Нові надходження до Відділу науково-бібліографічної інформації

Нові надходження до Відділу науково-бібліографічної інформації
 

Персоналії

1. Андрій Бондарчук – народний депутат України I скликання, громадський діяч, письменник, журналіст, почесний громадянин Волині, Луцька, почесний краєзнавець України : наук.-допом. біобібліогр. покажч. / ред.-упоряд.: О. В. Гапонюк, Н. Д. Хомяк ; Волин. облрада, Упр. культури з питань релігій та національностей Волин. облдержадмін., Волин. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. Олени Пчілки. – Луцьк : Терези, 2021. – 111 с. : фот.

Науково-допоміжний біобібліографічний покажчик приурочено до 85-річчя від дня народження Андрія Івановича Бондарчука – відомого українського журналіста, письменника та громадського, політичного діяча. У виданні представлено окремі видання творів, праці, публікації у книгах, збірниках, альманахах, антологіях, книги, видані за сприяння А. Бондарчука, публіцистичні статті, а також матеріали, що відображають його діяльність.

Допоміжний апарат складається з іменного покажчика та абеткового покажчика періодичних видань.

Шифр НБУВ: Ва865269
Шифр ВНБІ: д Б81

 

2. «Ви живіть, мої вірші, як вільні вітри...» : біобібліогр. довідка до 60-річчя з дня народж. поета В. Ц. Міхалевського / підгот. Л. В. Марчук ; відп. за вип. В. Ю. Черноус ; Департамент інформ. діяльності, культури, національностей та релігій Хмельниц. облдержадмін., Обл. б-ка для дітей ім. Т. Г. Шевченка. – Хмельницький, 2021. – 69, [1] с. : фот.

Видання містить коротку біографічну довідку подільського поета Віталія Міхалевського, матеріали про його життя і творчість, вірші поета. Додано також анотований список збірок, список літератури та ресурсів мережі Інтернет про життєвий і творчий шлях поета.

Шифр НБУВ: Ва865274
Шифр ВНБІ: д М69

 

3. Володимир Кирилович Малик (1921–1998) : бібліогр. покажч. : до 100-річчя від дня народж. / уклад.: М. А. Федорова [та ін.] ; відп. за вип. Л. М. Власенко ; Департамент культури і туризму Полтав. облдержадмін., Полтав. обл. універс. наук. б-ка ім. І. П. Котляревського, Лубен. район. б-ка ім. В. К. Малика. – Полтава : АСМІ, 2021. – 87, [16] с. : фот. – (Серія «Письменники Полтавщини»).

Бібліографічний покажчик системно репрезентує публікації видатного українського письменника Володимира Малика, а також розкриває наукові, публіцистичні, художні джерела про нього та його творчість. Книгу присвячено 100-річчю від дня народження славного полтавчанина. Видання складається зі вступного слова «Від укладачів», статті В. П. Карпенка-Землянина «Горить свіча слави пісняра історії України» і трьох розділів: «Колос слова золотий», «Стежками долі Володимира Малика», «Горить свіча слави літописця». Матеріали в розділах розташовано за алфавітом. 572 позиції у покажчику пронумеровано. Хронологічні рамки добору літератури з 1957 по 2020 рр. До довідкового апарату входить іменний покажчик.

Шифр НБУВ: Ва865573
Шифр ВНБІ: д М19

 

4. Геннадій Павлович Щипківський : біобібліогр. покажч. / упоряд. Т. М. Іванова ; ред. І. С. Шелестович ; відп. за вип. Л. В. Арюпіна ; консультант Т. В. Добко ; Одес. нац. наук. б-ка. – Одеса : Астропринт, 2022. – 198, [9] с. : фот. – (Серія біобібліографічних покажчиків «Письменники Одеси» ; вип. 44).

