Світовий конгрес вільних українців - Україні

                                   Дякуємо всім у світі, хто допомагає

                                       Україні в її боротьбі з агресією   

  У цьому році Світовий Конгрес Українців (далі – СКУ) – найпотужніша, найповажніша найвища координаційна організація українського зарубіжжя, що функціонує на громадських засадах, прийняла рішення провести черговий форум на території своєї історичної батьківщини, яка нині перебуває в стані антицивілізаційної війни з Російською Федерацією, яка загарбала частину земель України, що ніколи їй не належали, вбиває, мордує мирне населення, грабує, гвалтує, нищить і спопеляє пам`ятки старовинни, культури, книги, бібліотеки, музеї, театри давньої країни.

  У полі найприскіпливішої уваги СКУ (до 1993 р. – Світовий Конгрес Вільних Українців, СКВУ) завжди були інтереси українців усього світу. Організація вірно дотримується "Першого Маніфесту до українського народу в Україні і поза її межами в СССР та країнах Московського блоку". У ньому наголошено, що СКВУ допомагатиме своєму народові в його боротьбі доти, аж поки він остаточно визволиться і побудує незалежну суверенну і соборну державу [1].

  Сьогодні Україна потребує особливої та значної фінасової та моральної підтримки світової громадськості, оскільки під загрозою знищення взагалі опинилася вся європейська демократія і свобода. Російський фашизм має бути зупинений і ліквідований [2].

  Ще на X Світовому Конгресі Українців прозвучав заклик: «Посилити заходи щодо національної безпеки, територіальної цілісності та недоторканності кордонів Української держави» [3].

  У 2022 р. українська діаспора, об'єднана Світовим Конгресом Українців (СКУ), лише через проєкт «United with Ukraine» передала Україні військову допомогу на 50 млн дол. Про це під час круглого столу «Роль української діаспори у формуванні та підтримці національної стійкості», що відбувся в Military Media Center, повідомив директор представництва СКУ в Україні Сергій Касянчук. У вересні 2023 р. СКУ передав Силам територіальної оборони ЗСУ 15 нових британських гусеничних бронетранспортерів (13 — FV432, один CVRT Stormer та один CVRT Shielder). Ці приклади можна продовжити.

Тому, віддаючи належне духовній позиції членів СКУ і дякуючи за допомогу Україні, співробітники Відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства НБУВ (далі – ВЗУ ІК НБУВ), підготували електронну книжкову виставку з фондів указаного підрозділу НБУВ, доповнюючи її інформацією веб-ресурсів з метою оприлюднення актуальних і, правди ніде діти, рідкісних матеріалів, де відбито діяльність СКУ, і ознайомлення з ними широких кіл громадськості.

Міністр зовнішніх справ України Дмитро Кулеба наголосив: «Ми вдома високо цінуємо ваші зусилля та внески у Перемогу України. Так само як і вашу повсякденну роботу над згуртованністю світового українства. Дякую вам за це і прошу продовжити активно контактувати з урядами своїх країн задля забезпечення критичних потреб України в цей надважкий час» [4].

  У СКУ наголосили: «Адже, все про що ми мріємо зараз – «Перемога над російською терористичною імперією, яка не дає нам спокійно жити впродовж багатьох століть» [4].

 СКВУ було створено в 1967 р. на підгрунті діючої після Другої світової війни Пан-Американської асоціації. Проведення Першого Світового Конґресу Вільних Українців (СКВУ) у 1967 р. заклало підвалини для об’єднання всього українського народу в рамках єдиної інституції, а скликання Другого СКВУ зміцнило їх [5]. Української Конференції (ПАУК). Проведення традиційного форуму СКУ, який збирається кожні п`ять років, у країні, де постійно «ріжуть» повітря сигнали повітряної тривоги, – рішення мужніх людей, рішення наших однодумців і поплічників. «Українська діаспора здавна була політично-, соціально та культурно активною, але релігійні та політичні розбіжності перешкоджали українству виступати єдиним фронтом для захисту власних інтересів.

   СКУ – вельми представницька надпартійна і надконфесійна громадська інституція, до якої входить 32 українські діаспорні об`єднання з 32 країн світу. Створено СКУ з ініціативи видатної особистості, голови Проводу українських націоналістів Андрія Мельника [6], як його називали «воїн Української Народної Республіки» [7]. У різні роки СКУ очолювали й відіграли в його діяльності суттєву роль І. Базарко, В. Кушнір, А. Лозинський, М. П лав’юк, П. Саверин, І. Сирник, Й. Лісогір, Є. Чолій, В. Шимко та ін. [1]. Основні органи СКУ: Конґрес • Рада Директорів • Екзекутива • Екзекутивний Комітет • Контрольна Комісія.

  Питань вивчення історії СКУ та видів діяльності СКУ торкаються в своїх працях такі вітчизняні дослідники, як: А. Атаманенко, О. Ковальчук, А. Кононенко, С. Лазебник, Ю. Недужко, А. Попок, Р. Попп, В. Тихенко, А. Яців та ін. Діяльність СКУ доволі повно відбита у фондах Відділу зарубіжної україніки. Представлені на електронній виставці матеріали дають уявлення про широкий і різноманітний спект діяльності СКУ.

  На Першому конгресі СКВУ було розглянуто такі сегменти: Світовий конгрес українського студентства; Світова освітньо-виховна сесія; Світовий конгрес української вільної науки; Конференція українських бібліотекарів Америки і Канади; Світова сесія українського жіноцтва; Світова конференція членів організацій українського визвольного фронту; Студійна конференція ОДВУ і братніх організацій з інших країн; Світова конференція українських журналістів; Конференція українського вояцтва [8]. Концепцію СКВУ, яка віддзеркалює рівень досягнутого завдяки пропагандистській діяльності лідерів та ватажків українських переселенців усвідомлення діаспорною громадою необхідності в єдності спільноти, системності, викладено в підсумковому збірнику: «Світовий Конгрес Вільних Українців (1 ; 1967 ; Нью-Йорк). Перший Світовий Конгрес Вільних Українців : матеріяли / Світовий Конгрес Вільних Українців (1 ; 1967 ; Нью-Йорк) ; ред. І. Г. Сирник [та ін.]. Вінніпег [та ін.] : Видання Секретаріату Світового Конгресу Вільних Українців, 1969).

  Спектр роботи складових структур СКВ вельми широкий і такий, що трансформується залежно від оточуючих обставин у світі: комісії прав людини, національних прав, молоді, екологічна; фінансово-дорадча, геноциду 1932–33; олімпійська (із 1989); декади української родини; виховно-освітня; суспільної служби; комісії в справах культури, науки, кооперативної, комбатантськиої та ін.). СКУ мала за мету сприяти забезпеченню свободи та демократії в Україні, визнання світовою громадськістю та їх урядами голодомору українців 1932–33 рр. [9], боротьбі за збереження національної ідентичності, української національної субстанції та мови (наприклад, акція Рік української мови; справа українського правопису); звільнення з радянських тюрем та концентраційних таборів СРСР політичних в`язнів тощо, зусилля, спрямована проти русифікації України, її зросійщення; і постійна добродійна підтримка тих українців та українських організацій, що потребували матеріальної допомоги та ін.

  1990 рік СКУ оголосило роком Української Єдності. Можливо, 2024 рік теж буде визнано аналогічно, що вельми на часі. Світовий Конґрес Вільних Українців у 2003 р. визнано як неурядову організацію зі спеціальним консультативним статусом Економічної та соціальної ради ООН. СКУ призначив Сергія Касянчука з Торонто (Канада) директором свого представництва в Україні.

  Історія СКУ простежується за друкованими інформаційними випусками організації на кшталт: Другий Світовий Конгрес Вільних Українців: матеріяли (Торонто; Нью-Йорк: Вид. Секретаріяту Світ. Конгресу Вільних Українців); за «Бюлетнями», у «Вісником» тощо. Конгреси СКУ: 1-й – Нью-Йорк (США, 1967), місцем проведення 2, 4, 5, 6, 7-го конгресів СКУ було м. Торонто (Канада, 1973, 1983, 1988, 1993, 1998), 3-й – Нью-Йорк (США, 1978), 8-й (2003) та 9-й – Київ (2008); 10-й – (2013); 11-й – (2018).

