Ґарет Джонс: джерела до біобібліографії

Ґарет Джонс

Джерела до біобібліографії
(20012023 рр.)

 

Виставку присвячено Ґарету Джонсу (Gareth Richard Vaughan Jones, 13.08.1905–12.08.1935) – валлійському журналісту, який одним із перших розповів світу про Голодомор в Україні.

Матеріал складається з двох розділів: «Основні праці Ґарета Джонса», «Матеріали про Ґарета Джонса» («Книжкові видання», «Статті», «Фільми та відеозаписи», «Електронні ресурси», «Вшанування пам’яті»).

Включено книжкові видання, статті з періодичних та продовжуваних видань, збірників, фільми та відеозаписи, електронні ресурси освітніх, наукових установ та ЗМІ.

Якщо видання зберігається у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського – подано шифр зберігання НБУВ (або помітка "НБУВ").

 

Основні праці Ґарета Джонса

1. Ціна правди : [вибр. ст. про Голодомор в Україні] = The price of truth / Ґарет Джонс ; [упоряд.: Я. Прихода, М. Женченко ; пер. В. Пасічна та ін.]. – Київ : Жнець, 2019. – 226, 221 с. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 225–226.

До книжки увійшли вибрані статті британського журналіста валлійського походження Ґарета Джонса, який перший під своїм прізвищем розповів світові про геноцид українського народу під час Голодомору 1932–1933 років і злочин сталінського режиму. Цікавими будуть статті про тодішню політичну ситуацію в Європі, Америці та на Далекому Сході.

Шифр НБУВ: ВА839208

 

2. America, War Reparations & Roosevelt's 'New Deal' / Gareth Jones // Gareth Richard Vaughan Jones. Hero of Ukraine (1905–1935) : [website dedicated to Gareth Jones]. – URL: https://www.garethjones.org/american_articles/american_articles.htm

 

3. Confidential Interview in 1933 with the Soviet Foreign Minister, Litvinoff (Litvinov), regarding Soviet Foreign Policy which Correctly Predicted All the Major Events which Led to the Second World War / Gareth Jones // Gareth Richard Vaughan Jones. Hero of Ukraine (1905–1935) : [website dedicated to Gareth Jones]. – URL: https://www.garethjones.org/soviet_articles/litvinov.htm

 

4. 'Enigma of Ireland', 1933 / Gareth Jones // Gareth Richard Vaughan Jones. Hero of Ukraine (1905–1935) : [website dedicated to Gareth Jones]. – URL: https://www.garethjones.org/irish_articles/irish_articles.htm

 

5. Exposé of 1933 Soviet Ukrainian starvation / Gareth Jones // Gareth Richard Vaughan Jones. Hero of Ukraine (1905–1935) : [website dedicated to Gareth Jones]. – URL: https://www.garethjones.org/soviet_articles/soviet_articles.htm

 

6. Finally a Series of Three 'Lost' 1935 & Most Vitriolic Anti-Stalinist Articles, Personally Commissioned by Randolph Hearst, where Gareth First Coined the Term "Man-Made Famine" to describe the Holodomor (to be found in the second article) / Gareth Jones // Gareth Richard Vaughan Jones. Hero of Ukraine (1905–1935) : [website dedicated to Gareth Jones]. – URL: https://www.garethjones.org/soviet_articles/hearst2.htm

 

7. Impressions & Interviews in the Far East in 1935 / Gareth Jones // Gareth Richard Vaughan Jones. Hero of Ukraine (1905–1935) : [website dedicated to Gareth Jones]. – URL: https://www.garethjones.org/articles_far_east/contents.htm

 

8. In Search of News – Retrospective of The Western Mail articles / Gareth Jones // Gareth Richard Vaughan Jones. Hero of Ukraine (1905–1935) : [website dedicated to Gareth Jones]. – URL: https://www.garethjones.org/in_search_of_news/00-intro/contents.htm

 

9. Mussolini Has Spoken / Gareth Jones // Gareth Richard Vaughan Jones. Hero of Ukraine (1905–1935) : [website dedicated to Gareth Jones]. – URL: https://www.garethjones.org/italy/mussolini_has_spoken.htm

 

10. Prophesy of World Politics Through the Thirties, 31 Dec 1930. – URL: https://www.garethjones.org/soviet_articles/victim_of_1930.htm

 

11. Rural Wales in the Summer of 1933 / Gareth Jones // Gareth Richard Vaughan Jones. Hero of Ukraine (1905–1935) : [website dedicated to Gareth Jones]. – URL: https://www.garethjones.org/rural_wales/rural_wales.htm

 

12. Stalin's great purge / Éd. scientifique Berlatsky Noah ; ed. Noah Berlatsky. – Detroit (Mich.) : Gale Greenhaven Press, 2013. – 190 p. : ill. (some col.), col. maps. (Perspectives on modern world history (Detroit)).

Comprend: Stalin's Five-Year Plan Has Created Hardship / Gareth Jones.

Зі змісту: Сталінський п’ятирічний план створив труднощі / Гарет Джонс.

 

13. "Tell them we are starving" : the 1933 diaries of Gareth Jones / Jones Gareth ; ed. L.Y. Luciuk ; introd. R. Gamache. – Kingston, Ontario : Kashtan press, 2015. – XVIII, 275 p. : portr., facs. – (The Holodomor: occasional papers series ; № 2).

Книга містить факсиміле трьох зошитів із записами Ґарет Джонса, які він зробив у період тритижневого перебування в СРСР у березні 1933 р.

Шифр НБУВ: ІВ222731

 

14. The Rise of Hitler's Germany / Gareth Jones // Gareth Richard Vaughan Jones. Hero of Ukraine (1905–1935) : [website dedicated to Gareth Jones]. – URL: https://www.garethjones.org/german_articles/german_articles.htm

 

15. Unemployment in the 1930s / Gareth Jones // Gareth Richard Vaughan Jones. Hero of Ukraine (1905–1935) : [website dedicated to Gareth Jones]. – URL: https://www.garethjones.org/unemployment/unemployed_articles.htm

 

Див. також № 29, 92.

 

Матеріали про Ґарета Джонса

 

Книжкові видання

 

16. Влеклий М. Ґарет Джонс. Людина, яка забагато знала / Мірослав Влеклий ; [пер. з пол. О. Шеремет]. – Львів : Човен, 2020. – 335 с.

Уривок з книги (аудіо): Просто слухай. Мірослав Влеклий – Ґарет Джонс. Людина, яка забагато знала (уривок) // Укрінформ : [канал відеохостинга YouTube]. – Дата публ.: 03.07.2020. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=j9Ena6ejTqo

Див. також № 65, 93.

 

17. Shipton M. Mr Jones. The Man Who Knew Too Much : The Life and Death of Gareth Jones / Martin Shipton. – Cardiff : Welsh Academic Press, 2022. – XVI, 348 p. : phot.

