Гетьман Павло Скоропадський - до 150-річчя від дня народження: ракурс українського зарубіжжя

 

         Виповнюється 150 років від народження одного з яскравих представників подій Української революції 1917–1921 рр., могутньої постаті в історії України гетьмана Павла Петровича Скоропадського. Його біографічні дані повторюються в різних довідкових виданнях. «Скоропадський Павло – український державной діяч (1873, праправнук Михайла), генерал російської армії, влітку 1917 р. командир I українського корпусу; від 29.IV.1918 по поваленні німцями Центральної Ради, гетьман; 14.XI.1918 видав «Грамоту» про Федерацію України з Росією, викликану суспільно-національною політикою гетьманату. Повстання Директорії примусило Скоропадського зректися влади й виїхати до Німеччини» [1, с. 117–118]. Він був смертельно поранений під час бомбардування англо-американською авіацією німецької станції Платлінг. Помер у лікарні монастиря Меттен 26 квітня 1945 р.

         Формальне проголошення П. Скоропадського гетьманом відбулося на Хліборобському з`їзді 29 квітня 1918 р. Він був при владі до кінця листопада 1918 р. Місце і роль гетьмана в історії української державності прискіпливо вивчають вітчизняні й закордонні вчені. На сьогодні існують сотні книг і статей з цієї проблеми. Мабуть, можна говорити й про скоропадознавство як самостійний науковий напрям і частину вивчення подій Української революції, боротьби за українську самостійність і проти більшовицького терору.

         До ювілейної дати – 150-річчя від дня народження П. Скоропадського –відділ зарубіжної україніки Інституту книгознавства НБУВ (далі – ВЗУ ІК НБУВ) підготував електронну книжкову виставку, побудовану на фондах підрозділу, де представлено науковий доробок дослідників українського зарубіжжя; їх погляди  на неоднозначну проблему. Це – різне бачення подій Української революції, її розуміння. По суті, в кожного дослідника – своя модель подій, свій сценарій, своя «об`єктивність». Звідти – і протилежні оцінки: від захоплення особистістю П. Скоропадського до гнівного засудження його вчинків; зіткнення поглядів, інколи доволі необ`єктивних. Правда у кожного з опонентів своя. Так, Б. Пачовський [2], вважає П.  Скоропадського  «Гетьманом Державної сили», а С. Доленга «перелицьованим королем Ліром» [3]. І. Лучишин прирівнює гетьмана до зрадника України, а гетьманську владу в Україні до російської провокації  проти ідеї політичної незалежності українського народу. Автор звинувачує Скоропадського в тому, що гетьманщина призвела до зростання більшовицького впливу в Україні [4, с. 43]. Тут не можемо не заперечити: усвідомлюючи міру червоної загрози для України, гетьман прагнув об’єднати всі антибільшовицькі сили Російської імперії для знищення більшовизму. «Цей король», «не знаходячи порозуміння з керівництвом Добровольчої армії, разом із П. Красновим розпочали реалізацію проекту створення збройних сил для боротьби з більшовицькою Росією» [5]. Причину категоричних поглядів серед українських переселенців пояснює Никон Наливайко. То є блукання політичної думки [6], яке не дає можливості об`єктивно та всебічно оцінити позитивні та негативні моменти історії.

         Так, за гетьмана Павла Скоропадського було засновано найвищу наукову установу України: Українську академію наук; Український музичний інститут, Національну бібліотеку Української Держави, організовано Український національний архів, Український історичний музей, Українську національну галерею мистецтв, Український державний симфонічний оркестр; постав Державний драматичний театр, Українська опера мала стати Українською державною оперою [7]. “Дня 29 червня 1918 Гетьман у відповідь на привіт делегації українських народних учителів заявив, що «250 літ життя України з Москвою були тяжким ярмом національної неволі українського народу». Закінчив окликом: «Єдиній, незалежній, вільній Україні слава!» [8, с. 11, 12]. Автор наводить слова П. Скоропадського, надруковані в берлінській газеті «Берлінер Тагеблат»: «Я є українець з роду і з переконанням та бажаю закріпити самостійність України» [8, с. 12]. На еміграції політичні погляди Скоропадського зазнали змін: від федерації до самостійності.

         Ми жодним чином не беремо на себе роль арбітрів у науковій суперечці, перекладаючи пошук істини на кваліфікованих істориків, які багато років глибоко займаються вивченням періоду доби Української революції.     Ми виходимо з того, що дає зарубіжна книга.

         Із запропонованої теми ВЗУ ІК НБУВ представляє вибірковий ряд літератури таких відомих дослідників української діаспори, як Д. Дорошенко, П. Ковалів, М. Королишин, Т. Коструба, В. Кучабський, І. Мазепа, о. О.  Назарук, Н. Наливайко, Б. Пачовський, Й. Пеленський, Н. Полонська-Василенко, О. Пріцак, Д. Соловей, О. Субтельний, П. Феденко, С. Шемет та ін. У доробку зарубіжних дослідників порушуються такі теми, як: Скоропадський та його Українська Держава; самостійність як нездійснена ідея, як декларація, як державний чин; перші кроки гетьманської ідеї; земельна справа в Українській Державі; гетьманський рух за океаном; справа «будапештського» договору П. Скоропадського; гетьманич Данило Скоропадський; думки ворогів і неприхильників; проблема відродження України; Україна в огні й бурі революції 1917–1921 рр.; формування гетьманської армії; найважливіші події за Української Гетьманської Держави 1918 року; «робітниче питання в клясократичній Гетьманській Державі»; громадська реакція на гетьманський переворот; самостійник чи федераліст? Договір з Москвою проти гетьмана Павла Скоропадського; ставлення Січових Стрільців до Гетьмана та до Національного Союзу; визнання Гетьманщини Суверенною Державою; лист Гетьмана Павла до українського козацтва; українські збройні сили 1917–1921  рр.; закордонна політика Скоропадського; роль Українського корпусу, який захистив Київ від більшовиків у листопаді 1917  р.; лист гетьмана до українського хліборобського вояцтва з подякою за привітання; Єлизавета Іванівна з Скоропадських Милорадовичів; закони гетьмана П. Скоропадського про прийняття України до Ліги націй тощо.

         У розділі «Довідкова література» представлено доробок наших вітчизняних дослідників, таких як В. Верстюк, П. Гай-Головко, О. Гуржій, В.  Папакін, Р. Пиріг, О. Реєнт, В. Савченко та ін. і відбито такі теми, як розбудова Збройних Сил України; військове будівництво періоду гетьманату П.  Скоропадського в 1918 р.; відношення до церкви; аграрна політика; Скоропадський та його оточення; українсько-російські відносини в час відновлення законів УНР після повалення гетьманату П. Скоропадського; таємна війна радянської Росії проти гетьманської України (квітень – грудень 1918 р.); політичне життя України 1918 року; гетьманські спецслужби проти більшовицького підпілля та ін. Поданий бібліографічний опис дає можливість користувачам НБУВ одразу порівняти спектр досліджень і навіть науковий підхід вітчизняних та зарубіжних учених до теми, її бачення.

         Уперше НБУВ звернулася до гетьманської теми в 1996 р. і спільно з Музеєм Гетьманства було підготовлено (мабуть, першу в Україні присвячену гетьману) працю: Гетьман Павло Скоропадський (1873–1945): матеріали для біобібліогр. / відп. ред. О. Онищенко; уклад.: Г. Шовкопляс, І. Шовкопляс ; бібліогр. ред. Л. Бєляєва ; ЦНБ ім. В. І. Вернадського НАН України, Музей гетьманства ; Голов. упр. культури м. Києва. Київ : Бібл. вісн., 1996. За понад 20 років після виходу цієї праці з`явилося чимало нових досліджень і тому на часі підготовка великої науково-бібліографічної праці з дослідження життя і діяльності останнього гетьмана України Павла Скоропадського, який писав: «Прошу Бога, щоб він дав нам силу і міцність врятувати Україну» [9].

 

Література

1. Українська Загальна Енциклопедія. Книги знання в 3-х т. / під голов. ред. І.  Раковського. Т. 3. С–Я. Львів; Станіславів; Коломия: Кооп. «Рідна школа».