 Надзвичайну цінність для українства та політичної історії України та діаспори становлять маніфести, меморандуми, резолюції, постанови СКВУ–СКУ. Приміром, у «Маніфесті Другого Світового Конгресу Вільних Українців до українського народу в Україні та поза її кордонами» наголошено, що «сорок років тому Москва, борючись з українською національною ідеєю, щоб перервати розвиток української культури, припинити зростання національної свідомості в усіх шарах українського народу, організувала штучний голод в Україні, яким виморено понад сім мільйонів українського неселення» [10].

Інформація про «Другий Світовий Конгрес Вільних Українців. Матеріяли» (І. Базарко, І. Білинський, В. Дідюк [та ін.]. Торонто, Нью-Йорк, Лондон : Вид-ня Секретаріату Світ. Конгресу Вільних Українців, 1986 – 470 с. – URL : https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/12723/file.pdf дає такі відомості: Петро Саварин викладає «Методи збереження української національної субстанції і розвиток культурно-суспільного життя українців у країнах їхнього поселення». Він підкреслив, що Другий Конгрес СКВУ – крок до консолідації українців, які проживають поза межами історичної батькіщини. На думку П. Саварина, СКВУ має контактувати з українськими політиками та українськими партіями; повинен контролювати інформацію про нас у світі тощо. Сенатор П. Юзик проаналізував «Оборону прав людини в України на форумах Міжнародних організацій»; розповів, зокрема, про «широку інформативну і протестну акцію (1972 р.) на міжнародному форумі з метою захисту українських політичних в`язнів. На семінарній сесії 2-го СКВУ д-р М. Ю. Богатюк доповів про нищівну та тотальну русифікацію вищих навчальних закладів України, як і на інших ділянках наукового і культурного життя. Б. Стебельський порушив проблеми розвитку культурного життя української спільноти. З цими та іншими матеріалами можна ознайомитися зі змісту «Програми»: Відкриття – Президент СКВУ мгр. Антін Мельник; Відзначення Листопадового Чину; Прийняття Програми Конгресу; Вибір Президії Конгресу; Привіти; Прийняття правильних нарад; Вибір Конгресових комісій;  Звіти); доповіді – проф. І. Вовчука, Нью-Йорк «Положення в Україні і завдання української національної спільноти у вільному світі»; П. Юзик (Канада): «Оборона прав людини в Україні на форумах міжнародних організацій»; П. Потічний (Канада): «Аналіз спротиву руху в Україні»; Б. Боцюрків (Канада): «Церковно-релігійні проблеми України»; К. Савчук (США) : «Роля молодого покоління в русі спротиву в Україні і його вплив на українську молодь у вільному світі»; М. Богатюк (США): «Русифікація університетів і вищих навчальних установ України»; З. Мельник (США): «Колоніяльний визиск України Москвою»; Д. Струк (Канада): «Проблема збереження української мови в молодому поколінні»; мгр. Христина Кульчицька (США): «Учительський доріст і методика навчання української мови»; Б. Стебельський (Канада): «Проблеми розвитку культурного життя української спільноти»; д-р І. Глинка (Канада): Збереження української національної субстанції в діяспорі»; мгр Я. Лозовчук (Канада): «Участь молодого покоління, зокрема професіоналістів, в українському громадському житті»; М. Куропась (США): «Наша участь в політичному житті країн нашого поселення»; М. Сосновський (США): «Розбудова української і чужомовної інформації в країнах нашого поселення»; В. Янів «Українська наука у вільному світі».

  У програмі П’ятого Світового Конгресу Вільних Українців: панель – «Україна сьогодні і наше ставлення до неї»; доповідь «Україна на світовій спортивній арені» (В. К. Соколик); доповідь «Сучасний рух опору в Україні» (Ніна Строката, Надія Світлична, П. Рубан, Й. Тереля, о. В. Романюк); панель – «Антиукраїнська кампанія в країнах поселення і напрямні на будуче» (Ю. Куляс, П. Чумак, Л. Лаврівський); доповіді: «Українська жінка і сучасність» (О. Бризгун-Соколик); «СКВУ і Україна» (О. Коваль); «Акція Бумеранг» (Л. Плющ) тощо [11].

   На дев`ятому Світовому Конгресі Українців було заслухано, зокрема, такі звіти: Світової ради суспільної служби, Світової координаційної виховно-освітньої ради;  Комісії людських і громадянських прав, Комісії допомоги українцям за кордоном, Ради засобів масової інформації, Світової наукової ради, Української світової кооперативної ради тощо [12].

  Зі змісту «Інформаційного збірникаXI Світовий Конгрес Українців. Звіти 2013–2018. Київ, 2018» випливають такі відомості: «Про Світовий Конгрес українців»; Привітання (Глави Української Греко-Католицької Церкви; Президента України; Голови Верховної Ради України; Міністра закордонних справ України; Національний університет «Львівська політехніка»); Програма «IX Світового Конгресу Українців; Протокол X Світового Конгресу Українців; Резолюції X Світового Конгресу Українців; Вступне слово Президента СКУ Евгена Чолія; Звіти; Діючі статути СКУ [13].

  Всебічно відбиває напрацювання СКВУ і його програмні зусилля, внесок у загальну справу окремих діячів українського зарубіжжя «Вісник СКВУ», як от: І. Базарко (президент СКУ в 1981–83 рр.), Л. Винар (опікувався справами Наукової ради СКВУ, був Президентом Світової Наукової Ради при СКУ); О. Даниляк, Ю. Даревич (редактор «Вісника СКВУ), патріарх Йосип, З. Пеленський, М. Плав`юк (генеральний секретар Секретаріату СКВУ), П. Саварин (юрист, письменник, голова Конгресу українців в Едмонтоні, один із організаторів двомовного навчання в Альберті), І. Сирник (редактор збірників СКУ), М. Старчевський, д-р Б. Стебельський, М. Степаненко, М. Стечишин, Ю. Шимко (президент СКУ в 1988–93 рр.), В. Янів, В. Янішевський та ін.

   Автори монографій і статей, представлених на електронній виставці: А. Атаманенко, О. Бажан, І. Базарко, М. Барабаш, М. Богачевська, О. Бризгун-Соколик, В. Верига, О. Ковальчук, Р. Попп, З. Пеленський, Р. Рахманний, П. Саварин, Б. Стебельський та ін.

  Зважаючи на колосальну діяльність Світового Конгресу Українців і його внесок у справу єднання всіх українців Відділ зарубіжної україніки Інституту книгознавства планує з часом розробити проект і створити у підрозділі окрему колекцію СКУ.

Література

 1. Бажан О. Г., Ковальчук О. О. Світовий Конгрес Українців // Енциклопедія історії України. http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history
 2. Заборонити рашизм / Авт. кол. Київ, 2023. 252 с.
 3. Інформаційний збірник «XI Світовий Конгрес Українців. Звіти 2013–2018. Київ, 2018.
 4. Світовому Конгресу Українців виповнилося 55. https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora
 5. Вахнянин А. Другий Світовий Конгрес Українців. Підготовка та значення // Народознавчі зошити. № 1 (163), 2022 С. 192–201.
 6. Андрій Мельник – полковник Січових Стрільців, голова проводу українських націоналістів : у 100-ліття народження – 12.12.1890. – [Б. м.] : [б. в.], 1990. 16 с.
 7. Рахманний Р. Салют воїнові Української Народної Республіки // Андрій Мельник : у першу річницю смерти 1964–1965 / Р. Купчинський [та ін.]. Торонто ; Вінніпег : Новий шлях, 1966. С. 100–105.
 8. Комунікат Президії Світового Конгресу Вільних Українців. Нью Йорк : Світ. Конгрес вільн. українців, 1967. 16 с. – URL : https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/20124/file.pdf
 9. Марунчак М. Нація в боротьбі за своє існування. 1932 і 1933 в Україні і діяспорі. Вінніпег : УВАН в Канаді, 1985 https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/12723/file.pdf
 10.  П’ятий Світовий Конгрес Вільних Українців (Торонто ; Нью-Йорк ; Лондон, 1993). – URL : https://diasporiana.org.ua
 11.  IX Світовий Конгрес Українців. 20–22 серп. 2008 https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/14204/file.pdf
 12.  Інформаційний збірник «IX Світовий Конгрес Українців. Звіти 2013–2018. Київ, 2018. – URL : https://www.ukrainianworldcongress.org/wp-content/uploads/2022/06/2018-knyzhka-zvitiv-xi-sku.pdf

Бібліографічний список літератури

1. Атаманенко А. Україна і закордонне українство // Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька академія». Історичні науки. 2013. Вип. 21. С. 8–16. Шифр: Ж69992:Культ.