Серію «Письменники Одеси» було започатковано в 1980 році. Покажчик присвячено життю і творчості відомого українського поета, прозаїка та громадського діяча Геннадія Павловича Щипківського. Підготовка матеріалу провадилася за фондами Одеської національної наукової бібліотеки та за особистим архівом Г. П. Щипківського. У першу частину покажчика увійшли нариси та відгуки колег, друзів і шанувальників творчості письменника. Друга, основна, частина – це бібліографія Г. П. Щипківського, що красномовно демонструє вагомість його творчого доробку. Вона включає опис творів митця (романи, повісті, новели, поетичні збірки, книги есеїв, краєзнавчі видання), рецензії та відгуки на них, поданих за хронологією. У розділ «Література про життя і творчість» включено довідкові, біографічні, бібліографічні матеріали та вебресурси, що розкривають життєвий шлях, літературну творчість письменника, його громадську діяльність і свідчать про високий авторитет у суспільстві.

Дібрані матеріали описано за чинними правилами і систематизовано у відповідних розділах та підрозділах, що дає змогу легко виявити потрібну групу документів чи окремі з них. Подано також покажчики імен, періодичних видань і список абревіатур.

Шифр НБУВ: Ва862036
Шифр ВНБІ: д Щ86

 

5. Гриневецький Володимир Трифонович : біобібліогр. до 85-річчя від дня народж. / уклад.: Н. І. Батова, В. І. Гарник ; авт. вступ. ст.: Л. Ю. Сорокіна, М. В. Давидюк ; наук. ред. Є. І. Стеценко ; НАН України, Ін-т географії. – Київ : Ін-т географії НАН України, 2019. – 57 с. : іл.

У виданні відображено основні етапи життя, наукової, науково-організаційної діяльності та вміщено хронологічний перелік друкованих праць (1960–2017) Володимира Трифоновича Гриневецького, відомого фізико-географа, ландшафтознавця, кандидата географічних наук, фахівця в галузі теорії і методики фізичної географії, ґрунтознавства, стаціонарних ландшафтознавчих досліджень. До 90-річчя від дня народження Гриневецького Володимира Трифоновича у 2022 р. вийшла доповнена біобібліографія, у якій вміщено хронологічний перелік друкованих праць за 1959–2018 рр.

Шифр НБУВ: Ва858863
Шифр ВНБІ: д Г85

 

6. Золоті кораблі Василя Горбатюка : біобібліогр. покажч. до 65-річчя від дня народж. / уклад.: Копаничук Т. В., Марчук Л. В. ; Департамент інформ. діяльності, культури, національностей та релігій Хмельниц. облдержадмін., Обл. б-ка для дітей ім. Т. Г. Шевченка. – Вид. 2-е, допов. та перероб. – Хмельницький : Хмельниц. обл. б-ка для дітей ім. Т. Г. Шевченка, 2020. – 65 с. : іл., фот.

У біобібліографічному покажчику подається довідковий матеріал про життя, літературну творчість відомого подільського письменника, журналіста Василя Івановича Горбатюка та декілька творів із його творчого доробку.

Шифр НБУВ: Ва865321
Шифр ВНБІ: д Г67

 

7. Їх надихало Поділля : біобібліогр. покажч. (письменники, життєпис яких пов’язаний з нашим краєм) / Упр. культури, національностей, релігій та туризму Хмельниц. облдержадмін., Обл. б-ка для дітей ім. Т. Г. Шевченка. – Хмельницький : Хмельниц. обл. б-ка для дітей ім. Т. Г. Шевченка, 2019. – 44 с. : іл., фот.

Хмельниччина в різні часи своєї історії дала прихисток та наснагу для творчості багатьом знаменитим письменникам, діячам культури. Серед них були Т. Г. Шевченко, Леся Українка, Л. Глібов та багато інших особистостей, котрим довелося побувати чи прожити у цій місцевості певний час, описати в своїх творах історичне минуле цього дивовижного краю, побут подолян, його неповторну природу. Дане бібліографічне видання знайомить із короткими біографічними даними письменників, розповідає про місця, в яких вони побували, про їхні твори, написання яких пов’язане з Поділлям. Також подано рекомендаційні списки матеріалів, які доповнять знання з даної теми.

