Український журнал «Світло» (1910-1914) – освітній часопис для сім’ї та школи

У відділі бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства НБУВ зберігаються освітні журнали для сім’ї та школи початку 20-го ст., в яких піднімались питання виховання молодого покоління, стан народної освіти, школи та учительства в Україні. Одним із перших україномовних педагогічних часописів був журнал «Світло». Виходив один раз на місяць з 1910 по 1914 рр. З 1910 по 1913 рр. друкувався в друкарні Першої Київської друкарської спілки «Український Учитель» на вул. Трьохсвятительській, 5, а потім у друкарні Бондаренка В. П. та Гніздовського П. Ф. на вул. Софійській, 21. Редакторами та видавцями у різний час були Шерстюк Г. П. (з № 3 за 1910/11), Шерстюк Л. С. (1911/12), Діденко П. (1913/14). Основним завданням «Світла» було ознайомлювати читачів з питаннями виховання молодого покоління в школі та сім’ї. Як вказано редакцією, журнал виходив за такою програмою: «1) Статті щодо теорії виховання і народної освіти. 2) Ознайомлення з усякими питаннями виховання і практичне пристосування їх до шкільного й сеймового (сімейного) життя. 3) Значіння художнього розвитку в справі виховання і освіти. 4) Сьогочасне становище народної освіти, школи і народнього учительства на Україні. 5) Хроніка діяльності всяких просвітніх, педагогічних і наукових товариств. 6) Огляди педагогічних російських та закордонних журналів. 7) Твори красного письменства. 8) Бібліографія». Дописувачами журналу були Бердяєв С., Васильченко С., Волох С., Воронін П., Гетьманчук Я., Грінченко М., проф. М. Грушевський, Дніпрова Чайка, Дорошенко Д., Сірополко С., Стешенко І., Шелухін С., Шерстюк Г., Якубовський Р. та багато інших.

Автори в своїх працях висвітлювали освітні потреби українського учительства, піднімали питання про національну школу та освіту, розробляли теоретичні та практичні питання шкільного, позашкільного та сімейного виховання. Питання дошкільного виховання висвітлено в працях Софії Русової. Це і: «Дитячий сад на національнім ґрунті» (1910. Кн. 3), «Дошкільне виховання» (1913. Кн. 2) та «Націоналізація дошкільного виховання» (1912. Кн. 4). Активним дописувачем журналу був український педагог Чепіга Я. Ф. Серед його робіт «Народний учитель і національне питання» (1912. Кн. 1), «Проект української школи» (1913. Кн. 2) методичний нарис «Словесно-згуковий метод навчання грамоти» (1910. Кн. 3). Питання літературної мови піднімав М. Пилипович «Де що про сучасну стадію розвитку української літературної мови» (1912. Кн. 4).

На сторінках «Світла» друкувалися роботи, присвячені видатним постатям України. Так в кн. 3 за 1910 р. праця голови Харківської Української студентської громади В. Чепелянського «Історик Слобідської України», з приводу вшанування Харківським університетом 30-літнього ювілею науково-педагогічної діяльності професора Дмитра Івановича Багалія. В кн. 5 за 1911 р. праця Д. Пісочинець «Учителювання Бориса Грінченка (По листам та споминам його школярів та близьких селян)». Праця Івана Спілки, також, розповідає про нелегкий шлях українського педагога та письменника Б. Д. Грінченко «На початку учителювання (Із споминів про Бориса Грінченка)» (1910. Кн. 3). Автор так пише про відносини вчителя Грінченко до своїх вихованців: «Удень, до 3-4 годин, було вчиття у школі, так сказати офіційне, а увечері вчиття зовсім при інших обставинах: варився куліш або інша яка страва і тутечки ж Грінченко оповідав що-небудь з науки, з життя, казки, слухав дитячі оповідання або казки».

В кн. 2 за 1912 р. опубліковано нарис українського історика та письменника Ореста Левицького «Моя початкова школа». В ньому автор згадує навчання в початковій школі, описуючи  різні цікаві моменти та звичаї свого шкільного життя. «А це був стародавній шкільний звичай на Україні, що як скінчить школяр яку науку в школі, то його батьки повинні варити кашу за для вчителя й школярів… Варили мені кашу ще двічі: після часословця та псалтиря. Так само було й з іншими школярами, і ми тільки те й робили, що ходили один до одного кашу їсти».

Постійною рубрикою журналу була «З біжучого життя», де читач міг познайомитись з нагальними потребами та станом  освіти та виховання в різних куточках України: «Народна освіта на Херсонщині» Мих. Лисий; «Народна освіта (Лист з Олександрівського повіту на Катеринославщині)» О. Михайлівець; «Поєзія теорії та проза життя» С. Чалий; «Селяни і народня школа (До справи про народню освіту в Київщині)» К. Оберучев; «Учительські курси у Київі (Враження курсиста) Х.; «Катеринославська «Просвіта» в 1912 р.» С. Тит-ко та багато інших.

Ще однією рубрикою, де друкувались урядові декларації та законопроекти, а також різні новини шкільного життя та нагальні потреби учительства була «Шкільна хроніка». Факти в ній поділялась так: «По Росії», «По Україні», «Галичина», «За кордоном». Тут можна дізнатись , наприклад, про відкриття «наукового кінематографу у Києві» 31 жовтня 1912 р. в приміщенні т-ва умілості і літератури (Фундуклеєвська № 100). «У кінематографі показуватимуть картини виключно наукового змісту для учнів» (1912. Кн. 1). Або ж про відкриття при Педагогічному музеї бібліотеки, «при якій у найближчому часі має організуватись виставка педагогічних виданнів і взагалі всього, що торкається школи» (1912. Кн. 4). «Хроніка» висвітлювала випадки тяжкого стану учителів, яких переміщують з одного місця на інше, без їх згоди, або ж просто звільняють: «Безправність учительська» (1912. Кн. 1). Крім того, рубрика сповіщала читача про відкриття вчительських семінарій, про проведення педагогічних курсів, про запровадження професійних шкіл: «Учебний одділ міністерства торгівлі і промисловості склав цілу сітку професійних шкіл для Волині…» тощо.

«Критика та бібліографія» в журналі знайомила читачів з літературними та науковими виданнями, які друкувалися як в Україні, так і в Російській імперії. Так в кн. 4 за 1912 р. проведено критичний аналіз видання праці М. Грушевського «Иллюстрированная история Украины». Спб. 1913.

Отже, український педагогічний журнал «Світло» на початку 20-го ст. був важливою віхою в історії українського видавництва, зібравши навколо себе знаних науковців та освітян, які в своїй працях піднімали нагальні питання народної освіти та виховання молодого покоління.

У відділі бібліотечних зібрань та історичних колекцій у фонді світської періодики зберігаються журнали – 1910. Кн. 3; 1911. Кн. 2, 5, 9; 1912. Кн. 1–5; 1913. Кн. 1–9; 1914. Кн. 7–9.

Виставку підготувала м. н. с. відділу А. М. Беба

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська, 62, 3-й поверх, приміщення № 307-3.
+38 (044) 234-02-45 (відділ)
+38 (044) 235-41-96 (пункт запису читачів)
Інститут книгознавства