 

18. Colley M. S. More than a grain of truth : the official biography of Gareth Jones / Margaret Siriol Colley, Nigel Linsan Colley. – Newark, Nottinghamshire, 2005. – XIII, 449 p. : ill.

 

19. Gamache R. Gareth Jones: Eyewitness to the Holodomor / Ray Gamache. – Cardiff : Welsh Academic Press, 2016. – 268 p.

Рец.: Applebaum A. Gareth Jones : Eyewitness to the Holodomor / A. Applebaum // New York Rev. of Books. – 2016. – Vol. 63, № 6. – P. 74–76.

 

20. Gamache R. Gareth Jones: On Assignment in Nazi Germany 1933–34 / Ray Gamache. – Cardiff : Welsh Academic Press, 2021. – 188 p.

 

Див. також № 92.

 

Статті

 

21. Абольяніна С. В. Ґарет Річард Вон Джонс – Герой України (1905–1935) / С. В. Абольяніна // Британські адреси Півдня України : матеріали Міжнар. наук.-практ конф., Київ, 26 листоп. 2021 р. / [упоряд. І. Винниченко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. країнознавства та туризму [та ін.]. – Київ : Геопринт, 2021. – С. 21–26.

Шифр НБУВ: ВА855612

 

22. Безп’ятчук Ж. Таємниця Гарета : [інтерв’ю з Маргарет Сіріол Коллі] / Жанна Безп’ятчук, Маргарет Сіріол Коллі // Український тиждень. – 2010. – 25 листоп. (№ 47). – URL: https://tyzhden.ua/taiemnytsia-hareta/

Шифр НБУВ: Ж25933

 

23. Білоус Р. Моральність і аморальність у журналістській творчості (на прикладі Ґарета Джонса, Малкольма Маґґеріджа і Уолтера Дюранті) / Роксоляна Білоус // Вісн. Львів. ун-ту. Серія : Журналістика. – 2020. – Вип. 48. – С. 76–85. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Jur_2020_48_11

Шифр НБУВ: Ж28852

 

24. Бондар Ю. Медалі від науковців / Ю. Бондар // Освіта. – Київ, 2019. – 18–25 груд. (№ 50/52). – С. 2.

Про урочисте нагородження відзнакою "Медаль Ґарета Джонса.

НБУВ

 

25. Бондаренко С. Мовчання ситих і голод убієнних : [про Ґарета Джонса] // Літ. Україна. – 2016. – 24 листоп. – С. 2, 6.

НБУВ

 

26. Великий голод в Україні 1932–1933 років. У 4 т. Т. 4. Звіт Конгресово-президентської Комісії США з дослідження Великого голоду 1932–1933 рр. в Україні / упоряд. Д. Мейс ; наук. ред. С. В. Кульчицький ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ : Вид. дім «Києво-Могилян. акад.», 2008. – 622 с. – URL: http://history.org.ua/LiberUA/978-966-518-476-8/978-966-518-476-8.pdf

Про Ґарета Джонса. – С. 26, 217, 218, 220–222.

Шифр НБУВ: В350726/4

 

27. Грабовський С. Джеймс Мейс – для нашого сьогодення : [зокрема про ст. Мейса у захід. пресі «Повість про двох журналістів», де йшлося про Ґ. Джонса та У. Дюранті] // День. – 2015. – 18 лют. – С. 5 : фот.

НБУВ

 

28. Гарет Джонс – Роберт Дюранті – Голодомор // Крим. світлиця. – 2011. – 18 листоп. – С. 2.

Про конкурс для українських журналістів «Приз Гарета Джоунса»

НБУВ

 

29. Голодомор в Україні 1932–1933 рр. : бібліогр. покажч.

Вип. 1 / упоряд.: Л. М. Бур’ян, І. Е. Рікун ; редкол.: С. В. Кульчицький (наук. ред.), О. Ф. Ботушанська (відп. ред.), В. Мотика ; Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького, Ін-т історії України НАН України. – Одеса ; Львів : Вид-во М. П. Коць, 2001. – 654 с. – URL: http://history.org.ua/LiberUA/966-7891-03-8/966-7891-03-8.pdf

Праці Ґарета Джонса. – С. 105 (№ 470–472).

Вип. 2 / упоряд.: Л. М. Бур’ян, І. Е. Рікун ; редкол.: С. В. Кульчицький (наук. ред.), О. Ф. Ботушанська (відп. ред.), В. Мотика ; Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького, Ін-т історії України НАН України. – Одеса : Студія «Негоціант», 2008. – 573 с. – URL: http://history.org.ua/LiberUA/978-966-691-244-8/978-966-691-244-8.pdf

Про Ґарета Джонса. – С. 111 (№ 735), 119 (№ 877–879), 139 (№ 1219),146 (№ 1345), 159 (№ 1558, 1559), 161 (№ 1587, 1588, 1595), 163–166 (№ 1632, 1639, 1664, 1678), 169 (№ 1724), 187 (№ 1994), 188 (№ 2016), 215–217 (№ 2402, 2419, 2427, 2428), 219 (№ 2464), 224 (№ 2559), 228 (№ 2619), 236–239 (№ 2766, 2787, 2790, 2791, 2793, 2794, 2796, 2797, 2809).

Вип. 3 / упоряд.: Л. М. Бур’ян, І. Е. Рікун ; редкол.: С. В. Кульчицький (наук. ред.), О. Ф. Ботушанська (відп. ред.), В. Мотика ; Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького, Ін-т історії України НАН України. – Одеса, 2014. – 684 с. – URL: http://history.org.ua/LiberUA/HolodUkr3_2014/HolodUkr3_2014.pdf

Про Ґарета Джонса. – С. 145 (№ 1101), 146 (№ 1102, 1104), 157 (№ 1262), 169 (№ 1449), 184 (№ 1625), 185 (№ 1634), 190–192 (№ 1713, 1729, 1739), 194 (№ 1762), 211 (№ 1981), 220 (№ 2103), 221 (№ 2117).

Вип. 4 / упоряд. А. В. Іванченко ; редкол.: С. В. Кульчицький (наук. ред.), І. О. Бірюкова (відп. ред.) ; Одес. нац. наук. б-ка, Ін-т історії України НАН України. ‒ Одеса : Бондаренко М. О. – 559 с. – URL: http://resource.history.org.ua/item/0017087

Про Ґарета Джонса. – С. 120 (№ 189), 128 (№ 280, 282), 136 (№ 348), 140 (№ 380), 148 (№ 462), 155 (№ 548), 159 (№ 599), 167 (№ 670), 168 (№ 679), 174 (№ 743), 183 (№ 839), 187 (№ 871), 191 (№ 914), 192 (№ 922), 195 (№ 953), 196 (№ 962), 205 (№ 1063), 213 (№ 1138), 214 (№ 1145).