Шифр НБУВ: Р140771
Шифр ВНБІ: д К78

 

8. «Йду, де душі високо». Неоніла Яніцька: поетеса, журналістка, прозаїк, художниця : біобібліогр. покажч. / уклад.: В. Тарчевська, Т. Ковальчук, С. Дашкевич ; відп. за вип. Т. М. Таньчук ; Хмельниц. облрада, Обл. б-ка для юнацтва. – Хмельницький : Хмельниц. обл. б-ка для юнацтва, 2020. – 104 с. – Назва обкл. : Неоніла Яніцька. «Йду, де душі високо» : біобібліогр. покажч.

У біобібліографічному покажчику подаються матеріали про життя і творчість відомої поетеси, журналістки, художниці, лауреатки Всеукраїнських літературних премій та конкурсів (ім. Михайла Чабанівського, ім. Леся Мартовича, ім. Всеволода Нестайка, ім. Анатолія Криловця), Міжнародної літературно-мистецької премії імені Пантелеймона Куліша, обласної літературної премії ім. Миколи Федунця, членкині НСПУ та НСЖУ.

Книга містить чотири розділи: «Окремі видання творів Неоніли Яніцької», «Публікації творів Н. Яніцької у збірниках, періодичних виданнях, мережі Інтернет», «З журналістського доробку», «Публікації про Н. Яніцьку та її творчість».

Шифр НБУВ: ВА865057
Шифр ВНБІ: д Я62

 

9. Леонід Феоктистович Чорногор – професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : біобібліогр. покажч. / уклад. В. Т. Розуменко ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 127 с.

Видання присвячено 70-річному ювілею Л. Ф. Чорногора, надані основні відомості з його біографії. Перераховані основні напрями наукових досліджень в області радіофізики, дистанційного радіозондування, фізики Землі – атмосфери – геокосмосу, теорії сигналів і телекомунікацій, а також фізичної геоекології. Описані найважливіші наукові досягнення. Покажчик містить відомості про наукові та науково-методичні праці професора факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Леоніда Феоктистовича Чорногора. Наведено перелік монографій, наукових і науково-популярних статей, навчальних посібників, а також навчально-методичних видань ювіляра.

Шифр НБУВ: Ва858141
Шифр ВНБІ: д Ч-75

 

10. Микола Костянтинович Зеров (1890–1937) : біобібліогр. покажч. : до 130-річчя від дня народж. / уклад.: М. А. Федорова [та ін.] ; Департамент культури і туризму Полтав. облдержадмін., Полтав. обл. універс. наук. б-ка ім. І. П. Котляревського, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2020. – 187 с. : портр. – (Серія «Письменники Полтавщини»).

Покажчик системно репрезентує прижиттєві та посмертні публікації видатного українського письменника, науковця, культурного діяча доби Розстріляного відродження, жертви сталінських репресій Миколи Зерова, а також максимально охоплює наукові, публіцистичні, художні джерела про нього та його творчість. Це перше українське науково-бібліографічне видання такого типу. Книга приурочена до 130-річчя від дня народження славетного полтавчанина. Видання містить вступне слово «Від укладачів», статтю Г. Білик «Неперехідна значущість творчої постаті Миколи Зерова: погляд із ХХІ сторіччя», два розділи: «Публікації Миколи Зерова: літературно-художні твори й переклади, монографії, статті різних жанрів, епістолярій», «Публікації про Миколу Зерова». Довідковий апарат складається з іменного покажчика.

Шифр НБУВ: Ва865572
Шифр ВНБІ: д З-58

 

11. Набуток зрілого таланту : біобібліогр. покажч., присвяч. життю та творчості Анатолія та Галини Гай / упоряд.: Т. Г. Біла, О. О. Нагорна ; відп. за вип. Р. П. Григоренко ; Упр. культури і туризму Білоцерків. міськради, КЗ БМР Білоцерків. централіз. система ім. Петра Красножона, Від. метод. та бібліогр. роботи. – Біла Церква, 2022. – 94 с. : фот.

