Обов’язки ВМБА з обслуговування користувачів

Відділ міжбібліотечного абонемента зобов’язаний забезпечити:

  • права користувачів, встановлені даними правилами;
  • оперативність та якість задоволення запитів користувачів;
  • оперативне інформування про надання послуг згідно з прийнятою номенклатурою;
  • вивчення запитів користувачів з метою удосконалення бібліотечно-бібліографічного та науково-інформаційного обслуговування;
  • оперативною інформацією про зміни режиму роботи та в порядку обслуговування ВМБА.