2. Бюлетень= Newsletter. Світ. Конгрес українців. 1997. Ч. 10. 18 с.Шифр: жВЗУ ІК НБУВ

Зі змісту: Позиція СКУ до II-го Всесвітнього форуму Українців. – С. 2–4; Другий Всесвітній Форум Українців. – С. 4–5; Звіт зборів Української Всесвітньої Координаційної Ради 19–20 серпня 1997. – С. 5; Слово Голови СФУЖО на II-му Всесвітньому Форумі Українців. – С. 6–7; Пропозиції Резолюції Українців Р. Ф. – С. 7; Ухвала учасників Круглого столу «Українська діаспора та Український Спорт» у рамках Другого Всесвітнього Форуму Українців. – С. 8; Нагороди і відзначення. – С. 8; Відвідини Шевченківського району міста Києва. – С. 8–9; Представники СКУ відвідали Українські громади в Севастополі. – С. 94; Звіт Світової Ради Суспільної Служби СКУ – вересень 1997 / О. Даниляк. – С. 9; Звернення до Батьків, Учителів, Керівників Освітніх і Культових установ і Міністерств в Україні. – С. 10–11.

3. Бюлетень= Newsletter. Світ. Конгрес українців. 1999/2000. № 3. 18 с. Шифр: жВЗУ ІК НБУВ

Зі змісту: Президентські вибори в Україні. Програма міжнародних спостерігачів. – С. 4–64; Подорож в Башкорстан  / В. Педенко. – С. 6–7; Европейський Конгрес Українців влаштував 1-шу Европейську конференцію української молоді. – С. 8; Резолюції 1-ої Европейської конференції Української Молоді при Европейському конгресі України.  – С. 8–10; Плани Союзу на найближчий час // О. Мазуренко. – С. 13; Союз громадян України в Естонії. – С. 1

4. Верига В. За межамии Батьківщини : зб. наук. ст. і доп. Львів : Ін-т українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України, 2002. 364 с Шифр: 11720 укр.

5. Верига В. Слово і чин : вибр. ст., доповіді, розвідки, життєписи. 1946–1988 / упоряд. і авт. передм. М. Литвин. Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, 2001. 444 с.

Шифр: ВС35407

6. Вісник Світового Конгресу Вільних Українців*. 1974. Черв. Т. 1, № 1. 31 с. Шифр: жВЗУ ІК НБУВ

Зі змісту: Вступна стаття Вісника Світового Конгресу Вільних Українців / Ю. Даревич. – C. 1–4; Національне кредо  / І. Сирник. – С. 4–5; Резолюції II-го Конгресу СКВУ. – С. 5–6; Статут СКВУ. – С. 6–9; Список членів керівних органів СКВУ. – С. 9–11; 25 років прав людини в СССР / В. Янішевський. – С. 11–12; Український вечір у Канадському Федеральному Парламенті в Оттаві / З. Пеленський. – С. 12–14; Звернення Владик Українських Церков і Провідників Українських Бантиського і Євангельського Об`єднань, учасників II-го Конгресу СКВУ, до Братів, Сестер в Україні та у вільному світі. – С. 14–15; Комунікат Трьох Церков-Митрополій. – С. 15–16; Комунікат представників мирянських організацій за Патріярхату УКЦеркви. – С. 16–17; На черговому етапі / М. Плав`юк. – С. 17–19; Початковий період діяльности Президії Секретаріяту СКВУ / Ю. Шимко. – С. 19–22; Представники канадських урядових чинників гістьми 2-го Конгресу. – С. 22–23; Звідомлення Фінансово-Бюджетної Комісії I-го Конгресу СКВУ. – С. 25–28; Цифрові дані про 2-й Конгрес. – С. 21. *Друкований орган СКВУ

.7. Вісник Світового Конгресу Вільних Українців / Інформ. служба Світ. Конгресу Вільних Українців ; ред. Ю.  Даревич. Торонто : [б. в.]. 1976. Ч. 1. 31 с. Шифр: жВЗУ ІК НБУВ

Зі змісту: Вийнятки з денника діяльности Президії Секретаріату СКВУ. – С. 3–6; Дещо про початкову працю бюра СКВУ в Нью-Йорку / А. Сематюк. – С. 7–9; Підготовка української акції в час 21-ї Олімпіади в Монтреалі, 1976  р.  / Ю. Даревич. – С. 9–10; Українська еміграція, спортсмени УРСР і Олімпійські Ігри / О. Зінкевич. – С. 10–14; Участь української делегації у Конференції ОН* з нагоди Міжнародного року Жінки / А. Семотюк. – С. 1418; З нагоди Міжнародного Року Жінки / І. Пеленська. – С. 18–21; Важливі документи і листування СКВУ. – С. 21–25; Заходи в обороні Українських Церков й релігійного життя в Україні / М. Мороз. – С. 26–27; «Допоможіть спасти життя Василя Романюка» – заклик. – С. 27–28; Педагогічна конференція СКВОР**. – С. 28–29; Список жертводавців на Фонд СКВУ. – С. 29–31.

**Світова Координаційно-освітня рада (СКВОР)

8. Вісник Світового Конгресу Вільних Українців / Інформ. служба Світ. Конгресу Вільних Українців ; ред. Ю.  Даревич. Торонто : [б. в.]. 1982. Ч. 1 (10). 55 с. Шифр: жВЗУ ІК НБУВ

Зі змісту: Наші завдання у 1982 / І. Базарко. – С. 2–3; Владики Мстислав, Максим, Стефан, о. архипресв. С. Савчук: спільне відзначення 1000-ліття Хрещення Руси-України – Заява. – С. 3–4; Пріоритет української організованости / Р. Рахманний. – С. 4–7; Рада для справ культури, Наукова Рада; Ювілей 1000-річчя оснування Києва і 1000-річчя Української Державности (анти–Руси-України). – С. 7–8; Українська національна меншина в Польщі / В. Душник. – С. 20–23; Звіт Генерального секретаря з діяльности Президії Секретаріяту СКВУ / В. Безхлібник. – С. 23–29.

9. Вісник Світового Конгресу Вільних Українців / Інформ. служба Світ. Конгресу Вільних Українців ; ред. Ю.  Даревич. Торонто : [б. в.]. 1984. Ч. 10, №1. 54 с. Шифр: Ж25268

Гасло: IV Світовий Конгрес Вільних Українців проти русифікації України.

Зі змісту: Слово на відкриття IV Світового Конгресу Українців / І. Базарко. – С. 3–6; Привіт / патріярх Йосип. – С. 7; Заява представників українських церков. – С. 7–9; Промова на бенкеті IV СКВУ / П. Сахарин. – С. 9–11; Комунікат IV Світового Конгресу Вільних Українців. – С. 11–14; Російщення України / М. Степаненко. – С. 14–20; Звернення СКВУ з приводу Травневої Акції. – С. 20–21; Завдання СКВУ на тлі сучасних потреб / І. Дмитрів. – С. 21–28; Наукова рада при СКВУ / Л. Винар. – С. 28–31; Звіт Контрольної комісії. – С. 31–34; Фонд СКВУ. Виказ Меценатів, Фундаторів, Добродіїв і Жертводавців. – С. 34. Опис за оригіналом.

10. Вісник Світового Конгресу Вільних Українців / Інформ. служба Світ. Конгресу Вільних Українців ; ред. Ю.  Даревич. Торонто : [б. в.]. 1984. Ч. 12, №1. 53 с. Шифр: жВЗУ ІК НБУВ

Зі змісту: Слово на відкриття IV Світового Конгресу Вільних Українців / І. Базарко. – С. 3–6; Привітання / патріярх Йосиф. – С. 6–7; Привітання / митр. Мстислав. – С. 7; Промова на бенкеті IV СКВУ / П. Саварин. – С. 11; Заява представників Українських Церков. – С. 7–9; Російщення України / М. Степаненко. – С. 14–20; Завдання СКУ на тлі сучасних потреб / І. Дмитрів. – С. 21–28.