Шифри НБУВ: ВС35632, В350668/2, В350668/3

 

30. Даценко І. Б. Джонс Ґарет-Річард / І. Б. Даценко // Енциклопедія Сучасної України / редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, Наук. Т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. – Київ, 2007. – Т. 7 : Г–Ді. – С. 528 : портр. – URL : https://esu.com.ua/article-24010

Шифр НБУВ: С10197/7

 

31. Дзюбенко-Мейс Н. Правда Ґарета Джонса, правда Джеймса Мейса... : [про фільм «Ціна правди» режисера Аґнешки Голланд] / Наталія Дзюбенко-Мейс // День. – 2019. – 6–7 груд. (№ 225/226). – С. 14. – URL: https://day.kyiv.ua/article/tema-dnya-cuspilstvo/pravda-gareta-dzhonsa-pravda-dzheymsa-meysa

НБУВ

 

32. Дроздовський Д. Племінниця Ґарета Джонса і великий друг України Маргарет Сіріол Коллі ціле життя прагнула донести до британських політиків правду про Голодомор, яку відкрив її дядько / Дмитро Дроздовський // День. – 2011. – 25–26 листоп. – С. 18 : фот. – https://day.kyiv.ua/article/media/pleminnytsya-gareta-dzhonsa-i-velykyy-druh-ukrayiny

НБУВ

 

33. Дупешко М. Гарет Джоунз: голос волаючого з пекла / М. Дупешко // Версії. – 2013. – 31 січ. – 6 лют. (№ 5). – С. 10, 15. – URL: https://versii.cv.ua/news/garet-dzhounz-golos-volayuchogo-z-pekla/20666.html

 

34. Джоунз (Джонс) Гарет Річард Воена // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей «Меморіал жертв Голодомору», Асоц. дослідників голодоморів в Україні. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 111–113.

Шифр НБУВ: Вс65583

 

35. Жиленко І. Р. Гарет Джонс та Волтер Дюранті: журналісти однієї епохи з різним баченням реалій життя свого часу : [з’ясування різниці у поглядах відомих у XX ст. журналістів Г. Джонса та В. Дюранті на проблему Голодомору] / І. Р. Жиленко, В. В. Бардак, Д. Я. Шпірко // Журналістська освіта на Сумщині: світові проф. стандарти : матеріали Одинадцятої міжнар. наук.-практ. конф. (Суми, 13–14 трав. 2015 р.) / уклад.: О. Г. Ткаченко. – Суми, 2015. – С. 108–111. – URL: https://journ.sumdu.edu.ua/images/conferences/Konf_11.pdf

 

36. Жиленко І. Порівняльна характеристика специфіки висвітлення теми голодомору 1932–1933 років у журналістській діяльності Гарета Джонса та Уолтера Дюранті / І. Жиленко, В. Бардак // Журналістика. – 2015. – Вип. 14. – С. 26–35. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zhur_2015_14_5

Шифр НБУВ: Ж65461

 

37. Зілгалов В. Брітанського свідка Голодомору вбили за вказівкою Москви? / Василь Зілгалов // Гомін України. – 2009. – 24 листоп. – С. 6 : іл. – URL: https://ounuis.info/library/newspapers/1440/homin-ukrainy.html

 

38. Клименко О. Гібридний Голодомор : як британець Гарет Джонс протистояв пропаганді Кремля у 1932–1933 / Олександра Клименко // Україна молода : [вебсайт]. – 2016. – Дата публ.: 21.11.2016. – URL: https://umoloda.kyiv.ua/number/0/196/106059/

НБУВ

 

39. Кльосова О. Гарет Джонс наодинці з великою брехнею / Олександра Кльосова // День. – 2019. – № 156/157. – URL: https://day.kyiv.ua/article/istoriya-i-ya/haret-dzhons-naodyntsi-z-velykoyu-brekhneyu

НБУВ

 

40. Ковальчук О. «Боротьба за правду про великий голод» (Заходи української громади США і Канади з визнання Голодомору 1932–1933 років в УСРР) / Олена Ковальчук // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – 2008. – Вип. 18. – С. 121–134. – Режим доступу: http://history.org.ua/JournALL/pro/18/12.pdf

Про Гарета Джонса. – С. 122.

Шифр НБУВ: Ж68307

 

41. Ковальчук О. Голодомор 1932–1933 рр. в УСРР і українська діаспора Північної Америки: інформативні аспекти / Олена Ковальчук // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика : зб. ст. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 377–400. – Бібліогр.: 34 назв. – URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/85563

Про Ґарета Джонса. – С. 378, 379.

Шифр НБУВ: Ж70465

 

42. Ковальчук О. Голодомор 1932–1933 pp. в УСРР і українська діаспора Північної Америки: інформативні аспекти (Продовження) / Олена Ковальчук // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика : зб. ст. – 2009. – Вип. 15 (2). – С. 172–207. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uxxs_2009_15(2)__17

Про Ґарета Джонса. – С. 185, 198.

Шифр НБУВ: Ж70465

 

43. Коврик-Токар Л. Нове слово про трагедію українського народу : [рец. на кн.: Голодомор 1932–1933 рр. в УСРР і українська діаспора Північної Америки / О. О. Ковальчук, Т. В. Марусик. Чернівці : Наші книги, 2010. 224 с.] / Лариса Коврик-Токар // Іст.-політ. проблеми сучас. світу. – 2011. – Т. 23/24. – С. 265-266. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ippss_2011_23-24_62

Про Ґарета Джонса. – С. 265

Шифр НБУВ: Ж71049

 

44. Коженьовська-Бігун А. Гарет Джонс – сумління світу / А. Коженьовська-Бігун // Наше слово. – 2009. – 6 груд. – С. 9 : фот. – URL: https://nasze-slowo.pl/garet-dzhons-sumlinnya-svitu/

 

45. Коллі М. С. Ґарет Джонс повертається в Україну : [інтерв’ю з племінницею Ґарета Джонса Маргарет Сіріол Коллі] / Маргарет Сіріол Коллі ; інтерв’ю взяв Д. Дроздовський // День. – 2008. – 31 трав. – С. 1, 4. – URL: https://lysty.net.ua/gareth-johnes/

 

46. Коллі М. С. Назад у Майбутнє : [бесіда з племінницею Ґарета Джонса] / Маргарет Сіріол Коллі ; розмовляв Д. Дроздовський // Слово Просвіти. – 2008. – 20–26 листоп. – С. 8–9 : фот. – URL: http://slovoprosvity.org/pdf/2008/slovo-47.pdf

НБУВ

 

47. Коллі М. С. Проти брехні / Маргарет Сіріол Коллі // Український тиждень. – 2009. – 27 листоп. (№ 48). – URL: https://tyzhden.ua/proty-brekhni/

Шифр НБУВ: Ж25933

 

48. Комарницький С. Зазираючи в полум’я чуми : [бесіда з британським українцем Стівеном Комарницьким та племінницею журналіста Г. Джонса – Маргарет Сіріол Коллі] / Стівен Комарницький, Маргарет Сіріол Коллі ; записав Д. Дроздовський // Дзеркало тижня. – 2008. – 22–28 листоп. (№ 44). – С. 12. – URL: https://zn.ua/ukr/SOCIUM/zazirayuchi_v_polumya_chumi.html

НБУВ

 

49. Кузьменко О. Вбивство викривача Голодомору залишається загадкою : [про Ґ. Джонса] // Альм. Укр. Нар. Союзу на рік 2013. – 2013. – Річник 101-ий. – С. 94–99.