2.      Пачовський Б. Гетьман Державної сили // За велич нації у двадцяті роковини відновлення Української Гетьманської Держави. Львів, 1938. 186 с. (Перевидано у десяту річницю з дня смерти Гетьмана всієї України Павла Скоропадського. Нью-Йорк, 1955). С. 12–17.

3.      Доленга С. Перелицьований король Лір або московський генерал на вигнанні. // Доленга С. Скоропадщина. Варшава, 1934. С. 145–174.

4.      Лучишин І. Політичний інфатилізм ворогів УНР // Вільна Україна. Збірник. Ч. 63. С. 40–48.

5.      Пиріг Р. Я. Гетьманат Павла Скоропадського і військовий Білий рух // Українська революція 1917–1921. Подвиг героїв Крут : матеріали наук. читань. Київ, 2008. С. 45–59.

6.      Наливайко Н. Монархізм і скоропадщина. До історії блукання політичної думки серед української еміграції  // Вільна Україна. 1958.

Ч. 19. С. 53–60

7.      Войналенко О. З Гетьманських часів (спогади самовидця з року 1918). Детройт : Накладом Жін. відділу Укр. Гетьман. Орг-ції в Детройті. 30 с.

8.      [Самовидець] Самостійник чи федераліст? Правда про Гетьмана Павла Скоропадського. Шикаго : Вид-ня Гетьманців Державників Америки, 1935. 37  с.

9.      Павел Скоропадский: «Не для своей пользы беру я на себя…». – URL: http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc/2015doc.skoropadskyi.php

Бібліографічний список літератури до електронної виставки

1. Андрієвський В. З минулого Т. 2. Від Гетьманата до Директорії. Ч. 2. Директорія. Берлін :      Укр. слово, 1923. 312 с. (Б-ка. "Укр. слова" ; ч. 42). Шифр: 6123 укр.

2. Андрусяк М. Гетьманський уряд і панахида по Мазепі в Києві 1918 р. // Літопис «Червоної Калини». 1939. Ч. 7. Шифр: жВЗУ ІК

3. Войналенко О. З Гетьманських часів (спогади самовидця з року 1918). Детройт : Жін. відділ Укр. Гетьман. Орг-ції в Детройті. 30 с. (З друк. «Америка», Філадельфія).

Шифр: 1954 укр.

4. Грушецький І. Б. Хмельницький, С. Петлюра і П. Скоропадський // Вільна Україна. 1965.  №  45. С. 21–25. Шифр: ж ВЗУ ІК

5. Дніпровий М. Скоропадський та його Українська Держава // Вільна Україна. 1954. Ч. 3. С. 34–38. Шифр: жВЗУ ІК

Стаття спрямована проти приховування фактів нелюдських катувань українських селян, відбирання в них землі; по містах – дикого розгулу московських офіцерів та «білий» терор гетьманської влади; переповнення Лук`янівської в`язниці українцями. Автор вважає соціально-економічну політику Скоропадського фатальною для України.

6. Доленга С. Скоропадщина. Варшава: Накладом Модеста Куницького, 1934. 174 с. Шифр: 5591 укр.

Зі змісту: Розділ I. Бонапарт, чи «традиційний національний монарх»? –

С. 9–38; Розділ II. «Кіев мать городов русских». – С. 76–99. Розділ IV. Агонія й кінець гетьманщини. – С. 90–135. Розділ V. Перелицьований король Лір, або московський генерал на вигнанні. – С. 145–174.

7. Дорошенко Д. Історія України 1917–1923 рр. Т. II. Українська Гетьманська Держава 1918 року. 2-е вид. Ужгород ; Нью-Йорк : Булава, 1954. 442 с. Фотодрук з 1-го вид. 1930 року.

Шифр: 1077 укр.

Зі змісту: I По повороті Центральної Ради до Києва. Політика утопій і безсилля. Зріст хліборобської опозиції. Напередодні перевороту. – С. 5–22; II.  П.  Скоропадський. Підготовка державного перевороту. Партійні зїзди і їх резолюції. Відгуки за кордоном. Справа участі українських соціялістів у правительсті Гетьмана. – С. 42–60; IV. Кабінет Лизогуба, його склад і організація. – С. 60–71; V. Гетьман. Його праця, двір і оточення. – С. 75; VI. Внутрішнє становище на Україні. Організація провінціяльної адміністрації. Її дефекти. Карні експедиції. Декларація українського правительства. Опозиція уряду з боку національних українських кругів. Трудне становище уряду. – С. 85–115; VII. Вороги української державности та їх праця. Мова і права російського іредета. Терористичні акти і змови замордування фельд. Айхгорна й підготовка і замаху на Гетьмана. – С. 115–129; VIII. Зовнішня політика Української Держави. Відносини до Німеччини, Австро-Угорщини, Болгарії і Туреччини. Дипломатичні зносини з райдштатами, з Румунією, з нейтральними державами і спроба відновлення зносин з державами Атланти; IX. Організація Українського Міністерства Закордонних Справ. Українське представництво за кордоном. Дипломатичний конкурс в Києві. Закон про українське громадянство. – С. 148–162; X.  Переговори з совітською Росією. – С. 162–188; XI. Відносини з Доном. Кубанська справа. Справа Бесарабії. Поліське староство. Крим. – С. 188–215; XII. Таємний договір про поділ Галичини і його анулювання австрійсько-угорським правительством. Холмські справи. – С. 215–232; XIII. Організація збройних сил Української Держави. – С. 232–259; XIV. Адміністрація. Земське і міське самоврядування і внутрішня політика. Боротьба з розрухами та анархією. – С. 259–279; XV. Міністерство фінансів та його політика. Українська грошова система. Державний і Земельний банк. – С. 279–283; XVI. Земельна політика. Закон й розпорядження в земельній справі. Підготовка земельної реформи. – С. 283–292; XVII.Торговля й промисел. – С. 293–310; XIX. Міністерство сповідань і церковна політика Української Держави. – С.  317–336; XX. Діяльність Міністерства Народної Освіти. Головне Управління Міністерства і Національної культури. – С. 336–371; XXI. Судова справа. – С. 371–377; XXII. Справа реконструкції Кабінету Міністрів. Подорож Гетьмана до Німеччини. Національний Союз. Кабінетний кризис. Спроба порозуміння з українською національною демократією. – С. 377–403; XXIII. Упадок Української Гетьманської Держави. – С. 403–424.

8. Єреміїв М. За лаштунками Центральної Ради // Укр. історик. 1968. V., ч. 1–4 (17–20). С. 94–124. Шифр: ВЗУ ІК НБУВ

9. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України / ред.: Я. Грицак, О.  Романів ; Наук. т-во ім. Т. Шевченка у Львові. Львів : Наук. т-во ім. Т.  Шевченка, 1992. 229, [49] с. Шифр: Коваль В. С. ВА1021

10. За велич нації у двадцяті роковини відновлення Української Гетьманської Держави. Львів, 1938. 186 с. Шифр: 5335 укр.

(Перевидано у десяту річницю з дня смерти Гетьмана всієї України Павла Скоропадського. Нью-Йорк, 1955).

Зі змісту: Передмова. – С. 9–11; Гетьман / С. Черкасенко. – С. 11–12; Гетьман Державної сили / Б. Пачовський. – С. 12–17; У двадцяти роковини відновлення Гетьманства в Україні / Б. Галезін. – С. 17–22; Самостійність як нездійснена ідея, як деклярація, як державний чин / С. Шемет. – С. 22–39; 9 квітня 1918 р. у світлі «Споминів» Гетьмана Павла Скоропадського / др. Гр. Деркач. – С. 39–46; Гетьман Павло Скоропадський як комендант 1-го Українського корпусу й Наказний Отаман Вільного Козацтва / О. Думін. – С. 46–53; Спомин про те, які були перші кроки гетьманської ідеї у глибині народних мас після великої катастрофи нашої державности / др. О. Назарук. – С. 53–64; Рід Скоропадських (історично-генеалогічна студія) / О. Пріцак. – С. 64–91; Дві генеальогічні таблиці Роду Скоропадських. – С. 91. Історичне значіння Української Держави 1918 р. / Т. Коструба. – С. 91–97; Земельна справа в Українській Державі / М. Пасіка. – С. 97–104; Українська Держава 1918 р. як підмет міжнародного права / М. Ген. – С. 104–116; Необхідність клясової організації хліборобів / В. Луцький. – С. 116–130; Початки гетьманського руху за океаном / В. Босий. – С. 130–137; Оснування українського університету в Києві / др. Й. Пеленський. – С. 137–143; Перше ставлення в Гетьмана / Є. Євтимович.  С. 143–160; До Української імперії (геополітичне розважання) / Мгр О. Губчак. – С. 160–168; Напередодні Гетьманщини / П. Ковалів. –  С. 168–175; Сатисфакція / В. Мурсишко. – С. 175–179; Мій шлях до монархізму / Др. Ст. Годований. – С. 179–183.

