КОЗАЧЧИНА – ГЕРОЇЧНА СТОРІНКА В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. Тематична виставка Універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування

«Непереможні козаки

Вам лине слава крізь віки,

Вам дякуєм за Україну.

Не дали впасти на коліна!»

Наталія Кіщук

Козаччина – феноменальне явище світової історії, яке не має аналогів у інших народів.

Історики вважають, що українське козацтво виникло в 1480-х роках, але тільки в середині XVI століття їхня кількість зросла настільки, що козацьке військо почало впливати  на перебіг політичних  подій в Україні і Європі. Європейські монархи наймали козаків для участі у військових операціях. З напіввійськового промислу козацтво перетворювалося на окремий стан тогочасного українського суспільства. Вироблялися і усталювалися військова організація, адміністративний устрій, закони і звичаї.

У XVI столітті українське козацтво утворило свій центр - Запорозьку Січ, своєрідне військово-політичне утворення, яке стало важливим етапом у формуванні української державності. Запорозька Січ була ініціатором боротьби українців проти панування шляхетської Польщі, турецько-татарської агресії та феодально-кріпосницького гніту. Вона була прообразом демократичної республіканської держави, найхарактернішим проявом військової культури української нації.

Вперше термін «козак» зустрічаємо у Початковій монгольській хроніці (1240). У перекладі з тюркських мов він означає «одинокий», «схильний до завоювання».  Упродовж століть українські козаки відігравали провідну роль в усіх сферах історичного буття нашого народу, політичній і державній діяльності, міжнародних відносинах.

Козаки самоусвідомлювали себе особисто вільними людьми, спосіб життя яких визначали воєнне ремесло і належність до військової спільноти. Постійна боротьба з кочовими народами Сходу сприяла виникненню у козаків певних видів військового мистецтва та змусила їх до створення власних збройних сил (в тому числі і потужного морського флоту), які протистояли османсько-татарській агресії.

У XVII столітті козацтво запорозьке, реєстрове вже утворило провідну верству українського народу і склало основу української держави, що постала 1648 року з початком Визвольної війни під проводом гетьмана України Богдана Хмельницького. Козацький адміністративно-військовий устрій був поширений на значну частину України. 3 козацької старшини утворилася нова українська аристократія. Новий устрій проіснував на українських землях до кінця XVIII століття, а військові козацькі формування - до першої половини XIX століття.

У минулому Україну називали “козацька земля”, “козацька нація”. Останні півтисячоліття багато вчених, державних і політичних діячів інших країн сприймали козацтво як дивовижний винахід українського національного генія. Упродовж століть козаки були наймогутнішою військово-оборонною і духовною силою, яка звитяжно боролася із загарбницькою політикою сусідніх держав, їхніми мілітаристськими арміями. Під захистом козацьких збройних сил відбувалося велике Українське відродження в XVII–XVIII століттях.

Козаччина - провідна суспільна сила в боротьбі за національне визволення України. Діяльність козаків торкалася всіх сфер життя українського народу: вони боронили українські землі, освоювали південні степи, підтримували українську культуру і православну церкву, брали участь в антифеодальних виступах, зробили головний внесок у визволення України з-під влади Речі Посполитої.

Козаки були неперевершеними майстрами військової справи, які стерегли кордони, воювали, захищаючи не лише власні інтереси, а й інтереси інших країн. Козацька Україна подарувала світові цілу плеяду талановитих діячів культури та освіти.

Історія українського козацтва – це одна з найвеличніших сторінок життя нашого народу.

На виставці представлено захоплюючу науково-популярну та довідкову літературу, історичні розвідки про звичаї козацтва, його військове мистецтво, релігійне життя, побут і атрибутику на Січі, видатних особистостей доби Козаччини.

1. Андрущенко, Володимир Леонідович

Запорозька Січ як український феномен [Текст] / В. Л. Андрущенко, В. М. Федосов ; ред. В. М. Федосов. - К. : Заповіт, 1995. - 174 с.

Ця книга – про загадковий феномен нашої національної історії – українське козацтво, про створену ним Запорозьку Січ і суспільні інститути в ній. Не переповідаючи хрестоматійних історичних сюжетів, автори в основу свого дослідження поклали маловідомі або й зовсім невідомі факти, пов’язані з передумовами виникнення і розвитку запорожування, соціальними цінностями і організаційними засадами держави Війська Запорозького, її культури та економічного устрою. В окремому розділі йдеться про історичну долю Запорожжя, залишену ним духовно-емоційну спадщину, його роль, як важливого чинника національного відродження українського народу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА723160

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 А-66

2. Апанович, Олена Михайлівна.

Козацька енциклопедія для юнацтва [Текст] : книга статей про історичне буття українського козацтва / О. М. Апанович ; упоряд. О. С. Яремійчук ; наук. ред. Ю. А. Мицик. - К. : Веселка, 2009. - 719 с.

«Козацька енциклопедія для юнацтва» адресована найширшим читацьким колам, насамперед допитливому юнацтву – школярам та студентам. Хоча статті в книжці розміщені за алфавітом, вона не є класичною академічною енциклопедією, оскільки не обтяжена довідковим апаратом та посиланнями на джерела. І це було зроблено авторкою свідомо. Залучення широкого спектра наукових джерел, всебічність охоплення історичної інформації, комплексність аналізу, предметна класифікація явищ у цій праці поєднані з популярністю, художністю, емоційністю, докладністю викладу, що значно полегшує сприйняття, розуміння та засвоєння найскладнішого історичного матеріалу. Саме тому книжка виконуватиме не тільки довідкову, енциклопедичну функцію, служитиме навчальним посібником для школярів і студентів, а й стане захоплюючим читанням для всіх небайдужих до історії рідного народу, сприятиме вихованню національної свідомості, утвердженню в суспільстві української національної ідеї.

Шифр зберігання книги у НБУВ: СО29102

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Тя2 А-76

3. Апанович, Олена.

Розповіді про запорозьких козаків. - К.: Дніпро, 1991. — 335 с.

У книжці відомого історика зібрано надзвичайно цікаві, як правило, маловідомі матеріали з історії запорозького лицарства, висвітлено тривалий час замовчувані трагічні й героїчні сторінки козацької січової епопеї, сказано гірку правду про політику Російської імперії супроти українського народу та української державності.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 534336

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 А-76

4. Бачинська, Олена Анатоліївна.

Козацтво в "післякозацьку" добу української історії (кінець ХVIII - XIX ст.) [Текст] / Олена Бачинська. - К. : Вища школа, 2011. - 287, [4] с

На підставі дослідження документальних джерел висвітлено проблеми збереження традицій українського козацтва після ліквідації автономної Гетьманщини (1764 р.) і зруйнування Запорозької Січі (1775 р.) наприкінці XVII - XIX ст. Увагу приділено особливостям адаптації козацького населення до нових політичних і соціально-економічних реалій у складі Російської, Османської та Австрійської імперій.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА743723

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 Б-32

5. Голобуцький, Володимир Олексійович.

