Нові надходження до фонду ВНБІ НБУВ: зарубіжні видання

 1. Nisami Cəfərov (Cəfərov Nisami Qulu oğlu) : bibliografiya / tərt. ed. və red. G. Səfərəliyeva ; elmi red. və ön söz. müəl. K. Tahirov. – Bakı, 2019. – 472 s. – Текст азерб., англ., рос.

Бібліографічний покажчик «Нізамі Джафаров» із серії «Видатні діячі Азербайджану», підготовлений Азербайджанською Національною Бібліотекою ім. М. Ф. Ахундова, присвячений видатному вченому, який займає особливе місце в історії Азербайджанського мовознавства, директору Центру Ататюрка в Азербайджані, депутату парламента Азербайджанської Республіки, заслуженому діячу науки, академіку Джафарову Нізамі Гулу огли.

Покажчик містить Розпорядження Президента Азербайджанської Республіки «Про нагородження М. Г. Джафарова орденом «Шохрат» за активну участь у суспільно-політичному житті Азербайджанської Республіки та заслуги у розвитку науки».

До цього часу, зазначають укладачі, було складено кілька бібліографій про Нізамі Джафврова. Зважаючи на те, що вони не повністю охоплюють діяльність видатного вченого, Національна Бібліотека ім. М. Ф. Ахундова ухвалила рішення про видання повнішої бібліографії. Нова книга є удосконаленим, доповненим новими розділами та підрозділами виданням, містить величезну кількість інформації про роботи академіка Нізамі Джафарова та охоплює понад 2300 матеріалів, що зберігаються у національних бібліотеках світу.

Видання висвітлює основні дати життя та діяльності вченого, думки видатних особистостей про нього, книги Нізамі Джафарова, його праці, опубліковані в періодичних виданнях та збірниках, науково-критичні та публіцистичні статті, його твори азербайджанською, арабською, турецькою, перською, грузинською, англійською та російською мовами, наукові роботи, редактором та науковим консультантом, науковим керівником та опонентом яких він був.

Матеріали покажчика охоплюють часовий відрізок з 1980 по 2019 роки і розташовані за хронологічним принципом, а у внутрішній структурі зберігається алфавітний порядок.

Для полегшення роботи з покажчиком наприкінці подано дуже значний інформаційний апарат – допоміжні покажчики: покажчик книг Низамі Джафарова у світових бібліотеках; покажчик назв книг допоміжних покажчиків; покажчик назв статей; алфавітний покажчик інтерв’ю Нізамі Джафарова та політичних публіцистичних статей; алфавітний покажчик авторів, які писали про Нізамі Джафарова азербайджанською, російською, турецькою та перською мовами; покажчик книг азербайджанською, арабською, турецькою, перською, грузинською, англійською та російською мовами.

Бібліографія призначена для дослідників, бібліотекарів, студентів й широкого кола читачів.

Шифр зберігання НБУВ: Ib227149
Шифр зберігання ВНБІ: д J16

 

 1. Mir Cəlal (Paşayev Mir Cəlal Əli oğlu) : bibliografiya / tərt. ed.: M. Vəliyeva, M. İbrahimova ; layih. rəhb. Ə.Qarayev ; elmi red. K. Tahirov ; məsl. Ş. Axundov ; red. G. Səfərəliyeva. – Bakı, 2018. – 496 s. – Текст азерб., рос., англ.

Черговий бібліографічний покажчик з серії «Видатні діячі Азербайджану» видано Азербайджанською Національною бібліотекою до 110-річчя від дня народження великого вченого-педагога, заслуженого діяча науки, професора, прозаїка Мір Джалал Пашаєва. У покажчику відображено цінні матеріали про життя і творчість письменника та включено бібліографію його творів, що зберігаються у найбільших бібліотеках світу.

Покажчик містить інформацію про основні дати життя та творчості Мір Джалал Алі огли Пашаєва, літературу про його життя та творчість, роботи вченого, що зберігаються в бібліотеках світу, твори, надруковані в періодичних виданнях, автореферати, літературно-критичні статті, літературні обробки для дітей, матеріали, що зберігаються в музеї Будинку письменників Мір Джалала Пашаєва у місті Баку, а також твори письменника, що зберігаються в будинку-музеї Мір Джалала Пашаєва в місті Гянджа.

Вмдання містить допоміжні покажчики: алфавітний покажчик творів Мір Джалала, алфавітний покажчик авторів, які писали про Мір Джалала.