11. За всенаціональну єдність : у 110-річчя народження Гетьмана Павла; у 65-річчя відновлення гетьманства; Зустріч з Гетьманівною Оленою 12-го квітня 1980 р. / упорядкував і зредагував М. Коропишин. Торонто, 1983. 160 с. 

Шифр: 3892 укр.

Зі змісту: Hramota to AП Ukrainian People. – С. 6–7; Грамота до всього Українського Народу. – С. 7–8; Слова Гетьмана Павла у 10-річчя відновлення Гетьманства 1918 р. – С. 8–9; Із висловів Гетьмана Павла Скоропадського. – С.  9–10; Відкриття Першого Українського Державного Університету в Києві 1918 р. – С. 10–12; Дм. Дорошенко про відновлення Гетьманства. – С. 12–14; Дмитро Солуха про діяльність Уряду Гетьмана 1918 р. – С. 14–18; «Вставай, Україно» (вірш) / архієпископ Іларіон. – С. 18–19; Україна мала великого Державного мужа. – С. 18–19; Дмитро Дорошенко про Гетьмана Павла Скоропадського. – С. 21–23; «Гетьманський Київ» (вірш) / М. Лавренко. – С. 23–24; Генерал Павло Скоропадський – оборонець Української Землі (із спогадів Гетьмана Павла). – С. 24–30; Звернення Гетьмана Павла Скоропадського – В обороні Православних церков під Польщею. 1938. – С. 30–32; «29 квітня 1918 р.» (вірш) / Якір, ЧМ. – С. 30–32; Лист Гетьмана Павла Скоропадського до Владики Іларіона (проф. І. Огієнка). – С. 33–34; Молитва / Іларіон. – С. 34–35; Слова Гетьмана Павла (26 квітня 1940 р.). –

С. 35–39; Про прапор Чорноморської фльоти. – С. 39–40; Історичні паралелі / С. Л. – С. 40–46; Ювілеї, що чекають здійснення своєї мети / М. Карамишин. – С. 46–49; Державницька молитва. – С. 46–51; Слово ЯВП Гетьманівни Олени (Зустріч Гетьманців з ЯВП Гетьманівною Оленою 12-го квітня 1980 року) / П.  Ковалів. – С. 52–58; У Квітневі дні / Б. Коваль. – С. 58–60; Для нас велика радість / М. Королишин. – С. 62–64; З надісланих привітів. – С. 65–80; Україно моя (з підпільних поезій в Україні). – С. 80–82; За християнську Україну / В.  Липинський. – С. 82–84; Єлизавета Скоропадська-Милорадович (фундаторка Наукового товариства ім. Тараса Шевченка у Львові) / Д. Дорошенко. – С. 125–131; Гетьманич Данило Скоропадський (до 25-ліття з дня смерти) / майор І. Горобець. – С. 131–134; У роковини перемоги над Москвою української зброї і духа (обіжник СГДК в 1959 р.). – С. 149–153.

12. Коваль Б. Державним руслом гетьманщини : (Думки про республіку й монархію). Торонто ; Нью-Йорк : Батьківщина, 1981. 46 с. (Б-ка "Батьківщини"  ; ч. 3). Шифр: 1602 укр.

Відб. ст., друк. у "Батьківщині" (чч.6-9, 1979) і доп. автором до цього вид.

13. Король Н. Як Павло Скоропадський став Гетьманом України : (Уривок зі спогадів) / Н. Король. Нью-Йорк : Накладом автора, 1967. 23 с. Шифр: 6912 укр.

Відб. з "Нашої Батьківщини"

14. Кучабський В. Засідання Гетьманського руху на Західній Україні (прод.) // Хлібороб. Україна. Прага, 1933. Т. 2.

Шифр: жВЗУ ІК

Зі змісту: Пояснювальна записка Николи Кочубея: I. В справі «будапештського» договору П. Скоропадського. – С.  63–70; II. В  справі приналежности п. П. Скоропадського до масонської ложі. – С. 70–74; III. В справі зложеня головування в гетьманській управі Николою Кочубеєм.

15. Кущинський А. Гетьман Павло і гетьманич Данило Скоропадські / вступ. слово авт. Чікаго : Накладом 4-го Відділу Укр. гетьман. орг. Америки в Чікаго, 1968. 65 с. В кн. герб роду Скоропадських.

16. Кущинський А. Патріот і державний муж українців : У 100-річчя з дня народження Гетьмана всієї України і військ козацьких Павла Скоропадського та 55-ї річниці Української традиційної Гетьманської Держави. Чікаго : Накладом Куреня УВК ім. Гетьмана Павла Скоропадського – першого Військового Отамана УВК. Ч. 19; ч. 26: Юнацького ім. Агапія Гончаренка (Отаман Куреня Старший юнак Юрко Репа) та ч. 29 ім. Лицарів Базару (Отаман Куреня Бунчужний Арсен Возняк), 1974. 35 с. Шифр: 14439 укр.

Зі змісту: I. Рід Скоропадських. – С. 5–9; II. За голосом предків і покликом крові. – С. 9–18; III. Заслуги Гетьмана в 1918 році. – С. 18–24; IV. Історичні порівняння. – С. 24–32; V. Опінії ворогів і неприхильників. – С. 33–37.

17. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе : в 2 т. / І. Лисяк-Рудницький ; пер. з англ.: У. Гавришків, Я. Грицака, А. Дещиці, Г. Киван, Е. Панкеєвої. Київ : Основи, 1994. Т. 1. 554 c. Шифр:

18. Личманенко В. Світло в темряві. Лондон : Видано заходами Крайової організації Союзу гетьманців і державників у Великій Британії, 1973. 48 с. Шифр: 3850 укр.

Зі змісту: Російська революція 1917 р. і Українська Центральна Рада. – С. 9–16; Українська Гетьманська Держава.  – С. 17–25; Повстання. Директорія. Кінець Державности. – С. 26–43.

19. Лучишин І. Політичний інфатилізм ворогів УНР // Вільна Україна. Збірник. Ч. 63. С. 40–48. Шифр: жВЗУ ІК НБУВ

Сприйняття влади Гетьмана Скоропадського автором статті та проголошення ним Української Гетьманської Держави «як витвір чужої, не української сили, для маскування російської влади в Україні Скоропадський став гетьманом в нім».

20. Мазепа І. Підстави нашого відродження. Ч. 2 // Проблема відродження України. [Б. м.] : Прометей, 1949. 162 с.

Шифр: 3150 укр.

«В цей критичний момент, коли наш народ стоїть перед страшною загрозою свого повного національного, а навіть фізичного знищення, завданням усіх українців, де б вони не жили, повинно бути: стати однодушно до праці для визволення нашого народу. А коли визволимося, то знайдемо шляхи для впорядкування нашого внутрішнього життяна рідній землі, так щоб це відповідало нашим народоправним традицяім, які ніколи не вмирали на Україні» (с. 162).

21. Мазепа І. Україна в огні й бурі революції. 1917–1921 і Центральна Рада – Гетьманщина. Директорія. Прага : Пробоєм, 1942. 212 с. Шифр: 1545 укр.

