Порядок обслуговування за міським МБА

2.1. Право користування міським МБА надається бібліотекам організацій, установ, підприємств та вищих навчальних закладів (ВНЗ) Києва незалежно від їхнього виду, призначення та відомчого підпорядкування.

2.2. Для оформлення міського МБА відповідальна особа – штатний працівник бібліотеки-абонента – подає:

  • реєстраційну картку встановленого зразка за підписами керівника, головного бухгалтера та завідувача бібліотеки і завірену печаткою установи;
  • паспорт та фотокартку (розміром 3х 4 см).

2.3. Для установ, організацій, підприємств та ВНЗ недержавних  форм власності та інших, що не мають бібліотеки або відділів НТІ, користування міським МБА здійснюється на платній основі та оформлюється на підставі таких документів:

  • листа-клопотання на ім'я генерального директора HБУВ;
  • свідоцтва про юридичну реєстрацію організації (установи, підприємства, закладу тощо);
  • довідки Держкомстату України” Про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та рганізацій України”;
  • паспорта та фотокартки (розміром 3х4 см) відповідальної за МБА особи, копії платіжного доручення.

2.4. Користувачі міського МБА для одержання бібліотечних документів заповнюють бланки-замовлення встановленого зразка. Для одержання документів із спеціалізованого фонду наукових видань ВМБА – бланки-замовлення заповнюються у двох примірниках.

2.4.1. Одноразово приймається не більше 10 замовлень від одного користувача.

2.5. Одночасно у користуванні бібліотеки-абонента може бути не більше 20 виданих документів.

2.6. Документи, що зберігаються в НБУВ в одному примірнику, видаються за МБА на термін, визначений НБУВ (від трьох до десяти днів).

2.7. Встановлений термін користування документами (крім документів, що зберігаються в одному примірнику) на прохання бібліотеки-абонента може бути продовжений за умови відсутності на них замовлень від інших користувачів.

2.7.1. Продовження терміну користування документами є платною  послугою згідно з “Переліком платних послуг, які надаються Національною бібліотекою України імені В.І.Вернадського” (“Перелік платних послуг”);

2.7.2. Для продовження терміну користування документами необхідно пред’явити черговому бібліотекарю видані документи та сплатити встановлену “Переліком платних послуг” суму.

2.8. У разі заборгованості  бібліотеки-абонента замовлення  на документи не виконуються.

2.9. Документи, одержані за міським МБА, додому замовникам не видаються.