Запорізька Січ в останні часи свого існування (1734-1775 рр.) [Текст] / В. О. Голобуцький. - Д. : Січ, 2004. - 424 с.

Розглянуто питання життя та боротьби славнозвісних запорожців в один з найбільш захоплюючих періодів історії запорізького козацтва, так званої Нової Січі. Охарактеризовано тяжке становище нижчих верств запорозького населення, участь козацтва у російсько-турецькій війні 1768 - 1774рр., в антифеодальній і національно-визвольній боротьбі народів царської Росії, а також епізоди ліквідації царизмом Запорізької Січі у 1775 р.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА658189

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 Г-61

6. Горобець, Віктор.

Павло Полуботок [Текст] / В. Горобець. - К. : [Видавець ПП Наталія Брехуненко], 2009. - 63 с.:

У книзі в науково-популярному форматі розповідається про визначного українського гетьмана Павла Полуботка, мученицька смерть якого в казематах Петропавлівської фортеці за українські інтереси поставила його в один ряд із найшановнішими нашими гетьманами Богданом Хмельницьким, Петром Дорошенком, Іваном Мазепою. Простежено походження роду Полуботків, родинні зв'язки майбутнього наказного гетьмана, господарську й політичну діяльність. Відображено самовіддане протистояння Павла Полуботка з Малоросійською колегією та Петром І проти політики Петербургу, спрямованої на ліквідацію Гетьманату.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА723203

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 Г-70

7. Гуржій, Олександр Іванович.

Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний [Текст] / О. І. Гуржій, В. В. Корнієнко. - К. : Україна, 2004. - 191 с.

У науково-популярній книжці висвітлюється політична і військова діяльність славетного гетьмана реєстрового козацтва кінця XVI — перших десятиліть XVII століття Петра Конашевича-Сагайдачного. Показано роль запорозького війська у боротьбі з Османською імперією, у походах на Кафу, Москву, знаменитій битві під Хотином.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА661728

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 Г-95

8. Гуржій, Олександр Іванович.

Іван Скоропадський [Текст] / О. І. Гуржій. - К. : Видавничий дім "Альтернативи", 2004. - 312 с.

На основі аналізу тогочасних джерел, а також вивчення внутрішньої ситуації в країні вперше розглянуто питання про формування державної ідеї у свідомості вищої посадової особи в Гетьманщині початку XVIII ст. Охарактеризовано особливості міжнародної діяльності володаря булави за тяжких тоталітарних умов царату, участь у війнах і походах на чолі козацьких загонів проти військ Польщі, Туреччини, Кримського ханства та Швеції. Висвітлено трагічні сторінки взаємовідносин Петра I, І.Скоропадського та запорожців.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА659766

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 Г-95

9. Гуржій, Олександр Іванович.

Історія козацтва. Держава - військо - битви [Текст] / О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб. - К. : Арій, 2012. - 463 с.

У книзі висвітлюються найважливіші події, пов'язані з історією українського козацтва від часу його виникнення на межі XV-XVI ст. до ліквідації урядом Російської імперії в кінці XVIII — на початку XIX ст. Особливу увагу приділено найбільш яскравим постатям Війська Запорозького, їхній політичній і державній діяльності. Значне місце на сторінках праці відведено міжнародним відносинам українського гетьманату, козацькій ментальності, побуту, бойовому мистецтву, атрибутиці тощо. Певною мірою показана роль жінки в "лицарському" середовищі. Своє яскраве відображення знайшло ставлення до козаків представників різних народів і володарів іноземних держав, їхнє сприйняття за межами Батьківщини.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА746524

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 Г-95

10. Гуржій, О.

Українська козацька держава в другій половині ХVII-XVIII ст.: кордони, населення, право [Текст] / О. Гуржій. - К. : Основи, 1996. - 223 с.

У книзі зроблено спробу вперше у вітчизняній історіографії дослідити проблему становлення та шляхів розвитку території Української держави, визначити її межі в другій половині XVII–XVIII ст. На конкретному фактичному матеріалі, із залученням досягнень зарубіжних істориків, автор детально характеризує у територіальному відношенні державу за правління Б. Хмельницького, І. Виговського, П. Дорошенка та інших гетьманів, показує негативну роль царського уряду в державотворчих процесах в Україні. У праці наводяться цікаві дані про кількісний та етнічний склад населення різних регіонів країни, висвітлюються загальні тенденції демографічних змін, досліджуються напрямки тодішньої міграції, суть і значущість правових норм, за якими жили українці, проводиться думка співіснування на українських землях кількох державних утворень.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА572442

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 Г-95

11. Єнсен, Альфред.

Мазепа: Іст. Картини: пер. зі швед. / Альфред Єнсен, Б.З. Якимович; Пер. Н. Іваничук. – Київ: Український письменник, 1992. – 205 с.

Коли минало друге століття Полтавської битви, прибув на Україну шведський дослідник Альфред Єнсен. То не була мандрівка охочого до нових вражень туриста-іноземця. З допитливістю та серйозністю науковця він збирав по архівах, бібліотеках, музеях різноманітні мареріали-свідчення епохи Карла ХII і його стосунків з російськими царедворцями. Результатом своєрідних досліджень А.Єнсена стала серія історичних картин `Україна та епоха Карла ХII`. Як зазначив автор, його дуже вразили фатальний збіг обставин, сама постать та біографія легендарного гетьмана Івана Степановича Мазепи...

Шифр зберігання книги у НБУВ: А0 256571

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 Є-63

12. Заруба, Віктор Миколайович.

Українське козацьке військо в російсько-турецьких війнах останньої чверті ХVІІ століття [Текст] / В. М. Заруба ; МВС України, Юридична академія. - Д. : Ліра ЛТД, 2003. - 464 с.

На підставі узагальнення широкого кола документального матеріалу висвітлено одну із актуальних проблем історії України - героїчну боротьбу її народу проти експансії Османської імперії та Кримського ханату в 1670 - 1690 рр. Розглянуто історіографію проблеми, а також комплектацію, озброєння та військове мистецтво тогочасних збройних сил українського народу. Описано участь українського козацького війська в походах на Азов, Кизикермен і Таванськ у 1695 - 1696 рр., показано його роль у захопленні турецьких фортець.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА644955

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 З-35

13. Історія України в особах. Козаччина [Текст] : [нариси] / [Горобець В. М. та ін.]. - К. : Україна, 2013. - 301 с.

Книга містить нариси про найвидатніших державних, громадських, церковних та культурних діячів України середини ХVІІ-ХVІІІ ст. У них через життєписи окремих людей відтворено героїчну боротьбу українського народу за своє соціальне й національне визволення, побудову незалежної Української держави, показано становлення української духовної культури в контексті європейських культур.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС56334

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 І-90

14. Історія українського козацтва [Текст] : нариси : у 2 т. / відп. ред. В. А. Смолій ; НАН України, Ін-т історії України, НДІ козацтва. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2000 . - ISBN 966-518-348-6 (У 2 т.). Т. 1 / В. А. Брехуненко [та ін.]. - 2006. - 800 с.