Зі змісту: III. Доба Гетьманщини (перед приходом австро-німецьких військ). Другий «всеукраїнський» з`їзд совітів у Катеринославі. Промови Нероновича, Скрипника, Одоєвського. Боротьба між большевиками й лівими есерами. «Інтернаціональне» наставлення з`їзду. Катеринославська Дума вітає австрійського генерала фон Арна. Губерніальна революційна Рада і режим Гетьманщини на Катеринославщині. Перші виступи Махна. Як формується гетьманська армія? Ліквідація Катеринославського Вільного Козацтва. Протигетьманське повстання. Організація Катеринославського республіканського Коша під командою отамана Гулого. «Запорізька Січ» отамана Божка. Бої з большевиками й Махном. Друга московсько-большевицька окупація України. – С. 17–44.

22. На відсіч. Орган Орг-ції Союзу Гетьманців-Державників у Берліні. 1940. Ч.  8-9. Шифр: жВЗУ ІК

Зі змісту: Гетьман (вірш) / С. Черкасенко. – С. 1; Слово Ясновельможного Павла Гетьмана / П. Скоропадський. – С. 2; Гетьман Павло Скоропадський і Його предки в історії України. – С. 3–6; Праця Гетьмана Павла з перших днів Визвольних змагань. – С. 6–13; Важніші події за Української Гетьманської Держави 1918 року. – С. 13–16.

23. Наливайко Н. Монархізм і скоропадщина. До історії блукання політичної думки серед української еміграції  // Вільна Україна. 1958. Ч. 19. С. 53–60. Шифр: жВЗУ ІК НБУВ

Підрозділи: Правдивий монархізм відмер; Рух монархів-скоропадчиків не є дійсним монархізмом; Скоропадський вчинив замах проти Українскої Держави і проти власної конституції. Документи до історії еміграційного монархізму (Липинський і Скоропадський); Не фразами, а ділами боремося / В. Довнар. – С. 16–20; Вельможний пан гетьманич Данило Скоропадський. – С. 22–31.

24. Нація в поході. Програмові питання в гетьманській літературі. Ідеологічний реферат, читаний бл. п. інж. Сергієм Шеметом на зборах С.Г.Д. у Берліні; 1941  р. Нью-Йорк : Вид. кооп. «Булава», 1960. Вид-ня друге. 45 с. Шифр: 9344 укр.

Зі змісту: Програмові читання в гетьманській літературі. Прогроама-схема чи ідеологія-світогляд-плян? Початок нашої катастрофи. Три способи організації: охлократичний, демократичний і клясократичний. Соціальна база Гетьманова. Народ і влада в клясократичній Гетьманській Державі; Про організаторів нації – національну аристократію; Гетьманство – це ідея нового монархізму з коріннями в українській традиції; Необхідність організованого ядра-четверобка; Про необхідність соціяльної реорганізації; Земельне питання; Робітниче питання в клясократичній Гетьманській Державі; Церква в Гетьманській Державі.

25. Пиріг Р. Я. Гетьманат Павла Скоропадського і військовий Білий рух // Українська революція 1917–1921. Подвиг героїв Крут : матеріали наук. читань. Київ, 2008. С. 45–59.

Шифр: 472 пф

Розглянуто відносини П. Скоропадського з різними організаторами Добровольчої армії; цькування його Денікіним, газетою «Киевлянин» і початок створення П. Скоропадським та П. Красновим Збройних сил України тощо.

26. Полонська-Василенко Н. Д. Історія України. II т. (від половини XVII до 1923 року). Мюнхен ; Укр. Вільн. Ун-т, 1976. 579 с. Шифр: 2773 укр.

Зі змісту: II. Гетьманська доба (1. Україна перед переворотом 29 квітня 1918 року (488). – 2. Квітневий переворот і перші часи гетьманської держави (490).  – 3. Громадська реакція на гетьманський переворот (491). – 4. Діяльність гетьмансього уряду (497). – 5. Боротьба проти гетьманату (505).  – 6. Західня Україна в 1918 році (508). – а) Галичина (508). – б) Буковина (510). – в) Закарпатська Україна (511). – 7) Повстання проти гетьманського уряду (511). – 8. Падіння гетьманської держави (512). – 9) Підсумки (515)). – С. 488–577.

27. Ростовець М. Скоропадський і скоропадчуки. – Саскатун : Нов. шлях, 1938. 40 с. Шифр: 6210 укр.

28. Садовський М. За державність : матеріали до історії українського війська : збірник. Ч. I / Укр. Воєнно-іст. ін-т. Торонто, 1966. III. Ч. 3–4 (11–12).

29. [Самовидець] Самостійник чи федераліст? Правда про Гетьмана Павла Скоропадського. Шикаго : Вид-ня Гетьманців Державників Америки, 1935. 37 с. (Друк. СГД). Шифр: 8987 укр.

Зі змісту: Федераційна заява з 14 падолиста 1918; Божевільне повстання; Гріх Січових Стрільців; Що раніше: Федераційна заява Гетьмана й повстання Директорії? Хто зрадив Україну? Франція. Дійсне значіння Федераційної заяви. А Росія і Україна. Федерація на словах, а на ділі Гетьман як самостійник; Чи треба ще доказів?

30. Соловей Д. У справі оцінки державного перевороту 29 квітня 1918 р. З нагоди 40-річчя повстання Директорії 14.XI.1918 // Вільна Україна. Журн. Укр. Визвол. Думки. Детройт, 1952. Ч. 20. С. 58–70. Шифр: жВЗУ ІК

Зокрема, відбито плани Павла Скоропадського восени 1917 р. щодо захоплення влади.

31. Солуха П. Договір з Москвою проти гетьмана Павла Скоропадського : (Володимир Винниченко та Микита Шаповал по допомогу до Москви – до Леніна) / передм. авт. [Б. м.] : Накладом автора, 1973. 381 с. Шифр: 312 укр.

Зі змісту: 1. Договір з Москвою проти Гетьмана Павла Скоропадського; 2) Погляди «машиністів»; 3) Обдурювання; 4) У чиїх руках провід; 5) Вожді відхрещуються від проголошеної ними самостійности; 6) Нагода стати державою; 7) Проголошення самостійности; 8) То була вже держава; 9) «Машиністи» за роботою; 10) Моральна сторона договору; 11) Природа повстання; 12) Два артикули договору; 13) Три артикули договору;14) Ставлення Січових Стрільців до Гетьмана та до Національного Союзу; 15) Політика у касярнях Січових Стрільців; 16) Зневага до Держави і до маєстату; 17) Погляди Коновальця; 18) Задурені соціялізмом; 19) Вожді наших партій домовилися з Леніним про допомогу; 20) Питання диктатури; 21) Договір на слово чести; Хто проводив політику за часів УНР? 23) Думки Миколи Шаповала на еміграції). – С. 7–132; 2. Чи революцію проти Гетьмана зроблено виключно українськими силами? (Уенерівська пропаганда. Москва допомагає. Різниці у пропаганді немає. Москва допомагає страйками; Москва допомагає партизанщиною; Відстаємо у самоорганізуванні; Москва допомагає військовими загонами; Москва допомагає нам регулярною армією; Записують повалення держави на свій рахунок; «Мала несподіванка» – революція йде «правильним шляхом»; Гетьманські міністри під арештом; Пропагандивний коник; Директорія слідами Гетьмана. Доля полонених добровольців гетьманців у Педагогічному музеї; Винниченко про диктатуру Коновальця; Чи справді темне місце в революції? Вияснення генерала Крата). – С. 132–154; 3. Договір з Антантою. – С. 154–162; 4.  Політика й політичні діячі. – С. 162–187; 5. Інтриги. – С. 187–234; 6. Візія митрополита А. Шептицького. – С. 234–238; 8. Про діяльність уряду Гетьмана 1918 р. – С. 242–251; 9. Розмова з Гетьманом кореспондента Швайдарської газети. – С. 251–255; 10.  Українська культурна праця за Гетьмана. – С. 255–263; 11. Визнання Гетьманщини Суверенною Державою. – С. 263–271; 12. Двоєвластя. – С. 267–271; 13. Лист Гетьмана до сина Данила. – С. 271–277; 14. Передача прав Гетьманом синові Данилові. – С. 277–278; 15. Приречення Гетьманича Данила.  – С. 278; 16. Слово Їє Світлости Ясновельможної Пані Гетьманової Синові Данилові. – С. 278–282; 17. Остання промова Гетьмана Павла. – С. 282–290; 18. Промова. – С. 290–294. 22. Додатки. 1. Іван Коростовець Переговори в Ясах. 1918 р. – С. 291–304; Повстанська філософія. – С. 308–312; Присяга. – С. 312–317; Д-р Лонгин Цегельський про підготовку повстання. – С. 317–320; Лист Піснявського до Вінниченка. – С. 320–327; Таємна переписка. – С. 327–344; Ставлення Гетьмана до релігії. – С. 333–358; В обороні Українських Православних церков. 1938. – С. 358–362; Лист Гетьмана Павла до українського козацтва. – С. 362–365; Позитиви Берестейського договору. – С. 365–366; Дві помилки Гетьмана (1917 р. – послухав Міхновського та Петлюру і не арештував Оберучева, командувача Київського війського округу і не проголосив самостійности України; вдруге – пішов за порадаю Атланти і не повірив щоби українські люди, як Вінниченко та інші, могли проти своєї Української Держави мати змову з російськими комуністами) – С. 378.

