Наукові публікації викладачів Київського комерційного інституту (1906-1920): книжкова виставка присвячена 105-річчю затвердження Статуту Київського комерційного інституту (травень 1908 р.).

У 1905 р. за сприянням Міністерства народної освіти Російській імперії, професор Університету Св. Володимира М. В. Довнар-Запольський отримав дозвіл на відкриття в Києві приватних жіночих вищих курсів, програма яких вперше включала комерційне відділення. Від 1906 р. – початку свого існування – курси були підпорядковані Міністерству торгівлі та промисловості, а вже у 1908 р. отримали статус інституту. Після прийняття Статуту 1912 р. в Інституті було організовано два відділення (з 1917 р. – факультети): економічне та комерційно-технічне. Для більшого поглиблення навчального процесу були започатковані спеціалізовані навчальні підрозділи (підвідділи): банківської справи; залізничний; оцінювально-податковий (з 1913 р. – земсько-міський); педагогічний; страхування, що мали свої бібліотеки та кабінети. Фундаментальна бібліотека Інституту та бібліотеки навчально-допоміжних підрозділів формувалась відповідно до навчальних програм і предметів, що викладалися в Інституті. Бібліотека Інституту відігравала важливу роль у його навчальному процесі та науковій діяльності. Вона складалась з наукових, фахових видань, навчальних посібників, підручників та періодичних видань, які допомагали читачеві знайти необхідний матеріал для практичних занять або для науково-дослідницької роботи. Фонди Бібліотеки від початку існування Інституту поповнювалися, в основному, за рахунок інститутських коштів та пожертвуваннями різних установ (урядових, земських, міських) та приватних осіб.

З 1909 р активним обмінним фондом слугувало власне друковане видання Інституту – “Известия Киевского коммерческого института”, в якому публікували свої лекції та наукові праці як викладачі ККІ так і його студенти. Окрім цього, Інститут видавав “Труды Общества экономистов при Киевском коммерческом институте”, випуски якого також поповнювали обмінний фонд книгозбірні.

Пропонуємо Вашій увазі виставку, на якій експонуємо наукові публікації професорсько-викладацького складу Київського комерційного інституту з фондів Фундаментальної бібліотеки Інституту, що нині зберігається у фонді Відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ.

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська, 62, 3-й поверх, приміщення № 307-3.
+38 (044) 234-0245 (відділ)
+38 (044) 235-4196 (пункт запису читачів)
Інститут книгознавства