Обов’язки користувачів ВМБА

Користувачі зобов’язані:

8.1. Пред’явити квиток абонента черговому бібліотекарю ВМБА при замовленні та отриманні документів.

8.2. Перевірити фізичний стан бібліотечних документів, отриманих у користування.

8.2.1. У разі виявлення пошкоджень у них, повідомити про це чергового бібліотекаря ВМБА.

8.2.2. Нести відповідальність за отримані бібліотечні документи та своєчасне повернення їх до НБУВ.

8.2.3. За несвоєчасне повернення документів сплатити грошове відшкодування згідно з ”Переліком платних послуг”.

8.3. У разі втрати документа відшкодувати збитки. За домовленістю з НБУВ замінити документ ідентичним, рівноцінним або сплатити його ринкову вартість.

8.4. Здійснювати перереєстрацію у терміни, визначені ВМБА.

8.5. У разі зміни місця реєстрації (місця проживання), абонент повинен повідомити про це чергового бібліотекаря ВМБА.

8.6. У разі втрати квитка абонента, користувач повинен написати заяву на ім’я завідувача ВМБА та в установлений термін отримати його дублікат.

8.7. Дбайливо ставитися до роботи із довідково-бібліографічним апаратом ВМБА: не виймати картки з каталогів і картотек, не робити на них позначки.