 

50. Кулик С. Особливості висвітлення деяких аспектів української історії у британській пресі (За матеріалами інтернет-версій видань «The Times», «The Guardian», «The Independent») / С. Кулик // Зб. пр. Наук.-дослід. ін-ту пресознавства. – 2011. – Вип. 1. – С. 393–403. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZPNDZP_2011_1_37

Про Ґарета Джонса. – С. 398.

Шифр НБУВ: Ж69017

 

46. Марочко В. Ґарет Джоунз: подорож у пекло Голодомору / Василь Марочко // Дзеркало тижня. – 2017. – 25 листоп. – 1 груд. (№ 45). – URL: https://zn.ua/ukr/HISTORY/garet-dzhounz-podorozh-u-peklo-golodomoru-261300_.html

НБУВ

 

51. Мейс Дж. Повість про двох журналістів: Уолтер Дюранті, Гарет Джонс і Пулітцерівська премія / Джеймс Мейс // День. – 2003. – 16 лип. – (№ 120). – С. 1, 4 : фот. – URL: https://day.kyiv.ua/article/panorama-dnya/povist-pro-dvokh-zhurnalistiv ; 2019. – 25–26 жовт. (№ 195/196). – С. 7 : фот. – URL: https://day.kyiv.ua/article/tema-dnya-cuspilstvo/povist-pro-dvokh-zhurnalistiv

НБУВ

 

52. Москалюк К. «Якби світова спільнота дослухалася до слів Гарета Джонса, трагедії можна було б уникнути» : [інтерв’ю з Мірославом Влеклим] / Катерина Москалюк, Мірослав Влеклий // Локальна історія. – 2020. – № 6. – С. 72–76 : фот. – URL: https://localhistory.org.ua/texts/interviu/iakbi-svitova-spilnota-doslukhalasia-do-sliv-gareta-dzhonsa-tragediyi-mozhna-bulo-b-uniknuti/

Про те як режисерка стрічки «Ціна правди» Агнєшка Голланд відгукнулася на книгу Мірослава Влеклого «Ґарет Джонс. Людина, яка забагато знала».

 

53. Огієнко В. «Хтось замовив горілку й закуску. Гулянка тривала до пізньої ночі» / Віталій Огієнко // Країна. – 2015. – 24 листоп. (№ 299). – С. 42–45 : фот. – URL: https://gazeta.ua/articles/history-journal/_htos-zamoviv-gorilku-j-zakusku-gulyanka-trivala-do-piznoyi-nochi/661874

НБУВ

 

54. Пищенко Ю. До нас приїхало кіно / Юрій Пищенко // Вісті Борзнянщини. – 2018. – 24 берез. (№ 13). – С. 1.

Фільм «Ґарет Джонс» польської режисерки А. Голланд про голодомор в Україні два дні знімали у с. Велика Доч (Чернігівська область, Ніжинський район, за участю місцевих жителів.

НБУВ

 

55. Попкова А. Хвилююча правда в Кембріджі : [про експозицію щоденників Гарета Джонса, м. Кембрідж, Велика Британія] / Аліна Попкова // Гомін України. – 2010. – 2 лют. – С. 6. – URL: https://ounuis.info/library/newspapers/1440/homin-ukrainy.html

 

56. Семенченко О. Валлійський журналіст Гарет Джонс – один із перших розповів світові про Голодомор в Україні / О. Семенченко // Рідна шк. – 2007. – № 147, ч. 2.

Шифр НБУВ: Ж15986

 

57. Семенченко О. У Британії вперше виставили на публічний огляд записи викривача Голодомору в Україні / Олекса Семенченко // Гомін України. – 2009. – 17 листоп. – С. 1 : іл. – URL: https://ounuis.info/library/newspapers/1440/homin-ukrainy.html

 

58. Сивачук В. Відображення трагедії голодомору в сучасному українському кінематографі / Віра Сивачук // / Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка–Карого. – 2014. – Вип. 15. – С. 99–105. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkkarogo_2014_15_15

Про Ґарета Джонса. – С. 102–103.

Шифр НБУВ: Ж73405

 

59. Скуба В. Пулітцерівська премія й репутаційний момент / Вікторія Скуба // Гомін України. – 2012. – 8 трав. – С. 6 : фот. – https://ounuis.info/library/newspapers/1440/homin-ukrainy.html ; День. – 20–21 квіт. – С. 17, 19. – https://day.kyiv.ua/article/media/pulittserivska-premiya-y-reputatsiynyy-moment

Про американського журналіста В. Дюранті, який свідомо спотворював інформацію про Голодомор, та британця Г. Джонса, який одним із перших розповів у світовій пресі про Голодомор.

НБУВ

 

67. Степанчук І. За правду і честь! Інститут журналістики університету Шевченка оголосив лауреатів відзнаки «Медаль Ґарета Джонса» / Інна Степанчук // Україна молода. – 2021. – 14–15 груд. (№ 132/133). – С. 2 : фот. – URL: https://umoloda.kyiv.ua/number/3790/2006/162820/

НБУВ

 

60. Сюндюков І. Сповідь правдоборця: Гарета Джонса знову прочитає Європа : [щодо експозиції щоденників Ґарета Джонса в Британ. археол. музеї] / Ігор Сюндюков ; комент. С. Кульчицького // День. – 2009. – 14 листоп. – С. 1, 4 : фот. – URL: https://day.kyiv.ua/article/panorama-dnya/spovid-pravdobortsya

НБУВ

 

61. Танасійчук М. «Краще лягти під землю ніж жити в такий час» / Михайло Танасійчук // Країна. – 2019. – 19 листоп. (№ 498). – С. 24 : фот. – URL: https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_krasche-lyagti-pid-zemlyu-nizh-zhiti-v-takij-chas/939353

Про дослідження Ґарета Джонса голодомору в Україні 1932–1933 рр.

Шифр НБУВ: Ж100390

 

62. У Кембріджі покажуть щоденники про Голодомор : [про вист. щоденників Г. Джонса] // Крим. світлиця. – 2009. – 20 листоп. – С. 4.