Покажчик містить інформацію про твори письменників, біографічні матеріали, журналістську діяльність Анатолія Гая, публіцистичні публікації, у т. ч. статті про АТО та ООС на сході України, матеріали з домашнього архіву сім’ї Гаїв тощо. Публікації розміщено за хронологією. Підбір матеріалу закінчується червнем 2021 року. Допоміжний апарат складається з: алфавітного покажчика авторів і персоналій; покажчика періодичних видань.

Шифр НБУВ: Ва865576
Шифр ВНБІ: д Г14

 

12. Невтомний дослідник рідного краю : до 85-річчя від дня народж. В. Б. Страшевича : біобібліогр. покажч. / уклад.: Л. Т. Демченко, О. М. Крамар ; Упр. культури та охорони культур. спадщини Черкас. облдержадмін., Комун. закл. «Обл. універс. наук. б-ка ім. Тараса Шевченка» Черкас. облради. – Черкаси : ОУНБ ім. Тараса Шевченка, 2022. – 39 с. : іл. – (Серія «Черкащини славетні імена»).

Покажчик присвячено життю, творчості краєзнавця Василя Борисовича Страшевича. Видання містить біографічну довідку про нього, бібліографію праць В. Б. Страшевича та літератури про нього. Структурно видання складається зі статті від укладачів, біографії В. Б. Страшевича, нарису кандидата історичних наук В. М. Мельниченка. Бібліографічна частина покажчика складається з п’яти розділів, які у свою чергу діляться на підрозділи. Описи розташовано за хронологією та за алфавітом. Видання містить бібліографічні описи книг, матеріалів з періодичних видань, які були опубліковані протягом 1975–2019 років. Бібліографічні описи частково анотовані. Допоміжний апарат складається з іменного покажчика. Електронна версія покажчика розташована на сайті Черкаської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Тарас Шевченка.

Шифр НБУВ: Р140075
Шифр ВНБІ: д С83

 

13. Не ради слави : до 85-річчя від дня народж. науковця, лікаря, педагога, поета Федора Олексійовича Тишка : біобібліогр. покажч. / упоряд. Л. І. Самчук ; наук. ред. Т. А. Остапенко ; Нац. наук. мед. б-ка України. – Київ : Коляда О. П., 2022. – 200 с. : іл., фот. – (Серія «Медична біографістика»).

У покажчику представлено науковий і поетичний доробок доктора медичних наук, професора кафедри оториноларингології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, лауреата Державної премії УРСР, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка АН Вищої школи України, академіка Нью-Йоркської академії наук Федора Олексійовича Тишка, відомого в Україні та за її межами вченого, хірурга-оториноларинголога, упродовж 58 років діяльності (1964–2021). До видання увійшла література про життя та діяльність Ф. О. Тишка.

Шифр НБУВ: Ва860922
Шифр ВНБІ: д Т47

 

14. Олександр Якович Рахно : біобібліогр. покажч. / уклад. і авт. вступ. ст. О. Б. Коваленка ; наук. ред. О. Б. Коваленко ; відп. за вип. І. М. Аліференко ; Чернігів. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Нац. ун-т «Чернігів. колегіум ім. Т. Г. Шевченка», Чернігів. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Чернігів : Чернігів. ОУНБ ім. В. Г. Короленка, 2019. – 32 с. – (Серія «Історики та краєзнавці Чернігівщини» ; вип. 26).

Біобібліографічний покажчик розрахований на науковців-істориків, краєзнавців, музейних і бібліотечних працівників, вчителів і всіх, хто цікавиться історією та культурою України та Чернігівщини. Бібліографія праць О. Я. Рахна розташована за принципом прямої хронології, а у межах років – наступним чином: окремі праці, статті із наукових збірників і часописів за алфавітом назв; публікації про О. Я. Рахна – у прямій хронології. Добір літературних джерел завершено 30 листопада 2019 р.