11. Вісник Світового Конгресу Вільних Українців / Інформ. служба Світ. Конгресу Вільних Українців ; ред. Ю. Даревич. Торонто : [б. в.]. 1985. №1 (18). 72 с. Шифр: жВЗУ ІК НБУВ

Зі змісту: Мої враження з відвідин / П. Саварин. – С. 2–4; Звернення Президії Секретаріату СКВУ / М. Барабаш. – С. 11–13; Звіт Комісії Прав Людини і плян праці / П. Юзик. – С. 13–15; Діяльність Світової Наукової Ради і плян праці / Л. Винар. – С. 15–18; Рада для справ культури, діяльність і резолюції / Б. Стебельський. – С. 18–21; Світова Комісія Декади Української Родини / О. Бризгун-Соколик. – С. 21–23; Українським Жіночим Організаціям – 100 / М. Богачевська. – С. 34–37; Що дало християнство Україні? / митр. прот. д-р Г. Удод. – С. 37–41; Молодь – будівничі нового світу / В. Дідюк. – С. 41–43; Релігія і Церква в сучасній Україні / Б. Боцюрків.  С. 43–47; Список пожертв на Фонд СКВУ. – С. 49.

12. Вісник Світового Конгресу Вільних Українців / Інформ. служба Світ. Конгресу Вільних Українців ; ред. Ю. Даревич. Торонто : [б. в.]. 1986. №1 (16). 69 с. Шифр: жВЗУ ІК НБУВ

Зі змісту: Слово Президента / П. Саварин. – С. 2–3; З відвідин українців Австралії / П. Саварин. – С. 3–9; Звернення Президії Секретаріату СКВУ (Травнева акція). – С. 9–10; Звіт Генерального Секретаря СКВУ / М. Барабаш. – С. 10–12; Рада для справ культури / Б. Стебельський. – С. 12–14; Звіт з праці СКВОР і пляни праці на 1986 р. / Р. Дражньовський. – С. 14–16; Звіт Комісії прав людини / П. Юзик. – С. 16–18; Наукова Рада СКВУ / Л. Винар. – С. 18–20; Досягнення Української Кооперації / О. Плешкевич. – С. 20–26; Звіт Світової Комісії Десятиріччя Української Родини / О. Бризгун-Соколик. – С. 26–30; Звіт Світової Ради Суспільної Служби / З. Дуда. – С. 26–30; Підсумки панелю СКВОР / Р. Дражньовський. – С. 30–32; Звіт з діяльности Комісії Преси /Я. Соколик. – С. 34; Рік Українського Воїна / В. Дідюк. – С. 34–36; Слово Ніни Строкатої. – С. 36–38; Фундація СКВУ. – С. 38–39; Пожертви на Український Фонд. – С. 43–46.

13. Вісник Світового Конгресу Вільних Українців / Інформ. служба Світ. конгресу вільних українців ; ред. Ю.  Даревич. Торонто : [б. в.]. 1988. №1 (16). 79 с. Шифр: жВЗУ ІК НБУВ

Зі змісту: Звіт Президента СКВУ / П. Саварин. – С. 2–4; Український народе! – С. 4–5; Травень – місяць СКВУ. – С. 5–6; Звернення СКВУ «День української єдности». – С. 6; Голодовий геноцид України. – С. 7–11; Звіт Генерального Секретаря / М. Барабаш. – С. 11–13; Звіт Комісії Національних Прав України / Є. Рослицький. – С. 13–14; Звіт Комісії Прав Людини. – С. 14–16; Звідомлення Ради Культури / Б. Стебельський. – С. 16–19; Звіт з праць СКВОР / Р. Дражньовський. – С. 23–24; Звіт Світової Ради Суспільної Служби / З. Дуда. – С. 33–38; З Постанов IV Конгресу СКВУ. – С. 38; Міжнародна комісія розслідування голоду в Україні: Дж. Вергувен (Бельгія), проф. Р. Левене (Аргентіна), проф. К. Т. Олівер (Швеція) – голова; проф. полк. Дж. І. А. Д. Дрейгер (Велика Британія), проф. Ж. Лєвасер (Франція), проф. Дж. П. Галіпфрей (Канада).

14. Вісник Світового Конгресу Вільних Українців. 1990. Ч. 1 (18). 109 с. Шифр: жВЗУ ІК НБУВ

Гасло: 1990 рік – Рік Української Єдности.

Зі змісту: Рік Української Єдности. Комунікат. – С. 2–4; Декада української мови. – С. 4–6; Звернення Президента СКВУ. – С. 6–8; Звіт КПЛ про Гельсингську конференцію. – С. 13–18; Звіт Генерального Секретаря СКВУ – С. 35–49; Форум Української Діаспори. – С. 49–55; Сумарічне зіставлення діяльности. – С. 57–60; Виставка книжки в Буенос Айресі. – С. 60–62; Українці в Румунії. – С. 62–66; Становище українців-азилянтів* в Німеччині.  – С. 66–68.

*біженців.

15. Вісник Світового Конгресу Вільних Українців. 1991. Груд. Ч. 1 (19). 100 с. Шифр: жВЗУ ІК НБУВ

Зі змісту: Звіт Генерального Секретаря. – С. 5–13; 26-та Пленарна Сесія Секретаріяту СКВУ. – С. 13–16; Комісія Прав Людини. – С. 16–20; Світова Координаційна Світово-Виховна Рада*. – С. 20–22; Українські Працівники Літератури для Дітей і Молоді. – С. 22; Світова Рада Суспільної Служби. – С. 23–25; Організаційна Схема СКВУ.  – С. 27–284 Крайові Центральної Організації – члени СКВУ. – С. 28–29; Звіт Контрольної Комісії СКВУ. – С. 31–33; Президент СКВУ в Україні. – С. 33–35; Бібліотека Української Діаспори в Києві. – С. 35–36; Заснувався Комітет Української Католицької Молоді. – С. 38–40; Привіт СКВУ до Президії Верховної Ради України. – С. 40; Звернення Президії Секретаріяту до Українського народу. – С. 41–42; З конверсій про Бабин Яр. 1941. – С. 42–44; Польська Рада Народова в Канаді. – С. 45–46; Українці в Польщі. – С. 46–47; Українці в Чехословаччині. – С. 48–49; До сторіччя українців Канади / М. Старчевський. – С. 49–52; До 100-ліття української еміграції в Бразилії  / М. Рубінець. – С. 52–55; Привіт Генерального Секретаря на 79-ту річницю самостійності і соборності України. – С. 55–58.

*У1988–1998 рр. її очолювала І. Вінницька.

16. Вісник Світового Конгресу Вільних Українців. 1993. Ч. 1 (19). 100 с.Шифр: жВЗУ ІК НБУВ

Зі змісту: Звіт з діяльности Канцелярії і Генерального секретаря СКВУ за час від 1‑го грудня 1991 р. до 31 жовтня 1992 року. – С. 4–9.

17. Власюк В. Світовий Конгрес Українців у процесі міжнародної консолідації світового українства // Україна молода. 2023. Вип. 11. С. 113–115.

18. Данилів Т. Світовий конгрес і Світовий Союз українців. Мюнхен : [б. в.], 1965. 8 с. Шифр: 7466 укр.

Відб. з журн. "Український самостійник" ч. 100, груд. 1965.

19. Другий Світовий Конгрес Вільних Українців : матеріяли / вступ. слово В. Дідюка. Торонто ; Нью-Йорк : Вид. Секретаріяту Світ. Конгресу Вільних Українців, 1986. 470 с. Шифр: 5911 укр.