НБУВ

 

63. Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; упоряд.: I. Сюндюков, А. Мотозюк. – Київ : Укр. прес-група, 2014. – 384 с. : іл.

Зі змісту: Повість про двох журналістів: Уолтер Дюранті, Гарет Джонс і Пулітцерівська премія. – С. 292–307; Ваші мертві вибрали мене... Спадщина Голодомору : Україна як постгеноцидне суспільство. – С. 308–314; Земля на крові. – С. 315–325; Зачаровані кола ідола, або Тоталітаризм і геноцид в історії України / Дж. Мейс. – С. 326–335.

Шифр НБУВ: ВА783571

 

64. Уся правда про Голодомор: у Києві відкривається інтерактивна виставка «Гарет Джонс. Щоденник» // ELLE : [вебсайт]. – 19.11.2018. – URL: https://elle.ua/stil-zhizni/afisha/must-visit-u-kiv-vdkrivatsya-nteraktivna-vistavka-garet-dzhons-shchodennik/

 

65. Филипчук О. Мірослав Влеклий. Ґарет Джонс. Людина, яка забагато знала : [огляд кн.: Влеклий М. Ґарет Джонс. Людина, яка забагато знала (Львів, 2020)] / Олександр Филипчук // Критика : часопис. – 2021. – №11/12. – URL: https://krytyka.com/ua/reviews/haret-dzhons-liudyna-iaka-zabahato-znala

 

66. Харченко О. Відзнака ім. Гарета Джонса / Ольга Харченко // День. – 2019. – 27–28 верес. (№ 176/177). – URL: https://day.kyiv.ua/article/cuspilstvo/vidznaka-im-hareta-dzhonsa

НБУВ

 

67. Шиманський О. Він першим розповів світу про Голодомор / Олександр Шиманський // Україна молода. – 2009. – 14 листоп. – С. 2 : фот. – URL: https://www.umoloda.kiev.ua/number/1534/116/54007/

НБУВ

 

68. Шпір М. Людина, яка забагато знала, або Журналіст, який насмілився сказати правду / М. Шпір // Гомін України. – 2006. – 20 листоп.

 

69. Юркова О. Україна: хроніка ХХ століття : довід. вид. Рік 1935 / Оксана Юркова ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ, 2011. – 230 с. – http://history.org.ua/LiberUA/978-966-02-5865-5/978-966-02-5865-5.pdf

Про Ґарета Джонса. – С. 18, 19.

Шифр НБУВ: ВА759421

 

70. Brown M. 1930s journalist Gareth Jones to have story retold / Mark Brown // The Guardian. – Publ. date: 13.11.2009. – URL: https://www.theguardian.com/film/2009/nov/13/gareth-jones-story-retold-documentary

 

71. Сolley M. S. Gareth Richard Vaughan Jones (1905–1935) / M. S. Сolley, N. Z. Colley // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». – 2003. – № 493 : Держава та армія. – С. 269–272.

Шифр НБУВ: Ж29409

 

72. Journalists honoured for their courage in revealing truth : [про журналіста Гарета Джонса] // Ukrainian Echo. – 2008. – 2 Dec. – P. 2.

 

Фільми та відеозаписи

 

73. Живі / реж. Сергій Буковський ; кінокомп. «Листопад Фільм». – 2008. – 75 хв. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=iRxbgxv7Ors; https://www.youtube.com/watch?v=Nz5EBYb6jro

Про фільм: https://uk.wikipedia.org/wiki/Живі_(фільм)

 

74. Зерна голоду: Україна 1933 [фр. Moissons sanglantes: 1933, la famine en Ukraine] / реж. Ґійом Рібо ; кінокомп.: A Les Films Du Poisson prod., in co-prod. with Lobster Films. – Париж, 2022. – 67 хв.

Про фільм: https://www.filmsdupoisson.com/moissons-sanglantes; https://docudays.ua/2023/movies/docu-svit/zerna-golodu-ukraina-1933/;

 

75. Ціна правди [пол. Obywatel Jones] / реж. Аґнешка Голланд ; кінокомп.: «Film Produkcja», «Studio Produkcyjne Orka», «Parkhurst», «Кінороб», «Jones Boy Film». – 2019. – 119 (141) хв.

Про фільм: https://westendfilms.com/screeners/mr_jones.html; https://uk.wikipedia.org/wiki/Ціна_правди;

Див. також № 94, 102, 103, 106, 126, 127, 106, 130.

 

76. Ціна правди | Історичний Фільм Про Голодомор, Жорстку Цензуру, Брехню, Геноцид // FILM.UA Group : [канал відеохостинга YouTube]. – Дата публ.: 21.03.2022. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=VjlSDlqWiFw

 

***

 

77. Бодался теленок с дубом: Жизнь и смерть Гарета Джонса // maguswest : [канал відеохостинга YouTube]. – Дата публ.: 13.08.2021. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=qdiUmh1t5Po

 

78. «Гарет Джонс і Голодомор в Україні: паралелі із сучасністю. Перейменування в Києві» // Солідарна Молодь : [канал відеохостинга YouTube]. – Дата публ.: 20.09.2022. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=qDSHiGKXv8o

 

79. Зроблено в Україні. Гарет Джонс – журналіст, який першим розкрив правду про Голодомор 33-го року // 24 Канал : [канал відеохостинга YouTube]. – Дата публ.: 14.09.2017. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=hjJ0iKJz2ns

 

80. Історія журналіста, який першим вголос заявив про Голодомор, - Гарета Джонса // Сніданок з 1+1 : [канал відеохостинга YouTube]. – Дата публ.: 24.11.2018. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=2s0J2_gbjxE

 

81. «Скажіть в Англії, що в нас тут голод» – відкрилася виставка «Гарет Джонс. Щоденники» // Детектор медіа : [канал відеохостинга YouTube]. – Дата публ.: 23.11.2018. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=7RcvaLQpAU0

 

82. У Києві відкрилася виставка присвячена Гарету Джонсу // Сейчас : [канал відеохостинга YouTube]. – Дата публ.: 21.11.2018. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=xiFB5e7v7EE

 

83. «Ціна правди»: скільки українського у фільмі про Ґарета Джонса? // Радіо Свобода Україна : [канал відеохостинга YouTube]. – Дата публ.: 28.11.2019. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=b33Hocp-hNU

 

84. Як британський журналіст Гарет Джонс відкрив світові правду про Голодомор в Україні // Сніданок з 1+1 : [канал відеохостинга YouTube]. – Дата публ.: 29.03.2023. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=qg9sKjiXYkU

 

85. Cambridge and Gareth Jones: 'Sharing His Story to the World' // Cambridge Ukrainian Studies : [канал відеохостинга YouTube]. – Дата публ.: 16.01.2020. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=WQqUPeDl78U

 

86. Gareth Jones, le journaliste qui a révélé la famine en Ukraine // France Culture : [канал відеохостинга YouTube]. – Дата публ.: 11.11.2022. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=QKwX6vwZQRo

 

87. Gareth Jones: Eyewitness to the Holodomor, Ray Gamache // UkeTube : [канал відеохостинга YouTube]. – Дата публ.: 12.12.2016. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=hy3mEf3VCak

Інтерв’ю з Реєм Гамашем щодо його книги «Гарет Джонс: очевидець Голодомору», Південний Портленд, Мен, США, 11 грудня 2016 р.