Через сто років після появи ґрунтовних праць з історії української козаччини Михайла Грушевського та Дмитра Яворницького сучасні українські історики на основі новознайдених документів і матеріалів та досягнень новітньої історичної науки створили узагальнений образ українського козацтва. До першого тому увійшли нариси, які охоплюють генезу та еволюцію козацтва, його цивілізаційну типологію, систему ціннісних орієнтацій та становлення політичної культури. Окрім того, розглянуто питання соціальної, військової, політичної та державотворчої діяльності українського козацтва від найдавніших часів до кінця XVIII століття.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В349289/Т. 1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 І-90I

15. Історія українського козацтва [Текст] : нариси : у 2 т. / відп. ред. В. А. Смолій ; НАН України, Ін-т історії України, НДІ козацтва. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2000 . - ISBN 966-518-348-6 (У 2 т.). Т. 2 / А. М. Авраменко [та ін.]. - 2007. - 724 с.

У другому томі розглянуто етнонаціональні аспекти феномена українського козацтва, козацьке право і судочинство, його православні та геральдичні традиції, специфіку козацького історіописання, сприйняття українського козацтва у західноєвропейському світі. Спеціальні нариси присвячено еволюції козацького стану після ліквідації козацької держави та поглинення України іноетнічними імперськими структурами, відродженню козацтва в сучасній Українській державі.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В349289/Т. 2

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 І-90II

16. Ковалевська, Ольга.

Збірник "Мазепа": реконструкція видавничого проекту 1939-1949 років [Текст] / Ольга Ковалевська ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Музей-архів ім. Д. Антоновича УВАН у США. - К. : [б. в.], 2011. - 176 с.

Розкрито зміст двох збірників, присвячених гетьманові І. Мазепі, що готувалися до друку у 1939-х та 1949-х рр. за дослідженими архівними матеріалами. Увагу приділено шведсько-українським договорам 1708 - 1709 рр., проблемі падіння Батурина, ролі запорожців у шведських операціях 1709 р., питанням перебування козаків на Правобережній Україні в 1714 р., новим матеріалам до історії повстання П. Іваненка (Петрика), взаємозв'язкам гетьмана І. Мазепи й П. Орлика з Єрусалимським патріархом Хрисантом.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС51934

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 К-56

17. Ковалевська, Ольга.

Іван Мазепа: у запитаннях та відповідях [Текст] / О. Ковалевська. - Вид. 2-ге, доп. і випр. - К. : Темпора, 2008. - 200 с.

У цій книзі читач знайде короткі, але вичерпні відповіді на питання, що стосуються постаті гетьмана України1687-1709 рр. Івана Мазепи, дізнається про цікаві історичні факти, пам’ятки історії та культури, пов’язані з ним, про твори художньої літератури, живопису й музики, у яких відтворено його образ. Для кращого розуміння та сприйняття матеріалу пропонується хронологія дат життя і діяльності І. Мазепи, додаються списки основної та додаткової літератури, які дозволять більш докладно ознайомитися з цією видатною особистістю в українській історії.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА715956

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 К-56

18. Коляда, Ігор Анатолійович.

Битва під Берестечком, 1651 [Текст] / І. Коляда, С. Марченко, О. Кирієнко. - К. : Шанс, 2012. - 124 с.

Наймасштабнішою битвою періоду Української національно-визвольної війни 1648—1654 років була битва під Берестечком, де в бою зіткнулися, з одного боку, козацько-селянське військо Богдана Хмельницького, його союзники кримські татари та військо Речі Посполитої — з іншого. Ця битва мала неабияке значення для обох сторін: поляки прагнули взяти реванш за поразку у попередніх битвах під Жовтими Водами, Корсунській, Пилявецькій, Зборівській та ін. і врешті-решт розправитися з бунтівниками; натомість козакам необхідно було силою зброї остаточно довести право на існування власного державного утворення — Держави Війська Запорозького.

Шифр зберігання книги у НБУВ: АО270740

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 К-62

19. Коляда, І. А.

Богдан Хмельницький [Текст] / І. А. Коляда, В. І. Милько. - К. : Укрвидавполіграфія, 2013. - 120, [2] с.

Богдан Хмельницький був не першим, хто розпочав боротьбу за свободу України. Але саме йому вдалося створити боєздатну армію, сформувати систему гетьманської влади і почати розбудовувати державу. Завдяки діяльності Хмельницького майже все українство, незважаючи на станові інтереси, виступило єдиною як ніколи силою в боротьбі за національне визволення. І хоча Великому Гетьманові не все вдалося зробити для збереження державності, його діяльність не тільки визначила долю самої України, а й відчутно вплинула на тогочасне європейське політичне життя.

Шифр зберігання книги у НБУВ: АО271784

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 К-62

20. Коляда, Ігор Анатолійович.

Отаман Іван Сірко [Текст] / І. Коляда, Є. Биба. - Х. : Фоліо, 2012. - 126 с.

Іван Сірко (1605 (1610) — 1680) — один з найвидатніших політичних діячів і полководців України. Своєю ініціативою, енергією і воєнною вдачею Сірко здобув на Запоріжжі небувалу шану. Вісім разів Запорозька Січ обирала його кошовим отаманом. Відчайдушно, із усім козацьким заповзяттям протистояв він татарсько–турецьким нападам, що загрожували геноцидом українському народові. Узявши участь у 55 битвах, Сірко майже завжди виходив із них переможцем, що й уславило його серед нащадків навіки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: АО270593

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 К-62

21. Корсак, Иван Феодосиевич.

Гетьманич Орлик [Текст] : худож.-документальная повесть / И. Ф. Корсак. - Луцьк : Твердиня, 2008. - 124 с.

Певно, тільки історія України багата прикладами, коли на людину, котра боролася за свободу свого краю, наклеювали негативного ярлика. Саме про одного з них – Григорія (Григора) Орлика (за радянською термінологією, «зрадника, агента шляхетської Польщі і шведського королях) – йдеться в художньо-документальній повісті українського письменника Івана Корсака. Хто ж він, Григорій Орлик? Дипломат? Розвідник? Спадкоємець справи батька, справи незалежності України? Один з нанайосвіченіших людей тодішньої Європи, з яким однаково цікаво спілкуватися Вольтеру і єрусалимському патріархові? Людина, яка через ворожу територію проводить до престолу польського короля Станіслава Лещинського? Генерал і повний маршал Франції? І перше, і друге, і третє...

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА706732

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 К-69

22. Костомаров, Микола Іванович.

Богдан Хмельницький [Текст] : історична монографія / М. І. Костомаров ; пер. з рос. Т. С. Завгородня. - Д. : Січ, 2004. - 843 с.

