120 років від дня народження видатного вченого в галузі гідротехніки, члена-кореспондента АН УРСР Бориса Андрійовича Пишкіна (03.09.1893-29.01.1970)

Пишкін Борис Андрійович – видатний гідротехнік, гідрогеолог, доктор технічних наук (1943), професор (1946), член-кореспондент АН УРСР (1951).

Народився 3 вересня 1893 р. в Казані (РФ). Після закінчення інженерного факультету Московської сільськогосподарської академії ім. К. А. Тімірязева (1924) працював у Туркестані та Киргизії на іригаційному будівництві (1925–1929), викладав у наукових установах і вищих навчальних закладах Закавказзя (1929–1935), Омському сільськогосподарському інституті (1935–1937), в Київському гідромеліоративному інституті (нині – Національний університет водного господарства та природокористування) (1937–1941, 1945–1967).

В роки Великої Вітчизняної війни здійснював керівництво над проектуванням і будівництвом військово-гідротехнічних об’єктів на фронтах.

Працював завідувачем секції водогосподарських проблем АН УРСР (1945–1948), відділу гідротехніки в Інституті гідрології і гідротехніки АН УРСР (нині – Інститут гідромеханіки НАН України) (1948–1967) та кафедри гідрології суші географічного факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (1962–1967).

Автор понад 240 наукових праць, в тому числі 20 монографій. Праці вченого присвячені дослідженню питань динаміки берегів морів і водосховищ, теорії гідродинаміки прибережної зони, дії вітрових хвиль на гідротехнічні споруди і береги, циркуляції двофазних потоків у трубопроводах і ріках, явищ фільтрації води в ґрунті. Б. А. Пишкін є автором першої в світі фізико-математичної моделі штучного пісчаного пляжу – берегозахисної споруди нового типу (1949) та першого українського навчального посібника з гідротехнічних споруд для гідромеліоративних технікумів (1953).

Під керівництвом вченого було розроблено тип і методику розрахунку дамб і гребель з неукріпленим напірним відкосом, методи захисту берегів від затоплення і розмивання, захисту водозаборів і портів від замулення, вивчено динаміку берегів водоймищ, запропоновано конструкції і розрахунок кріплення напірного відкосу земляних гребель.

Б. А. Пишкін був членом Берегової секції Океанографічної комісії АН СРСР, Комісії з хвильового впливу на гідротехнічні споруди при Раді з проблем водного господарства АН СРСР.

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 4-й поверх, к. 416;
надання архівних довідок - 1-й поверх, к. № 104.
9.15 - 18.00 (понеділок - п’ятниця)