Бібліографія призначена для широкого кола читачів.

Шифр зберігання НБУВ: Ib227140
Шифр зберігання ВНБІ: д C16

 

 1. Bibliografia przekładów Josepha Conrada : bibliography of Joseph Conrad’s works in translation / oprac.: Grażyna Federowicz i Hadrian Kamiński ; tł. przedm. na jęz. angielski Szymon Żuchowski. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2020. – 581 s.

У 2024 році виповнюється 100 років від дня смерті англійського письменника польського походження, майстра морського роману Йозефа Теодора Конрада Корженевського, більш відомого як Джозеф Конрад.

Представлена бібліографія англійською мовою є цінним джерелом знань про переклади творів, опублікованих у всьому світі з початку XX століття, коли з’явилися перші переклади з англійської мови. Вона містить репрезентативну добірку творів Джозефа Конрада, опублікованих в роботах кількох авторів, включаючи есе та передмови як у перекладі польською, так і іншими іноземними мовами, адаптації та нові версії творів Конрада, видані включно до 2017 року, а також твори англійських письменників та письменників-мореплавців.

Укладачі бібліографії провели пошук в доступних базах даних світових бібліотек, порівняли вже наявні описи, внесли виправлення та провели пошук нових, ще не зареєстрованих описів. Завдяки цьому вдалося досягти таких екзотичних для польського читача мов перекладу, як бенгальська, індонезійська, суахілі, фарерська або африкаанс, зробити переклади на перську та іврит, а також з європейських мов: італійської, французької, іспанської, португальської, німецької та румунської.

Видання буде корисним широкому колу читачів.

Шифр зберігання НБУВ: Іb228044
Шифр зберігання ВНБІ: д С74

 

 

 1. Əziz Əliyev : bibliografiya / tərt. ed.: M. Vəliyeva, M. İbrahimova, G. Misirova ; ixt. red. və burax. məsul K. Tahirov ; red. G. Səfərəliyeva – Bakı, 2017. – 224 s. – Текст азерб.

Із нагоди 120-річчя від дня народження видатного політичного діяча та вченого Азербайджану, педагога, доктора медичних наук, професора, заслуженого лікаря Азіза Мамедкерим огли Алієва, який зробив гідний внесок у становлення системи охорони здоров’я та медичної освіти в Азербайджані, а також неоцінений внесок в подальше зміцнення дружби та братніх відносин між народами Азербайджану та Дагестану, Національною бібліотекою Азербайджану ім. М. Ф. Ахундова було підготовлено бібліографічний покажчик «Азіз Алієв» у серії «Видатні особистості Азербайджану».

Бібліографія містить Указ «Про відзначення 120-річчя видатного державного діяча та вченого Азербайджану Азіза Алієва».

Покажчик відображає життя, наукову та громадську діяльність Азіза Алієва, його праці, літературу, що охоплює широкий період з 1933 по 2017 роки. До нього включено також книги про життя та творчість вченого, його статті, опубліковані в періодичних виданнях та збірниках, автореферати та дисертації.

Бібліографічний покажчик складено азербайджанською та російською мовами, матеріали згруповані за хронологічним принципом всередині розділів та за алфавітом.

Для полегшення користування виданням було зроблено допоміжний апарат, що складається з бібліографій творів Азіза Алієва та авторів, які писали про нього.

Книга призначена для медичних працівників, науковців, студентів, бібліографів й широкого кола читачів.

Шифр зберігання НБУВ: Ib227130
Шифр зберігання ВНБІ: д А36

 

 1. Aida İmanquliyeva (Aida Nəsir qızı İmanquliyeva) : bibliografiya / tərt. ed. M. Vəliyeva ; elmi red. K. Tahirov ; red. M. Cəfərova. – Bakı, 2019. – 240 s. – Текст азерб., англ., рос.

Бібліографічний покажчик «Аїда Імангулієва», підготовлена Національною Бібліотекою Азербайджану в серії «Видатні діячі Азербайджану» з нагоди 80-річчя від дня народження видатного сходознавця, літературознавця, критика, перекладача, першої жінки – доктора філологічних наук, професора Аїди Імангулієвої, є фундаментальною бібліографією, до якої включено матеріали про життя та творчість сходознавця.