 

88. Hitler, Stalin and Mr Jones (BBC Storyville 2012) // Daniel Magalhães : [канал відеохостинга YouTube]. – Дата публ.: 03.02.2023. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=RLA1WW-hibE

 

89. Mr. Jones: Unmasking the cult of Stalin // AtlanticCouncil : [канал відеохостинга YouTube]. – Дата публ.: 22.06.2020. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=-4qHij88dSQ

 

90. The Holocaust The New York Times Ignored // Foundation for Economic Education : [канал відеохостинга YouTube]. – Дата публ.: 16.07.2020. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=BqnfmCu6fUk

 

91. The Unsolved & Tragic Case of Gareth Jones // Unfortunate Ends : [канал відеохостинга YouTube]. – Дата публ.: 22.10.2021. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=utvnHXbhvUk

 

Див. також № 100.

 

Електронні ресурси

 

92. Gareth Richard Vaughan Jones. Hero of Ukraine (1905–1935). – URL: https://www.garethjones.org/

Зі змісту: Colley M. S. Gareth Jones: A Manchukuo Incident / Margaret Siriol Colley. Newark, 2001. 290 p. – URL: https://www.garethjones.org/manchukuo_incident/index.htm; Gareth Jones’ Newspaper Articles from 1930–35. – URL: https://www.garethjones.org/published_articles/published_articles.htm (Soviet Articles; German Articles; American Articles; Irish Articles; Far East Articles; War on Unemployment & 1933 World Conference; Rural Wales; In Search of News).

 

93. Батько – комуніст, а я – комсомолка : [уривок з кн. Влеклий М. Ґарет Джонс. Людина, яка забагато знала (Львів : Човен, 2020)] // Reporters. : [вебсайт]. – Дата публ.: 24.06.2020. – URL: https://reporters.media/batko-komunist-a-ya-komsomolka/

 

94. Бурлак М. “Є лише одна правда”. Про фільм Аґнєшки Голланд “Громадянин Джонс” / Михайло Бурлак // Наш вибір. Газета для українців у Польщі : [вебсайт]. – Дата публ.: 27.11.2020. – URL: https://naszwybir.pl/ye-lyshe-odna-pravda-pro-film-agnyeshky-golland-gromadyanyn-dzhons/

 

95. 88 років тому британський журналіст Ґарет Джонс опублікував репортаж про Голодомор в Україні // OTAK.NEWS [вебсайт]. – Дата публ.: 29.03.2021. – URL: https://otak.news/otak/number-of-the-day/88-rokiv-tomu-brytanskyi-zhurnalist-garet-dzhons-opublikuvav-reportazh-pro-holodomor-v-ukraini

 

96. "Гарет Джонс": 9 фактів фільму про журналіста, який першим сказав про Голодомор // Українська правда. Життя : [вебсайт]. – Дата публ.: 27.11.2017. – URL: https://life.pravda.com.ua/culture/2017/11/27/227651/

 

97. «Гарет Джонс. Щоденник» : виставка / ТОВ «Студія Кінороб» // Український культурний фонд : [вебсайт]. – Київ, 2018. – URL: https://ucf.in.ua/archive/5f15853eb4836e13fa63f453

Про виставку у Києві 20 листопада – 10 грудня 2018 р., присвячену Ґарету Джонсу.

 

98. Голодомор не зламав. Пам’яті жертв геноциду Українського народу // Український інститут національної пам’яті : [офіц. вебсайт]. – Дата публ.: 17.11.2015. – URL: https://uinp.gov.ua/informaciyni-materialy/vchytelyam/metodychni-rekomendaciyi/golodomor-ne-zlamav-pamyati-zhertv-genocydu-ukrayinskogo-narodu

Про людей, які не боялися говорити та писати про Голодомор навіть ціною власного життя. Серед них – і Ґарет Джонс.

 

99. Голодомор 1932–1933 років в Україні: заборонені фото жертв. Архівні знімки показують весь жах голоду 32–33 років // Politeka : [вебсайт] / Інформ. агентство ТОВ «Знай». – Дата публ.: 22.11.2019. – URL: https://politeka.net/society/239100-golodomor-1932-1933-v-ukraine-zapreshchennye-foto-zhertv

 

100. Гончарук Е. Кричали о Голодоморе, но их не слышали: Риа Клайман и Гарет Джонс / Евгения Гончарук // Громадське радіо : [вебсайт]. – Дата публ.: 26.11.2022. – URL: https://hromadske.radio/ru/podcasts/dyktor-zlo/krychaly-o-holodomore-no-ykh-ne-sl-shaly-rya-klayman-y-haret-dzhons ; Громадське радіо : [канал відеохостинга YouTube]. – Дата публ.: 08.12.2022. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=byAGzXJgF5s

 

101. Ґарет Джонс // Вікіпедія: Вільна енциклопедія / Фонд Вікімедіа. – URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Ґарет_Джонс

 

102. Ґренір Е. "Гарет Джонс": як журналіст викрив злочини Сталіна / Елізабет Ґренір, Інна Завгородня // Deutsche Welle : [вебсайт]. – Дата публ.: 13.02.2019. – URL: https://www.dw.com/uk/фільм-про-голодомор-на-берлінале-як-журналіст-викрив-злочини-сталіна/a-47483606

 

103. Журналіст Ґарет Джонс / Навч.-наук. Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка. – URL: http://labs.journ.knu.ua/garet/