32. Стефанів З. Українські збройні сили 1917–21 рр. Ч. 1. Доба Центральної Ради й Гетьманату / передм. від вид-ва. 2-е вид, випр. [Б. м.] : СУВ, 1947. 118  с. (Б-ка "Укр. комбатанта"). Шифр: 668 укр.

33. Субтельний О. Україна. Історія / пер. з англ. Ю. Шевчука ; вступ. ст. С. В. Кульчицького. Київ : Либідь, 1991. 509, [1] с. (Пер. вид-ня : Ukraine: A History / Orest Subtelny. Toronto, 1988). Шифр: ВС29080

34. Український історик. Журн. Лондон. Шифр: жВЗУ ІК

35. Вісті з Української Центральної Ради (з 1917 року). XV, ч. 1–3 (57–59); 1978, с. 140–159; XVI, Ч. 1–4 (61–64); 1979, с. 134–144; XVIII, ч. 1–4 (69–72); 1989, с. 180–191; XXI, ч. 1–4 (81–84); 1984, с. 278–290; XXIII , ч. 3–4 (91–92); 1986, с. 112–123; XXIV, ч. 1–4 (93–96); 1987, с. 160–173.

36. Феденко П. Влада Павла Скоропадського (пятдесяті роковини перевороту в Україні). Лондон ; Мюнхен : Наше слово, 1968. 32 с. Шифр: 80 укр.

Зі змісту: Проголошення Гетьманства в Україні 1918 р. – С. 5–6; Перші кроки гетьманської влади. – С. 6–7; Новий режим і українське громадянство. – С. 7–8; Клясова основа влади Скоропадського. – С. 8–9; Українські середні групи і режим Скоропадського. – С. 10–12; Вияви реакції в Україні. – С. 12–13; Селянські повстання проти Скоропадського. – С. 13–14; Земельний закон Скоропадського. – С. 14; Український національно-державницький союз. – С.  14–15; Наука й освіта за влади Скоропадського. – С. 15–16; Російські організації в Україні. – С. 16–17; Загранична політика Скоропадського. – С. 17; Військова справа за уряду Скоропадського. – С. 17–18; Український національний союз. – С. 18–19; Боротьба за напрям заграничної політики. – С.  19–20; Проголошення Федерації з Росією. – С. 20–21; Відновлення Української Народної Республіки. – С. 21–24; Оцінка режиму Скоропадського.  – С. 24–28.

37. Феденко П. Головний отаман. Мюнхен ; Лондон : Наше слово. 1977. № 5. – С. 22–61. Шифр: жВЗУ ІК

38. Феденко П. Український рух у XX столітті. Лондон : Наше слово, 1952. – 268 с. Шифр:

Зі змісту: VII. Влада Скоропадського в 1918 році: 1. Перші кроки гетьманської влади; 2. Новий режим і українське громадянство; 3. Клясова система влади Скоропадського; 4. Українські середні групи і режим Скоропадського; 6.  Селянські повстання проти Скоропадського; 7. Земельний режим Скоропадського; 8. Український Національний Союз; 9. Наука і освіта за влади Скоропадського; Російські організації в Україні; 11. Загранична політика Скоропадського; 12. Військова справа за уряду Скоропадського; 13.  Український Національний Союз; 14. Боротьба за напрям заграничної політики; 15. Проголошення федерації з Росією; 16. Відновлення Української Народної Республіки; 17. Оцінка режиму Скоропадського). – С. 147–167.

39. Федорович В. Гетьман Павло Скоропадський «українізований» // Вісті комбатанта. Торонто ; Нью-Йорк. 2006. Ч. 31 (293). С. 41–45. ВЗУ ІК НБУВ

Відбито позитивну оцінку діяльності П. Скоропадського Миколою Могилянським, товаришем державного секретаря в кабінеті Скоропадського. 

40. Федорович В. Перший Український Корпус (на підставі споминів Павла Скоропадського) // Вісті комбатанта. Торонто ; Нью-Йорк, 1986. № 2. С. 21–27. Шифр:ВЗУ ІК НБУВ

Висвітлено роль Українського Корпусу, який захистив Київ від більшовиків у листопаді 1917 р.; загрозу більшовицької пропаганди в цьому утворенні; недовіру Скоропадському в Центральній Раді, що спричинило написання ним рапорту про своє звільнення.

41. Хліборобська Україна. Відень : Вид-ня Укр. Союзу Хліборобів-Державників, 1920. Зб. 1. 129 с. Шифр: жВЗУ ІК НБУВ

Зі змісту: Листи до братів-хліборобів (I. Українська наддніпрянська інтелігенція й українська національна ідея) / В. Липинський. – С. 1–62; До історії Української Демократично-хліборобської партії / С. Шемет. – С. 63–99; Як гетьманець стає демократом, республіканцем і членом управлінейованої національної меншости / В. Правобережець – С. 102–110.

42. Хліборобська Україна. Відень : Вид-ня Укр. Союзу Хліборобів-Державників, 1922–1923. Кн. 4. Шифр: жВЗУ ІК НБУВ

Зі змісту: Уривок зі «Споминів» Гетьмана Павла Скоропадського. – С. 3–40; Листи до братів-хліборобів (Про національну аристократію та про три основні методи її організації: охлократію, класократію і демократію) / В. Липинський. – С. 41–199; Лист пана Гетьмана до українського хліборобського Вояцтва з подякою за привітання, прислані старшинами і козаками хліборобами з нагоди Великодніх свят 1922 р. – С. 306–308.

43. Хліборобська Україна. Відень : Вид-ня Укр. Союзу хліборобів-державників, 1924–1925. Кн. 5. Шифр: жВЗУ ІК

Зі змісту: Уривок зі «Споминів» Гетьмана Павла Скоропадського «Від початку 1918 р. до проголошення Гетьманства». – С. 31–93; Листи до братів хліборобів: «Про політику як умілість вибору такого методу здобування та організації влади і організацій громадянства, якби уможливив будову і збереженя (sic.! – Н. С.) окремо Держави на Українській Землі й забезпечив істнування та розвиток української нації) / В. Липинський. – С. 93–217; Єлизавета Іванівна з Скоропадських Милорадовичів. До 35-х роковин її смерти (з портретом) / Д.  Д-ко. – С. 284–289.

44. Хліборобська Україна. – 1931. – Т. 1. – 127 с. Шифр: жВЗУ ІК НБУВ

Зі змісту: Комунікат / В. Липинський. – С. 14–34; Комунікат Братства Українських Клясократів-Монархістів, Гетьманців. – С. 35–36; Завдання Гетьманського руху на Західній Україні / В. Кучебський. – С. 39–57; З записок гетьманця / Р. Метельський. – С. 65–68.

