Програма дев'ятих біографічних читань

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

ІНСТИТУТ БІОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

УКРАЇНСЬКЕ БІОГРАФІЧНЕ ТОВАРИСТВО

 

 «Колективна біографія» як форма інтелектуального портрета українського суспільства

 

Дев’яті Біографічні читання,
присвячені пам’яті засновника і першого директора
Інституту біографічних досліджень НБУВ
доктора історичних наук, професора

Віталія Сергійовича Чишка

(1951–2003)

 

П Р О Г Р А М А

 

Київ, 4 червня 2013 року

 

Читання відбудуться 4 червня 2013 року у будинку Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського по вул. Володимирській, 62.

Початок роботи о 10:00.

 
 
Програма Читань передбачає розгляд наступних проблем:
 
  •     «Колективна біографія» як метод історико-біографічних досліджень
  •     Зміна поколінь – чинник поступу історії, культури, науки та освіти України
  •     Образи наукових, освітніх, культурних закладів, шкіл, товариств в особах їх фундаторів, провідних діячів та вихованців
  •     Соціальний портрет та історична доля української інтелігенції 1920–1930-х років
  •     Історія українських бібліотек, зібрань та колекцій як «колективна біографія» книжності
  •     Електронні ресурси біографічної інформації: нові дослідницькі та інформаційні можливості розкриття «колективної біографії» поколінь
 

Регламент:

            Доповіді – до 15 хв.

            Повідомлення – до 10 хв.

            Виступи в обговоренні – до 5 хв.

 
 
Відкриття Читань
 
Попик Володимир Іванович — генеральний директор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, директор Інституту біографічних досліджень, кандидат історичних наук
 
Наукові доповіді:
 
Попик Володимир Іванович — кандидат історичних наук, генеральний директор НБУВ, директор Інституту біографічних досліджень
Колективна біографія поколінь у вітчизняній довідковій літературі та електронних інформаційних ресурсах
 
Матяш Ірина Борисівна –– доктор історичних наук, професор, помічник Міністра юстиції України
Проект «Українські родини в Канаді» як колективна біографія
 
Миронець Надія Іванівна –– доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України
Доля поета Сергія Кушніренка як штрих до «колективної біографії» української інтелігенції 1930-х років (загублені таланти)
 
Голубович Інна Володимирівна — доктор філософських наук, професор кафедри філософії природничих факультетів Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (м. Одеса)
Колективне та індивідуальне в автобіографічному досвіді: парадокси взаємодії
Ківшар Таїсія Іванівна — доктор історичних наук, професор, старший науковий співробітник Інституту біографічних досліджень НБУВ
Київська бібліотечна школа в особах провідних науковців кафедри бібліотекознавства Київського національного університету культури та мистецтв
 
Усенко Ігор Борисович — кандидат юридичних наук, професор, завідувач відділу історико-правових досліджень Інституту держави і права ім. В. М. Ко-рецького НАН України, заслужений юрист України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
Українська юридична біографістика: сучасний стан і перспективи розвитку
 
Чухліб Тарас Васильович — доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України 
«Колективна біографія» генералітету Російської імперії українського походження
 
Єрмолаєва Марія Олексіївна — кандидат філологічних наук, заступник директора з наукової роботи Центру досліджень книжкової культури Наукового і видавничого центру «Наука» РАН,
Бакун Дмитро Миколайович — кандидат історичних наук, завідувач відділу Центру досліджень книжкової культури Наукового і видавничого центру «Наука» РАН
Біобібліографічна інформація про діячів книжкової культури у виданнях Центру досліджень книжкової культури РАН: підсумки і перспективи
 
Ляшко Світлана Миколаївна — кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту біографічних досліджень НБУВ
Постійна комісія УАН – ВУАН для складання Біографічного словника діячів України: персонологічний вимір
 
Студінський Володимир Аркадійович — доктор історичних наук, кандидат економічних наук, професор кафедри політекономії обліково-економічних факультетів «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Юрій (Георгій) Мрочковський: портрет на тлі епохи
Валявко Ірина Вікторівна –– кандидат філософських наук, старший науковий співробітник Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, науковий співробітник УВАН у США
Позабуті імена: Михайло Ветухів як перший президент УВАН у США
 
Прокопчук Віктор Степанович — доктор історичних наук, професор, директор бібліотеки Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка 
Академік Петро Тимофійович Тронько у спогадах сучасників: за матеріалами щоденникових записів
Кобченко Катерина Аркадіївна — кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Центру українознавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Проблема національної пам’яті як складова колективного портрета українського суспільства
 