В анотаціях наводиться додаткова інформація щодо окремих видань. Посібник супроводжується допоміжним довідковим апаратом, що складається з іменного та географічного покажчиків.

Шифр НБУВ: Р140078
Шифр ВНБІ: д Р27

 

15. «Пишу про те, що болить мені й Україні...» : бібліогр. довідка до 80-річчя від дня народж. Мар’яна Красуцького / уклад. Т. В. Копаничук ; Департамент інформ. діяльності, культури, національностей та релігій Хмельниц. облдержадмін. ; Обл. б-ка для дітей ім. Т. Г. Шевченка. – Хмельницький : Хмельниц. обл. б-ка для дітей ім. Т. Г. Шевченка, 2023. – 25 с. : іл., фот.

Бібліографічна довідка присвячена М. І. Красуцькому – знаному українському письменнику та журналісту. Видання вміщує коротку біографію, статті про його творчість, анотований список окремих видань, бібліографічний покажчик творів Мар’яна Красуцького та літератури про нього.

Шифр НБУВ: Р140768
Шифр ВНБІ: д К78

 

16. Самородов В. М. А. Є. Зайкевич і Полтавщина: факти, документи, бібліографія / В. М. Самородов, С. В. Поспєлов ; наук. ред. В. М. Самородов ; Полтав. держ. аграр. ун-т. – Полтава : Дивосвіт, 2022. – 73, [1] с. : іл. – (Історико-бібліографічна серія «Постаті аграрної та біологічної науки Полтавщини: факти, документи, бібліографія» ; кн. 15).

Видання присвячено 180-річчю від дня народження професора Анастасія Єгоровича Зайкевича. Викладено найбільш повне систематизоване авторське бачення творчої долі класика української аграрної науки А. Є. Зайкевича на прикладі його зв’язків із своєю малою батьківщиною – Полтавщиною. Констатовано синергізм цих стосунків, їхню різнопланову складову, творчий зміст якої залишається актуальним.

Шифр НБУВ: Ва861056
Шифр ВНБІ: д З-17

 

17. Степан Євстахійович Сапеляк – поет, літературознавець, громадський діяч (1952–2012) : біобібліогр. покажч. / уклад.: М. В. Пайонк, Т. В. Добко ; редкол.: Л. А. Дубровіна (голов. ред.), В. І. Вітенко, Т. В. Добко, С. С. Кіраль ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Тернопіл. обл. універс. наук. б-ка. – Київ : Світ успіху, 2022. – 146, [1] с. : іл., кольор. іл.

Посібник охоплює бібліографію окремих друкованих видань і публікації творів видатного українського поета, публіциста, літературознавця, правозахисника Степана Євстахійовича Сапеляка (1952–2012), а також літературу про його життя та діяльність, опубліковану упродовж 1974–2021 рр. Біобібліографічний покажчик містить метабібліографію, фотоілюстративний матеріал. Допоміжний апарат складається з покажчика імен.

Шифр НБУВ: Вс70132
Шифр ВНБІ: д С19

 

18. «У слові важать совість і любов». Петро Маліш – журналіст, письменник, публіцист : біобібліогр. покажч. / уклад.: В. Б. Тарчевська, Т. Д. Ковальчук, С. Л. Дашкевич ; відп. за вип. Т. М. Таньчук ; Упр. культури, національностей, релігій та туризму Хмельниц. облдержадмін., Обл. б-ка для юнацтва. – Хмельницький : Хмельниц. обл. б-ка для юнацтва, 2019. – 120 с.

У покажчику подано матеріали про життєвий, творчий шлях журналіста та письменника Петра Маліша, лауреата премій: всеукраїнської імені Якова Гальчевського «За подвижництво в державотворенні», регіональної «Скарби землі Болохівської», обласних – імені Т. Г. Шевченка та Дмитра Прилюка, Хмельницької міської премії імені М. Орловського. Один із псевдонімів, під яким публікується в пресі – П. Синьогірний.