45. Хліборобський збірник. II, III, IV, 1920–1921. Ч. II–IV. Відень : Вид-ня Укр. Союзу Хліборобів Державників. 274 с. Шифр: жВЗУ ІК НБУВ

Зі змісту: Дещо про закордонну політику Української Держави в 1918 році / Д.  Дорошенко. – С. 49–65; Ознаки Гетьмана (I. Трудова монархія як завершення радянської системи; II. Про те, як можна було би вирішити земельне питання) / М. Кочубей. – С. 122–140; Розмова з Гетьманом Павлом Скоропадським. – С. 182–184; Закони Гетьмана Павла Скоропадського про прийняття України до Ліги Націй. – С. 184–185; Лист Українського Союзу Хліборобів Державників до старшин і козаків Української Армії. – С. 185–186.

Довідкові матеріали

1. Баран С. Три голоси про Гетьмана Скоропадського // Щоденні вісті (таборовий бюлетень). Міттенвальд*, 1948.

*Місто в Німеччині, де після Другої світової війни знаходився табір для переміщених осіб в американській зоні.

2. Варгатюк С. Українсько-російські відносини в час відновлення законів УНР після повалення гетьманату П. Скоропадського // Гілея : зб. наук. пр. 2017. Вип. 120 (№ 5). С. 23–25.

3. Верстюк В. Вузлові проблеми вивчення історії Української Держави

1918 р. // Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. Київ, 1999. С. 142–147. (Студії з арх. справи та документознавства ; т. 5).

4. Гай-Нижник П. П. Борис Стеллецький – начальник Головної Квартири та Власного Штабу Гетьмана П. Скоропадського // Національна та історична пам’ять : зб. наук. пр. Вип. 7. – Спецвипуск: «Павло Скоропадський – останній гетьман України». Київ, 2013. С.175–183.

5. Гай-Нижник П. Боротьба спецслужб П. Скоропадського з антигетьманським підпіллям в Україні // Краєзнавство. 2013. № 2. С. 107–115.

6. Гай-Нижник П. Візит гетьмана Павла Скоропадського до Німеччини у контексті політичного життя України 1918 року // Україна дипломатична. Вип. XV. Київ, 2014. С. 605–615.

7. Гай-Нижник П. П. Власний штаб гетьмана П. Скоропадського : структура, штати, завдання (1918 р.) (ч. 3) // Гілея. 2011. Вип. 55 (12).

8. Гай-Нижник П. 1918-й : два перевороти. Київ : Видавець Марко Мельник, 2019. 298 с.

9. Гай-Нижник П. Геополітична пастка : Гетьманат та Антанта (1918 р.) // Україна дипломатична. Вип. ХХ. Київ, 2019. С. 25–52.

10. Гай-Нижник П. П. Державна канцелярія при Раді міністрів Української Держави 1918 р. : структура, завдання, діяльність // Гілея. 2021. Вип. 160 (№ 1–2). Ч. 1. Історичні науки. С. 34–54.

11. Гай-Нижник П. Державно-політичний терор і громадянсько-соціальний розбрат : таємна війна Російської Федерації проти Української Держави (квітень – грудень 1918 р.) // Українознавство. 2020. № 2. С. 42–61; № 3.

С. 62–81.

12. Гай-Нижник П. Дипломатичні контакти на найвищому рівні між Німецькою імперією та Українською Державою у 1918 р. : персональний вимір // Україна та Німеччина : міждерж. відносини : зб. наук. пр. Чернігів : Сівер. центр післядипл. освіти, 2018. С. 147–165.

13. Гай-Нижник П. Дипломатія омани й тактика терору : гібридна політика в стратегії та практиці таємної війни радянської Росії проти гетьманської України (квітень – грудень 1918 р.) // Україна дипломатична. Вип. ХХІ. Київ, 2020. С. 21–44.

14. Гай-Нижник П. З’їзд хліборобів 29 квітня 1918 р. : представницька складова гетьманського перевороту // Гілея. 2012. № 62. С. 25–31.

15. Гай-Нижник П. ЗУНР – ЗО УНР : становлення органів влади і державного управління (1918–1919 рр.). Київ, 2018. 146 с.

16. Гай-Нижник П. Життя та будні резиденції диктатора : палац гетьмана усієї України П. Скоропадського // Наук. зап. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія: Педагогічні та історичні науки : зб. наук. пр. Вип. 114. Київ, 2013. С. 255–270.

17. Гай-Нижник П. Маєткові та міські володіння Cкоропадських (до питання про нерухому власність сім’ї П. Скоропадського у передреволюційній Російській імперії) // Гілея. 2021. Вип. 162 (№ 5). Ч. 1. Іст. науки. – С. 11–13.

18. Гай-Нижник П. Мировий договір УНР з Центральними державами у Бересті : політичні аспекти переговорного процесу (груд. 1917 р. – лист. 1918  р.) // Українознавство. 2019. №3. С. 8–20.

19. Гай-Нижник П. На организацию убийства гетмана Скоропадского Лев Троцкий выделил около четырех миллионов рублей (интервью взял А. Топчий) // Факты и комментарии. 2012. 16 лист. С. 24.

20. Гай-Нижник П. Невидима війна (гетьманські спецслужби проти більшовицького підпілля) // Україна Incognita : веб-дод. до всеукр. газети «День». 2012. 18 лист.

21. Гай-Нижник П. Німецька інформаційна цензура в Українській Державі (мовою документів 1918 р.) // Україна та Німеччина у європейській спільноті : історія та сучасність : зб. ст. з нагоди 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин України та Німеччини. Київ, 2021. С. 75–85.

22. Гай-Нижник П. П. Однострої Власного штабу гетьмана всієї України (1918) // Гілея. 2022. Вип. 8 (175). С. 81–85.

23. Гай-Нижник П. Операції спецслужб Української Держави з нейтралізації антигетьманських сил // Українська революція 1917–1921 років : погляд із сьогодення / Міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р. ; Укр. ін-т нац. пам’яті. Київ, 2013. С. 312–326.

24. Гай-Нижник П. Особиста охоронна служба гетьмана всієї України П.  Скоропадського : штати й завдання (1918 р.) // Державник і Держава : до

100-річчя проголошення Павла Скоропадського Гетьманом України : зб. наук. пр. Київ, 2018. С. 92–117.

25. Гай-Нижник П. Павло Скоропадський і Власний Штаб гетьмана всієї України : боротьба за владу і державність. Київ : Крок, 2019. 626 с.

26. Гай-Нижник П. Палац Його світлості ясновельможного гетьмана всієї України  : життя і будні // Час і Події (Чикаго, США). 2013. № 6. 7–13 лют. С.  13–14.

27. Гай-Нижник П. Протистояння : гетьманські спецслужби проти більшовицького підпілля // Час і Події (Чикаго, США). 2013. № 9. 27 лют. С.  60, 62.

28. Гай-Нижник П. Ув’язнення Головного Отамана. Арешт та звільнення С.Петлюри за Гетьманату П.Скоропадського // День. – 2012. – №145–146. – 17  серп. – С.8.Гай-Нижник П. Під час гетьманського перевороту загинули троє вояків // Країна. 2018. № 16 (419). 26 квіт. С. 46–50.

29. Гай-Нижник П. П. Повстання Директорії : хто і коли спланував антигетьманський заколот 1918 р. // Крути : проблеми державотворення від доби Української революції (1917–1921 рр.) до сьогодення. Вип. ІІІ. Зб. матеріалів Всеукр. наук. конф. (Крути, 29 січ. 2020 р). Київ ; Ніжин, 2020. C.  53–83.

30. Гай-Нижник П. Податкова політика Центральної Ради, урядів УНР, Української Держави, УСРР (1917–1930 рр.). Київ: Цифра-друк, 2006. 303 с.

31. Гай-Нижник П.: Скоропадський звільнив Петлюру через тиск із Берліна. Листопад 1918-го : чому зазнала невдачі інтеграція Скоропадського // Радіо «Свобода» : Офіц. сайт. 2013. 16 лист.

32. Гай-Нижник П. П. Становлення українсько-грузинських дипломатичних взаємин за Центральної Ради УНР та Української Держави за гетьманату П.  Скоропадського (1917–1918 рр.) // Гілея : зб. наук. пр.  2018.  № 122 (7).

С. 12–21.

