Права користувачів ВМБА

Користувачі мають право:

7.1. Отримувати документи із спеціалізованого підсобного фонду наукових видань ВМБА, фонду основного зберігання НБУВ, за МБА і ДД.

7.2. Одержувати документи для опрацювання поза межами НБУВ, на термін, визначений даними правилами.

7.3. Замовляти документи або копії документів за міжміським та міжнародним МБА і ДД.

7.4. Працювати у читальних залах НБУВ з документами, отриманими за МБА та ММБА і ДД.

7.5. Користуватися довідково-бібліографічним апаратом ВМБА.

7.6. Отримувати консультації та довідки за профілем роботи ВМБА.

7.7. Отримувати додаткові платні послуги згідно з “Переліком платних послуг” НБУВ.