М.І. Костомаров (1817— 1885) — відомий український і російський історик, етнограф, письменник, основоположник народницького напрямку в українській історіографії.. Фундаментальна праця "Богдан Хмельницький" вперше побачила світ 1857 року. На великому документальному матеріалі автор яскраво характеризує епоху боротьби українського народу за незалежність, право на вільний розвиток і щасливе життя.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА652889

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 К-72

23. Коцур, Галина Георгіївна.

Петро Калнишевський: нескорений духом [Текст] : монографія / Г. Г. Коцур, Ю. І. Шовкун. - К. ; Переяслав-Хмельницький : Книги-ХХІ, 2012. - 183 с.

У монографії зроблено спробу цілісного відтворення всіх напрямів діяльності П. Калнишевського у нерозривному зв'язку з процесом оформлення Гетьманщини, її внутрішньо- та зовнішньополітичною діяльністю, відносинами з Російською імперією. Показано, що життя та діяльність останнього кошового отамана стали свідченням і прикладом відвертої боротьби царської влади з осередком свободи та державницьких устремлінь українців - Запорізькою Січчю. На основі опрацювання архівних документів висвітлено маловідомі аспекти життя П. Калнишевського, пов'язані з його політико-адміністративною, господарською, військовою, доброчинною та реформаторською діяльністю.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА770839

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 К-75

24. Кривошея, Володимир Володимирович.

Козацька еліта гетьманщини [Текст] : [монографія] / В. В. Кривошея ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К. : ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса, 2008. - 452 с.

У монографії висвітлено процес формування та функціонування козацької еліти Гетьманщини протягом 1648 - 1782 рр. Наведено інформацію про персональний склад старшинського корпусу корінних козацьких полків, склад старшини північно-східної групи полків, а також гетьманів І. Брюховецького, П. Дорошенка, Д. Ігнатовича, І. Самойловича, І. Мазепу, І. Скоропадського, Д. Апостола.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА710741

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 К-82

25. Крупницький, Борис Дмитрович.

Гетьман Данило Апостол і його доба [Текст] / Б. Д. Крупницький. - К. : Україна, 2004. - 288 с.

Унікальна праця видатного вченого українського зарубіжжя Б. Крупницького присвячена гетьманові Данилу Апостолу (1654-1734) – непересічній постаті у вітчизняній історії, відважному воїнові, розумному адміністраторові.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА658223

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 К-84

26. Липа, Катерина Анатоліївна.

Військо Богдана Хмельницького [Текст] / К. Липа, О. Руденко. - К. : Наш час, 2011. - 64 с.

Як виглядало військо Богдана Хмельницького? Чим були озброєні вояки, як одягнені, що їли і де відпочивали? Чим гралися козацькі діти і які плаття носили дружини козаків? Книга дає наочні відповіді на всі ці питанні. За фотографіями доробку військово-історичного руху та музейних експонатів читач має змогу уявити життя наших предків.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС52233

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 Л-61

27. Мільчев, Володимир Іванович.

Запорожці на Військовому Кордоні Австрійської імперії 1785 - 1790 рр. [Текст] : дослідж. та матеріали / В. І. Мільчев ; Запоріз. наук. т-во ім. Я. Новицького, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського НАН України. Запоріз. від-ня, Схід. ін-т українознав. ім. Ковальських. Запоріз. філія. - Запоріжжя : Тандем-У, 2007. - 172 с.

Проаналізовано історичні умови, в яких відбулося переселення та перебування частини запорозького козацтва на теренах Військового Кордону Австрійської імперії. Висвітлено політичну, військову та соціальну історію цієї гілки колишніх січовиків. Розглянуто окремі аспекти політики турецького, російського й австрійського урядів щодо запорожців упродовж перших десятиліть після ліквідації Січі.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА703862

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 М-60

28. Михайленко, Валентина Микитівна.

Дем'ян Многогрішний - гетьман Сіверський [Текст] : [нарис] / Валентина Михайленко ; худож. Анатолій Книр ; фотохудож. Роман Шевченко ; Коропська центр. район. б-ка. - Мена : Домінант, 2011. - 64 с.

Нарис "Дем'ян Многогрішний – гетьман Сіверський" має на меті, спираючись на ряд видань, документів та публікацій у часописах, показати неоднозначну особистість цього володаря булави на Лівобережжі України (Гетьманщині) у 1668-1672 роках. Матеріал цікавий тим, що Д. Многогрішний є вихідцем із наших країв.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА748468

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 М-69

29. Мицик, Юрій (отець).

Гетьман Іван Виговський [Текст] / Ю. А. Мицик ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. - К. : Видавничий дім "КМ Академія", 2004. - 84 с.

На підставі узагальнення широкого кола джерел, зокрема, виявлених в архівосховищах України, Польщі, Росії, висвітлено життєвий шлях, військово-політичну та дипломатичну діяльність гетьмана І.Виговського (1616? - 1664). Переглянуто застарілі погляди щодо важливих моментів політичної біографії гетьмана.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА648158

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 М-70

30. Народна пам’ять про козацтво. – Запоріжжя : «Интербук», Запорізький центр, 1991. – 160 с.

Вперше в Запоріжжі видається книга, присвячена 500-річчю Запорозького козацтва, тим етнографічним зв’язкам, які корінням своїм сягають глибин нашої історії і людської пам’яті. Вона цікава тим, що доносить до нас, нащадків запорожців, людей XX століття, пам’ять народну про лицарів України. — запорозьких козаків, їх життя, будні та численні легенди.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 548823

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 Н-30

31. Огієнко, Іван (Митрополит Іларіон).

Богдан Хмельницький [Текст] / І. (. Огієнко ; упоряд., авт. передм. і комент. М. Тимошик. - К. : Наша культура і наука, 2004. - 448 с.

Цю книгу автор починав писати в Швейцарії, а закінчував у Канаді. Та вперше вона друкується в Україні лише тепер — більш ніж через півстоліття від часу створення. Сфальшований, представлений односторонньо російською і радянською офіційною історіографією високий житейський, державницький і громадянський чин видатного українського гетьмана Богдана Хмельницького тривалий час потребував політично не заангажованого переосмислення. Автор поставив перед собою мету на основі доступних у діаспорі маловідомих архівних матеріалів розібратися в причинах і передумовах феномену Переяслава, за яким поступово починалася втрата Україною своєї самостійності й незалежності.

Шифр зберігання книги у НБУВ: АО264035

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 О-36

32. Павленко, Сергій О..

Іван Мазепа як будівничий української культури [Текст] / С. О. Павленко. - К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2005. - 304 с.

Охарактеризовано добу гетьмана І.Мазепи (кінець XVII - початок XVIII ст.), проаналізовано його вплив на духовне життя в Україні у період правління. Показано доброчинну позицію та роль гетьмана у церковно-духовних і культурних процесах. Наведено покажчик представників української церковної ієрархії за період 1687 - 1709 рр.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА665864

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 П-12

33. Павленко, Сергій.