Шифр НБУВ: Ва865058
Шифр ВНБІ: д М19

 

19. Юрій Володимирович Буйнов – доцент Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : біобібліогр. покажч. / уклад. О. Г. Павлова ; наук. ред., авт. вступ. ст. С. І. Посохов ; уклад. бібліогр. С. Р. Марченко ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Наук. б-ка. – Харків, 2020. – 34, [5] с. : фот.

Біобібліографічний покажчик містить біографію, список наукових, навчально-методичних, науково-популярних праць доцента кафедри історіографії, джерелознавства та археології Юрія Володимировича Буйнова, інформацію про захищені під його керівництвом дисертації, археологічні експедиції та розкопки, керівником або учасником яких він був. До біобібліографічного покажчика також включені відомості про Звіти археологічних експедицій, керівником яких був учений, літературу про нього та ін.

Довідковий апарат містить іменний покажчик та список скорочень.

Шифр НБУВ: Р139524
Шифр ВНБІ: д Б90

 

20. «Я житиму сльозою серед співів» (з нагоди 150-річчя від дня народження Лесі Українки) : бібліогр. покажч. / упоряд. А. А. Понагайба ; авт. передм. А. Г. Диба ; відп. за вип. Л. А. Стасюк ; Упр. культури, з питань релігій та національностей Волин. облдержадмін., Волин. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. Олени Пчілки. – Луцьк : Терези, 2021. – 323 с. : портр.

Бібліографічний покажчик включає бібліографічні записи у збірниках, монографіях, періодичних виданнях за 2001 – лютий 2021 рр., матеріали про життя і творчість Лесі Українки (Лариси Петрівни Косач-Квітки).

Шифр НБУВ: Ва865270
Шифр ВНБІ: д У45

 

21. Ярослав Йосифович Щур : бібліогр. покажч. / упоряд. О. Л. Іванків ; авт. вступ. ст. А. В. Кітик ; відп. ред.: Т. М. Брик, О. Л. Іванків ; НАН України, Ін-т фізики конденс. систем. – Львів : Ін-т фізики конденс. систем НАН України, 2022. – 29 с. – (Бібліографія українських вчених).

Покажчик підготовано до 60-річчя від дня народження українського вченого, фізика-теоретика, знаного фахівця в галузі теорії твердого тіла, фізики фероелектриків і комп’ютерного моделювання твердих тіл доктора фізико-математичних наук Ярослава Йосифовича Щура. В ній відображено основні етапи його життя та наукової діяльності. Бібліографічний покажчик подає за хронологією наукові публікації вченого, а також алфавітний покажчик його співавторів. Науковий доробок Ярослава Щура складають понад 100 праць, більша частина яких опублікована в журналах світового рівня.

Шифр НБУВ: Р139945
Шифр ВНБІ: д Щ98

 

22. Ярослав Ткачівський: «...І серцем, й словом свічу на землі» : зб. матеріалів / уклад.: О. І. Шаран, М. М. Гривнак, І. В. Пороговська ; наук. ред. Л. В. Бабій ; Упр. культури, національностей та релігій Івано-Франків. облдержадмін., Івано-Франків. обл. універс. наук. б-ка ім. Івана Франка, Наук.-метод. від. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2022. – 411 с. : фот.

Видання висвітлює життєвий і творчий шлях славетного галичанина, відомого українського письменника, журналіста, редактора, громадсько-культурного діяча, заслуженого працівника культури України, заступника голови Національної спілки письменників України Ярослава Ткачівського, який своєю творчістю зробив вагомий внесок у мистецьку та духовну скарбницю Прикарпаття, в розвиток української літератури.

Шифр НБУВ: Ва861347
Шифр ВНБІ: д Т48

 

Науки про Землю

 

23. Дворецький А. І. Дніпровське водосховище : бібліогр. покажч.-довід. / А. І. Дворецький, Р. О. Новіцький, А. А. Булейко ; М-во освіти і науки України ; Дніпров. держ. аграр.-екон. ун-т. – Дніпро : Ліра, 2022. – 151 с. : рис.

