Порядок обслуговування персональних абонентів-науковців

5.1. Право користування персональним абонементом надається:

 • академікам і членам-кореспондентам Національної академії наук України та галузевих академій;
 • особам з науковим ступенем.

5.2. Для оформлення читацького квитка персонального абонемента необхідно:

 • пред’явити паспорт з відміткою про постійну реєстрацію (постійне проживання) в Києві, фотокартку (розміром 3х4 см), диплом про науковий ступінь або звання;
 • ознайомитись з даними правилами, заповнити читацький формуляр встановленого зразка та своїм підписом на зворотньому боці формуляру засвідчити зобов'язання щодо дотримання даних правил.

5.3. Квиток дійсний протягом одного календарного року, з обов'язковою подальшою перереєстрацією.

5.3.1. Користувачі, що є боржниками НБУВ, не обслуговуються.

5.4. Для отримання бібліотечних документів абоненти-науковці оформлюють бланки-замовлення встановленого зразка:

5.4.1. На документи з фонду основного зберігання НБУВ та спеціалізованого підсобного фонду наукових видань ВМБА оформлюється окремий бланк – замовлення;

5.4.2. На кожну назву документа, річний комплект або номер журналу оформлюється окремий бланк - замовлення.

5.5. Одноразово абонент-науковець може одержати не більше п’яти документів.

5.6. Документи, замовлені з фонду основного зберігання НБУВ, бронюються за номером абонента протягом 7 днів.

5.7. Термін користування документами становить:

 • для монографій, брошур – до 30 днів;
 • для періодичних видань – до 10 днів.

5.8. Встановлений термін користування документами на прохання абонента-науковця може бути продовжений за умови відсутності на них замовлень від інших користувачів.

5.8.1. Продовження терміну користування документами є платною послугою.

5.8.2. Для продовження терміну користування видані додому документи необхідно пред’явити черговому бібліотекарю та сплатити встановлену “Переліком платних послуг” суму.

5.9. За персональним абонементом не видаються:

 • документи, що зберігаються в НБУВ в єдиному примірнику;
 • рукописи, стародруки, цінні, рідкісні видання, колекційні матеріали;
 • дисертації, архівні примірники видань творів друку України, відомча література;
 • документи, що мають високу художню цінність;
 • альбоми, карти, атласи, дисертації, документи на CD-ROM, касети, дискети;
 • словники, довідкові, енциклопедичні та бібліографічні видання;
 • газети, вітчизняні та зарубіжні періодичні та продовжувані видання;
 • документи для службового користування;
 • документи з інших спеціалізованих фондів НБУВ.