У покажчику вміщено інформацію про основні дати життя та творчості Аїди Імангулії, цитати з творів Аїди Імангулієвої, висловлювання видатних особистості про Аїду Імангулієву, бібліографію книг вченої, її праці, опубліковані в періодичних виданнях, підручниках, збірниках, науково-критичні та публіцистичні статті, переклади, а також дисертації. Зібрані книги та статті російською та іншими мовами, що відображають життя і творчість вченої, охоплюють період з 1964 по 2019 роки. Цікавими є розділи «Аїда Імангулієва у світових бібліотеках» та «Аїда Імангулієва у світових університетських бібліотеках».

Бібліографічний покажчик упорядковано за хронологічним принципом, а у межах року – за алфавітом.

Для полегшення користування книгою складено допоміжний апарат: алфавітний покажчик творів Аїди Імангулієвої; алфавітний покажчик книг; алфавітний покажчик статей; алфавітний покажчик авторів, що писали про Аїду Імангулієву.

Бібліографія призначена для сходознавців, літературознавців, дослідників, бібліотекарів-бібліографів та широкого кола читачів.

Шифр зберігання НБУВ: Ib227144
Шифр зберігання ВНБІ: д İ55

 

 1. Cəlil Məmmədquluzadə : bibliografiya / tərt. ed.: M. Vəliyeva, L. Şirinova, H. Manafova ; elmi red. K. Tahirov ; ön söz. müəl. İ. Həbibbəyli ; red. M. Cəfərova. – Bakı, 2019. – 760 s. – Текст азерб., англ., рос.

Бібліографія «Джаліл Мамедгулузаде», складена Національною бібліотекою Азербайджану, присвячена 150-річчю від дня народження видатного просвітителя, великого письменника, драматурга, публіциста, педагога, перекладача, журналіста, видавця, громадського діяча, який зробив неоціненний внесок у скарбницю багатовікового культурного доробку азербайджанського народу Джаліла Мамедгулузаде. У покажчику відображено книги Джаліла Мамедгулузаде, його роботи, опубліковані в періодичних виданнях, підручниках, збірниках, також матеріали про життя та творчість письменника. Також покажчик містить Розпорядження Президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва «Про проведення 150-річного ювілею Джаліла Мамедгулузаде» (від 17 січня 2019 р., м. Баку).

Джаліл Мамедгулузаде – могутня особистість, яка зіграла виняткову роль у переході азербайджанської літератури на новий етап й сформувала цілу літературну школу. Ідея азербайджанства як провідний чинник суспільно-політичної думки того часу знайшла повне відображення у багатій мистецькими досягненнями спадщині письменника-громадянина Джаліла Мамедгулузаде. Майстер створив галерею різноманітних образів, що всебічно відображають реалії життя, суспільне середовище і стали носіями художньо-естетичних цінностей. Цінні драматичні та прозові твори, створені Джалілом Мамедкулізаде, який постійно вів боротьбу за чистоту рідної мови, їх блискуча публіцистика мала глибоко гуманістичний зміст, охоплювала єдність національних та суспільних цінностей.

До бібліографії включено матеріали, що охоплюють часовий відрізок з 1902 до 2019 року. В ній відображено книги Джаліла Мамедгулузаде, його роботи, опубліковані в періодичних виданнях, підручниках, збірниках, листи, вірші, написані для окремих осіб, а також науково-критичні й публіцистичні статті та переклади, автореферати і дисертації.

У розділі «Про Джаліла Мамедгулузаде» в першу чергу представлені книги, а матеріали, опубліковані в періодичних виданнях та збірниках, згруповані під назвами: «Загальні матеріали», «Про драматичні та театралізовані твори», «Про прозову творчість», «Джаліл Мамедгулузаде та журнал «Молла Насредин» (який широко розповсюдився в Азербайджані та за його межами, відкрив шлях до національного пробудження, руху оновлення та вплинув на розвиток ідей свободи, є продуктом генія Мірзи Джаліла), «Спогади про Джаліла Мамедгулузаде». Матеріали азербайджанською, арабською, перською, турецькою, українською, англійською, французькою, німецькою, іспанською та іншими мовами, що включені до бібліографії, складені за хронологічним принципом, у внутрішній структурі дотримується алфавітний порядок.

У розділі «Джаліл Мамедгулузаде у бібліотеках світу» читачі зможуть отримати велику інформацію про багату літературну спадщину видатного письменника, яка зберігається у бібліотеках світу.

Розділ «Доповнення» складається з підрозділів «Матеріали, що зберігаються в особистому архіві Джаліла Мамедгулузаде» та «Псевдоніми Джаліла Мамедгулузаде, які використовуються в пресі».