Зі змісту: Маніфест Другого Світового Конгресу Вільних Українців. – С. 28–34; Меморандум до Генерального Секретаря Організації Об`єднаних Націй від СКВУ. – С. 37–43; Меморандум до Міністра Закордонних справ Канади від КУК. – С. 43–45; До положення в Україні і завдань української спільноти у вільному світі / І. Вовчук.  – С. 157–177; Методи збереження української національної субстанції і розвиток культурно-суспільного життя українців в країнах їхнього поселення / П. Саварин. – С. 177–193; Проблеми розвитку культурного життя української спільноти / Б. Стебельський. – С. 214–224; Проблема збереження української мови в молодого покоління / Д. Струк. – С. 227–230; Збереження української національної субстанції в діаспорі / І. Глинка.  – С. 230–235; Напрямні української виховної системи / М. Стечишин. – С. 238–248; Учительський доріст і методика навчання української мови (резолюції) / Р. Франко. – C. 249–250; Наша участь у політичному житті країн нашого поселення (ствердження) / М. Куропась. – С. 258; Українська наука у вільному світі (резолюції) / В. Янів. – С. 258–261; Комунікат трьох Церков-Митрополій. – С. 308–312; Список організацій і установ-учасників Конгресу. – С. 439–444.

20. З діяльности СФУЖО. Участь у сесіях СКВУ // Українка в світі. Бюлетень Світової Федерації Жіночих Організацій. 1973. Січ. – Лют. Ч. 1 (37). С. 9. Шифр: жВЗУ ІК НБУВ

Інформація про участь СФУЖО в сесіях СКВУ 28–30 січня 1972 р., що відбувалася в таких ділянках: представництво у Президії СКВУ; на нарадах СКВОР; присутність на засіданнях деяких комісій; участь у нарадах СКВОР.

21. З діяльности СФУЖО. Участь у СКВУ // Українка в світі. Бюлетень Світової Федерації Жіночих Організацій. 1974. Ч. 4 (44). С. 7. Шифр: жВЗУ ІК НБУВ

Управа СФУЖО звернулася до Президії Секретаріату СКВУ з пропозицією проголосити на українському терені Рік жінки, який проголосила для цілого світу ООН. Крім того, звернуто увагу на необхідність збільшити кількість жінок у різних комісіях СКВУ.

22. Зінкевич О. Щоденник. 1948–1949, 1967–1968; 1971–1976. Київ : Смолоскип, 2016. Шифр: ВА817946

23. Зарубіжні українці  : довід. / Лазебник С. Ю. [та ін.]. Київ : Україна, 1991. 251, [33] с. Шифр: 1114 укр.

24. Карий А. Деякі думки з приводу Світового Конґресу Вільних Українців // Сучасність. Мюнхен. 1967. № 11. С. 83–87.

Шифр: жВЗУ ІК НБУВ

25. Ковальчук О. О. Світовий конгрес вільних українців // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.] ; Ін-т історії України НАН України. Київ, 2012. — Т. 9 : Прил. С. 479.Шифр: ВЗУ ІК НБУВ

26. Кононенко А. Роль Світового конгресу українців (СКУ) в консолідації українців в постколоніальну добу // Українознав. альманах. 2010. Вип. 22. С. 40–48. Шифр: Ж73942

27. Кононенко А. Світовий Конгрес Українців у контексті підтримки суверенітету України та непорушності її кордонів  // Українознав. альманах. 2016. Вип. 19. С. 129–133.

Шифр: Ж73942

28. Лозинський А. Світовий Конгрес Українців та ООН : заради справедливості. Київ : Вид. дім «Києво-Могилян. акад.», 2013. 220 с. Шифр: ВА779115

29. Марунчак М. Нація в боротьбі за своє існування. 1932 і 1933 в Україні і діяспорі / М. Марунчак. Вінніпег : УВАН в Канаді, 1985. 141 с. Шифр: 2879 укр.

30. Матеріяли до історії Світової Наукової Ради при Світовому Конгресі Українців : [збірник] / Укр. іст. т-во ; Нац. ун-т «Острозька Академія», Ін-т дослідж. укр. діяспори ; ред.: Л. Винар, А. Атаманенко ; упоряд. А. Хеленюк.   Кент ; Торонто ; Острог : [б. в.], 2011. 388, [9] с. Шифр: 13690 укр.

Зі змісту: Звернення до українських установ і українських видавництв в діяспорі (7 серпня 2003 р.). – С. 236–238; Звернення СНР при СКУ в справі українського правопису (15 травня 2005 р.). – С. 244–245; Слово-привіт Президента СНР при СКУ до учасників IV Міжнародного конгресу україністів в Одесі (26 серпня 1999 р.). – С. 257–259; Слово-привіт Президента СНР при СКУ проф. Л. Винара учасникам V-го Міжнародного конгресу україністів (26  серпня 2002 р.). – С. 262–264; Надання патронату СКВУ на видання англомовного перекладу монументальної "Історії України-Руси" М. Грушевського (березень 1988 р.). – С. 337–338.

31. Матеріяли Шостого Світового Конґресу Вільних Українців. Торонто ; Нью-Йорк ; Лондон, 1998. Шифр: НБУВ

Зі змісту: Напередодні останнього Конґресу СКВУ / П. Дорожинський. – С. 10–13; . Ще про СКВУ. Голос в дискусії… / Я. Рудницький. – С. 16–18; СКВУ – потрібна організація / В. Верига. – С. 18—24; Кому потрібен тепер СКВУ? – С. 24–27; VI-ий Конґрес СКВУ: що далі? / В. Михальчук. – С. 27–29; СКВУ треба зберегти / В. Жила. – С. 29–31; Яка буде майбутня доля СКВУ? – С. 32–33; Україна на новому етапі діалогу і співпраці з українською західною діяспорою / М. Жулинський. – С. 108–117; Завдання діяспори у зв’язку з заснуванням Української держави / Л. Рудницький. – С. 188–195.

32. Недужко Ю. Культурна діяльність СКВУ в контексті боротьби за відродження державної незалежності України (кінець 60 – початок 80-х рр. ХХ ст.). // Український вимір : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. “Українська діаспора : історичні пошуки, еміґраційні явища, культурно-мистецькі набутки, функціонування наукових установ”. Вип. 6. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2007. С. 132–135. Шифр: Ж72898

33. Перший Світовий Конгрес Вільних Українців : матеріяли / ред. І. Г. Сирник [та ін.]. Вінніпег [та ін.] : Вид. Секретаріату Світ. Конгресу Вільних Українців, 1969. 479 с.  Шифр: 13543 укр.

Викладено концепцію Світового Українського Конгресу, що відбиває українську національну єдність (у тому числі й канадську); перші кроки до скликання Всеукраїнського Національного Конгресу; створення Союзу Українок, до якого з часом увійшли й канадські жіночі організації; проаналізовано позицію канадського українства в період Другої світової війни. Подано інформацію про третій СКВУ. – С. 37–38.

 34. Перший Світовий Конгрес Вільних Українців – визначна подія 1967 року // Календар-альманах «Нового шляху» на 1968 рік. Вінніпег, Торонто, 1967. Шифр: 9115 укр.

35. Плав`юк М. Листопад – місяць СКВУ // Плав`юк М. Україна – життя моє. Т. 2. Особисто причетний : вибр. ст., промови, інтерв`ю / упоряд. Я. Білолипецька, О. Веремійчук, В. Ляхоцький, В. Чишко. Київ : Вид-во Олени Теліги, 2005. 607 с. Шифр: В345971/Т. 2

36. Повідомлення // Українка в світі. Бюлетень Світової Федерації Жіночих Організацій. 1979. Січ. – Лют. Ч. 1 (37). Друга стор. обклад Шифр: жВЗУ ІК НБУВ

Повідомлення, що на запрошення Президії Світової Кооперації Виховно-Освітньої Ради (СКВОР) Світова Рада Довкілля візьме участь у Конгресі СКВУ 14 листопада 1973 р. в Торонто.

37. Повідомлення Об`єднання працівників літератури для дітей і молоді ім. Леоніда Глібова // Жін. світ. Торонто, 1990. Ч. 10. С. 6.

Шифр: жВЗУ ІК НБУВ

Інформація щодо проголошення Світовим Конгресом Вільних Українців 1990 року – Роком дитини, а разом із декадою 1990 р. – Декадою української мови.

38. Попок А. А., Лазебник С. Ю. Історична батьківщина – діаспора : європейський досвід взаємин / Укр. всесвіт. коорд. рада. Київ : Альтерпрес, 2003. 152 с. Шифр: ВА645690

39. Рік 1989 – Рік української мови : звернення Президії Секретаріату СКВУ // Жін. світ. Торонто, 1989. Ч. 2. С. 1–2. Шифр: жВЗУ ІК НБУВ

Представлено заклик Президії Секретаріату СКВУ до українських громад у країнах вільного світу організовувати наукові конференції, влаштовувати культурно-просвітницькі заходи, академії, концерти для відзначення Року української мови.