Марченко Наталія Петрівна — кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту біографічних досліджень НБУВ
«Обличчя поколінь» в українській енциклопедичній книзі для дітей (1992–2012)
 
Литвинко Алла Степанівна — доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу історії науки і техніки Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України
Соціальний портрет академіка М. М. Боголюбова та його вплив на формування наукової фізичної спільноти в Україні
 
Вєдєнєєв Дмитро Валерійович — доктор історичних наук, професор, заступник директора з наукових питань Українського інституту національної пам’яті
Полковник Віктор Сухонін – керівник «антирелігійного» підрозділу органів держбезпеки України (1944–1960 рр.): службово-біографічний нарис
 
Кароєва (Соломонова) Тетяна Робертівна –– кандидат історичних наук, доцент, докторант Вінницького державного педагогічного університету ім. М. М. Коцю-бинського
Бібліотечний фонд Немирівської чоловічої гімназії до колективного портрета її викладачів межі 1850–60-х років
 
Кузик Валентина Володимирівна –– кандидат мистецтвознавства, доктор філософії, лауреат Премії імені М. Лисенка, старший науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Стороженки-Хмельницькі-Ревуцькі: перипетії людських доль у тенетах часу
 
Любовець Надія Іванівна — кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту біографічних досліджень НБУВ
Колективний портрет мемуаристів Галичини кін. 19 – поч. 20 ст. (на прикладі родини Заклинських)
 
Халак Надія Володимирівна –– кандидат історичних наук, учений секретар Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства НАН України 
Наукове товариство ім. Шевченка в особах його видатних діячів: організаційна праця Степана Томашівського (1896–1918)
 
Іваницька Світлана Григорівна — кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій
«Історія поколінь» в інтерпретації Сергія Єфремова (1876–1939)
Щербін Лілія Василівна — кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Інституту історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ)
Ставлення російських кадетів до українського питання (1905–1918 рр.): спроба «колективного портрета»
 
Ємчук Оксана Ігорівна — кандидат історичних наук, головний консультант апарату Ради національної безпеки України
Родина Маслових: колективна біографія вчених
 
Гураль Ольга В’ячеславівна — завідувач науково-дослідного відділу з вивчення життя і творчості М. П. Старицького Музею видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського та Михайла Старицького
Структура джерельної бази до написання просопографічного портрета родини Старицьких
 
Марценюк Руслана Орестівна — кандидат історичних наук, науковий співробітник юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
«Колективний портрет» української правничої еміграції 1920–1930-х рр.: проблеми зображення
 
Яценко Олег Миколайович — кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту біографічних досліджень НБУВ
Образ ректора Українського Вільного Університету (1968–1986) Володимира Яніва: на матеріалах архіву УВУ
 
Колтачихіна Оксана Юріївна — кандидат історичних наук, докторант Відділу історії науки і техніки Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України
Сучасний стан і перспективи дослідження постаті Г. А. Гамова
 
Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна — кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту біографічних досліджень НБУВ
Вивчення біографії та архівної спадщини академіка та віце-президента ВУАН К. Г. Воблого (1876–1947) у контексті питань наукової творчості
 
Бугаєва Олена Валентинівна — кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту біографічних досліджень НБУВ
«Соціально-культурний портрет» української музичної спільноти 1920-х років
 
Руденко Людмила Григорівна — кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник відділу формування музичного фонду НБУВ
Регенти Київської духовної академії: Іван Макаревич, Василь Петрушевський, Михайло Лісицин, Сергій Гросул
Матросов Ярослав Миколайович — пенсіонер  (м. Дніпропетровськ)
Українська політична еміграція Франції 2040-років ХХ ст.: діяльність Івана Рудичіва
 
Бойко Юлія Олександрівна — кандидат історичних наук, науковий співробітник Національної бібліотека України імені В. І. Вернадського
Діяльність Євгена Чикаленка на еміграції (1919 –1929 рр.)
 
Абліцов Віталий Григорович — журналіст, громадський діяч
Діалог через океан: Ю. Шевельов – О. Гончар
 
Гуцуляк Олег Борисович — кандидат філософських наук, заступник директора з наукової роботи та комп’ютеризації Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Наукова бібліотека Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника в наступності поколінь її працівників (1940–2012)
 
Якубова Тетяна Анатоліївна — кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ
В. І. Вернадський –– А. Ю. Кримському: особисте листування, маловідомі сторінки біографій (за матеріалами Інституту рукопису НБУВ)
 
Василик Ірина Богданівна — кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник Центру українознавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Адвокатура України: біографічний вимір  
 