Для полегшення роботи з покажчиком наприкінці вміщено алфавітний покажчик книг, алфавітний покажчик прозових творів, алфавітний покажчик авторів, які писали про Джаліла Мамедгулузаде, алфавітний покажчик перекладачів.

Бібліографія призначена для літературознавців, дослідників, бібліотекарів-бібліографів та широкого кола читачів.

Шифр зберігання НБУВ: Ib227132
Шифр зберігання ВНБІ: д М23

 

 1. Qara Qarayev : bibliografiya / tərt. ed.: M. Vəliyeva, M. İbrahimova, G. Misirova ; elmi red. K. Tahirov ; red. G. Səfərəliyeva. – Bakı, 2018. – 696 s. – Текст азерб., англ., рос.

Підготовлений Азербайджанською Національною Бібліотекою бібліографічний покажчик із серії «Видатні діячі Азербайджану», присвячено 100-річчю від дня народження видатного діяча музичної культури Азербайджану, всесвітньо відомого композитора, людини, яка відіграла величезну роль у розвитку азербайджанської класичної музики, великого вченого, громадського діяча, Героя Соціалістичної Праці, лауреата Державних премій Азербайджану та СРСР, академіка Кара Караєва – автора балетів «Сім красунь», «Стежкою грому», симфонічної поеми «Лейлі та Меджнун», симфонічної гравюри «Дон Кіхот» та сотень творів, написаних у найрізноманітніших музичних жанрах азербайджанської композиторської школи, що надали нового змісту, нового значення національній музиці.

Бібліографія містить Указ «До 100-річчя від дня народження видатного азербайджанського композитора Кара Караєва» та відображає відомості про твори композитора, а також цінний матеріал про його життя й творчість.

Цей фундаментальний бібліографічний покажчик ще більш удосконалений, доповнений новими розділами та підрозділами й охоплює літературу останнього десятиліття. У бібліографії відобразились усі твори всесвітньо відомого композитора, опубліковані з 1937 до 2018 року, а також матеріали про нього. У книзі наводяться відомості про нотні видання, рукописи композитора, звукозаписи, про праці, опубліковані в періодичних виданнях та різних збірниках, висловлювання видатних діячів про композитора, відомості про музичні твори, написані ним до театральних постановок і кінофільмів. Загалом у бібліографії відображено понад 4000 документальних матеріалів.

Література до бібліографії складена в хронологічному порядку, а всередині дотримується алфавітного порядку.

Матеріали покажчика, що зібрані у розділі «Кара Караєв у бібліотеках світу», наочно демонструють безмежність таланту безсмертного композитора. Особлива цінність покажчика полягає у тому, що в розділі «Доповнення» вперше наводяться такі матеріали як: хронологія творів Кара Караєва, рукописи, що зберігаються у Державному Музеї Музичної Культури Азербайджану, музичні твори студентів, присвячені Кара Караєву, документи, що зберігаються у Російському Державному Архіві літератури та мистецтва, фільмографія.

Для полегшення пошуку наприкінці посібника вміщено алфавітний покажчик творів великого композитора, а також алфавітний покажчик авторів літератури про нього.

Книга буде корисною для композиторів, музикознавців, науковців-дослідників, викладачів та студентів Азербайджанської Державної Музичної Академії, музичних коледжів, студентів середніх спеціальних навчальних закладів, бібліотекарів та бібліографів, а також усіх шанувальників музики.

Шифр зберігання НБУВ: Ib227129
Шифр зберігання ВНБІ: д G18

 

 1. Səməd Mənsur : bibliografiya / tərt. ed. M. İbrahimova ; elmi red. K. Tahirov ; red. G. Səfərəliyeva – Bakı, 2019. – 160 s. – Текст азерб.

Бібліографічний покажчик «Самед Мансур», виданий Національною бібліотекою Азербайджану в серії видатних особистостей Азербайджану, присвячено 140-річчю від дня народження видатного представника азербайджанської культури, поета, журналіста, драматурга, перекладача Самеда Мансура (Самед Ахмед огли Казимова).

У ньому відображено твори поета, подано багатий матеріал, пов’язаний з його життям та творчістю. Бібліографія включає основні дати життя й творчості Самеда Мансура, його твори російською, українською, англійською та турецькою мовами, вірші, фейлетони, переклади та статті Самеда Мансура, опубліковані в періодичних виданнях, уривки з поезії Самеда Мансура, розділи про видатних особистостей Самеда Мансура, підписи та псевдоніми, які використовуються Самедом Мансуром у пресі. Також у виданні подано Указ Президента Азербайджанської Республіки «Про вшанування пам’яті Самеда Мансура» від 27 серпня 2008 року.