Зміст: Головна: Хто такий Ґарет Джонс?; Новини: Вийшов музичний кліп на пісню до фільму «Ціна правди» у виконанні Джамали (http://labs.journ.knu.ua/garet/vyjshov-muzychnyj-klip-na-pisnyu-do-filmu-czina-pravdy-u-vykonanni-dzhamaly/), Зустрічайте Ґарета Джонса та інших героїв «Ціна правди» у київському метро (http://labs.journ.knu.ua/garet/zustrichajte-gareta-dzhonsa-ta-inshyh-geroyiv-czina-pravdy-u-kyyivskomu-metro/), У Києві відбудеться перформанс, присвячений свідкам Голодомору (http://labs.journ.knu.ua/garet/u-kyyevi-vidbudetsya-performans-prysvyachenyj-svidkam-golodomoru/), Вийшли друком українські переклади статей Ґарета Джонса (http://labs.journ.knu.ua/garet/vyjshly-drukom-ukrayinski-pereklady-statej-gareta-dzhonsa/) (Див. також № 1), Джамала записала саундтрек до історичного трилера про Голодомор в Україні (http://labs.journ.knu.ua/garet/dzhamala-zapysala-saundtrek-do-istorychnogo-trylera-pro-golodomor-v-ukrayini/), Долучайтеся до акції #Голодомор_мояісторія та розкажіть історії своїх дідусів та бабусь (http://labs.journ.knu.ua/garet/doluchajtesya-do-akcziyi-golodomor_moyaistoriya-ta-rozkazhit-istoriyi-svoyih-didusiv-ta-babus/), «Ціна правди» стане першим фільмом, який незрячі та нечуючі люди можуть відвідати у всіх кінотеатрах країни (http://labs.journ.knu.ua/garet/czina-pravdy-stane-pershym-filmom-yakyj-nezryachi-ta-nechuyuchi-lyudy-mozhut-vidvidaty-u-vsih-kinoteatrah-krayiny/), У Польщі вийшла друком біографічна репортерська повість про Ґарета Джонса (http://labs.journ.knu.ua/garet/u-polshhi-vyjshla-drukom-biografichna-reporterska-povist-pro-gareta-dzhonsa/), Вийшов офіційний трейлер історичного трилера про Голодомор «Ціна правди» (http://labs.journ.knu.ua/garet/vyjshov-oficzijnyj-trejler-istorychnogo-trylera-pro-golodomor-czina-pravdy/), Фільм «Ціна правди» про Ґарета Джонса представив офіційний постер (http://labs.journ.knu.ua/garet/film-czina-pravdy-pro-gareta-dzhonsa-predstavyv-oficzijnyj-poster/), Фільм «Містер Джонс» увійшов до лонг-листа «європейского Оскара» (https://labs.journ.knu.ua/garet/film-mister-dzhons-uviishov-do-lonh-lysta-ievropeiskoho-oskara/), Права на фільм про Ґарета Джонса придбала американська компанія (http://labs.journ.knu.ua/garet/north-american-rights-mr-jones/), Світ постправди: чи дійсно приречений? (http://labs.journ.knu.ua/garet/svit-postpravdy/),; Біографія: Дія I (http://labs.journ.knu.ua/garet/diya-i/), Дія II (http://labs.journ.knu.ua/garet/diya-ii/), Дія III (http://labs.journ.knu.ua/garet/diya-iii/).

 

104. Журналіст Ґарет Джонс / Навч.-наук. Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка // Facebook : [соц. мережа] / Meta Platforms, Inc. – URL: https://www.facebook.com/journalist.gareth.jones/

 

105. Інформаційні матеріали Українського інституту національної пам'яті до 88-х роковин Голодомору 1932–1933 років // Український інститут національної пам’яті : [офіц. вебсайт]. – Дата публ.: 24.11.2021. – URL: https://uinp.gov.ua/informaciyni-materialy/bibliotekaryam/informaciyni-materialy-ukrayinskogo-instytutu-nacionalnoyi-pamyati-do-88-h-rokovyn-golodomoru-1932-1933-rokiv

 

106. Історичний трилер про Голодомор «Ціна правди» переміг на престижному кінофестівалі у Польщі // Український інститут національної пам’яті : [офіц. вебсайт]. – Дата публ.: 23.09.2019. – URL: https://uinp.gov.ua/pres-centr/novyny/istorychnyy-tryler-pro-golodomor-cina-pravdy-peremig-na-prestyzhnomu-kinofestivali-u-polshchi

 

107. Комарова О. Про що пише молодь: книжка, яку не можна купити / Ольга Комарова // Радіо Свобода : [вебсайт]. – Дата публ.: 19.11.2018. – URL: https://www.radiosvoboda.org/a/gareth-jones-knyzhka/29609210.html

Про книжку, присвячену Ґарету Джонсу – бакалаврську роботу студенток Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка – Олени Тищук і Валентини Пасічної.

 

108. Лехнюк Р. Голодомор-33 і Донбас-20. Чому варто пам’ятати Ґарета Джонса? / Роман Лехнюк // New Voice : [вебсайт]. – Дата публ.: 20.07.2020. – URL: https://nv.ua/ukr/opinion/garet-dzhons-shcho-varto-znati-pro-knigu-miroslava-vleklogo-ostanni-novini-50101102.html

 

109. Лук’янчук Г. Відкрилась виставка «Гарет Джонс». Щоденник» / Георгій Лук’янчук // Слово Просвіти : [вебсайт]. – Дата публ.: 28.11.2018. – URL: http://slovoprosvity.org/2018/11/28/vidkrylas-vystavka-haret-dzhons-schodennyk/

 

110. Люди правди // Вікіпедія: Вільна енциклопедія / Фонд Вікімедіа. – URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Люди_правди

Зі змісту: Ґарет Джонс (1905–1935) – британський журналіст.

 

111. Люди правди: Ґарет Джонс // Український інститут національної пам’яті : [офіц. вебсайт]. – URL: https://old.uinp.gov.ua/news/lyudi-pravdi-aret-dzhons

 

112. Медаль Ґарета Джонса // Вікіпедія: Вільна енциклопедія / Фонд Вікімедіа. – URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Медаль_Ґарета_Джонса/

 

113. Молдавський Р. Речники правди про Голодомор: Ґарет Джонс / Роман Молдавський // Національний музей Голодомору-геноциду : [вебсайт]. – Дата публ.: 16.12.2022. – URL: https://holodomormuseum.org.ua/news-museji/rechnyky-pravdy-pro-holodomor-garet-dzhons/

 

114. Оксана Купер: про Ґарета Джонса, радянську «правду» і Голодомор. – Дата публ.: 07.12.2019. – URL: https://loyer.com.ua/uk/oksana-kuper-pro-gareta-dzhonsa-radyansku-pravdu-i-golodomor/

 

115. Світ має дізнатися. Яскравий бекстейдж про роботу над історичним трилером «Ціна правди» // Нове українське кіно : [вебсайт]. – Дата публ.: 09.11.2019. – URL: https://www.cinema.in.ua/svit-maie-diznatysia-iaskravyj-bekstejdzh-pro-robotu-nad-istorychnym-trylerom-tsina-pravdy/

 

116. Семенченко О. У Британії вперше Семенченко виставили на публічний огляд записи викривача Голодомору в Україні / Олекса Семенченко // Радіо Свобода : [вебсайт]. – Дата публ.: 13.11.2009. – URL: https://www.radiosvoboda.org/a/1877736.html

 

117. Сидорук Ф. Джоунз проти фабіанців. Історія журналіста, який уперше розповів про Голодомор / Федір Сидорук // Історична правда : [вебсайт]. – Дата публ.: 13.12.2012. – URL: http://www.istpravda.com.ua/articles/2012/12/13/103570/