Загибель Батурина 2 листопада 1708 р. [Текст] / С. Павленко. - 2-ге вид. - К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2008. - 268 с.

Пропоноване видання – дослідження істориком завершального періоду гетьманування Івана Мазепи. Автор звертає увагу читача на один із найцікавіших і водночас найтрагічніших моментів нашої історії – загибель Батурина 2 листопада 1708 року. Дослідник розглядає цей період як реакцію російського самодержавства на спробу українців вибороти незалежність за складних умов російсько-шведської війни. У книзі мовою документів відтворено передумови, мотиви та наслідки повстання на чолі з Іваном Мазепою, проаналізовано організаційні прорахунки, ідеологічні, історичні та суспільно-політичні причини поразки. Дослідження містить також додатки, в яких подано біографічні відомості про гетьмана Івана Мазепу, наукову розвідку про походження герба та долю портрета з колекції Бутовичів. Також автор простежує подальшу долю гетьманської столиці – Батурина – від часів Кирила Розумовського і до кінця ХХ століття.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА701215

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 П-12

34. "Пакти і Конституції" Української козацької держави [Текст] : до 300-річчя укладення / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Держ. арх. служба України, Центр. держ. іст. арх., м. Київ ; [відп. ред. В. А. Смолій ; упоряд.: М. С. Трофимук, Т. В. Чухліб]. - Вид. факс. - Л. : Світ, 2011. - 440 с.

У виданні відтворено тексти оригіналу староукраїнською мовою та відомих на сьогодні списків "Пактів і Конституцій законів і вольностей Війська Запорозького", укладених 1710 р. під Бендерами між обраним на гетьманську булаву Пилипом Орликом, з одного боку, та генеральною старшиною і козацтвом - з іншого; наведено їх переклади українською, англійською, німецькою, російською та французькою мовами. Публікація цієї визначної пам'ятки вітчизняної політико-правової думки раннього нового часу супроводжується археографічною передмовою, лінгвістичним аналізом, науковим коментарем, а також факсимільним відтворенням спеціального дослідження видатного історика та правознавця академіка Миколи Василенка, у якому міститься ґрунтовний історико-юридичний аналіз джерела.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС51783

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т2 П-13

35. Плецький, Сергій Федорович.

Організація охорони кордонів Нової Січі [Текст] / Сергій Плецький ; Запоріз. наук. т-во ім. Я. Новицького [та ін.]. - Запоріжжя : АА Тандем, 2011. - 176, [1] с.

Досліджено систему охорони запорізьких кордонів у часи Нової Січі, яку розглянуто як комплекс зусиль і заходів, спрямованих на захист запорозьких територій, які здійснювались спеціалізованими прикордонними запорозькими формуваннями та всіма іншими січовими інституціями. Наведено детальну характеристику запорозького прикордоння в часи Нової Січі, проаналізовано засади організації охорони її кордонів. Значну увагу приділено організації, функціонуванню та питанням тактики прикордонної служби Нової Січі.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА749000

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 П-38

36. Пріцак, Лариса.

Основні міжнародні договори Богдана Хмельницького 1648-1657 рр. [Текст] / Л. Пріцак ; відп. ред. О. Мишанич ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - Х. : Акта, 2003. - 493 с.

Проаналізовано основні міжнародні договори Б.Хмельницького, зокрема, з Ісламом Гіреєм ІІІ у березні 1648 р., Зборівський договір 1649 р. з султаном Османської імперії Мегмедом IV у 1650 - 1651 рр., Чигиринсько-Московський (Переяславський) договір 1654 р., розкрито церемоніальний та юридичний аспекти Переяславського договору. Розглянуто питання вияву української ментальності середини XVII ст. Значну увагу приділено шведсько-козацькому договору І.Виговського, зв'язкам держави Б.Хмельницького з Кримським ханством, Османською імперією, Польщею, Московською державою, Швецією.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА652566

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 П-77

37. Реєнт, Олександр Петрович.

Усі гетьмани України [Текст] : легенди, міфи, біографії / О. П. Реєнт, І. А. Коляда. - Х. : Фоліо, 2007. - 415 с.

Українська Гетьманська держава за роки свого існування мала 17 гетьманів. Усі вони були носіями ідеї незалежної самостійної Української держави. Втіленню цієї ідеї в життя вони присвятили все своє життя, поставивши за мету вибороти звільнення українського народу від панування чужинців. Діяти цим гетьманам довелося в найскладніших, найтяжчих, іноді найтрагічніших для України історичних умовах. Дмитро Вишневецький прагнув звільнити південні українські степи від панування ханських орд, знищити турецькі фортеці в пониззях Дніпра, а згодом і оволодіти Чорноморським узбережжям. Петро Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа належали до тих постатей, чиїми іменами називають епохи. Окремі нариси в книжці присвячені Івану Виговському, Петру Дорошенку, Пилипу Орлику — видатним державним й політичним діячам, талановитим дипломатам. У книжці надається правдивий і об’єктивний життєпис цих, а також інших найвищих військових керівників українського козацтва.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА692769

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 1)Р-33

38. Рендюк, Теофіл Георгійович.

Пилип Орлик: молдовські та румунські шляхи [Текст] / Т. Г. Рендюк = Pylyp Orlyk: căle moldo-române / T. Gh. Rendiuk : [іст.-докум. нарис]. - Чернівці : Букрек, 2013. - 238 с.

Двомовний ілюстрований історично-документальний нарис доктора історичних наук, дипломата високого рангу Т. Г. Рендюка, розроблений на основі широкої джерельної бази та власних досліджень, розкриває читачеві маловідомі або зовсім не ідентифіковані аспекти політичних, військових, дипломатичних та культурно-духовних зв’язків гетьмана України Пилипа Орлика з Молдовою, Валахією та Трансільванією у першій половині XVIII століття.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС56346

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 Р-39

39. Руда, Оксана.

Українське козацтво в інтерпретації польських істориків кінця ХІХ – першої третини ХХ століття [Текст] : [монографія] / Оксана Руда ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича. - Л. : Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича НАН України, 2010. - 416 с.

У монографії висвітлено особливості сприйняття й інтерпретації історії українського козацтва та козацько-польських відносин у працях польських учених кінця XIX - першої третини XX ст. Охарактеризовано основні точки зору польських істориків на ґенезу та розвиток козаччини, запровадження реєстру, козацькі виступи кінця XVI - початку XVII ст., козацьку революцію під проводом Б. Хмельницького та її наслідки. Розглянуто джерела міфологізації українського минулого в польській історіографії, формування історико-політичних міфів і стереотипів, які донині впливають на сприйняття українців польським суспільством. Обґрунтовано провідні тенденції розвитку тогочасної польської історіографії.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА741953

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 Р-83

40. Сас, Петро Михайлович.

Хотинська війна 1621 року [Текст] : [монографія] / П. М. Сас ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2011. - 519 с.

