Порядок обслуговування за міжнародним МБА

4.1. Користувачем міжнародного МБА (ММБА) може бути будь-яка зарубіжна бібліотечно-інформаційна установа.

4.2. ММБА оформлюється на підставі бланка-замовлення встановленого зразка, що надсилається поштою, факсом або е-mail.

4.3. Виконання замовлень за ММБА платне.

4.3.1. Термін виконання до двох тижнів.

4.3.2. Надсилання абоненту - замовнику здійснюється за рахунок НБУВ.

4.4. Термін користування документами становить 10 – 30 днів.

4.5. Копії з бібліотечних документів виготовляються за рахунок замовника згідно з "Переліком платних послуг”.

4.6. Документи, що відсутні у фондах НБУВ, користувачі можуть замовити з бібліотек країн СНД згідно з положенням “Про Систему МБА і ДД держав-учасниць СНД” та інших зарубіжних бібліотек.

4.7. Для замовлення документа користувачеві необхідно заповнити бланк-замовлення встановленого зразка, де зазначити його місцезнаходження.

4.7.1. Замовляння платне, згідно з “ Переліком платних послуг” вартість одного замовлення оригіналу документу або копії до 20 стор. – 55 грн.

4.8. Hе приймаються для замовляння за ММБА:

 • замовлення на документи з небібліотечних фондів;
 • замовлення без повного бібліографічного опису документа;
 • тематичні замовлення.

4.9. Не надсилаються за ММБА:

 • рукописи, стародруки, цінні, рідкісні видання, колекційні матеріали;
 • дисертації, архівні примірники видань творів друку України, відомча література;
 • документи, що мають високу художню цінність;
 • альбоми, карти, атласи, дисертації, документи на CD-ROM, касети, дискети;
 • словники, довідкові, енциклопедичні та бібліографічні видання;
 • газети, вітчизняні та зарубіжні періодичні та продовжувані видання;
 • документи для службового користування;
 • документи з інших спеціалізованих фондів НБУВ.