33. Гай-Нижник П. Становлення українського театрального мистецтва і питання його оподаткування за Гетьманату 1918 року // Укр. театр. – 2003. № 5–6. С.10–12.

34. Гай-Нижник П. Торгівельно-промислова політика уряду Української Держави Гетьмана Павла Скоропадського 1918 р. // Наук. зап. : зб. пр. молод. вчен. та асп. Т. 2 : Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Київ, 1997. С. 353–396.

35. Гай-Нижник П. П. Українська дипломатія в Німеччині у 1918 році : заснування і діяльність Посольства УНР та Української Держави в Берліні // Гілея. 2018. Вип. 128 (№ 1). С. 22–38.

36. Гай-Нижник П. Українська національна ідея : соборні чинники та визначальні засади // Трансформація української національної ідеї. Київ, 2019. С. 143–171.

37. Гай-Нижник П. Як Скоропадський посадив Петлюру і що з того вийшло (Д. Шурхало VS П. Гай-Нижник) // Радіо Свобода. 2022. 27 січ.

38. Гай-Нижник П. П., Потапенко М. В. Польські революційні політичні партії в Наддніпрянщині 1917–1918 рр. : ставлення до питання державності України  // Гілея. – 2021. Вип.165 (№10). Історичні науки. С. 13–21.

39. Гай-Нижник П., Потапенко М. Ставлення польського революційного руху в Наддніпрянській Україні до питання самостійності УНР (1917–1918 рр.) // Шляхи становлення незалежності Польщі і України : минуле, сучасне, майбутнє / Матеріали V Міжнар. наук. конф., 15–16.XI.2008 р. Житомир, 2009. С. 50–68.

40. Гай-Нижник П., Савчук Ю. Печатка Власної канцелярії Ясновельможного Гетьмана України Павла Скоропадського // Full circle : Ukrainekatalog’s Struggle for Independence 100 Years Ago 1917–1921. Українське коло : до сторіччя Визвольних змагань 1917–1921. Нью-Йорк, 2019. С. 76.

41. Гетьман Павло Скоропадський (1873–1945) : матеріали для біобібліогр. / відп. ред. О. Онищенко ; уклад.: Г. Шовкопляс, І. Шовкопляс ; бібліогр. ред. Л. Бєляєва ; ЦНБ ім. В. І. Вернадського НАН України, Музей гетьманства ; Голов. упр. культури м. Києва. Київ : Бібл. вісн., 1996. 54 с.

42. Горак В. С. Гетьманський переворот 29 квітня 1918 р. в інтерпретації П. Скоропадського // Укр. іст. журн., 2008. № 4 (481). С. 110–122.

43. Гуржій О. І., Реєнт О. Від гетьмана до гетьмана : рід Скоропадських в історії України / НАН України, Ін-т історії України, Сум. держ. ун-т. [Суми] : СумДУ, 2011. 227 с.

44. Домбровський О. І. Діяльність П. П. Скоропадського по розбудові Збройних Сил України в 1917 р. (До 135-річчя з дня народження) // Вісн. Одес. нац.

ун-ту, 2008.  Т. 13. Вип. 9 : Правознавство. С. 20–31.

45. За державність : матеріяли до історії війська Українського. Каліш : Укр. воєн.-іст. т-во, 1932. Збірник 3. 273 с.

46. Забзалюк Д. Є. Діяльність військового духовенства Української держави гетьмана Павла Скоропадського (історико-прав. аспект) // Вісн. Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, 2008. Вип. № 4. С. 26–31.

47. Захарченко П. Політико-правові засади формування національної політики Української Держави гетьмана Павла Скоропадського (1918 р.) : до 100-річчя її утворення // Право України. 2018. № 6. С. 160–181.

48. Капелюшний В., Коваль О. Незламна і нескорена: національна еліта в Українській революції 1917–1921 років. Історіогр. нарис. Київ : Інтерсервіс, 2018. 480 с.

49. Кентій А. ОУН та гетьманський рух у 1930-х – на початку 1940-х років // Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. Київ, 1999. С. 222–224. (Студії з арх. справи та документознавства ; т. 5).

50. Корольов Г. Академічний дискурс дослідження історії Української революції 1917–1921 років (90-ті р. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) // Історіографічні дослідження в Україні. 2012. Вип. 22. С. 371–384.

51. [Крижанівський А.]. Скоропадщина / передм. С. Доленґа [Андрій Крижанівський], с. 3–8. Варшава : накладом Модеста Куницького. Друк. «А.В.С.» Варшава, 1934. 174, [2] с.

52. Михайлова О. Ю. Павло Скоропадський : "Крім негідників, усі підуть за мною" / О. Ю. Михайлова ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.  Ф. Кураса. Київ : Парламент. вид-во, 2018. 365  с. (Серія "Політичні портрети").

53. Національна та історична пам`ять : зб. наук. пр. / Укр. ін-т нац. пам'яті. Київ : Стилос. Вип.  7 : Павло Скоропадський – останній гетьман України (до 140-річчя від дня народження) : спецвипуск. Київ : Пріоритети, 2013. 310 с.

54. Осташко Т. Павло Скоропадський – лідер українського гетьманського руху. Київ : Дієз продукт, 2008. Вип. 4 (№ 481). С. 96–110. Павленко С. У боротьбі за національні збройні сили (До 90-річчя формування Першого українського корпусу Павла Скоропадського) // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Українознавство. 2007. № 11. С. 32–35.

55. Отт-Скоропадська О., Гай-Нижник П. Павло Скоропадський: коротка хроніка життя (1873–1945) // Альманах Українського Народного Союзу 2018. Річник 114-й. Парсипані, Ню-Джерсі (США): Вид-во "Свобода", 2018.

С. 69–77

56. Отт-Скоропадська О., Гай-Нижник П. Павло Скоропадський : коротка хроніка життя (1873–1945) // Культура і життя. 2018. № 42. 19 жовт. С. 3; № 43. 26 жовт. С. 5.

57. Павел Скоропадский: «Не для своей пользы беру я на себя тяготы временной власти… (интервью П. Гай-Нижника журналисту газ. «Факты и комментарии» А. Топчию) // Факты и комментарии. 2015. № 77. 30 апр. С. 24.

58. [Павлів-Білозерський О.]. Боротьба світів на Україні : нарис історії української революції 1917–1920 р. Ч. I : Боротьба московських большевиків проти Української Народньої Республики. Прихід німецько-австрійської армії на Україну. Державний замах німців і гетьмана Скоропадського проти У.Н.Р. Гетьманська влада. Побіда української революції : (з ілюстраціями) / нап. О.  Слободич. Яворів : Укр. вид. спіл. «Громада». (З друк. Е. Шпильки в Яворові, 1930. 40 с. (Вид-во «Самоосвіта» ; від. суспільно-іст. наук ; число 6).

59. Панченко Г. Перший Український Корпус // Укр. козацтво. Ч. 2 (20). Чікаго, 1972.

60. Папакін Г. В. Господарська, громадська та благодійницька діяльність роду Скоропадських у документах фамільного архіву (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст. // Сіверян. Літопис, 2006. № 2. С. 41–51.

61. Папакін Г. Михайло Грушевський і Павло Скоропадський : начерк історії особистих стосунків // Архівознавство, археографія, джерелознавство : Міжвідом. зб. наук. пр. Вип. 4: Студії на пошану Р. Пирога. Київ, 2001.

С. 135–145.

62. Папакін Г. В. Павло Петрович Скоропадський // Енциклопедія історії України : у 10 т. Київ : Наук. думка, 2012. Т. 9: Прил–С. С. 614–616.

63. Папакін Г. Павло Скоропадський : патріот, державотворець, людина : історико-арх. нариси. Київ, 2003. 282 с.

64. Папакін Г. В. Перша світова війна у рефлексії Павла Скоропадського // Укр. іст. журн. 2013. №  3. С. 80–97.

65. Папакін Г. В. Павло Скоропадський : перші роки еміграції // Укр. іст. журн. 2008. № 4. С. 81–95.