Присвячується 100-річчю Дніпровського державного аграрно-економічного університету (1922–2022) і 95-річчю від дня заснування Дніпропетровської державної гідробіологічної станції. Видання представлено в авторській редакції Олени Іванівни Головатої (коректор). Основною метою покажчика-довідника є полегшення пошуку наукової інформації та першоджерел регіональних досліджень Дніпровського (Запорізького) водосховища для здобувачів вищої освіти, які працюють над підготовкою курсових і кваліфікаційних дипломних робіт, аспірантів, науковців під час проведення досліджень за темою дисертації та написання наукових праць. Для полегшення сприйняття інформації текстова частина бібліографічного покажчика-довідника подається тематичними розділами. Бібліографія покажчика-довідника включає посилання на наукові праці з методичних аспектів досліджень водосховища, загальних гідробіологічних питань, гідрофауністики та гідроботаніки, біології тощо. У часовому вимірі бібліографічний покажчик-довідник охоплює період від існування порожистого Дніпра-Борисфена (V ст. до н. е. – 1930-ті роки) до нинішніх часів (2022 р.). Загалом наведено понад 1200 літературних посилань, що стосуються наукових досліджень саме порожистого Дніпра і утвореного на ньому Дніпровського (Запорізького) водосховища.

Шифр НБУВ: Ва857555
Шифр ВНБІ: Д22(4УКР-ДНІ)я1 Д24

 

Медицина. Медичні науки

 

24. Єрмілов В. С. Лікарі дорадянського Миколаєва : біогр. довід. / В. С. Єрмілов ; вступ. ст. В. С. Єрмілова. – Миколаїв : Іліон, 2022. – 146, [1] с.

У довіднику в словниковому вигляді представлено короткі біографічні дані майже всіх лікарів Миколаєва за період від заснування міста до 1920 року. Представлені дані про них багато в чому цікаві та евристичні. Ознайомлення з виданням сприятиме формуванню цілісної картини складу і дій лікарської корпорації міста, дасть можливість оцінити персональний внесок кожного лікаря в розвиток системи медичної допомоги, насамперед бідному населенню міста, яке переважало за кількістю, а також їхній внесок у діяльність багатьох місцевих організацій та установ. Дати в довіднику наведені за старим стилем. Допоміжний апарат вміщує алфавітний покажчик.

Шифр НБУВ: Ва857101
Шифр ВНБІ: Р(4УКР-МИК)д я2 Є73

 

Історія. Історичні науки

 

25. Рівне 1991–2021. Пам’ятники та пам’ятні дошки : бібліогр. покажч. / уклад.: Н. Гайдук, Т. Сяська, Г. Куховець ; за наук. ред. А. А. Жив’юка ; відп. за вип.: В. О. Гупалюк, Ю. А. Фаєвський ; Упр. культури і туризму виконкому Рівнен. міськради, Рівнен. централізов. бібліотеч. система, Центр. міська б-ка ім. В. Г. Короленка. – Рівне : Волин. обереги, 2021. – 235 с. : іл.

Покажчик розповідає про меморіальні об’єкти та споруди, які з’явились у Рівному за часів Незалежності. Ця книга містить інформацію про меморіальні та анотаційні дошки, пам’ятники і пам’ятні знаки. До покажчика включено бібліографічні описи книг, статей із періодичних видань, інтернет-джерел, опублікованих у 1991–2021 рр. Матеріали, подані у покажчику, не є вичерпними. Довідковий апарат містить алфавітний покажчик назв об’єктів, іменний покажчик осіб, яким встановлено пам’ятники, меморіальні та анотаційні дошки, а також покажчик використаних періодичних видань.

Шифр НБУВ: Ва857211
Шифр ВНБІ: Т3(4УКР-РІВ)я1 Р49

 

26. Українська революція (1917–1921) в іменах: вінницькі сторінки : біогр. довід. / І. Батирєва [та ін.] ; упоряд. Т. Р. Кароєва ; Вінниц. облдержадмін., Вінниц. облрада, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця : Твори, 2019. – 319, [24] с. : іл., карти, фот.