40. "Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті "...землякам моїм в Україні і не в Україні..." // Четверта Міжнар. науково-практ. конф. (у рамках IV Міжнар. конґресу світ. українства), 23–24 серп. 2013 року, м. Львів, Україна = The fourth international scientific-practical conference "Ukrainians worldwide as a factor in strengthening the Ukrainian stste within the international community" (within the congress of Ukrainians worldwide) : зб. матеріалів / Львів. облдержадмін. [та ін.] ; [відп. ред. І. Ключковська]. Львів : Вид.-во Львів. політехніки, 2013. 627 с. Шифр: СО32280

200-літтю Тараса Шевченка присвячено.

41. Світовий Конгрес Вільних Українців (СКВУ) // Збірник матеріалів і документів у 25-ліття діяльності Комітету Українців Канади, 1940–1965 / авт. передм. В. Кохан. Вінніпег : Ком. Українців Канади, 1965. C. 93–105.Шифр: 6866 укр.

42. Світовий Конгрес Вільних Українців : матеріяли / (1 ; 1967 ; Нью-Йорк) ; ред. І. Г. Сирник [та ін.]. Вінніпег [та ін.]  : Вид-ня Секретаріату СКВУ, 1969. 479 с. Шифр: ВС36087

Опис мовою оригіналу.

43. Світовий Конгрес Вільних Українців // Ювілейний календар-альманах «Українського Голосу» : на переступний 1968 рік : присвяч. 100-річчю "Просвіти," 50-річчю Акту 22 Січня, 50-річчю Листопадового Зриву, 50-річчю Української Греко-Православної Церкви в Канаді / ред. С. Волинець. Вінніпег : Тризуб, 1968. С. 131–133. Шифр: 9115 укр. З бібліотеки Анни Фігус-Ралько.

На обкл. назва: Календар «Українського Голосу», 1968.

44. Світовий Конгрес Українців.VIII конгрес СКУ, 18–21 серп. 2003 р., Київ : звіти. 1998–2003 / Світ. конгрес українців (8 ; 2003 ; Київ). Київ : Укр. Дім, 2003. 252 с. Шифр: СО25320

45. Світовий Конгрес Українців : у світі і Україні / А. Лозинський Закордонне українство і Донеччина : вчора, сьогодні, завтра : матеріали Міжнар. науково-практ. конф., м. Донецьк, 19 груд. 2008 р. / Донец. обл. держ. адмін. від. у справах національностей ; Упр-ня культури та туризму, Укр. культурол. центр, Донец. обл. від-ня т-ва зв'язків з українцями за межами України (Т-во "Україна–Світ"), Донец. обл. від. наук. т-ва ім. Шевченка, Донец. обл. унів. наук. б-ка ; редкол. І. Ф. Драч [та ін.]. Донецьк : [б. в.], 2008. 312 с. С. 146–152. Шифр: ВА718368

46. Світовий Конгрес Українців. Рада Директорів. Річні Загальні Збори Ради Директорів Світового Конгресу Українців, 20–21 серп. 2007 р., Донецьк, Україна / СКУ. Рада Директорів. Донецьк : [б. в.], 2007. 188 с.Шифр: СО27924

47. Сирник І. Г. Моє кредо : кінцева частина доповіді І. Сирника в Нью-Йорку на Світовому Конгресі Вільних українців 17 листопада 1967 р. / І. Г. Сирник. 3-тє вид. Едмонтон, Альберта : Вид. Централі Союзу українців-самостійників у Канаді, 1985. 8 с. Шифр: 8085 укр.

Альтернативна назва : My credo/ J. H. Syrnick

48. Струк Д. Проблема збереження української мови в молодого покоління // Молода Україна. 1973. Ч. 217. С. 6–7.

Шифр: жВЗУ ІК НБУВ

Представлено доповідь, прочитану на студійному семінарі Другого СКВУ. Зазначено, що третя генерація українців у Канаді вже не розмовляє рідною мовою. А без її знання не можна опанувати історію та літературу свого народу. Наведено переконливі аргументи щодо потреби вивчення української мови.

49. Тихенко В. О. Документи з історії Світового Конгресу Українців // Архіви України. 2016. № 3-4. С. 206–213.

Шифр: Ж27538

50. Третій Світовий Конґрес Вільних Українців 1978 : матеріяли / ред. І. Базарко [та ін.]. Торонто [та ін.] : Вид. Секретаріату Світ. Конґресу Вільних Українців, 1978. 437 с. Шифр: 13483 укр.

Зі змісту: Вступне слово / В. Верига. – С. 5–11; Наша допомога визвольній боротьбі українського народу / Б. Потапенко. – С. 103–110; Дисидентський рух в Україні / П. Григоренко. – С. С. 110–116; Проблеми включення української молоді в суспільно-громадське життя / О. Коваль. – С. 121–133; В обороні української дитини / І. Пеленська. – С. 133–139; Дія Світового Конгресу Вільних Українців у світлі потреб української спільноти / М. Плав`юк.  – С. 139–148; Економіка – підставова сила української діаспори / О. Плешкевич. – С. 148–156; Слово-привіт міністра канадського уряду Нормана Кафіка. – С. 201–208; Завдання української науки / Б. Стебельський. – С. 156–160; Бюро СКВУ в Нью-Йорку // Третій світовий конгрес вільних українців 1978 / за ред. В. Вериги. – Торонто ; Нью-Йорк ; Лондон: Вид. Секретаріату СКВУ, 1988. – С. 260; Звіти організацій-членів СКВУ. – С. 303–343; Резолюції III Конгресу СКВУ. – С. 343–365. Документи й матеріали. – С. 377–422.

51. Фестиваль у Давфині // Жін. світ. – Вінніпег, 1968. – Ч. 2. – С. 16. Шифр: жВЗУ ІК НБУВ

Висвітлено заходи до 100-ліття Канади, а саме: Світова вистава з Українським тижнем, День Молоді та Світовий Конгрес Вільних Українців, Канадський національний український фестиваль у Давфині (Манітоба) (започаткований у 1966 р.)

52. Фіголь А. Світовий Конгрес Вільних Українців / А. Фіголь. Париж [та ін.] : Вид-во "Укр. християн. рух", 1965. – 29 с.

Шифр: 6004 укр.

Відб. зі зб. "Матеріали студійних днів Українського християнського руху" (Рокка ді Папа б.  Риму, 13–16 жовт. 1963 р.). Опис мовою оригіналу.

53. Шимко Ю. Звернення Президії секретаріату СКВУ рік 1989 – Рік української мови / Ю. Шимко, В. Верига // Око світу. 1989. Ч. 1. С. 5–6. Шифр: жВЗУ ІК НБУВ

Доведено до відома канадсько-української громадськості заклик секретаріату Світового Конгресу Вільних Українців до українських поселенців у вільному світі щодо відзначення Року української мови й збирання підписів на петиціях до Організації Об`єднаних Націй, членом якої є Україна, з вимогою припинення щодо своєї історичної батьківщини політики лінгвоциду.

54. Яців А. Перший Світовий Конґрес Вільних Українців : на шляху до консолідації світового українства // Народозн. зошити. 2019. № 2 (149). С. 387–402. Шифр: Ж68851

55. Яців А. Шостий Світовий Конґрес Вільних Українців : дискусії про місію і майбутнє // Народозн. зошити. 2018. № 6 (144). С. 1376–1384. Шифр: Ж68851

Листопад 1993 р., Торонто. Нові політичні обставини потребували дійти нових організаційних рішень. На засіданнях відбулося обговорення майбутнього СКВУ.

                                         ВЕБ-матеріали

1. Бажан О. Г., Ковальчук О. О. Світовий Конґрес Українців. – URL : http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu

2. Бюлетень. Світовий Конгрес Українців. 2006. №2 (7). – URL : https://www.ukrainianworldcongress.org/wp-content/uploads/2021/01/bulletin27fall.pdf

Зі змісту: IV Всесвітній форум українців; Виступ Президента СКУ на IV Всесвітньому форумі українців; Річні загальні збори директорів Світового Конгресу Українців у Києві; Лист до Президента України. В пам`ять про українців, які стали жертвами Авшвіцу*; Ухвала Української Всесвітньої Координаційної Ради.