Нагорна Інна Євгеніївна –– завідувачка відділу «Літературний музей Уласа Самчука» Рівненського обласного краєзнавчого музею
Антон Нивинський та Галина Журба: воскреслі імена
 
Задерейчук Алла Анатоліївна –– кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського (м. Сімферополь)
Створення «колективної біографії» депутатів-мусульман як метод дослідження діяльності кримських татар у органах земського самоуправління Таврійської губернії
 
Рикун Інна Еміліївна — бібліограф Одеської національної наукової бібліотеки ім. М. Горького
Наукове видавництво першої чверті XX сторіччя «Матезис» в особах його фундаторів, авторів та перекладачів
 
Цимбала Ольга Стефанівна — викладач Львівського інституту економіки і туризму, здобувач інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України
Біографічні дослідження у науковій спадщині Миколи Голубця
 
Рева Леся Григорівна — кандидат філологічних наук, науковий співробітник Інституту біографічних досліджень НБУВ
Періодична преса – інтегратор колективного літературного портрета України (на прикладі «Літературної України»)
 
Касян Людмила Григорівна — провідний науковий співробітник сектору публікацій Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пше-ничного
Автобіографічно-мемуарний дискурс українських шістдесятників як колективна біографія покоління
 
Тригуб Олександр Олександрович — аспірант Інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогіч-ного університету імені Т. Г. Шевченка
Сторінки сімейної історії українського нобілітету: родина Федора Григоровича Туманського
 
Бишова Тетяна Володимирівна — молодший науковий співробітник Інституту біографічних досліджень НБУВ
Часопис «Світло» як інтегратор найкращих педагогічних сил Центральної України (1910–1914)
 
Петриченко Катерина Вікторівна — провідний науковий співробітник відділу використання інформації документів Центрального державного архіву зарубіжної україніки
Данило Ількович Терпило (отаман Зелений) у візії сучасників і нащадків
 
Якимюк Олена Леонідівна — викладач кафедри медико-біологічної фізики та інформатики Дніпропетровської медичної академії
Біографія Є. С. Бурксера в контексті політичного життя країни: 1920–1930-ті роки
 
Вернік Юлія Вікторівна — науковий співробітник Інституту біографічних досліджень НБУВ
Особливості структури інформаційного ресурсу наукового закладу в контексті презентації колективної автобіографії
 
Муріна Світлана Вікторівна — молодший науковий співробітник Інституту біографічних досліджень НБУВ
Огляд зарубіжних біографічних сайтів: структура та представлення українців
 
Заєць Олена Василівна — кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ
Бібліотека архімандрита Антонія (Петрушевського) в складі фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Медовкіна Ліна Юріївна — кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету
Вплив вихованців Казанської духовної академії на розвиток української науки 1920–1930-х рр.
 
Климчук Андрій Миколайович — журналіст, творче об’єднання «Мистецькі грані»
Віденський вимінний клуб та його члени
 
Пустовалов Сергій Жанович — кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України
Біоритми і наукова творчість: до методики вимірювання рівня наукової діяльності
 
Березовська Ольга Василівна — молодший науковий співробітник  Інституту архівознавства НБУВ
Мемуарні праці діячів українського національно-демократичного руху ІІ пол. ХІХ ст. у фондах Інституту рукопису НБУВ НАН України
 
Марченко Ярослав Юрійович — аспірант кафедри філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка
«Отці Церкви»: до проблеми помежів’я світської та духовної довідкової біографіки
 
Яковлєв Юрій Олегович — аспірант Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника
Маловідомі сторінки біографії Миколи Ковалевського (1841–1897 рр.)
 
Єрмашов Тарас Васильович — здобувач Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.
Сергій Єфремов у спогадах і свідченнях українських діячів 
 
Кучеренко Світлана Володимирівна — здобувач відділу історико-правових і теоретико-методологічних проблем українознавства Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії МОН України, співробітник Благодійного Фонду імені Івана і Юрія Липів  (член правління та координатор проекту «Дорогами пам’яті») (Одеса)
Чорноморська Україна Юрія Липи: ідеї та інститути
 
Андреєва Лариса Юріївна — провідний спеціаліст кафедри історії України історичного факультету Таврійського національного университету ім. В. І. Вернадского (м. Сімферополь)
Епістолярна спадщина академіка Н. С. Самокиша як об’єкт історико-біографічних досліджень
 
Колтачихіна Олена Юріївна — аспірантка Відділу історії науки і техніки Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України
Академік НАН України В. В. Петров − основоположник досліджень з оптичного запису інформації в Україні

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, к.125.
+38 (044) 288-1384
ibd@nbuv.gov.ua
9:15 до 18:00 (понеділок - п’ятниця)