У виданні подано біографічний матеріал про діячів доби Української революції (1917–1921), пов’язаних з теренами сучасної Вінницької області. Він охоплює уродженців краю та тих осіб, які брали активну участь у діяльності українських інституцій цієї доби. Усього пропонується 373 статті та довідки, які, за можливості, доповнено портретними зображеннями. Для зручності використання подано іменний і географічний покажчики, картосхеми основних воєнних подій на теренах краю, а також відомості про авторів статей. Довідник буде цікавим для науковців, освітян, працівників культури та галузі туризму, краєзнавців і всіх, хто цікавиться та досліджує історію Подільського краю.

Шифр НБУВ: Вс69458
Шифр ВНБІ: Т3(4УКР-ВІН)61д я2 У-45

 

Філологічні науки. Художня література

 

27. Автографи та дарчі написи на книгах українських письменників у фонді Національної бібліотеки України для дітей : бібліогр. покажч. / уклад. Н. В. Загайна ; наук. ред. А. І. Гордієнко ; Нац. б-ка України для дітей. – Київ, 2021. – 152 с. : іл.

У покажчику подано бібліографічні описи книг українських письменників з автографами та дарчими написами, що містяться у фонді Національної бібліотеки України для дітей. Видання складається з чотирьох розділів: «Книги для дітей-читачів дошкільного та молодшого шкільного віку», «Книги для дітей-читачів середнього шкільного віку», «Книги для дітей-читачів старшого шкільного віку» та «Книги для організаторів дитячого читання». У середині розділів видання розташовано за абеткою. Допоміжно-пошуковий апарат складає «Іменний покажчик». У кінці книги вміщено додаток «Зразки окремих автографів та дарчих написів українських письменників».

Шифр НБУВ: Ва847318
Шифр ВНБІ: Ш8(4УКР)я1 А22

 

28. Літературна Біла Церква : біобібліогр. покажч. / упоряд.: Т. Г. Біла, О. В. Дученко, О. О. Нагорна ; відп. за вип. Р. П. Григоренко ; Від. культури і туризму Білоцерків. міськради, КЗ БМР Білоцерків. міська ЦБС ім. Петра Красножона, Від. метод. та бібліогр. роботи. – Вид. 2-ге, змін., допов. – Біла Церква, 2019. – 53 с. : фот.

Покажчик присвячений творчості знаних поетів і прозаїків м. Біла Церква, у т. ч. лауреатам Національної премії ім. Тараса Шевченка та Білоцерківської міської літературно-мистецької премії ім. І. С. Нечуя-Левицького. Видання містить біографії письменників та дані про їхні твори. Матеріал розташовано за хронологією. Підбір матеріалу закінчується 2019 роком. Довідковий апарат складається з іменного покажчика, без зазначення сторінок.

Шифр НБУВ: Ва865578
Шифр ВНБІ: Ш5(4УКР)дя1 Л64

 

Література універсального змісту

 

29. «Наша спадщина» : покажч. змісту журн. №№ 1–25 / уклад. І. Сварник ; КЗ ЛОР «Львів. обл. універс. наук. б-ка». – Львів : Растр-7, 2021. – 35 с.

Видання розкриває зміст часопису «Наша спадщина», започаткованого групою ентузіастів пам’яткоохоронної справи з 2014 р. Журнал висвітлює проблеми збереження, реставрації та використання пам’яток історії та культури, біографії істориків, археологів, архітекторів, працівників бібліотек, архівів і музеїв, які займалися охороною культурної спадщини. Окрім огляду змісту, видання містить довідково-пошуковий апарат: іменний і географічний покажчики.

Шифр НБУВ: Р139955
Шифр ВНБІ: Я172(4УКР)12 Н37

 

 

Укладач
мол. наук. співробітник А. В. Шумілова.

наук. та бібліогр. ред.
П. М. Штих

Контактна інформація