*Гітлерівський концентраційний табір.

3. Бюлетень СКУ. № 5. 2020. – URL : https://www. ukrainianworldcongress.org/wp-content/uploads/2020/12/uwcbulletin-2020-5-digital.pdf

4. Вахнянин А. Шлях до єднання : ідея створення Світового Конгресу Вільних Українців // Проблеми гуман. наук : зб. наук. пр. Дрогоб. держ. пед. ун-ту імені Івана Франка. Серія Історія. № 6/48. С. 395–407. – URL : http://phh.dspu.edu.ua/article/view/228527

5. Виставка «Світовий Конґрес Українців : вчора, сьогодні, завтра». – URL : https://zp.gov.ua/uk/articles/item/1120

6. Презентація за підтримки Класичного приватного університету м. Запоріжжя та Світового Конґресу Українців у рамках Всеукраїнської просвітницької акції з нагоди 50-ліття СКУ. У матеріалах виставки висвітлено історію та діяльність СКВУ (1967–1993 рр.) та СКУ (1993–2017 рр.), представлено найвагоміші проекти СКУ, подано біографії відомих діячів Конгресу та української діаспори, унікальні архівні документи, історичні фотографії та відеофільми.

7. Глава Уряду привітав Світовий Конгрес Українців з 50-річчям від часу заснування]. – URL : https://www.kmu.gov.ua/news/250239863

8. IX Світовий конгрес українців. – URL : https://uk.wikipedia.org

9. Другий Світовий Конгрес Вільних Українців. Матеріяли / І. Базарко, І. Білинський, В. Дідюк [та ін.]. Торонто, Нью-Йорк, Лондон : Вид-ня Секретаріату Світ. Конгресу Вільних Українців, 1986 470 с. – URL : https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/12723/file.pdf

10. Еміне Джапарова провела онлайн-зустріч з Президентом Світового Конґресу Українців Павлом Ґродом та очільниками громадських організацій закордонних українців в Європі. – URL :  https://mfa.gov.ua/news/emine-dzhaparova-provela-onlajn-zustrich

11. Жарський Е. У 25-річчя Світової Кооринаційної Виховно-Освітньої Ради // Відгукніться. – 1992. – Ч. 6. С. 5–11. – URL : https://www.ukrainianworldcongress.org/programs/education/skvor/u-25-richchya-svitovo%D1%97-koorinaczijno%D1%97-vihov/

12. Збірник Звітів. 25–27 серпня 2016 р. Київ, Україна. – URL : https://www.ukrainianworldcongress.org/wp-content/ uploads/2020/11/knyzhka-zvitiv-richnych-zachalnyx-zborivsku-2016.pdf

13. Збірник звітів за 2017URL : https://ukrainianworldcongress. org/wp-content/uploads/2020/11/knyzhka-zvitivrzz-2017-2.08.2017.pdf

Збірник звітів. 6–8 вересня 2019 року. Берлін, Німеччина. – URL : https://ukrainianworldcongress.org/wp-content/uploads/ 2020/11/knyzhka-zvitiv-rzz-2019.pdf

Подано список членів Президії Української Всесвітньої Координаційної Ради (УВКР): Дмитро Павличко – голова від України: Микола Плав’юк, Лілія Григорович, Павло Мовчан, Анатолій Погрібний, Петро Кононенко, Микола Дробноход, Ольга Кобець, Михайло Ратушний, Олександр Шокало, Микола Яковина, Іван Драч, Іван Заєць, Микола Жулинський. Від західної діяспори: Віктор Педенко, Марія Шкамбара, Ігор Ґавдяк, Михайло Савків, Евген Чолій, Стефан Романів, Ярослава Хортяні, Омелян Коваль, Славко Бурда, Михайло Петруняк/Марія Дець, Петро Тима, Віктор Чернишук. Від східної діяспори: Василь Дума, Микола Сергієнко, Стефан Паняк, Лариса Скрипникова, Валентина Ловгин, Тарас Чернега, Андрій Кирилюк, Олександр Зарічний, Романія Явір, Валентина Такаєва, Ольга Метревелі та представник з Молдови – І. Винницька.

14. Звіти 2013–2018URL : https://ukrainianworldcongress.org/ wp-content/uploads/2020/12/2018-knyzhka-zvitiv-xi-sku.pdf

15. Історія СКУ. – URL : https://www.ukrainianworldcongress.org/ua/istoriya-sku/

16. Колекція документів, зібрана Дорожинським Павлом Миколайовичем (1926–2015), громадсько-політичним діячем, журналістом, редактором. Документи щодо діяльності Світового Конгресу Вільних Українців. – URL :  https://tsdahou.archives.gov.ua/wp-content/uploads/2023

17. Комунікат Президії Світового Конгресу Вільних Українців. – URL : https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/20124/file.pdf

Зі змісту: Звернення духовних провідників українського супільства у вільному світі до братів і сестер у поневоленій Україні та у вільному світі перебуваючих, з нагоди I Світового Конгресу Вільних Українців; Резолюції (У 25-річчя УПА); Виховний ідеал українця в діяспорі; В церковно-релігійних справах); Резолюції, прийняті учасниками маніфестації за волю України 18 листопада 1967 року в Медисон Сквер Гарднер у Ню Йорку, Н. Й.

18. Кремль намагається заборонити діяльність Світового Конгресу Українців. – URL: https://www.5.ua/svit/kreml-namahaietsia-zaboronytydiialnist-svitovohokonhresu-ukraintsiv-112090.html.

19. Кулинич Я. Перший Світовий Конгрес вільних українців 12–19.11.1967. Нью-Йорк [відео]. – URL : https://ounuis.info/publications/528/pershyi-svitovyi-konhres-vilnykh-ukraintsiv-12-19-11-1967-niu-york-video.html

20. Леванчук І. Українська діаспора в процесі видобудовування стратегічних відносин України та США : еволюційний аналіз. – URL : https://eppd13.cz/wp-content/uploads/2018/2018-5-3/eppd_2018_5_3.pdf

21. Міжнародна місія Світового Конґресу Українців зі спостереження за виборами 2019 р. в Україні. – URL : https://www.cvk.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2019-vpu-zakluchnyi_zvit_sku.pdf

22. МОН співпрацюватиме зі Світовим Конгресом Українців у розробці навчальних матеріалів для українських шкіл за кордоном. – URL : https://mon.gov.ua/ua/news/mon-spivpracyuvatime-zi-svitovim-kongresom-ukrayinciv-u-rozrobci-navchalnih-materialiv-dlya-ukrayinskih-shkil-za-kordonom

23. Недужко Ю. Діяльність політичних та громадських об`єднань. – URL :  https://www.libr.dp.ua/text/mandr2009_4_Neduzhko.pdf

24. Никитенко В. Світовий Конгрес Українців // Наука. Освіта. Молодь. 2021. Ч. 2. С. 51–55. – URL : https://library.udpu.edu.ua/library_files/stud_konferenzia/2021/2/17.pdf

25. Обіжник за грудень 2013 р. – URL : https://www. ukrainianworldcongress.org/novini/obizhnyk-za-gruden-2013- r/?lang=uk

26. XІ Світовий Конґрес Українців. Світовий Конґрес Українців. Офіц. стор. – URL : http://www.ukrainianworldcongress.org/index.php/id/845.