У монографії висвітлено грандіозний для XVII ст. воєнний конфлікт - Хотинську війну 1621 р. між Османською імперією та Річчю Посполитою. На основі історичних джерел визначено політичні фактори, що спричинили Цецорську битву 1620 р., розкрито її перебіг. Приділено увагу польсько-запорізьким відносинам у контексті підготовки до турецької війни. Розглянуто структуру та чисельність османської армії, польсько-литовських сил, а також війська запорізьких козаків. Встановлено дату початку Хотинської війни, описано її морську фазу та сухопутні воєнні дії, насамперед ті, що розгорнулися восени 1621 р. під Хотином. Вивчено особливості поля Хотинської битви, спорудження мостів через Дністер і способи виживання вояків за умов облоги. Розглянуто питання воєнної тактики сил турецького султана Османа II, польсько-литовської армії під командуванням Я.-К. Ходкевича та С. Любомирського, запорожців на чолі з гетьманами Я. Бородавкою та П. Конашевичем-Сагайдачним. Висвітлено перебіг турецько-польських переговорів для укладення Хотинського миру.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС52176

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 С-20

41. Сас, Петро Михайлович.

Чесний рицар Петро Конашевич-Сагайдачний [Текст] : [монографія] / Петро Сас ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - 349 с.

У монографії висвітлено біографію славетного запорозького гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного, а також окреслено найважливіші віхи його владного проводу у Війську Запорозькому. Визначено час народження, соціальне походження, історичну форму прізвища, розглянуто освіту та виховання, склад родини П. Сагайдачного. На основі дослідження почерку запорозького гетьмана змальовано його психологічний портрет. Приділено увагу козацьким морським походам, у тому числі морській виправі 1616 р. на Кафу. Охарактеризовано політичну та дипломатичну діяльність П. Сагайдачного, зокрема, щодо укладення польско-запорозьких угод, контактів з організаторами Лігі християнської міліції, перським шахом, московським царем, відновлення 1620 р. православної церковної ієрархії Київської метрополії. Висвітлено його командування козацьким військом під час польско-московської війни 1617 - 1618 рр. та Хотинської війни 1621 р.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС54050

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 С-20

42. Свербигуз, Володимир.

Батурин. До генези українського самодержавства [Текст] / В. Свербигуз. - К. : Києво-Могилянська академія, 2008. - 86 с.

Нову книгу Володимира Свербигуза присвячено етикетній гетьманській культурі Батурина та підготовлено до 340-ї річниці заснування державного правління в Батурині.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА697477

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 С-24

43. Сергійчук, Володимир Іванович.

Дмитро Вишневецький [Текст] / В. І. Сергійчук. - К. : Україна, 2003. - 192 с.

Проаналізовано патріотичну діяльність легендарного козацького ватажка Д.Вишневецького (Байди), засновника Запорозької Січі - суспільно-політичної та військово-адміністративної організації козацтва.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА645285

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 С-32

44. Середюк, Олександр Миколайович.

Лицарі сонця [Текст] : історичний нарис / О. М. Середюк. - 2-е вид., допов. і переробл. - Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. - 476 с.

У лицарському поклоні перед портретом українського козака, що експонується в Музеї історії сільського господарства Волині, шанобливо схилив голову гість з далекої Японії – Шихан Масахіко Танака. Що змусило знаменитого спортсмена (Чорний пояс 8-й DAN) стати на коліно перед образом січовика? Відповідь дає книга і не тільки на це запитання, але й на ряд інших: Хто такі козаки? Які їх звичаї і обряди? Якою була їх бойова підготовка, адже козаків запрошували як спецвійська у різні європейські країни. Ключова постать – козак, який уособив український ідеал чоловіка-воїна, що прагнув до волі й свободи, наділений такими психологічними рисами, як мужність, хоробрість, чесність, працьовитість. Йдеться не тільки про виховання й підготовку козака-воїна та відродження його в незалежній Україні, а й особливої касти – характерників. Розкриваються важливі відгалуження минулого козацтва, чого немає у поважних узагальнюючих виданнях з історії України. Книга відрізняється розкутістю думок, оригінальністю поглядів, цікавістю викладу і стане добрим помічником не лише для учнів і студентів, викладачів-істориків, а й для широкого кола читачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА705583

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 С-32

45. Смолій, Валерій Андрійович.

Богдан Хмельницький [Текст] / В. А. Смолій, В. С. Степанков. - К. : Видавничий Дім "Альтернативи", 2003. - 400 с.

На підставі узагальнення фактологічного матеріалу, а також залучення численних і маловідомих рукописних джерел, охарактеризовано постать гетьмана Б.Хмельницького - одного з найвидатніших державних діячів, політиків, полководців і дипломатів української та європейської історії XVII ст. Проаналізовано вплив діяльності Богдана Великого на розвиток національної самосвідомості українців.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА636979

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 С-51

46. Сушинський, Богдан Іванович.

Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців ХV- ХІХ століть [Текст] : історичні есе / Б. І. Сушинський. - О. : Альфа-Омега, 1998. - 681 с.

Подаються історико-літературні есе про відомих, маловідомих, або й зовсім невідомих широкому загалу - всього 176 імен - військових діячів України. Характерною ознакою есе є те, що автор відходить від традиційних "виразно класових", а отже, упереджених оцінок діянь багатьох українських полководців, серед яких - Костянтин Острозький, Богдан Ружинський, Іван Підкова, Петро Сагайдачний, Дмитро Барабаш, Богдан Хмельницький, Іван Виговський, Максим Кривоніс, Іван Мазепа, Григорій Потьомкін та ін. Об'єктивно аналізуючи військову та політичну ситуації, в яких їм доводилося діяти, автор нерідко вступає в полеміку з деякими істориками, знімаючи з українських лицарів давнє тавро "зрадників", "відступників", відкидаючи неприпустимий тон зверхності при оцінці ролі в нашій історії окремих її постатей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА586280

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 С-91

47. Тома, Леонід Васильович.

Данило Апостол [Текст] / Л. В. Тома. - К. : Укрвидавполіграфія, 2012. - 94, [1] с.

Данило Апостол (1654—1734), ставши гетьманом Лівобережної України у скрутний для країни час, незважаючи на свій більш ніж поважний вік (73 роки), зумів залишити помітний слід в історії України: саме за його петицією Анна Іоаннівна у так званих «Решительных пунктах» підтвердила – хоч і обмежену – козацьку автономію. Не маючи змоги вести самостійну зовнішню політику, Апостол кинув усі сили на піднесення економіки, взявся за викорінення корупції, впорядкування земельних відносин. І, звичайно, старий гетьман постійно зміцнював безпеку України: за часів його правління будується Українська оборонна лінія від Дніпра до Сіверського Дінця, завдяки його сприянню в Україну повертаються запорозькі козаки і засновують Підпільненську Січ.

Шифр зберігання книги у НБУВ: АО270680

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 Т-56

48. Ucraine terra Cosaccorum: Україна - земля козацька [Текст] : бібліогр. нарис: наук.-доп. вид. / ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" [та ін.] ; бібліогр.-уклад. О. Шкира [та ін.] ; ред. А. Шевченко, В. Коцур. - Переяслав-Хмельницький : [б.в.], 2008. - 228 с.