 

118. «Там не просто голод – там війна»: як Ґарет Джонс 1933-го доводив світові, що Сталін убиває українців // 5 канал : [вебсайт]. – Дата публ.: 29.03.2021. – URL: https://www.5.ua/svit/tam-ne-prosto-holod-tam-viina-iak-garet-dzhons-u-1933-mu-dovodyv-svitovi-shcho-stalin-ubyvaie-ukraintsiv-240339.html

 

119. Тищук О. Людина, яка забагато знала: найважливіші факти про Ґарета Джонса / Олена Тищук // Читомо : [вебсайт]. – Дата публ.: 07.08.2020. – URL: https://chytomo.com/liudyna-iaka-zabahato-znala-najvazhlyvishi-fakty-pro-gareta-dzhonsa/

 

120. Толокольнікова К. Мастрід. «Ґарет Джонс» — захоплива книжка про журналіста-сміливця / Катерина Толокольнікова // Інтернет-видання «MEDIASAPIENS» : [вебсайт]. – Дата публ.: 06.01.2021. – URL: https://ms.detector.media/trendi/post/26340/2021-01-06-mastrid-garet-dzhons-zakhoplyva-knyzhka-pro-zhurnalista-smilyvtsya/

 

121. У Британії вийшла біографія журналіста Джонса, першого в пресі заявившого про Голодомор в Україні, – НСЖУ / ред. Т. Борзенко // Українські Новини : [вебсайт]. – Дата публ.: 16.07.2022. – URL: https://ukranews.com/ua/news/869264-u-brytaniyi-vyjshla-biografiya-zhurnalista-dzhonsa-pershogo-v-presi-zayavyvshogo-pro-golodomor-v

 

122. У Києві завершився конкурс «Приз Ґарета Джоунза» на тему Голодомору в Україні // Радіо Свобода : [вебсайт]. – Дата публ.: 15.12.2011. – URL: https://www.radiosvoboda.org/a/24423383.html

 

123. У Музеї Голодомору презентували книгу «Ґарет Джонс. Ціна правди» // Укрінформ. Мультимедійна платформа іномовлення України : [вебсайт]. – Дата публ.: 15.11.2019. – URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2819366-u-muzei-golodomoru-prezentuvali-knigu-garet-dzons-cina-pravdi.html

 

124. Украинский герой из Уэльса // Головне в Україні : [вебсайт]. – Дата публ.: 20.11.2009. – URL: https://glavnoe.in.ua/articles/a2792

 

125. Цікаві факти про фільм “Ціна правди” Аґнєшки Голланд // Нове українське кіно : [вебсайт]. – Дата публ.: 28.11.2019. – URL: https://www.cinema.in.ua/desiat-tsikavykh-faktiv-pro-film-tsina-pravdy-agnieshky-holland/

 

126. Ціна правди // Facebook : [соц. мережа] / Meta Platforms, Inc. – URL: https://www.facebook.com/GarethJonesStory

Сторінка присвячена фільму «Ціна правди» (пол. «Obywatel Jones», англ. «Mr. Jones»).

 

127. «Ціна правди» / Mr. Jones // Instagram : [соц. мережа] / Meta Platforms, Inc. – URL: https://www.instagram.com/garethjonesstory/

Сторінка присвячена фільму «Ціна правди» (пол. «Obywatel Jones», англ. «Mr. Jones»).

 

128. Черкаська Г. Гарет Джонс / Ганна Черкаська // UAHistory : [вебсайт]. – Дата публ.: 29.03.2020. – URL: https://uahistory.com/topics/famous_people/14154

 

129. Щур М. Правду неможливо вбити – Андреа Халупа, сценаристка фільму про Голодомор / Марія Щур. – Дата публ.: 03.12.2019. – URL: https://www.radiosvoboda.org/a/scenarystka-filmu-gareth-jones-andrea-chalupa-interview/30304046.html

 

130. Щур М. Цей фільм про смертельну небезпеку брехні – Холланд про новий фільм про Голодомор / Марія Щур. – Дата публ.: 19.11.2018. – URL: https://www.radiosvoboda.org/a/agnieszka-holland-gareth-jones-film/29609422.html

 

131. Яворович Т. Першим розповів про Голодомор в Україні. Історія журналіста Ґарета Джонса / Тетяна Яворович // Суспільне Новини : [вебсайт]. – Дата публ.: 06.06.2021. – URL: https://suspilne.media/136957-vperse-rozpoviv-pro-golodomor-v-ukraini-istoria-zurnalista-gareta-dzonsa-suspilne-videonovini/

 

Вшанування пам’яті

 

132. Вулицю в Києві можуть назвати іменем журналіста, який розповів правду про Голодомор // Інститут масової інформації : [вебсайт]. – Дата публ.: 09.12.2019. – URL: https://imi.org.ua/news/vulytsyu-u-kyyevi-mozhut-nazvaty-imenem-zhurnalista-yakyj-rozpoviv-pravdu-pro-golodomor-i30805

 

133. Вулицю Сім’ї Хохлових перейменовано на честь Ґарета Джонса // Київська міська рада : офіц. вебсайт. – Дата публ.: 14.04.2023. – URL: https://kmr.gov.ua/uk/content/vulycyu-simyi-hohlovyh-pereymenovano-na-chest-gareta-dzhonsa

 

134. Гарет Джонс, “Ціна правди”: у Києві назвали провулок на честь британського журналіста // Нове українське кіно : [вебсайт]. – Дата публ.: 01.08.2020. – URL: https://www.cinema.in.ua/haret-dzhons-provulok/

 

135. Катаєва М. Київський провулок носить ім’я британського журналіста, який розкрив світу правду про Голодомор / Марія Катаєва // Вечірний Київ : [вебсайт]. – 15.05.2021. – URL: https://vechirniy.kyiv.ua/news/52685/

 

136. У Києві з’явиться провулок Гарета Джонса: нові назви отримали провулки, сквери, вулиці і площа // Київська міська державна адміністрація : офіц. портал Києва. – Дата публ.: 30.07.2020. – URL: https://kyivcity.gov.ua/news/u_kiyevi_zyavitsya_provulok_gareta_dzhonsa_novi_nazvi_otrimali_provulki_skveri_vulitsi_i_ploscha/

 

137. Leliw T. New Plaque Honors Wales’ Gareth Jones / Tony Leliw // Kyiv Post: Ukraine's Global Voice. – Publ. date: 06.11.2022. – URL: https://www.kyivpost.com/post/4945

Про меморіальну дошку на честь Ґарета Джонса в Уельсі.

 

 

Виконавці:
мол. наук. співробітник Блиндарук С. В.,
мол. наук. співробітник Шумілова А. В.,
наук. співробітник Штих П. М.

Контактна інформація