66. Папакін Г. В. Російська революція очима Павла Скоропадського (Листи з фронту за березень 1917 р.) // Вісн. Київ. нац. лінгв. ун-ту. Серія "Історія, економіка, філософія". 2003. Вип. 7-8. № 2. С. 176–184.

67. Папакін Г. В. Українізація 34-го корпусу: за наказом Л. Корнілова чи за покликом душі? (за новими джерелами) // Гетьманат Павла Скоропадського : історія, постаті, контроверсії. Всеукр. наук. конф., 19–20 трав. 2008 р. / Укр.

ін-т нац. пам’яті, Ін-т історії України НАН України. Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. С. 223–239.

68. Пиріг Р. Гетьманат Павла Скоропадського і військовий Білий рух / Р.  Пиріг  // Українська революція 1917–1921  рр. : Подвиг героїв Крут : матеріали наук. читань (24 січ. 2008 р.). Київ : Вид-во імені Олени Теліги. 2008. С. 45–58.

69. Пиріг Р. Українська гетьманська держава 1918 року : іст. нариси / Р. Пиріг. Київ : Ін-т історії України НАН України, 2011. 336 с.

70. Потульницький В. Павло Скоропадський та Омелян Пріцак : історія взаємостосунків 1943–1945 рр. // Українська орієнталістика. 2013–2014. Вип.  7-8. C. 141–148.

71. Пріцак О. Рід Скоропадських : (історично-ґенеальогічна студія). Львів : Ґрафічні заклади «Victoria», 1938. 21 с.

72. Савченко В. А. Двенадцать войн за Украину. Харків : Фолио, 2005.

415 с. (Время и судьбы).

73. Савченко В. А. Павло Скоропадський – останній гетьман України.  Харків  : Фоліо, 2008. 380 c. (Серія "Історичне досьє").

74. Самовидець. Недавня Гетьманщина : у 15-ті роковини Гетьманщини з 1918-го року. Шикаґо [Чикаґо], 1964 с.

75. Самовидець. Хто є гетьман Павло Скоропадський? Шикаґо [Чикаґо] : Вид. Союзу Гетьманців Державників [СГД] Америки, 1935. 8 с. (З друк. СГД).

76. Скоропадський П. П. (1873–1945). Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918 / із рос. пер. Е. Соловей. Київ : Наш Формат, 2017. 455, [1] с.  (Світоглядна література).

77. Турченко Ф. Г. Микола Міхновський і створення Української Центральної Ради // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. держ. ун-ту. 2005. Вип. XIX. С. 142–151.

78. Турченко Ф. Г. П. Скоропадський і М. Міхновський 1918 р. : дві моделі державного будівництва // Укр. іст. журн. 2008. № 4 (481). С. 48–59.

79. Ульяновський В. І. Гетьман Павло Скоропадський і справа заснування Української академії наук // Укр. іст. журн. 2008. № 6 (483). С. 26–38.

80. Феденко П. Український рух у 20 столітті. Лондон : Наше слово, 1959. 267  с.

81. Фуртес О. Військово-історична робота в армії Павла Скоропадського // Україна : культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 16. Юв. зб. на пошану Івана Патера. 2008.  С. 351–354.

82. Фуртес О. О. Воєнно-історична робота в Армії УНР // Військово-наук. вісн. 2016. Вип. 25. С. 87–95.

83. Ott-Skoropadsky Olena. Familiengeschichten und Erinnerungen / O. Ott-Skoropadsky ; übers. H. Swarnyk. Lwiw : Litopys, 2004. 487 S., 10 Bl.

84. Olena Ott-Skoropadsky, Pavlo Haj-Nyžnyk. Pavlo Skoropads'kyj – Kurze Chronik seines Lebens (1973–1945) // Pavlo Skoropadskyi : Erinnerungen 1917 bis 1918. Stuttgart : Steiner, 1999. S. 365–373.

 

Веб-ресурси

 1. Бураченков А. О. Перший український корпус. – URL : ttp://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Pershyj_korpus
 2. Гай-Нижник П. 100-ліття гетьманського перевороту : як Скоропадський прийшов до влади // Радіо «Свобода». 2018. 29 квіт. – URL: https://www.radiosvoboda.org/a/29196663.html
 3. Гай-Нижник П. П. Власний Штаб гетьмана П. Скоропадського:структура, штати, завдання (1918 р.) (ч. 3) // Гілея. – URL: http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=72
 4. Гай-Нижник П. Одна доба з життя опозиціонера. Як Винниченка гетьманські спецслужби арештували // Дел. столица. 2018. 12 лип. http://www.dsnews.ua/nasha_revolyutsiya_1917/odna-doba-z-zhittya-opozitsionera-yak-vinnichenka-getmanski-12072018200000
 5. Гай-Нижник П. Павло Скоропадський: гетьман під крилом Берліна // Deutsche Welle. 2018. 29 квіт. – URL: http://www.dw.com/uk/павло-скоропадський-гетьман-під-крилом-берліна/a-43580597
 6. Гай-Нижник П. Чи був П. Скоропадський оголошений Директорією поза законом? // Особист. сайт. 2022. 23 січ. – URL: http://hai-nyzhnyk.in.ua/doc/2022doc_skoropadsky-poza-zakonom.php
 7. Галушко К. [та ін.]. Українська Держава — жорсткі уроки. Павло Скоропадський. Погляд через 100 років" (у) (0925). – URL :  https://akvarel-n.com.ua/ua/catalog/sovremennaya-proza/kniga-galushko-k-i-dr-ukrainskoe-gosudarstvo-zhestokie-uroki-pavel-skoropadskiy-vzglyad-cherez-100-l/
 8. Гетьманат та його роль в історії. – URL: https://day.kyiv.ua/article/istoriya-i-ya/hetmanat-ta-yoho-rol-v-istoriyi
 9. Гуржій О. Діяльність гетьмана І. Скоропадського в оцінці вітчизняних і зарубіжних істориків // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). – URL: http://resource.history.org.ua/publ/uacenter_2000_1_386
 10. Жеваженко І. Від Мазепи до Скоропадського : дискурс гетьманства в історичних студіях і художній літературі 1930-х рр. – URL: https://www.lsl.lviv.ua/wp-content/uploads/Z/Z2018/JRN/PDF/11.pdf
 11.  Кульчицький С. Гетьманат та його роль в історії : Українська держава Павла Скоропадського у вітчизняному державотворчому процесі. – URL:https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/getmanat-ta-yogo-rol-vistoriyi.
 12.  Лук`янюк В. Українська Держава Павла Скоропадського. – URL: https://www.jnsm.com.ua/h/0429M/
 13.  Павел Петрович Скоропадский. – URL: https://www.geni.com/people/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB-%
 14.  Павел Скоропадский https://kolokray.com/f/pavel-skoropadskiy.html
 15.  Павел Скоропадский – гетман, сделавший сильную и самодостаточную Украину. – URL: http://heroes.profi-forex.org/ru/skoropadskij-pavlo-petrovich
 16.  Пиріг Р. Скоропадский против Деникина. Последняя миссия премьера Лизогуба. – URL: https://www.istpravda.com.ua/rus/articles/2018/10/6/153084/

URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Rostovets_M/Skoropadskyi_i_skoropadchuky/

 1.  Skoropadsky Pavel Petrovich. Pavel Skoropadsky: hetman-awanturnik https://newcarnage.ru/pl/spec--purpose/skoropadskii-pavel-petrovich-pavel-skoropadskii-getman-avantyurist/
 2.  The picture shows the Ukrainian Head Head General Pawlo Skoropadsky and German General von Kirchbach inspecting soldiers. The picture shows the Ukrainian state overhead General Pawlo Skoropadsky and German General von Kirchbach inspecting soldiers. – URL: https://www.alamy.com(Фото)
 3.  Pawlo Skoropadsky. – URL: https://brockhaus.de/ecs/enzy

*Усі бібліографічні описи та зміст представленої літератури – згідно з дотриманням авторських, за оригіналами.

                                       Електронну виставку підготовали:

                                  Солонська Н. Г., к. і. н., с. н. с. ВЗУ ІК НБУВ,

                                   Борисович Г. О., М. Н. С. ВЗУ ІК НБУВ

 

Контактна інформація