Матеріали, що відображають літературну діяльність, життя та творчість поета, охоплюють 1911–2018 роки.

Допоміжнмй апарат складається з покажчика творів Самеда Мансура в алфавітному порядку російською та турецькою мовами, алфавітного покажчика статей та фейлетонів, алфавітного покажчика авторів, які писали про Самеда Мансура.

Книга призначена для літературознавців, бібліотекарів-бібліографів, а також для широкого кола читачів.

Шифр зберігання НБУВ: Ib227145
Шифр зберігання ВНБІ: д M26

 

 1. Statistical yearbook of Ukraine. 2020 / State Statistics service of Ukraine ; ed. by I. Verner. – Kyiv, 2021. – 453 p.

Представлене видання «Статистичний щорічник України за 2020 рік» містить широкий спектр показників соціально-економічного стану держави у 2020 році порівняно з 2000, 2005, 2010, 2015–2019 роками. Збірник сформовано за розділами: Основні геополітичні та економічні характеристики; Населення та міграція; Ринок праці; Доходи та умови життя; Населенні пункти та житло; Охорона здоров᾿я та соціальний захист; Культура, відпочинок, спорт і туризм; Правосуддя та злочинність; Навколишнє середовище та природні ресурси; Національні рахунки; Державні фінанси та кредит; Ціни; Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ); Енергетика; Промисловість; Сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибне господарство; Будівництво; Капітальні інвестиції; Транспорт; Зовнішньоекономічна діяльність; Внутрішня торгівля; Інформаційне суспільство; Діяльність підприємств; Наука і інновації.

Крім того збірник містить окремий розділ, у якому порівнюються основні показники соціально-економічного розвитку України з показниками окремих країн світу.

Статистичні показники розподілені за видами економічної діяльності, видами продукції, організаційними формами, а також регіонами. Деякі показники подаються в ретроспективі. Майже до всіх розділів надано методологічні пояснення. Методологія розрахунку показників відповідає міжнародним та європейським стандартам, що забезпечує можливість їх порівняння з іншими країнами.

Призначений для широкого кола користувачів.

Шифр зберігання НБУВ: Ж42929
Шифр зберігання ВНБІ: Сб(4УКР)я2 S81

 

 1. Statistická ročenka České RepublikyStatistical yearbook of the Czech Republic, 2021 / Ceský statistický úřad ; red. J. Fischer. – Praha, 2021. – 815 p.

Навіть в епоху Інтернету статистичний щорічник, як зазначають працівники Чеського статистичного управління, належить до флагманів офіційної чеської статистики. Починаючи з 1993 року, це вже 29-й том видання, який містить значну інформацію про життя всього суспільства. Якщо минулого року «Статистичний щорічник» включав дані за 2019 рік, упродовж попередньої кризи до пандемії хвороби Covid-19, то пропоноване видання представляє дані на 2020 рік про на наслідки й вплив на економіку та здоров’я складної епідемічної ситуації, яка торкнулася і нашого суспільства.

Кожне видання статистичного щорічника приносить багато нової інформації й нових даних, і публікація цього року не стала винятком. Така велика робота, як «Статистичний щорічник», безперечно, ніколи б не з’явилася на світ без праці та зусиль працівників Чеського статистичного управління.

Призначений для широкого кола користувачів.

Шифр зберігання НБУВ: Ж4712
Шифр зберігання ВНБІ: Сб(4ЧЕХ)я2 S81

 

 1. Statistická ročenka České RepublikyStatistical yearbook of the Czech Republic, 2022 / Ceský statistický úřad ; red. J. Fischer. – Praha, 2022. – 878 p.

Статистичний щорічник Чеської Республіки завжди був і залишається «зіркою» офіційної чеської статистики, підкреслюють працівники Чеського статистичного управління, незважаючи на швидкий технологічний прогрес. Починаючи з 1993 року, це вже 30-й том щорічника, який дає значну інформацію про всі важливі сфери суспільства. Вплив інновацій також стосувався й самого статистичного щорічника, тому, починаючи з цього року, його друкована версія виходитиме у більшому форматі, що дозволить знайти в ньому нові графічні елементи та більше кольорів.

