Порядок обслуговування за міжміським МБА

3.1. Користувачем міжміського МБА може бути будь-яка бібліотечно-інформаційна установа України.

3.2. Міжміський МБА оформлюється на підставі заповненого бланка-замовлення встановленого зразка, підписаного відповідальною за МБА особою та завіреного печаткою бібліотеки-абонента, що надсилається поштою, факсом, е-mail.

3.3. Виконання замовлень за міжміським МБА здійснюється протягом двох тижнів і надсилається за рахунок НБУВ.

3.4. Термін користування документами становить 10 – 30 днів.

3.5. Замовлення бібліотек, що порушили терміни користування надісланими документами, не приймаються на виконання та повертаються замовнику.

3.6. Копії з бібліотечних документів виготовляються за рахунок замовника згідно з “Переліком платних послуг”.

3.6.1. Hе виготовляються копії з рукописів, стародруків, цінних та рідкісних видань, документів із колекцій , дисертацій або матеріалів, що мають високу художню цінність.

3.7. Документи, що відсутні в фондах НБУВ та бібліотеках Києва, можуть замовлятися з інших бібліотек України.

3.7.1. Замовлення на документи, які зберігаються в бібліотеках Києва не приймаються.

3.8. Для замовлення документів за МБА користувачеві необхідно:

 • заповнити бланк-замовлення встановленого зразка із зазначенням повних бібліографічних даних документа, що замовляється та джерела інформації, де вміщено відомості про документ;
 • обов'язковою є помітка про відсутність документа у фондах HБУВ, HПБУ та галузевих бібліотек Києва;
 • заповнити реєстраційну картку абонента МБА.

3.9. Не надсилаються за МБА:

 • рукописи, стародруки, цінні, рідкісні видання, колекційні матеріали;
 • дисертації, архівні примірники видань творів друку України, відомча література;
 • документи, що мають високу художню цінність;
 • альбоми, карти, атласи, дисертації, документи на CD-ROM, касети;
 • словники, довідкові, енциклопедичні та бібліографічні видання;
 • газети, вітчизняні та зарубіжні періодичні та продовжувані видання;
 • документи для службового користування;
 • документи з інших спеціалізованих фондів НБУВ.