Викладено історіографію дослідження козацтва Переяславщини, а також загальні бібліографічні матеріали з історії козаччини. Наведено цитати про козацтво, афоризми гетьманів Б.Хмельницького, І. Мазепи і П. Орлика. Розглянуто результати дослідження О.М. Титової "Пізньосередньовічні пам'ятки Київщини" про археологічні свідчення козацької доби, що збереглися до сучасного періоду.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА705010

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 У-45

49. Універсали Богдана Хмельницького. 1648-1657 [Текст] / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; упоряд. І. Крип'якевич, І. Бутич ; ред. кол. В. Смолій [та ін.]. - К. : Альтернативи, 1998. - 383 с.

Представлено всі відомі універсали і накази Богдана Хмельницького, а також угоди і вимоги гетьмана за 1648-1657 рр. з архівів України, Російської Федерації, Білорусі, Польщі, США, Бразілії, в яких йдеться про соціально-економічний розвиток і політичне становище України у період Хмельниччини. Наведені сумнівні та підроблені універсали Б.Хмельницького; універсали полковників; список універсалів Б.Хмельницького, згадуваних у джерелах та літературі, але не виявлених; перелік архівних фондів і публікацій універсалів Б.Хмельницького.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА588500

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 У-59

50. Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657-1687) [Текст] / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Наук. т-во ім. Шевченка, Центр. держ. істор. арх. України ; упоряд. І. Бутич [та ін.] ; голова ред. кол. Сохань: Павло. - К. ; Л. : НТШ, 2004. - 1087 с.

Розглянуто універсали, накази, угоди українських гетьманів, зокрема, І.Виговського, Ю.Хмельницького , Я.Сомка, П.Тетері, І.Брюховецького, П.Дорошенка, Д.Многогрішного, М.Ханенка, І.Самойловича, а також значну частину універсалів і наказів генеральної військової старшини і полковників, у яких розглянуто питання про соціально-економічний розвиток і політичне становище в країні у другій половині XVII ст.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА657413

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 У-59

51. Уривалкін, Олександр Миколайович.

Гетьмани України та кошові Запорізької Січі [Текст] / О. М. Уривалкін, М. О. Уривалкін. - К. : Дакор ; К. : КНТ, 2008. - 394 с.

В історії українського народу особливе місце посідає козацтво - його гордість, його сила й протягом багатьох століть його опора. У XVI ст. козаки заснували Запорізьку Січ - військово-політичну організацію з виборністю керівників і з рівним правом участі усіх козаків у виборах. Формально найвища влада на Січі належала Військовій козачій раді. На раді козаки обирали собі керівника - кошового або гетьмана. З середини XVII ст. ці посади мають різні значення. Кошовий отаман - керівник Запорозької Січі, а титул «гетьман» мав значення правителя України (козацької держави). Дане видання на широкому обсязі фактичного матеріалу розповідає про кошових отаманів та гетьманів, з якими пов'язана історія становлення козацтва, боротьба за незалежність України та багато інших цікавих історичних подій. Книга створена на основі архівних документів, досліджень широкого кола істориків та мемуарів сучасників подій.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА701745

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 У-69

52. Фігурний, Юрій Степанович.

Історичні витоки українського лицарства [Текст] : нариси про зародж. і розвиток козац. традиц. культури та національне військ. мистецтво в українознавч. вимірі / Ю. С. Фігурний ; НДІ українознавства М-ва освіти і науки України. - К. : Стилос, 2004. - 306 с.

Книга знайомить читачів з історичними витоками  українського   лицарства  - козацтва. Автор досліджує проблему зародження і розвитку козацької традиційної культури та національне військове мистецтво в українознавчому вимірі. У книзі розглядаються стародавні елементи козацького культурного комплексу, які пов’язують його з мілітарною культурною традицією багатьох індоєвропейських народів. Окремі нариси присвячені вишколу молодих воїнів, культу воїнів-звірів, культам коня та меча-шаблі, кобзарям, символіці червоного кольору, особливому ставленню воїна до жінки, я також побратимству, лицарському кодексу, впливові козацької культура на українське державотворення та правотворення.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА650302

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Т3(2УК)4 Ф-49

53. Чухліб, Тарас Васильович.

Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи [Текст] : 1663-1713 / Т. В. Чухліб ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, НДІ укр. козацтва. - К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська Академія", 2004. - 285 с.

Висвітлено державно-політичну та військову діяльність козацьких правителів Правобережної України у контексті загальноєвропейської історії. Розглянуто процеси поділу міжнародних інтересів країн Центрально-Східної та Південно-Східної Європи протягом другої половини 1650-х - середини 1670-х рр. Досліджено вплив Речі Посполитої, Московщини, Османської імперії та Кримського ханату на розвиток Української держави в другій половині XVII ст. Охарактеризовано діяльність відомих та маловідомих козацьких гетьманів: П.Тетері, П.Дорошенка, М.Ханенка, Ю.Хмельницького, С.Опари, Є.Гоголя, С.Кунацького, А.Могили, С.Самуся.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА658252

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2УК)4  Ч-96

54. Чухліб, Тарас Васильович.

Переяслав 1654 року та проблема міжнародного утвердження Українського гетьманату [Текст] / Т. В. Чухліб ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, НДІ укр. козацтва. - К. : Ін-т історії України Нац. акад. наук України, 2003. - 156 с.

Розглянуто проблему визначення Війська Запорозького як суб'єкта міжнародних відносин Центрально-Східної Європи в XVI - XVII ст. У контексті українсько-російських міждержавних домовленостей 1654 р. висвітлено міжнародно-політичний статус Української козацької держави протягом другої половини XVII ст.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА648170

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2УК)4  Ч-96

55. Чухліб, Тарас.

Пилип Орлик [Текст] / Т. Чухліб. - К. : [б.в.], 2008. - 64 с.

У книзі в науково-популярному форматі розповідається про одного з найвидатніших українських гетьманів, палких поборників незалежної України, одного з авторів першої української Конституції 5 квітня 1710 р. Пилипа Орлика. Простежено його походження, життєвий шлях, політичні погляди, діяльність на посаді гетьмана. Висвітлюються його особисті чесноти, поетичний талант, подвижницька, подиву гідна діяльність в еміграції, спрямована на визволення України з-під московського ярма.

Шифр зберігання книги у НБУВ: А701218

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2УК)4 Ч-96

56. Чухліб, Тарас Васильович.

Шлях до Полтави: Україна і Росія за доби гетьмана Мазепи [Текст] / Т. В. Чухліб. - К. : Наш час, 2008. - 263 с.