Дане щорічне видання статистичного щорічника дає всебічний огляд 2021 року, який, як і попередній, був під негативним впливом пандемії Covid-19. Слід зазначити, що на 2021 рік також вплинула важлива та спеціальна статистична подія – перепис населення та житла, яке проводиться в Чехії.

Видання призначене для широкого кола користувачів.

Шифр зберігання НБУВ: Ж4712
Шифр зберігання ВНБІ: Сб(4ЧЕХ)я2 S81

 

 1. Mirzə Şəfi Vazeh (Mirzə Məhəmməd Şəfi Vazeh Kərbəlayı Sadıq oğlu) : bibliografiya / tərt. ed.: X. Abbasova, G. Misirova ; elmi red. K. Tahirov ; ön söz. müəl. A. Bayranov ; red. G. Səfərəliyeva – Bakı, 2019. – 376 s. – Текст азерб., рус., нем.

Покажчик літератури з серії «Видатні діячі Азербайджану», опублікований Азербайджанською Національною бібліотекою, присвячено 225-й річниці від дня народження видатного представника Азербайджанської поезії, який належить до найбільших представників Азербайджанського реалізму ХІХ століття, історія літературної спадщини якого стала одним із найцікавіших і захоплюючих епізодів світової поезії того часу, просвітнику Мірза Шафі Вазеху.

Величезна популярність творів видатного поета, численна інформація про його творчість, опублікована як за дореволюційний так і за теперішній час, слугувала приводом для збору та систематизації літератури Мірза Шафі для створення бібліографії, яка відображає цінні матеріали про життя і творчість поета, його книги й праці, опубліковані в періодичних виданнях, підручниках та колекціях за період з 1850 по 2019 роки. З цією метою було досліджено каталоги найбільших бібліотек Баку та отримано матеріали з Державної бібліотеки колишнього СРСР та інших універсальних бібліотек. Крім того, ідентифіковано цінні публікації про Мірза Шафі Вазеха з книг, присвячених його творчості.

Посібник складається з трьох основних розділів, матеріали яких поділяються на книги та статті.

У першому розділі «Твори Мірза Шафі Вазеха» поетичну творчість видатного поета представлено окремими виданнями, а також в колекціях та періодичних виданнях в хронологічній послідовності публікацій.

Другий розділ «Про життя та творчість Мірза Шафі Вазеха» поділено на підрозділи, які містять біографічну інформацію про його життя та творчість, відображають філософський світогляд поета та висвітлюють відносини поета з його сучасниками.

Посібник має допоміжний алфавітний покажчик для зручного користування.

Книга призначена для науковців-дослідників, бібліотекарів та бібліографів та широкого кола читачів, також для літературних критиків, письменників, журналістів, викладачів та студентів.

Шифр зберігання НБУВ: Ib227140
Шифр зберігання ВНБІ: д C16

 

 1. Połski Słownik Biograficzny. T. LIII/4. Taube Johann – Toeplitz Jerzy / Pol. Akad. umiejetności. – Warszawa ; Kraków : Nald. Pol. umiejetności, 2021. – 640 s.

Черговий том Польського біографічного словника – багатотомного біографічного довідника, мета якого – зібрати біографії відомих людей, так чи інакше, пов’язаних з Польщею, які жили у Польщі чи за її межами, з часів старої Речі Посполитої й до теперішнього часу.

Перший том словника було видано у 1935 році, далі він виходив щорічно до 1938 року. Потім відбулася перерва до 1946 року, причиною якої була Друга світова війна. Видання словника було відновлено у 1958 році. До 2030 року планується завершити його публікацію в 62 томах.

Польський біографічний словник публікується виключно Польською академією наук та Польською академією знань. Проект реалізується за підтримки Інституту історії та Фонду розвитку польської науки.

Словник досить об’ємний і містить статті лише про людей, а не про цілі сім’ї та не лише поляків, а й про відомих іноземців, пов’язаних з Польщею і її національними меншинами. Генеалогічну інформацію щодо предків слід шукати, як правило, у статті про найдавнішого представника такого роду. Анонімні статті в словнику згруповані під знаком N.

Призначений для широкого кола користувачів.

Шифр зберігання НБУВ: Я222(4ПОЛ)
Шифр зберігання ВНБІ: Р80

 

 

Виконавець
пров. б
ібліограф І. О. Христенко
наук., бібліогр. ред
наук. співробітник П. М. Штих

Контактна інформація