27. Перемога України та її відбудова : у Львові відбудеться Світовий конгрес українців. – URL : https://loda.gov.ua/news/72532

28. Перший Світовий Конгрес вільних українців 12-19.11.1967. Нью-Йорк [Відео]. – URL : https://ounuis.info/publications/528/pershyi-svitovyi-konhres-vilnykh-ukraintsiv-12-19-11-1967-niu-york-video.html

Ukrainian World Congress

29. Перший Світовий Конгрес Вільних Українців : визначення діаспори зарубіжних українців у контексті боротьби за державну незалежність України в 60–70-х роках XX століття. – URL : http://ukrainianchi.com/%D0%BF

30. Петриченко К. Біля витоків Світового Конгресу Вільних Українців. – URL : http://vidia. ua/2014/28718

31. Петро Порошенко зустрівся з головою Міжнародної спостережної місії Світового Конгресу Українців. – URL: https://tverezo.info/post/tag/svitovyj-konhres-ukraintsiv

32. Позиція СКУ щодо внесення змін до Закону України «Про Громадянство України» / С. Касянчук Під час засідання Комітету ВР з прав людини, нацменшин і міжнародних відносин. Global Ukraine 15.12.2017. – URL : https://globalukraine.com/ru/2017/04/pozytsiya-sku-shhodovnesennya-zmin-do-zakonu-ukrayiny-progromadyanstvo-ukrayiny-sergij-kasyanchuk-pid-chaszasidannya-komitetu-vr-z-prav-lyudyny-natsmenshyn-imizhnarodnyh-vidnosyn/

33. Порушення питання, що висловлене директором СКУ з гуманітарних ініціатив про гуманітарну допомогу перед заступником Міністра оборони України. – URL : https://www.ukrainianworldcongress. org/novini/dyrektor-sku-z-gumanitarnyh-inicziatyv-porushylapytannya-pro-gumanitarnu-dopomogu-pered-zastupnykomministra-oborony-ukrayiny/?lang=uk

34. Попп Р. П. Гуманітарні ініціативи Всесвітнього конгресу українців у допомозі Україні (2014–2021). – URL : http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/237/6295/13330-1?inline=1

35. Представництво СКУ в Україні очолив диякон з Торонто. – URL : http://vidia.ua/2015/32308

36. Президент Світового Конгресу Українців Евген Чолій – Doktor Honoris Causa Львівської політехніки. – URL :

https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-novini-oblastej-2016-04-12-prezident-svitovogo-kongresu-ukrayincziv-evgen-cholij-%E2%80%94-doctor-honoris-causa-lvivskoyi-politexniki

37. Президент СКУ зустрівся з Комісаром з прав людини Ради Європи. – URL : https://www.ukrainianworldcongress.org/novini/ prezydent-sku-zustrivsya-z-komisarom-z-prav-lyudyny-radyyevropy/?lang=uk

38. Президентом Світового Конґресу Українців обрано Павла Ґрода. Світовий Конґрес Українців : офіц. стор. – URL : http://www.ukrainianworldcongress. org/news.php/news/1930/group/1.

Про СКУ. – URL : https://lastivka.dk/o-sku.html

39. Ради і Комісії Світового Конгресу Українців. – URL : https://uwc.miok.lviv.ua/rady-i-komisiyi/svitova-koordynatsijna-vyhovno-osvitnya-rada

40. Резолюції Світового Конгресу Вільних Українців. Нью-Йорк : Світ. Конгрес Вільн. Українців, 1967. 2 с. – URL : https://diasporiana.org.ua/ukrainica/rezolyucziyi-svitovogo-kongresu-vilnyh-ukrayincziv/

41. Річний Звіт СКУ 2021. – URL : uwc-2021-annual-report-ua-23- pages-rev16-3.pdf.

42. Роль та завдання Світового Конгресу Українців в світі та в Україні. Час і Події. 12/04/2014. – URL : http://www.chasipodii.net/article/14377/

43. Російська Федерація продовжує свої спроби заборонити діяльність Світового Конґресу Українців. Світовий Конґрес Українців: офіц. стор. – URL : http://www.ukrainianworldcongress.org/news/1360/lang/ua.

44. Саранча Г. Діяльність громадсько-політичних організацій діаспори в консолідації та збереженні зв`язків з Україною. – URL : http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/7147/1/Sarancha.pdf

Охарактеризовано значення Світового конгресу українців (СКУ) та Європейського конгресу українців (ЄКУ) у справі консолідації української спільноти за кордоном.

45. Світова Кооринаційна Виховно-Освітня Рада (СКВОР). – URL : https://www.ukrainianworldcongress.org/ua/programu-ua/skvor/

46. Світова Координаційно-виховна рада СКУ організовує у Львові Інститут для вчителів України. – URL : https://svoboda-news.com/svwp

47. Світовий Конгрес Вільних Українців. – URL : https://www.ukrainianworldcongress.org/ua/

48. Світовий Конґрес Українців. 50 років у підтримці українського народу. 2017. – URL : https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/17694/file.pdf

49. Світовий Конгрес Українців від початку війни передав на підтримку ЗСУ $90 млн – голова Конгресу. – URL : https://suspilne.media/578817-svitovij-kongres-ukrainciv-vid-pocatku-vijni-peredav-na-pidtrimku-zsu-90-mln-golova-kongresu/https://www.armyfm.com.ua/ua/svitovij-kongres-ukrainciv-nadav-vijskovu-dopomogu-ukraini-na-50-mln-dolariv/

50. Світовий Конґрес Українців закликає українську діаспору терміново надати гуманітарну допомогу Україні. – URL: https://www.ukrainianworldcongress.org/novini/svitovyjkongres-ukrayincziv-zaklykaye-ukrayinsku-diasporu-terminovonadaty-gumanitarnu-dopomogu-ukrayini/?lang=uk

51. Світовий конгрес українців 2017. 50 років у підтримці українського народу : юв. вип. з нагоди 50-ліття Світового конгресу українців. – URL : http:// www.ukrainianworldcongress.org/UserFiles/Image/Bulletins/50-Bulletin.pdf.

52. Світовий Конґрес Українців (СКУ) застерігає українську владу від політично вмотивованого правосуддя // СКУ. 24 квітня 2020. – URL : https://www.ukrainianworldcongress.org/news.php/news/2064/group/1

53. Сіромський Р. Діяльність Комісії прав людини Світового Конгресу Вільних Українців (1970–1980-ті роки). – URL  : 454-Article Text-395-1-10-20201003.pdf

54. СКВОР продовжує співпрацю з освітянами України та діаспори. – URL : https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3055970-skvor-prodovzue-spivpracu-z-osvitanami-ukraini-ta-diaspori.html

55. СКУ. – URL : http://kompravlud.rada.gov.ua/uploads/documents/32362.pdf

СКУ засудив спроби РФ узаконити окупацію українських територій через псевдовибори. – URL : https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3764798-sku-zaklikav-svit-vidkinuti-sprobi-rf-uzakoniti-okupaciu-ukrainskih-teritorij-cerez-psevdovibori.html

55. Стецюк В. Підсумки [Світового] Конґресу Української Вільної Науки // Зап. Тов-ва імені Шевченка. Ню Йорк ; Париж ; Торонто, 1962. Т. 76 (CLХXVI). С. 263–268. – URL : https://ntsh.org/node/844

56. Сухобокова О. О. Волонтерська допомога Україні від української діаспори США і Канади під час проведення АТО  // Волонтерський рух : історія, сучасність, перспективи : матеріали міжнар. науково-практ. конф., 17–18 квіт. 2015 р. Харків, 2015. – С. 143–147. URL : https://keui.files.wordpress.com/2015/04/40_suhobokova.pdf

57. Сухобокова О. О. Українська діаспора як чинник підтримки України США і Канадою в умовах російської агресії у 2014 р. // Історико-політичні студії. 2015. № 1. – URL : https://ir.kneu.edu.ua/items/36d74d6b-7f1e-44dd-ac3d-c5ea56ebb5ac

58. Шимко Ю. Роздуми з нагоди 50-ліття СКУ. – URL : https://www.newpathway.ca/роздуми-з-нагоди-50- ліття-ску/ 27

59. Яців А. Шостий Світовий Конгрес Вільних Українців : дискусії про місію і майбутнє. – URL : https://nz.lviv.ua/archiv/2018-6/5.pdf

60. Ukrainian World Congress (2014). Меморандум про співпрацю між Світовим Конґресом Українців та Кабінетом Міністрів України (2018, травень, 06). – URL : https://www.ukrainianworldcongress.org/UserFiles/File/Memoranda/

61. Чолій Є., Романів С. (2011). Протокол річних загальних зборів Світового конгресу українців (21–23 серп. 2011). (2018, трав., 07).

SKVU Photofilm (40-ліття Світового Конґресу Українців) – [Відеофільм]. URL : https:// www.youtube.com/watch?v=meC3pFVaVig

 

                                       Електронну виставку підготували

                                       Н. Г. Солонська, канд. іст. наук,

                                       с. н. с. ВЗУ ІК НБУВ

                                       Г. О. Борисович, м. н. с. ВЗУ ІК НБУВ

 

 

Контактна інформація