Триста років тому відбулося повстання на чолі з гетьманом Іваном Мазепою, а потім – сумнозвісна для України Полтавська битва. На жаль, із різних причин розуміння цих подій донині залишається в полоні народних міфів та ідеологічних нашарувань. А тому на основі вітчизняних і зарубіжних історіографічних здобутків, новознайдених документів і матеріалів автор висвітлює складні відносини між Українським гетьманатом і Московським царством в останні десятиліття XVII – на початку XVIII ст., тобто в добу правління І. Мазепи. Автор також описує участь козацької України у «загальноєвропейській» Великій Північній війні 1700–1721 рр. на першому її етапі, досліджує мотивацію переходу І. Мазепи з-під зверхності царя Петра І до протекторату шведського короля Карла XII Густава, міжнародні й військові аспекти Полтавської битви тощо, простежує діяльність наступника Мазепи – гетьмана Пилипа Орлика. Крім того, у книзі приділено увагу сучасним проблемам відновлення національної пам’яті про доленосні для України та Росії події далекої давнини.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА712392

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2УК)4 Ч-96

57. Шевчук, Валерій Олександрович.

Просвічений володар [Текст] : Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературний герой / Валерій Шевчук. - К. : Либідь, 2011. - 464 с.

В історичній розвідці перед читачем з’явиться не просто легендарний гетьман Іван Мазепа, а далеко не пізнаний, утім найцікавіший, максимально наближений до реального, образ великого гетьмана. З’ясовується його роль у розбудові Козацької держави як державотворця і володаря ренесансового типу. Мазепа постає як меценат, будівничий церков і монастирів, натхненник і творець Високого бароко в українській культурі.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС52169

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2УК)4 Ш-37

58. Шевчук, Валерій.

Козацька держава [Текст] : етюди до історії українського державотворення / В. Шевчук. - К. : Абрис, 1995. - 392 с.

Книга відомого сучасного української письменника та історика розповідає про становлення, розвиток та загибель Козацької української держави, створеної гетьманом Богданом Хмельницьким, яка проіснувала на нашій землі більше століття. Автор використовує великий літературний і документальний матеріал, досліджує процес становлення української самосвідомості.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА567074

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2УК)4 Ш-37

59. Шевчук, Валерій Олександрович

Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення XVI-XVIII ст. [Текст] : у 2 кн. / В. О. Шевчук. - К. : Грамота, 2007 . Кн. 1. - К. : [б.в.], 2007. - 720 с.

Книга сучасного українського історика та письменника — це виклад історії однієї з найвизначніших ідей українського державотворення, де автор прагне не лише дослідити ті чи інші явища, а перед усім їх осмислити. Вона містить величезний масив інформації про становлення, розвиток і руйнацію Козацької держави. Значну увагу приділено міжконфесійному становленню та стосункам українців, широко висвітлено діяльність політичних і військових діячів доби Козацької держави та пізніших часів. Видання має значну кількість ілюстрацій. Окремим розділом у книзі подано документи до теми. Для науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів та всіх, кому небайдужа українська історія XVI—XVIII ст.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В350396/Кн. 1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2УК)4 Ш-37I

60. Шекір, Микола Савович.

Петро Дорошенко після зречення гетьманства до сьогодні [Текст] : (До 300-річчя з дня смерті Петра Дорошенка) / М. С. Шекір. - Т. : Лілея, 2001. - 160 с.

Висвітлено основні етапи життя П.Дорошенка, колишнього чигиринського гетьмана на Московщині, описано його маєток під Волоколамськом, розглянуто проблеми поховання та встановлення пам'ятника над могилою. Охарактеризовано нащадків першого володаря вотчини у с.Ярополчі, розкрито роль О.С.Пушкіна у зведенні каплички над могилою П.Дорошенка, проаналізовано рядки з поеми Т.Г.Шевченка "Заступила чорна хмара" стосовно можливих дружніх відносин між гетьманом і святим Дмитрієм Ростовським – митрополитом Димитрієм Тупталом. Висвітлено сучасний стан гробниці, а також заходи Товариства української культури "Славутич" щодо розповсюдження даних про П.Дорошенка.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА619544

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2УК)4 Ш-40

61. Шудря, М. А..

Січ-мати [Текст] / М. А. Шудря. - К. : ТОВ "Елібре", 2008. - 560 с.

Книга «Січ-маги» – це спогади про запорозьких козаків. У першій частині «Із живих уст» вміщені розповіді історично відомих і маловідомих українців XVII-XIX століть про по­бут, звичаї, подвиги й звитягу простих козаків та їхніх гетьманів. Друга частина «Відгомін у світах» містить розпові­ді іноземців про життя та битви козаків зі своїми во­рогами. Третя частина «Торкнувшись серцем історії» мі­стить легендарно-історичні оповідки про козаків та окремих їхніх видатних ватажків, подає в авторсько­му варіанті серію колоритних історичних епізодів. Четверта частина «Лицарі булави» розповідає про українських гетьманів. Можливо, читача вразить достеменність деяких подій, викличе категоричне їх неприйняття, запере­чення, переорієнтацію. Однак у цілому ж книжка спогадів про українських козаків та їхніх видатних ватажків — є ще одним кроком на шляху до вивчен­ня глибокої й повноводої, як наш Дніпро-Славутич, історії запорозької демократично-правової держав­ності.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА708414

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2УК)4 Ш-95

62. Щербак, Віталій Олексійович.

Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина XV - середина XVII ст. [Текст] / В. О. Щербак. - 2. вид. - К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2006. - 300 с.

У монографії наведено результати дослідження проблеми формування українського козацтва як соціального стану. Проаналізовано правові, економічні та духовні основи становлення козацької верстви. Конкретизовано етнічний склад і чисельність козацтва напередодні Національно-визвольної війни, висвітлено процес впливу його світоглядних засад на ґенезу національної свідомості українців. Наголошено, що формування козацького стану нерозривно пов'язане з відродженням української державності.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА679911

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2УК)4 Щ-61

63. Яворницький, Дмитро Іванович.

Вольності запорозьких козаків [Текст] : історико-топографічний нарис / Д. І. Яворницький ; пер. Т. С. Завгородня. - Д. : Січ, 2002. - 359 с.

Історико-топографічний нарис вольностей запо­розьких козаків помітний з-поміж численних праць всесвітньо відомого історика, археолога, краєзнавця та письменника академіка Дмитра Івановича Яворницького (1855 —1940). Особливо цікавий він для мешканців Придніпров’я — чи не кожен знайде тут згадку про дорогі серцю місця. Книга, яка не перевидавалася понад сто років, і яка вперше виходить українською мовою, настільки доклад­на, скрупульозна і захоплива змістом, що лишається тільки подивуватися титанічній праці вченого. До видання також ввійшли справи, знайдені автором в сімейних архівах дворян Катеринославщини, подані в оригіналі.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА631104

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2УК)4 Я-22

 

Матеріал підготувала  головний бібліотекар Музиченко Я.О.

 

 

Контактна інформація

Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-81-37,
+38 (044) 524-81-36
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-19-11
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-44-19
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-44-38