український народ не мав іншої інституції, яка 6 справила більший вплив на розвиток його освіти, науки, культури, ніж Києво-Могилянська академія. Впродовж віків вона була виразником і носієм традиційних рис духовності українського народу, могутнім чинником формування його самосвідомості, джерелом ідей боротьби за батьківську віру і національну свободу. Для українців вона завжди буде національною святинею, не меншою, ніж Падуя чи Болонья для італійців, Оксфорд — для англійців, Сорбонна — для французів, Карловий університет — для чехів, Ягеллонський — для поляків. Саме завдяки Києво-Могилянській Академії українське Відродження набуло рис захисту вітчизняних духовних здобутків: мови, традицій, звичаїв, віри, шлях до якого простягся через освіту – відкриття шкіл і друкарень, підготовку вчителів, підтримку письменників, поширення знань, зміцнення авторитету Православної церкви, її реформування.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 760293

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2УК)Х-43

57. Шероцкий К. В.

Киев : путеводитель. 1917 г. с  иллюсрациями /Репринтное издание./ К. В. Шероцкий. – К.: Фото-лито-типографія "С. В. Кульженко", 1917. – 377 c. : ил. 58.

Настоящий путеводитель предназначен для лиц, желающих видеть в Киеве по возможности все носящее на себе следы художественнаго вкуса и связанное с выдающимися явлениями киевской культурной жизни в прошлом и настоящем. Киев город нескольких эпох – великокняжеской, польско-литовской, козацкой и современной. В такой последовательности удобнее всего и изучать его, тем более, что все эти эпохи связаны топографически. Начав с Золотых ворот, осматриваем верхний или древний Киев, потом Подол (центр литовско-козацкаго периода), Печерск и Новое Строение. Вместе с тем Киев и город-святыня, а также центр экономический и культурно-просветительный; в этом отношении обзор Киева в указанном порядке по настоящему путеводителю будет тоже наиболее целесообразным.

 Книга «Киев путеводитель» Щероцкого К.В. репринтное издание 1917 года.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ао 258568

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2УК)-9 Ш-49

58. Шленский Дмитрий.

Андреевский спуск [Текст] : культурологический путеводитель / Д. Шленский, А. Браславец ; ред. В. М. Грузин, А. Н. Макаров. - К. : Амадей, 1998. - 238 с.+ прил. - (История одной улицы ; т. 2).

Книга из серии "История одной улицы". Описывается история развития Андреевского спуска в Киеве: корни исторического названия. застройка, легенды и предания, выдающиеся жители улицы, история архитектуры, иллюстрации и фотографии, адресная книга 1908-19 годов.

Андреевский спуск для киевлян — предмет гордости и почитания. История этой улицы насчитывает не одну сотню лет, однако славой своей он обязан не древности, а особому киевскому колориту и удивительной гармонии природы и архитектуры.

Этой улице выражали своё восхищение историки, люди искусства, путешественники. И всё же главную роль в его судьбе сыграла любовь горожан, признавших именно этот причудливый спуск «самым киевским» местом, с чем, в конце концов, вынуждены были согласиться и власти, зарегистрировав весенние андреевские гуляния как общегородской праздник День Киева. Первое издание этой книги было предпринято в 1998 году. По прошествии двенадцати лет в киевской жизни произошли столь значительные изменения, что повторение прежнего издания утратило смысл. Главный участник прежнего издания, Дмитрий Шлёнский — бессменный директор популярного Музея Одной Улицы — написал новый очерк. Остальные авторы — новички. Единственное, что сохранилось без изменений, — замечательный текст Виктора Некрасова, подарившего Адреевскому спуску практически новую судьбу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ао 259808

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2УК)-9 Ш-68

 

Підготували:

зав. відділу Смоляр І.Е.,

н.с. Туровська Л.О.

Сканування та оформлення:

головний бібліотекар Музиченко Я.О.

 

Контактна інформація

Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-81-37,
+38 (044) 524-81-36
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-19-11
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-44-19
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-44-38